Arama

Sürtünme nedir?

Güncelleme: 30 Mart 2016 Gösterim: 11.600 Cevap: 4
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
31 Ocak 2010       Mesaj #1
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Sürtünme - Sürtünme Nedir - Sürtünme Hakkında

İsim
Sürtünme

Sürtünmek işi
Fizikte; Yüzeyleri birbirinin üstüne gelerek biri veya her ikisi ötekine göre ters doğrultuda kayan iki cismin durumu.

Sürtünme
İngilizce; friction

Bir cismin başka bir cisme değerek geçmesinde ya da bir ortam içindeki deviminde hız azaltıcı olay.

Cisimlerin birbiri üzerinden kayarken bu harekete karşı gösterdikleri direnç kuvveti.


TDK

X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
18 Ocak 2011       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sürtünme cisim ile yüzey arasında olan ve cismin hareketine zıt yönlü bir kuvvettir.Yüzeylerin sürtünmesi sürtünme katsayısı ile ifade edilir.Her cismin sürtünme katsayısı farklıdır.Pürüzlü yüzeyleri sürtünmesi fazla ,buz gibi yüzeylerin sürtünmesi azdır.Sürtünme katsayısı sıfır olan madde yoktur.
Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen Safi; 30 Mart 2016 23:13
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
17 Kasım 2015       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
SÜRTÜNME a. Birbirine değen iki yüzeyden birinin ya da her ikisinin ileri geri devinmesi, bu devinmenin sonucu olan eylem: iki çakıl taşının birbirlerine sürtünmesi bir kıvılcıma yol açabilir mi? Sürtünmeden dolayı yıpranma.

—Akışkan, mekan. Bir akışkanın bir boru içinde akışı sırasında, mekanik enerjisinin ısıya dönüşerek değersizlenmesine yol açan nedenlerin tümü. || Sürtünme kaybı,
bir boru içinde akan bir akışkanın mekanik enerjisinin, ısı biçiminde değersizlen- mesi; böylece ısıya dönüşen bu mekanik enerji miktarı. (Hidrolikte, sürtünme kaybı birim ağırlık başına iş birimiyle ifade edilir; uzunluk boyutundadır ve yük kaybı adını alır. Aerolikte, akış sırasında özgül ağırlık değişmez kalıyorsa, sürtünme kaybı birim hacim başına iş birimiyle ifade edilir ve basınç boyutundadır.) || Bir borunun iki kesiti arasındaki sürtünme kaybı, ısıya dönüşen mekanik güç miktarının akışkan debisine oranı.

—Bayınd. Sürtünme gerilmesi, bir istinat duvarıyla (ya da kaplamayla) onu çevreleyen toprağın arayüzeyinde, bunların etkileşimi sonucunda ortaya çıkan gerilme.

—Katı. fiz. iç sürtünme, kristaller ve atom toplulukları düzeyinde oluşan ve katiların tamamen esnek biçim değiştirmesini tedirgin eden fizikokimyasal nitelikli olayların tümü. (Esneksizliğin nedeni olan iç sürtünme, katilarda titreşimlerin sönümlenmesine neden olur.)

—Mak. san. Temas halindeki iki yüzeyin, birbirlerine göre yaptıkları bir harekete gösterdikleri direnç. (Sürtünme olaylarından, özellikle kavramalarda ve hareket transmisyonlarında yararlanılır; böylece bir düzeneğin kademeli olarak çalıştırılması ve kuvvet çiftinin sınırlı bir şekilde iletilmesi sağlanır.) || Sürtünme katsayısı, sürtünmeyi yenmek için teğetsel olarak uygulanması gereken kuvvetin, yüzeye dik tepki kuvvetine oranı. || Dik yatak sürtünmesi, bir başka cisim üzerinde ve bir eksen çevresinde dönen bir cismin sürtünmesi. || Kayma sürtünmesi, kayma hareketi yapan bir cismin sürtünmesi. || Yuvarlanma sürtünmesi, yuvarlanma hareketi yapan bir cismin sürtünmesi. (Bk. ansikl. böl.)

—Metalogr. Sürtünme deneyi, kimi metalürji ürünlerinin aşınmaya karşı dirençlerinin incelenmesini sağlayan deney.

—Metalürj. Sürtünme alaşımı, daha çok motorlu taşıtların fren ya da kavrama disklerinde kullanılmak amacıyla üretilen ve yüksek bir sürtünme katsayısına sahip olması gereken alaşım. (Bu alaşımlar genellikle toz metalürjisi yöntemiyle elde edilir ve bileşimlerinde bronz, demir, kurşun, grafit ile silisten oluşan karmaşık karışımlar bulunur.)

—Meteorol. Atmosferin alt katmanlarının yer yüzeyine değmesi. (Bk. ansikl. böl.)

—Pedol. Sürtünme yüzeyi, iri prizmalar halindeki toprak yapısını sınırlayan eğik ve geniş sürtüşme yüzeyi; kurak mevsimde ayrılarak, açık yarıklardan oluşan bir poligon ağı meydana getirir. (Sürtünme yüzeyi, mevsim farklılıklarının etkisiyle sürüklenen killerin şişme ve büzülmesinden doğar; bu killer, tropikal bölgelerdeki kimi killi topraklarda [vertisollar] malzemenin önemli ölçüde hareket etmesine yol açar.)

—Tip. Sürtünme sesi, plevra ve perikart yapraklarının iltihaplanmasında dinlemekle duyulan anormal ses (plevra sürtünmesesi, perikart sürtünme sesi).

—Ulaş. Sürtünme yastığı, elektrikle çalışan araçlarda, iletken raydan veya yeraltı iletkeninden, bir susta veya basınçlı hava yardımıyla akım almaya yarayan düzenek.

—ANSİKL. Mak. san. Bir destek üzerinde kayan bir parça, bir yandan yerçekiminin ve desteğin dik tepki kuvvetinin, öte yandan hareket oluşturmaya çalışan uygulanmış kuvvetin ve sürtünmeden kaynaklanan teğetsel direncin etkisindedir; uygulanan kuvvet bu dirençten büyükse, hareket oluşur. Desteğin dik tepki kuvvetiyle, teğetsel direncin bileşkesi, kayma düzleminin normaliyle sürtünme açısı denen bir açısı yapar; bu açının trigonometrik tanjant değeri, temas halindeki iki öğenin ayırtedici özelliği olan boyutsuz bir sayıdır ve sürtünme katsayısı adını alır: bu katsayı öğeleri oluşturan malzemelere ve bunların yüzey durumlarına bağlıdır ama temas yüzeyinin uzamından ve hareketli parçanın ağırlığından bağımsızdır; öte yandan, aynı katsayı, yaklaşık % 30 oranında arttığı kalkış dışında (bu durumda aderans katsayısı sözkonusudur), hızdan da hemen hemen bağımsızdır. Bir dik yatak hareketi (bir parçanın bir destek üzerinde, buna dik bir eksen çevresinde dönmesi) durumunda, sürtünme direnci bir kuvvet çifti oluşturur.
Kaymanın önlenmek istendiği birçok durumda (aderans hareket halindeki parçaların ya da araçların yavaşlatılması ve frenlenmesi, sürtünmeli kavramayla tahrik, tutturarak ya da sıkıştırarak bağlama, merdivenlerin dengesi, germeli bağlama, işkenceler vb.) sürtünmeden yararlanılır. Tersine, iyi bir kayma istendiğinde sürtünme rahatsız edicidir çünkü temas halindeki parçaların aşınmasına yol açaı; bunların sarılmasına neden olabilir ve ısıya dönüşerek ortama verilmesi gereken enerjiyi soğurur. Önlem olarak, sürtünme katsayısı küçük malzemeler (çelik üzerine çelik için 0,3 ile 0,4 yerine, çelik üzerine bronz ya da dökme demir için 0,15 ile 0,20) seçilir ya da kullanılır, temas halindeki yüzeylerin durumu iyileştirilir, bunlar yağlanır, soğutulur; son olarak mümkün bütün hallerde, kayma yerine bilyalar, masuralar, tekercikler ya da iğneler üzerinde yuvarlanma hareketinden yararlanma yoluna gidilir.

—Meteorol. Sürtünme yer düzeyindeki akıntıların yavaşlamasına ve sola doğru sapmasına neden olur. Bu iki sürecin etkileri çok önemlidir:
1. akıntıların yavaşlaması, karalar üzerinde 2 ya da 3 km'ye doğru, yani hızlı hareket eden yüksek katmanların yavaşlamış alt hava katmanlarına değdiği yerde bir çökme terslenmesi yaratır;
2. jeostrofik rüzgârın alçak basınçlara doğru sapması karalardaki etki merkezlerinin hızla zayıflamasına neden olur;
3. deniz rüzgârlarının yavaşlaması hava kütlelerinin yavaş yavaş durgunlaşmasına ve bozulmasına yol açar


Kaynak: Büyük Larousse
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
30 Mart 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
"sürtünme" ne demek?

1. Sürtünmek eylemi.
2. Yüzeyleri birbirinin üstüne gelerek biri ya da her ikisi ötekine göre ters doğrultuda kayan iki cismin durumu, delk.
Cümle içinde kullanımı
Sürtünme, kinetik enerjinin bir bölümünü ısıl enerjiye çevirdiğinden motorun verimini azaltır.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
30 Mart 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Sürtünme ingilizcesi
  • adj. frictional, friction
  • n. friction, rubbing, rub
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

9 Ekim 2018 / asla_asla_deme Fizik
20 Mart 2011 / Ziyaretçi Soru-Cevap
13 Mart 2011 / Ziyaretçi Soru-Cevap
13 Ekim 2018 / melih Cevaplanmış
11 Nisan 2012 / Misafir Soru-Cevap