Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 6 Şubat 2016  Gösterim: 5.654  Cevap: 5

Yalıtkan Nedir? (Sözlük)

Daisy-BT
20 Ocak 2010 13:39       Mesaj #1
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Yalıtkan - Yalıtkan Nedir - Yalıtkan Hakkında

Sıfat
Sponsorlu Bağlantılar
Yalıtkan

Fizikte; Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolatör, iletken karşıtı.

İsim
Yalıtkan
Herhangi bir değmeyi, sürtünmeyi önlemek için elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk vb. madde.

Yalıtkan

İngilizce; nonconductor, isolator
Belli bir sıcaklığa dek ısı, elektrik, ses vb. biçimlerde erkeyi iletmeyen (özdek). anlamdaş içyükül.


TDK
18 Mayıs 2011 16:27       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam
YALITKAN
MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Elektrik akımının geçişine çok yüksek direnç gösteren madde, izolatör. Böyle maddeden yapılmış ve bir iletkenden geçen elektrik yükündeki kayıpları önlemeye yarayan araçlara da yalıtkan denir. Örneğin bir kablonun dış bölümünü oluşturan plastik katman, bir yalıtkandır. Isıyı iyi iletmeyen malzemeler de, bu amaçla kullanıldıklarında "yalıtkan" olarak nitelenirler. Örneğin poliüretan köpük bu bakımdan iyi bir yalıtkandır.

ChaosXL
18 Ocak 2012 17:34       Mesaj #3
ChaosXL - avatarı
Ziyaretçi
Yalıtkan (dielektrik), bir elektrik akımı taşıyabilecek serbest elektronları olmayan, bir elektrik alanıyla kutuplanma özelliği taşıyan, elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan cisim veya madde. Özdirençleri çok yüksek olduğundan, elektrik akımlarını ancak güçlükle geçirebilen maddeler için kullanılır.

Yalıtkanlarda elektronlar, bir molekülden öbürüne güçlükle geçer; eğer bir yalıtkanın atomlarından biri bir elektronu yakalarsa, bu elektron atoma bağlı kalır; oysa iletken bir cisimde, bütün kütle içinde dolaşır.

Sınıflandırma ]

Yalıtkanlar şöyle sınıflandırılabilir;

Tabiî yalıtkanlar,
Tabiî organik yalıtkanlar,
Katı sentetik yalıtkanlar,
Sıvı yalıtkanlar,
Gaz yalıtkanlar.
Ekolastik yalıtkanlar

Katı sentetik yalıtkanlar, tabiî reçine, sentetik reçine, kauçuk, selüloz veya silisli olabilir. Teknik elektrik birliği, elektrik makinelerinin yapımında kullanılan yalıtkanların sınıflandırılmasını standartlaştırmıştır.

O sınıfı: Ne yağ emdirilmiş ne de yağa daldırılmış pamuk, ipek kâğıt ve benzeri organik maddeleri kapsar.
A sınıfı: Yağ emdirilmiş veya yağa batırılmış pamuk, ipek, kâğıt ve buna benzer organik maddeleri, ayrıca emaye telin kaplamasını içerir.
B sınıfı: İçine bir miktar topaklaştırıcı madde katılmış mika, amyant veya buna benzer organik maddeli yalıtkanları kapsar.
C sınıfı: Topraklaştırıcı madde katılmamış mika, porselen, cam, kuvars ve benzeri maddeleri içerir.

Plastik maddeler

Yalıtkan plastik maddeler, oda sıcaklığında katı halde bulunan ve plastik şekil değişimiyle istenen biçime getirilebilen organik maddeler veya kısmen organik madde karışımlarıdır.

Isıyla sertleşen plastik maddeler şunlardır; fenoplastlar (bir fenol ile bir aldehitin yoğunlaşmasından meydana gelen sentetik reçineler) ve aminoplastlar (bir, iki veya daha çok amin veya amin fonksiyonu kapsayan organik bir bileşikle bir aldehitin yoğunlaşmasından meydana gelen sentetik reçineler üre-formol ve anilin formol reçineleri).

Isıyla yumuşayan plastik maddeler arasında da şunlar sayılabilir; selüloz esterleri (nitroselüloz ve selüloz asetat); kimyasal sentezle elde edilen etilen türevi reçineler (akrilik ve metakrilik reçineler, vinilik ve polivinilik reçineler, polistirol reçineler).

Uluslararası terminoloji

"Yalıtkan" kavramının uluslararası terminolojideki karşılığı "dielektrik" veya "izolatör" (İngilizce'de insulator) şeklindedir. "İzolasyon" kavramı ısı ve diğer dış faktörler için de yaygın olarak kullanıldığından, elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanında genelde genelde ilk tanım tercih edilir. İngilizce'de elektrik akımını geçirmeme anlamında "non-conductor" terimi de kullanılabilmektedir. Ayrıca elektrik akımı ile yalıtkan madde arasındaki mesafeye bağlı elektrostatik fonksiyonlar 1991'de Solmajer ve Mehler tarafından incelenmiştir.
15 Haziran 2015 23:38       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YALITKAN sıf. ve a. Isı ya da ses yalıtımı sağlayan malzeme (Bk. ansikl. böl. Isı- bil.)

—Boyac. Gerek yalıtkan maddenin her iki tarafında enerji değişimlerine (elektriksel, ısıl, akustik ya da başka türden) engel oluşturma, gerekse bazı elemanları kimyasal bakımdan tepkimeye girmeye ya da birbiri içinde yayılmaya yatkın olduğu için bozunmaya yol açabilecek iki ürünün bitişik tabakaları arasında etkisiz bir katman oluşturma özelliği taşıyan verniklere boyalara ya da benzer preparatlara denir.

—Elekt. DİELEKTRİK'in eşanlamlısı.

—Elektrotekn. Bir iletim akımının geçişini engellemeye yarayan genellikle dielektrik bir malzeme için kullanılır. (Bk. ansikl. böl.) || Kolektör yalıtkanı, bir doğru akım makinesinin kolektörünün iki laması arasında yer alan yalıtkan ayırıcı.

—ANSİKL. Elektrotekn. Gaz yalıtkanlar yalıtım dirençlerini azaltmaya yarar ya da elektrik arklarının söndürülmesine katkıda bulunur; bunlar başlıcaları hava, azot (N,), hidrojen (l-y ve kükürt heksafluorür (SFg) olan çokatomlu gazlardır. Sıvı yalıtkanlar ya da yalıtkan yağlar, bir yalıtımın dielektrik sertliğini artırmak ve ayrıca, çevre devrelerdeki elektriksel ve manyetik kayıplardan kaynaklanan ısıyı dışarı atmak amacıyla kullanılır. Bu sıvılar ya petrol türevi mineral yağlar ya da bireşim ürünü tutuşmaz yağlardır. Bunlar, günümüzde transformatörlerde, indüktanslar- da, kondansatörlerde, kablolarda ve dis- jonktörlerde yaygın olarak kullanılır.
Katı yalıtkanlar arasında ise, mineral yalıtkanlar (cam, kuvars, seramik, mika, amyant) ve doğal organik (selüloz, bitümler, kauçuk) ya da sentetik yalıtkanlar (termo- plastik ya da ısılsertleşir polimerler, çeşitli karma malzemeler, elastomerler) sayılabilir. Tüm bu yalıtkanlar, iletkenlere mekanik destek görevi yapar; dolayısıyla bunlar yalnız, dielektrik bir gerilmenin etkisinde değildir ve bunun yanı sıra elektromanyetik güçleri de iletmek ve aygıtın içinde açığa çıkan ısıya dayanmak zorundadır.

—Isıbil. Isıl yalıtkanlar genellikle hafif malzemelerdir. Çoğunlukla 100 kg/m3'ün altında olan özgül kütleleri 300 kg/m3'ü ender olarak aşar. Yalıtkanların hücre yapısı ısı yayımı için bir engel oluşturur. Her biri havayla ya da daha yalıtıcı bir gazla dolu olan hücreler, yalıtkanın iskeletini oluşturan organik ya da anorganik katilardan çok daha az iletkendir. Her yalıtkan, ısıl kullanım alanı (kullanılabileceği alt ve üst sıcaklık sınırları), mekanik dayanımı, kimyasal kimi zaman da biyolojik kararlılığı, özellikle de ısıl iletkenliği ile ayırt edilir. Isıl iletkenlik sıcaklığa bağlı olarak değiştiğinden bu büyüklüğü belirtmek gerekir.

En çok kullanılan yalıtkanlarda büyüklük düzeyleri şunlardır:
- derinsoğuk tekniğinde, - 200°C'ta: 0,01 Vm-'K-1,
- soğutma sanayisinde, - 20°C’ta:
0,03 VVnr'K'1,
- inşaat sektöründe +20°C'ta:
0,04 VVnr'K"',
- sanayi alanında +200°C'ta:
0,07 VVnr'K"',
- sanayi alanında, 500°C'ta:
0.10.V m-' K-1.

Yalıtkanlar kökenlerine göre üç gruba ayrılır:
1. mineral kökenli malzemeler (cam elyafı, kaya yünü, gözenekli cam, özellikle kri- yojenik yalıtımda kullanılan toz malzemeler [perlit, vb.], gözenekli beton ya da hafif agregalar);
2. bitkisel kökenli malzemeler (mantar, balsa, saman, varek);
3. gözenekli plastik malzemeler (köpük polistren, çekilmiş polistren, köpük poli- vinilklorür [PVC], poliüretan köpüğü, fenol köpükleri, bunlara kauçuk köpüğü de eklenebilir).
Isıl yalıtım iki çeper arasına yerleştirilen ince hava katmanlarıyla gerçekleştirilebilir. Böyle bir katmanın yalıtma gücü 2-3 cm'den sonra kalınlıktan hemen hemen bağımsızdır. Yalıtma gücü kızılaltı ışımayı yansıtan kaplamalarla artırılabilir; bu bakımdan en çok salık verilen malzeme alüminyum yaprağıdır.
Uzay teknolojisinde, günümüzde toz ya da lifsi malzemelerden yapılan ve hücreleri vakum altında tutulan Cıstünyalıtkanlar kullanılır; bu yalıtkanlardan büyük bir olasılıkla ileride başka alanlarda da yararlanılacaktır.
Yalıtım malzemeleri, toz ya da granül halinde levha, kokil (cam elyafı) ya da ya- rıkokil hatta odun talaşı durumunda bulunur. Özellikle yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilen sanayi uygulamalarında yalıtkanlara, çoğunlukla ısıgeçirmez adı verilir. 800°C'tan sonra yalıtım genellikle koruma ile birlikte uygulanır ve dolayısıyla ateşe dayanıklı malzeme tekniğini ilgilendirir.
Kaynak: Büyük Larousse
6 Şubat 2016 04:38       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yalıtkan
isim, sıfat, fizik

1 . Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolatör.
2 . Herhangi bir değmeyi, sürtünmeyi önlemek için, elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk gibi madde.
6 Şubat 2016 04:38       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yalıtkan ingilizcesi
  • insulator " izolatör; insulating, non-conducting


Daha fazla sonuç:
Yalıtkan Nedir? (Sözlük)

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç