Arama

İktisat Nedir? (Sözlük)

Güncelleme: 12 Ağustos 2017 Gösterim: 7.149 Cevap: 3
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
19 Eylül 2006       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

İKTİSAT

Ad: iktisat.JPG
Gösterim: 727
Boyut: 17.4 KB

1. Bir insan topluluğunda, değerlerin üretim, dağılım ve tüketimi ile ilgili etkinliklerin tümü. (Eşanl. EKONOMİ)
Sponsorlu Bağlantılar
2. Fazla harcamalardan, gereksiz masraflardan kaçınma, idare etme; tasarruf, tutum, ekonomi: iktisat olsun diye işine yürüyerek gitmek.
3. iktisat etmek, yapmak, harcamalarında tutumlu davranmak; para artırmak.

—ikt. iktisadi yaşamın mekanizmalarını araştıran ve inceleyen bilim dalı.
 • Beslenme iktisadı, iktisat biliminin, besin ürünlerinin tüketimiyle ilgili toplumsal olayların incelenmesini konu alan dalı.
 • Danışmak iktisat, devlet temsilcileriyle işletme yöneticilerinin zaman zaman bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundukları, geleceğe ilişkin görüşlerini karşılaştırdıkları, hükümete iletilmek üzere düşünceler ileri sürdükleri ve hatta kararlar aldıkları sistem.
 • Dinamik iktisat, iktisadi değişkenlerden herhangi birinde gözlemlenen artış ya da azalışın, öteki değişken ya da parametrelere hızlı ve etkili bir biçimde yansıdığı iktisadi çevre.
 • Güdümlü iktisat, piyasanın ürettiği bilgi akımlarının yerini siyasi karar odaklarının iktisadi sürece ilişkin seçişlerin aldığı iktisat.
 • işletme iktisadı, iktisat biliminin özellikle firmalar, işlevleri ve yapıları konularında uzmanlaşmış dalı.
 • Kamu iktisadı ya da kamu ekonomisi, bir ülkenin ekonomisinde devletin ya da kamu kesiminin rolünün çözümlemesi (özel kesime karşıt olarak).
 • Kapalı iktisat ya da kapalı ekonomi, uluslararası mal ve para piyasalarındaki değişikliklerden göreli olarak az etkilenen iktisadi çevre.
 • Karma iktisat ya da karma ekonomi, bazı işletmelerin bünyesi içinde, halk topluluklarıyla özel girişim arasında bir işbirliğinin gerçekleşmesini olanaklı kılan sistem, ekonomide kamu kesimi ile özel kesimin bir arada bulunması.
 • Mali iktisat, kamu mâliyesiyle ilgili olayların, hukuki yönleriyle değil, iktisadi ve toplumsal sonuçları bakımından incelenmesi. Matematiksel iktisat, iktisat biliminin, iktisadi sorunların matematik olarak biçimselleştirilmesiyle uğraşan bölümü.
 • Ortak karara dayanan iktisat, her türlü devlet müdahalesinin yokluğuna dayanan liberal iktisat ile son sınırına vardırılmış buyurucu bir planlamaya dayanan güdümlü iktisat arasında yer alan iktisadi sistem.
 • Paralel iktisat, (paralel ekonomi) ya da ikinci iktisat (ikinci ekonomi), doğu ülkelerinin ekonomilerinde, temel ve resmi ekonomik akımın dışında özel kazanç sağlama çabası biçiminde ortaya çıkan olgu.
 • Planlı iktisat ya da planlı ekonomi, bölgesel, ulusal ya da uluslararası bir iktisadi birimin, belirli bir dönem sonu üretim, tüketim, tasarruf, dış ticaret açığı gibi hedef büyüklüklerinin siyasi karar mekanizması nca saptanıp bu amaçlara erişebilmek için uygun iktisadi araçların yönlendirici ya da buyurucu nitelikte kullanıldığı çevre, (iktisat biliminde iki temel kaynak dağılım mekanizması vardır: piyasa ve planlama. Somut iktisadi çevre ekonomileri bu iki kaynak dağılım mekanizmasından birini başat olarak benimserler.)
 • Politik iktisat, değerlerin üretimini, dağılımını ve tüketimini inceleyen bilim.
 • Radikal politik iktisat, özellikle ABD’de etkinlik gösteren ve batı toplumlarında yürürlükte bulunan iktisadi sistemi, iktisat bilimini ve bunu destekleyen iktisatçılık mesleğini yadsıyan ve suçlayan iktisatçılar grubu. (Böyle olmakla birlikte, marxçı değildirler.)
 • Refah iktisadı ya da refah ekonomisi, ekonomik birimlerin, piyasa sürecinde karşılaştıkları ve parasal büyüklüklere ölçümü her zaman olanaklı olmayan fayda ya da eksi fayda akımları.
 • Rekabetçi iktisat, temel özelliği, “rizikolu kesimler" diye adlandırılan bazı kesimlerde etkinlik gösteren ulusal üreticilere kendi fiyatlarını dayatmaya çalışan çok güçlü bir dış rekabetin bulunduğu iktisat.
 • Savaş iktisadı ya da savaş ekonomisi, savaş gibi olağanüstü dönemlerde, ulüsal gelirin olağan dönemlere oranla daha fazla bir bölümünün kamu kesimine aktarılarak, sözkonusu dönemin olağandışı harcamaları için kullanılması. (Özel tüketimin zorunlu tasarruf yöntemleriyle sınırlandırılması, piyasa koşullarını gözardı eden yönlendirici iktisat politikalarının uygulanması savaş iktisadının temel özellikleridir.)
 • Ticaret ve sanayi iktisadı, politik iktisadın, ticaret ve sanayi sorunlarının incelenmesini konu alan dalı.
 • Toplumsal iktisat, iktisat biliminin, iktisadi olaylarla toplumsal olaylar arasındaki ilişkileri inceleyen dalı.
 • Uluslararası politik iktisat, uluslar arasındaki iktisadi ilişkileri ve uluslararası ilişkilerde siyasi olaylarla iktisadi olaylar arasındaki bağlantıyı ele alan iktisadi inceleme ve araştırmaların tümü (özellikle ABD’de gelişmiştir).
—Tarıms. ikt. Tarımsal iktisat, iktisat biliminin, toplumda tarım ve besin ürünlerinin üretim ve değişimini yönlendiren yasaları inceleyen dalı.

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 12 Ağustos 2017 23:03
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
19 Eylül 2006       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

İktisat veya ekonomi


üretim, dağıtım, ticaret, tüketim ve hizmet sektörlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Dünyada kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının sınırsız olması yüzünden, kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İktisat, incelediği konulara ve kapsamlara göre dallara ayrılır:
Sponsorlu Bağlantılar

Normatif İktisat


Bir durumu hedef olarak gören, ekonomik düzenin nasıl olmasına dair fikirler üreten iktisat dalıdır. Normatif iktisat belirlenen hedefler için neler yapılması gerektiğini araştırır. Sosyal adalet, üst düzey refah için neler yapılması gerektiğini araştırır.

Pozitif İktisat


Sadece ekonomik düzeni sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen, ekonomi içinde sürekli geçerli kanunları saptamaya çalışan iktisat dalıdır. "Talep artışı enflasyonu nasıl etkiler?" gibi sorulara cevap arar. "Enflasyon hangi düzeyde tutulmalı?" sorusu normatif ikstisatın inceleyeceği bir konudur.

Mikroiktisat veya Mikroekonomi


Tüketicilerin ve firmaların ekonomik davranışlarını; ihtiyaç, fayda, değer, fiyat kavramları ile araştıran iktisat dalıdır. Piyasa türlerini, piyasaların işleyiş mekanizmasını ve farklı piyasa koşullarında firma dengesinin nasıl oluştuğunu da araştırır. Daha basit bir ifadeyle bir şirketin veya tüketicinin kendi iş işleyişi ve dış ekonomik ilişkilerini bireysel olarak inceleyen iktisat dalıdır.

Makroiktisat veya Makroekonomi


Ülke ekonomisi ve dünya ekonomisini ilgilendiren konu başlıklarını inceleyen bir iktisat dalıdır. İstihdam, enflasyon, kamu dengesi gibi konuları inceler.

Son düzenleyen Safi; 12 Ağustos 2017 23:12
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
28 Mayıs 2010       Mesaj #3
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
iktisat -dı
isim (iktisa:dı) Arapça
1 . Ekonomi.
2 . Tutum.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • iktisat etmek
Birleşik Sözler
 • millî iktisat
Son düzenleyen Safi; 12 Ağustos 2017 23:10
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
12 Ağustos 2017       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
İktisat
1 . İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat.
2 . Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat.
3 . Aşırı harcamalardan sakınma, iktisat.

Alt dalları
 1. Mikroiktisat
 2. Makroiktisat
 3. İktisat Tarihi
 4. Uluslararası İktisat
 5. Türkiye Ekonomisi
 6. Kamu Ekonomisi
 7. Politik İktisat
 8. Çevre Ekonomisi
 9. Sanayi Ekonomisi
 10. Çalışma Ekonomisi
 11. Tarım Ekonomisi
 12. Yeni Ekonomi
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

1 Eylül 2018 / kompetankedi Ekonomi
2 Mart 2006 / Misafir Bilgisayar
10 Kasım 2015 / Miriel Edebiyat
20 Ağustos 2013 / ThinkerBeLL Ekonomi
1 Aralık 2010 / Misafir Cevaplanmış