Arama

Yönetim Nedir?

Güncelleme: 11 Nisan 2016 Gösterim: 8.458 Cevap: 2
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
30 Ocak 2010       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Yönetim
Ad: yönetim2.jpg
Gösterim: 620
Boyut: 7.8 KB

TDK, Türk Dil Kurumu
Sponsorlu Bağlantılar

isim

1 .
Yönetme işi, çekip çevirme, idare:
"İki arkadaşımın yardakçılığıyla yönetim binasını taşladım, pencerelerin yedi sekizini kırdım."- R. Erduran.
2 . (mecaz) Dümen.

Birleşik Sözler
 • yönetim gideri
 • yönetim kurulu
 • yönetim yeri
 • kabuk yönetim
 • merkezî yönetim
 • ortak yönetim
 • öz yönetim
 • sıkıyönetim sivil yönetim
 • yerel yönetim
 • yerinden yönetim
 • değişim yönetimi
 • kamu yönetimi
 • kriz yönetimi
 • risk yönetimi
Ad: yönetim1.jpg
Gösterim: 928
Boyut: 11.6 KB

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 11 Nisan 2016 14:48
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
27 Haziran 2015       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YÖNETİM a.
1. Yönetmek işi; bir kurumu, bir kamu kuruluşunu ya da özel bir işletmeyi, bir işi çekip çevirme; bir topluluğun, toplu bir çalışmanın başında bulunma, ondan sorumlu olma; idare: Şirketin yönetimini becerikli bir müdür üstlendi. Ünlü şefin yönetimindeki orkestra. (Bk. ansikl. böl. Eğit.)
Sponsorlu Bağlantılar
2. Bir kurumu yöneten kimselerin tümü; idare: Sendikalara bakılırsa yönetim hiçbir görüşmeye yanaşmtyormuş.
3. Yönetim kumlu, bir kuruluşu yönetmekle görevli kişilerden oluşan kural; idare heyeti.

—/tek. Planlama, öncelik derecelerini saptama, harekât tarzlarını bir formüle bağlama ve bunlara bağlı olarak kararlar verme işlemi. || Askeri yönetim, silahlı kuvvetlerin destek ve bakımından kaynaklanan yönetimle ilgili sorunların tümü; bu soranları çözmekle görevli kişi ya da makam. (Levazım hizmetleri, deniz ve hava kuvvetleri personel başkanlıklan, kendi ordulannın yönetimine bizzat katılırlar.)

—Bilş. Yönetim bilişimi, bilişimin, yönetim problemlerinin çözümüne uyarlanan bölümü.

—Eğit. Yönetim örgütü, bir okulun gereği gibi yönetilmesi, eğitim amaçlarının en iyi biçimde gerçekleştirilmesi ve görevliler arasında uyum ve işbirliğinin sağlanması için ödev VB soramluluklann bilinmesi, çalışanlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi bakımından tasarlanıp geliştirilen kuruluş.

— Bir eğitim kuruntunun çalışmalarını düzenlemek, yürütmek ve yönetmekten sorumlu olan görevliler.

—Fızyol. Solunum yönetimi, solunum hareketlerini düzenleyen mekanizmalann tümü. (Kalp kasının tersine akciğerlerin ve solunum kaslannın kendi kendine çalışma özelliği yoktur. Beyin sapının ağsı oluşumunda solunum hareketlerinin ritim ve özdevinimini düzenleyen solunum merkezleri vardır. Ender olarak akciğer kökenli bozukluklar bu düzenin bozulmasında rol oynayabilir [hipovantilasyon ya da hipervantilasyon].)

—Huk. Yönetim kumlu, tüzel kişilerde yönetimle görevli organ, idare meclisi. || Yönetim planı, kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda ana taşınmazın yönetimiyle ilgili plan, belge.

—İş örgüt. Amaçlara göre yönetim, işletmelerde, soramluluklann dağıtılması ve görevlerin uzmanlık dışı durama getirilmesi ilkelerine dayanan, hedef ve amaçları belirleyici bir sistem ile önceden kurulmuş bir sonuç değerlendirme yöntemi kuran yönetim, bir işletmenin, çeşitli düzeylerdeki kadrolarınca oluşturulan komiteler aracılığıyla yönetilmesi.

—iş topbil. Yönetim personeli ya da yalnızca yönetim, bir işletmenin yönetimince, görevlerin yapılması konusunda işçi ve memurlara emir verme yetkisiyle donatılmış kişilerin tümü.

—İşi. ikt. Bir işletmeyi örgütleme, yönetme; yöneticilik işlevi, görevi, mevkisi: Bir araştırmanın, bir işin yönetimini sağlamak. Senris şefi, işletmenin yönetimini vekâleten üstlenecek. (Bk. ansikl. böl.)

—Mil. muhs Milli muhasebinin kurumsal kesimi. || Kamu yönetimi, toplum yararına ticari olmayan hizmetler üreten ya da gelirlerin ve ortak mal varlığının yeniden dağılımını yapan, zorunlu ödemeleri ve sübvansiyonları tahsil eden kuraluşlann tümü. || Özel yönetim, aileler yararına ticari olmayan hizmetler üreten ve kâr amacı gütmeyen kuraluşlann tümü (aileler bu kuruluşları gönüllü katkı esasına göre finanse ederler).

—Rad. ve TV. Yayın yönetim, radyo ve televizyonda, hazırlanmış program bantlarını sıraya koyup, yayında herhangi bir aksaklık olmadan sağlıklı akışı sağlama. (Radyo ve televizyonda bu görevi üstlenmiş yayın yönetim müdürlükleri vardır.)

—Telekom. Uzaktan yönetim, genellikle enerji yüklü donanımlann uzağında bulunan, merkezileştirilmiş kumanda sistemi ve donanımı.

—ANSİKL. Eğit. Yönetim eğitimi XIX. yy.'ın sonunda ABD'de başladı (ilk Business School olan Wharton School, 1881'de Pennsylvania Üniversitesi'nde kuruldu). Gene ABD'de bazı özel ve devlet üniversitelerinde işletme yönetimi eğitimi yapan bölümler kuruldu. Harvard, Chicago Columbia, Northwestern, Stanford ve Whar ton üniversitelerine bağlı Business school' lar bunlann en ünlüleridir. MBA (Master of Business Administration) diploması, İkinci Dünya savaşı'nı izleyen yıllarda, yöneticilik ya da işletmecilik öğrenimi yapanlardan büyük ilgi görmüştü. Ancak Avrupa'daki öğrenim kuramlarının da yetkin bir düzeye ulaşmasıyla bu fark günümüzde kapanmıştır.

—iş örgüt. Amaçlara göre yönetim. Bu yönetim biçiminin amacı, işletmenin sorumluluk merkezlerini daha dinamik bir çalışmaya özendirmektir. Bunun için, bu sorumluluk merkezlerinden her birinin yerine getirmekle yükümlü olduğu işler ve çalışmanın etkinliğine verilecek ödüller açık bir biçimde belirlenir. Amaçlara göre yönetim, her sorumlunun, göz önünde tutmak zorunda olduğu hedef-araç kompleksinin seçiminde asgari bir yetkiye sahip olmasını gerektirir (bu anlamda bazen amaçlara göre katılımcı yönetim deyimi de kullanılır). Her sorumlu, etkinliğinin global verimliliğine göre -başvurulan araçlarla elde edilen sonuçlar karşılaştırarak- değerlendirilir. Bu bakımdan, amaçlara göre yönetim, görevlerin uzmanlık dışına çıkarılması (her sorumlunun kendi sonuçlannın gerçek sahibi olabilmesi için) ve sorumlulukların dağıtılması (gerçek bir girişimcilik zihniyetinin kuruluşun bütün düzeylerine yayılabilmesi için) ile birlikte gider.

—işi. ikt. Yönetimin birinci görevi, işletmenin içinde bulunduğu durumu aydınlatmak (genel iktisadi koşulların incelenmesi, piyasa çözümlemesi), kuruluşun genel yönelimini ve erişilmesi istenen hedefleri belirlemektir. Oluşturulan projelerin başarıyla uygulanabilmesi için gerekli araçlanın tasarlanması ve bir araya getirilmesi de (yapı ve olanaklann organizasyonu) yönetime düşer. Nihayet, bu olanakları harekete geçirmek ve işletmeyi tümüyle işler durumda tutmak da (insanların idaresi, amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının denetlenmesi) yine yönetimin görevidir.
Kaynak: Büyük Larousse

Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
11 Nisan 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yönetim ingilizcesi
 • management; administration; government; direction.
 • – kurulu executive committee; administrative committee; board of directors.
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

16 Nisan 2013 / best10 Siyasal Bilimler
21 Nisan 2016 / Misafir07 Soru-Cevap
5 Mayıs 2012 / Misafir Cevaplanmış
13 Mayıs 2010 / Misafir Soru-Cevap