Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 6 Aralık 2016  Gösterim: 44.109  Cevap: 2

Mantar Nedir?

Misafir
11 Şubat 2010 18:44       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

MANTAR

Ad: mantar.JPG
Gösterim: 495
Boyut: 35.9 KB

a. (yun. manitan'den).
1. Karada yetişen, çiçeksiz, damarsız, klorofilsiz bir bitkinin toprak dışındaki görünen kısmı.
2. Yeraltındaki kısmıyla (miselyum) birlikte bu bitkinin tümü. (Bk. ansikl. böl. Bot.)
3. Bazı ağaçların özellikle mantar meşesinin kabuğundan elde edilen, geçirimsiz, hafif ve kalın madde. (Bk. ansikl. böl. Ormanc.)
4. Bu maddeden yapılan şişe tıpası.
5. Çocukların özel bir oyuncak tabancayla patlattıkları, içine barut konulmuş küçük mantar parçası.
6. Kimi mantarların yol açığı, insan çilinde bitki ve hayvanlarda görülen hastalık, küflüce.
7. Arg. Yalan, uydurma söz.
8.
 • Mantar atmak, karşısındakini kandırmak için yalan söylemek.
 • Mantar gibi yerden bitmek, birdenbire ve kendiliğinden ortaya çıkmak.
 • Mantara basmak, oyuna gelip birinin hazırladığı tuzağa düşmek: Ne yapsak nafile, mantara basmıyor (arg.).
—Balıkç. Mantar yaka, balık ağlarını dik durumda tutmak için mantar parçaları ya da daha başka hafif cisimlerle donatılan üst yaka. (Günümüzde, doğal mantarların yerini, giderek, yoğunluğu az sentetik maddelerden yapılmış gereçler almaktadır.)

—Bot.
 • Özgün çekirdekli hücreleri olan klorofilsiz ve damarsız her türlü bitki.
 • Nemli odunları çürüten, bütün canlılarda (insan, hayvan, bitki) hastalık yapabilen ve kimisi gözle görülmeyecek kadar küçük olan klorofilsiz bitki.
 • Organik sıvılarda üreyerek mayalanmaya neden olan klorofilsiz, mikroskobik bitkisel mikroorganizma.
 • Mantar dokusu, bitkilerde gövdeyi ve kökü saran, ikincil odun kökenli, ölü ve havayla dolu geçirimsiz doku.
— Deric.
 • Mantar makinesi, mantar kaplı iki döner silindirden oluşan ve aralarından katlanmış derinin geçtiği makine.
 • Mantar tahtası, sepicilerin deriyi yumuşatmak ve gren vermek amacıyla kullandıkları, dışbükey yüzü mantarla kaplı ve bir sapı bulunan tahta plaka.
 • Mantar vurma, deriyi mantarlama işlemi.
 • Mantar vurmak, derinin yüz kısmında doğal grenleri belirginleştirmek amacıyla mantar makinesinde ya da mantar tahtasıyla deriyi elde işlemek.
—Dy. Rayın, kalın profilli üst bölümü; bu bölümün üst yüzeyi tekerlek bandajının yuvarlanma yüzeyini oluşturur.
 • Çift mantarlı ray, yataklar üzerine oturtulan ve ilke olarak iki taraflı kullanılabilen eski tip ray.
—Eczc. Mantar ilacı, insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde çeşitli mantar enfeksiyonlarına karşı etkili ilaç. (Bk. ansikl. böl.)

—inş. Bir döşeme plağını taşıyan betonarme bir dikmenin üst bölümündeki koni ya da piramit biçiminde genişleme.
 • Mantar döşeme, mantarlı dikmeler üzerine oturan bir plaktan oluşan kirişsiz döşeme. (Mantar döşemeler, özellikle ağır yükler taşıyan sanayi yapılarında kullanılır.)
—Mantarbil.
 • Açık mantar, velumumun bir bölümü yırtıldığı için lamelleri açık seçik görülen şapkalı mantar. ("Kapalı" durumda toplanan mantar havanın nemine göre az ya da çok hızla açılır. "Açık" durumda toplanan yatak mantarı bütün değerini korur ve daha kokulu olur, ama böyle mantarlar bazı ülkelerde [Fransa] makbul sayılmadığı halde, azı ülkelerde [Ingiltere] çok makbul sayılır.)
 • Yastık ya da yatak mantarı, paris mantarı, üretimi yapılan şapkalı mantar.
—Ormanc.
 • Dişi mantar ya da yara mantarı, mantar meşesi kabuğunda birinci tabakadan (erkek mantar) sonra alınan ikinci tabaka.
 • Erkek mantar ya da ilk mantar, mantar meşesi kabuğundan soyularak alınan ilk tabaka.
—Patol. Mantar hastalığı.
 • Mikroskobik mantarlardan ileri gelen asalak hastalığı. (Eşanl. MİKOZ.)
 • Deri mantar hastalığı, deri üzerinde olan mantar hastalığı. (Bk. ansikl. böl.)
—Toksikol. Mantar zehiri, MİKOTOKSİN'in eşanlamlısı.

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 6 Aralık 2016 23:36


Misafir
12 Mayıs 2011 22:02       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
MANTAR
—Böcbil. Mantar hastalıktan. Mantarların böceklerde yol açtığı hastalıklar (örneğin ipekböceğinde görülen kireç hastalığı) uzun süredir bilinmektedir. Bazı hastalık yapan mantarlar (Metarrhiziam, Beauveria) XIX. yy.'ın sonundan bu yana biyolojik mücadelenin deney konusu oldular, bu mantarlann ve aynı zamanda da böcek ölümlerine yol açan enfeksiyonların incelenmesine özellikle 1960'tan sonra hız verildi ve incelemeler derinleştirildi. (Eşanl. MİKOZ.)

—Ecza İyot, kükürt, salisilik asit, kristal mor, dördüncül amonyum tuzları, tolnaftat ve imidazol türevleri gibi birçok madde yerel olarak sürüldüğü zaman mantarlara karşı etki gösterir. Griseofulvin, dermatofit mantar enfeksiyonlarında dahilen kullanılır, maya mantarlarına etkisizdir. Nistatin ve amfoterisin B, dahilen ve haricen kandidiyozlara (maya mantarı enfeksiyonları) etki yapar, ama dermatofitlere etki yapmaz.

—Ormana Mantar kök ve gövdedeki çevresel kobiyumun dış tarafından doğar; çeperleri mantarlaşarak geçirimsizleşmiş olan deliksiz ve üst üste yığılmış yassı hücrelerden oluşur. Lipit yapısında olan mantarözü her türlü kimyasal alışverişi engelleyerek hücrelerin hızla ölmesine neden olur. Mantar, türlere göre az ya da çok kalın tabakalar halinde oluşur (mantar meşesinde çok kalın olur); dış tabakalar plakalar halinde aynlıp düşebilir (çınar) ya da çatladıktan sonra kavlama kabuğu oluşturarak yerinde kalır. Genç mantar kovucuklarla delik deşiktir; bunlar ilk ûstderi tabakasında gözenek görevi yapar.

Mantar meşesi


soyulan koruyucu tabakanın yerine hep yenisini yapar; ayrıca, soyma işlemi besisuyunun dolaştığı mevsime denk gelirse hep homojen ve ince bir mantar elde edilir.
Bu nedenle mantar elde edilecek ağaç üzerinde iki ayrı işlem yapılır:
 1. ilk mantar tabakası olan kaba mantann (erkek mantar) soyulması;
 2. belli aralıklarla esas mantar hasadı. Bu işlem büyüme hızına göre değişik zamanlarda aralıklı olarak yapılır ve erkek mantardan daha kaliteli olan dişi mantarın (yara mantarı) elde edilmesini sağlar.
Kaba mantarı soyma işlemi,
ağacın çevresi yerden 1 30 m yukanda 0,70 m'ye vardığı zaman, yani mantarmeşesinin büyüme hızına göre 30 ile 40 yaşında yapılır. Ondan sonra her 8 ila 12 yılda bir mantar kabuğu 25 mm'yi bulduğu zaman yeniden ürün alınır. Bir ağaçtan toplam 8 ila 10 kez ürün alınabilir ve mantar verimi yılda hektar başına 100-150 kg'ı bulur.

Ürün alındıktan sonra ticari mantar elde etmek için şu işlemlerden geçirilir:
 • istifleme (mantar levhalarının düzelip düzleşmesini sağlar);
 • kurutma (mantar, neminin bir kesimini kaybeder);
 • ısıtma (esnekliği artırır); kazıma ve temizleme (levhalara son biçimini verir).
Erkek mantar, ses ve ısı için yalıtma malzemesi olarak küçük parçalar halinde (yonga halinde) kullanılır. Yara mantarı şişe tapası yapmaya yarar.
Mantar üretici başlıca ülkeler Portekiz, ispanya, Fas, Cezayir, Tunus, İtalya ve Fransa'dır.

—Paleobot. Kuşkusuz Cambria öncesinden beri var olan mantarlar Dinant katından bu yana fosil halinde bulunmuştur (mucorales, chytridiales, cıvıkmantarlar); fosil yakıtlar (taşkömürü, linyit, türbo, vb.) bunlann miselyum ve konidilerini içermektedir. Fosil yaprakların üzerinde asalak asklımantarlara da rastlanmıştır.

—Patol. Mantar hastalığı çeşit çeşittir: sık görülen yüzeysel ya da deri mantar hastalıkları, derialtı mantar hastalıkları ve derin mantar hastalıkları. Bu son ikisi ağır bir hastalık geçirenlerde ya da antibiyotik ve kortikosteroit tedavisi yüzünden bağışıklık sistemleri bozulmuş olanlarda ortaya çıkar. Başlıca derialtı mantar hastalıkları misetomlar, kromoblastomikoz ve sporotrikozdur; başlıca derin mantar hastalıkları ise histoplazmoz, asperjilloz, tdastomikoz, kriptokokkoz ve koksidioidomikozdur. Antinomikoz gibi bazı bakteri enfeksiyonlarına yalancı mantar hastalığı adı verilir.

Deri mantar hastalıkları


Deri hastalıklarının yaklaşık % 10'u dolayındadır. Terleme, ısı ve nemle ortaya çıkmaları kolaylaşır ve genellikle yüzme havuzlarında ve hamamlarda yayılır Etkenleri farklı olan ve (her iki biçime de etkili imidazol türevleri dışında) aynı tedavilere yanıt vermeyen iki çeşidi vardır.
Bunların bir kısmına maya mantarları neden olur: kandidoz'lar (Candida albicans yapar) ve pitiryaz iş versikolor (Phyrosporum orbiculare yapar).
Diğerlerine ipliksi mantarlar (dermatofit) neden olur. Bunlar vücudun çeşitli bölgelerine yerleşebilir. Kılsız deride değirmi herpes denen, ama herpesle hiçbir ortak yanı bulunmayan, merkezi ince pullu ve çevresi hem daha iltihaplı, hem kabarcıklı madalyon biçiminde bir mantar hastalığına neden olur. Madalyonlar birleşerek, çok çemberli plaklardan oluşan halka halka döküntüler meydana getirir. Kaşıntı genellikle şiddetlidir. Bulaşma hemen hemen her zaman bir hayvan aracılığıyla olur (çoğu zaman kedi, fakat köpek ya da başka bir hayvan da olabilir). En sık rastlanan mantarlar microsporum (özellikle Microsporum canis) ve tricophyton (eğer insandan insana bulaşma söz konusuysa özellikle Tricophyton rubrum) cinsindendir. Ama bütün dermatofitler saçsız deride deri hastalığına yol açabilir.

Büyük kıvrımlarda dermatofitler kenarlı Hebra egzama'sına neden olur (uzun süre kıvrımlarda yerleşen bir mantar hastalığı sanılan eritrazma, aslında Corynebacterium minutissimum adlı bir basilden ileri gelen bir mikrop hastalığıdır). Mantar hastalığı, küçük kıvrımlarda (ayaklarda parmak araları) atlet ayağı denen tabloyu oluşturur. Dermatofitler kıllarda sikozise (mikroplu sikozis de vardır) ve Celcius kerionu'una neden olur. Mantar hastalığı saçlı deride kellik yapar. Tırnaklardaki mantar hastalığına onikomikoz denir.
Derideki mantar hastalıkları mantar öldürücü antibiyotiklerle tedavi edilir

—Toksikol. ve Ted. Mantarla zehirlenme en başta zehir içeren üstün yapılı mantarlardan ileri gelir. Bu zehirlenmelerin en ağırı, bazen ölümle sonuçlanan amanita zehirlenmesidir. 12 ila 24 saat, hatta 48 saat süren uzun bir kuluçka döneminden sonra belirtiler birdenbire ortaya çıkar Şiddetli bir mide-bağırsak tepkisi (önlenemeyen kusmalar, çoğunlukla kanlı koleram- sı ishal), su kaybı ve çok işeme görülür. İkinci güne doğru çoğu zaman aldatıcı bir gerileme olur, ondan sonra hemen ağır bir sanlık, nefrit, siyanoz ve kanamalar baş gösterir ve hasta üç ila on gün içinde halsiz düşerek ölür. Bu belirtileri yenmek için birçok tedaviye birden girişmek gerekir.

Belirtiler geç ortaya çıktığından kusturucu vermek ve mideyi yıkamak faydasızdır; daha başka önlemler almak, tuzlu müshiller vermek, bitkisel ya da hayvansal kömür içirmek, hatta kâfurlu yağ, sitriknin, morfin vermek yetersiz kalır, iyileşme ancak aşağıda yazılı yöntemlerin bir arada uygulanmasıyla sağlanabilir: taze tavşan sakatatı (mide beyin) yedirmek, antifaiinik serum şınnga etmek (ne yazık ki kolay bulunmaz), makattan ve damardan glukozlu ve tuzlu serumlar vermek. Bazı hallerde, yalnız irkiltici olan mantarlardan (russula, lactarius, entoloma lividus), hatta bozulma yüzünden zehirli hale gelmiş yemeklik mantarlardan da zehirlenme olabilir, ama bunlar çoğunlukla birkaç gün içinde kendiliğinden düzelir.

Sinekmantarıyla (Amanita muscaria) ya da yalancı altın mantarla (Amanita caesarea) zehirlenmede kuluçka devresi kısa sürer; mide-bağırsak bozuklukları, ardından sinir bozuklukları baş gösterir ve ön plana geçer (irkilme, sarhoşluk, hezeyan, çırpınma, midriyaz). Tedavi için hastanın midesi yıkanır ya da hastaya kusturucu ilaç içirilir; tanen, hafif iyodoiyodürlü çözelti, kloral ve bromür verilir.

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 6 Aralık 2016 04:20
14 Nisan 2014 15:22       Mesaj #3
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam
mantar
isim, bitki bilimi
Rumca

1. isim, bitki bilimi Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, silindir bir gövde ve üst tarafı şapka biçiminde olan ilkel canlıların genel adı (Fungi)
"Sen domalan bilir misin? Patates gibi bir şeydir, mantar gibi lezzetlidir." - N. Meriç
2. Esnek ve sudan hafif olduğundan şişe tapası, cankurtaran simidi, cankurtaran yeleği, ayakkabı tabanı ve daha birçok şeyin yapımında kullanılan, su geçirmeyen, meşe ağacı tabakası
"İpek çorap ve altı mantar iskarpin giymeyen kadınlar âdeta sınıf dışı ve eski biçim insanlardır." - H. E. Adıvar
3. Bu tabakadan yapılan şişe tapası
4. Kaldırıma araçların park edilmesini engellemek amacıyla zemine gömülmüş mantar biçiminde beton yükselti
5. Çocukların özel tabanca ile patlattıkları barutlu madde
6. Balık ağlarını su yüzünde tutmaya veya olta sarmaya yarayan mantar parçası
7. Hayvanların burun ucu
8. Uydurma söz, yalan
9. tıp (***) Mantar hastalığı
10. tıp (***) Mantar hastalığına neden olan mikroskobik canlı

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • mantar atmak
 • mantar gibi (yerden) bitmek
 • mantar gibi üremek
 • mantara basmak
Birleşik Sözler
 • mantar ağacı
 • mantar bilimi
 • mantar çorbası
 • mantardoğuran
 • mantarhane
 • mantar hastalığı
 • mantar kaya
 • mantar kent
 • mantar meşesi
 • mantar özü
 • mantar tabakası
 • mantar tabancası
 • akmantar
 • kök mantar
 • ağaç mantarı
 • biftek mantarı
 • çayır mantarı
 • çörek mantarı
 • horoz mantarı
 • kav mantarı
 • keçi mantarı
 • koyun mantarı
 • kurt mantarı
 • kuzu mantarı
 • kültür mantarı
 • pas mantarı
 • sığır mantarı
 • sinek mantarı
 • taş mantarı
 • yer mantarı
Son düzenleyen Safi; 6 Aralık 2016 04:26


Daha fazla sonuç:
puf mantarı hakkında bilgi

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç