Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 20 Mart 2016  Gösterim: 3.654  Cevap: 5

Yapım Nedir?

1 Ocak 2010 03:37       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Yapım
TDK, Türk Dil Kurumu

Sponsorlu Bağlantılar
isim

1 .
Yapma işi, inşa, imal, konstrüksiyon.

2 .
Ham maddeyi el veya makine ile işleyerek mal üretme, imal.

3 .
(biyoloji) Özümleme.

4 .
sinema, TV (***) Bir filmin çevrilmesi veya bir radyo, televizyon programının hazırlanması için gerekli çalışmaların tümü ve bu çalışmaların ürünü, prodüksiyon.

Birleşik Sözler
  • yapım eki
  • yapımevi
  • eş yapım
  • ortak yapım
  • üstün yapım18 Haziran 2015 23:54       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YAPIM a.
1. Yapmak, var etmek, üretmek eylemi; inşa: Caminin yapımı beş yıl sürmüş.
2. Hammaddeyi elle ya da makine ile işleyerek mal üretme işi; imal: Yapım hatası.
3 Bir filmi, bir televizyon ya da radyo yayınını hazırlamak eylemi; hazırlanan film, yayın: Bu program bir İzmir televizyonu yapımıdır. Bu film, olağanüstü bir yapım.

—Dilbil. Yapım eki, kök ya da gövdelere getirilerek onlardan yeni birimler üreten ek. (Bk. ansikl. böl.)

—Huk. Yapım sözleşmesi, bir bedel karşılığında belirli bir işin yapılmasına ilişkin sözleşme. (Eşanl. İSTİSNA SÖZLEŞMESİ.) [Bk. ansikl. böl.]

—inş. İNŞAAT'ın eşanlamlısı.

—ANSİKL. Dilbil. Yapım ekleri sözcüğün anlamını (göz'den göz-LÜK), kimi zaman da anlamıyla birlikte dilbilgisel kategorisini (açmak'tan aç-IK) de değiştirir. Bu ekler, kök ya da gövdenin eylem olup olmamasına göre ayrışır. Ad soylu sözcüklerle fiillere gelen ekler farklıdır ancak bu sınır çok kesin değildir; her iki köke gelebilen ekler de vardır (ana1 dan ana-Ç, bağlamaktan bağla-Ç). [- YAPIM EKLERİ C. I, S. V, VI.]

—Huk. Yapım s özleşmesi iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. Sözleşmenin tarafları iş sahibi ve yapımcıdır (müteahhit), iş sahibi, bir ücret karşılığında bir şey yaptırmak isteyen kişi, yapımcıysa o şeyi ücret karşılığında yapan kişidir. Yapım sözleşmesi açısından yapılması istenen insan emeğiyle üretilen maddi ve manevi her şey olabilir. Bir yapıt meydan getirmenin yapım sözleşmesi sayılabilmesi için bunun bir karşılığının olması gerekir. Ücret para olabileceği gibi başka bir şey de olabilir. Yapım sözleşmesinde işi yüklenen, yüklendiği işi kendisi yapmak ya da kendi yönetimi ve denetimi altında yaptırmak zorundadır. Ancak işin niteliğine göre kişisel yeteneğinin ve bilgisinin önemi yoksa işi başkasına da yaptırabilir, işi yapmayı yüklenen, kendisine verilmiş işi yaparken gerekli özeni göstermek, işe zamanında başlamak ve geciktirmeden bitirmek zorundadır. iş sahibi ücret ödemede gecikirse, işi yüklenen sözleşmeyi bozabilir ya da tazminat isteyebilir.Kaynak: Büyük Larousse

18 Haziran 2015 23:55       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YAPIMCI sıf. ve a. Herhangi bir alanda imalat yapan kimse ya da kuruluş için kullanılır: Yapımcı firma.

♦ a.
1. Bir filmin çekim giderlerini karşılayan ya da onun gerçekleştirilmesi için sermaye koyan kimse, grup ya da ortaklık; prodüktör.
2. Bir radyo ya da televizyon programını hazırlayan kimse.

Kaynak: Büyük Larousse
20 Mart 2016 13:13       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yapım ingilizcesi
  • construction, building; manufacture, production" " imal; production" prodüksiyon
20 Mart 2016 13:13       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yapımcı
isim

1 . Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş, imalâtçı.
2 . Bir filmin çevrilişiyle ilgili bütün yönetim işlerini üzerine alan, sermayesini veren kimse, prodüktör.
3 . Radyo, sinema programları düzenlemekle görevli kimse, programcı.
20 Mart 2016 13:14       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yapımcı ingilizcesi
  • manufacturer, producer " imalatçý; sin, producer" " prodüktör; producer" programcý


Daha fazla sonuç:
Yapım Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç