Arama

Fikir Nedir?

Güncelleme: 29 Temmuz 2016 Gösterim: 3.370 Cevap: 6
LaSalle - avatarı
LaSalle
Ziyaretçi
1 Mayıs 2010       Mesaj #1
LaSalle - avatarı
Ziyaretçi

FİKİR

Ad: fikir.jpg
Gösterim: 263
Boyut: 29.0 KB

-krl a. (ar. fikr).
Sponsorlu Bağlantılar
1. Bir durumu karşılamayı, bir eylemin ya da yapıtın özgün temelini oluşturmayı sağlayan zihinsel yaratım; düşünce: Bu saatte yola çıkmak kimin fikriydi? Kötü bir fikir.
2. Bir bireyin ya da bir grubun bir şey, bir konu üzerindeki yargısı, görüşü; düşünce: Bu konudaki fikrin ne? Sizinle aynı fikirde değilim. Sık sık fikir değiştirmek.
3. Bir şey fikri, zihinde tasarlanarak oluşturulan ya da onda gizliden gizliye varolan şey, düşünce: Son günlerde ölüm fikrine saplanıp kalmıştı. Ayrılma fikri onu endişelendiriyordu.
4. Bir konuda kısa yoldan, üstünkörü edinilen görüş, izlenim: Bu fotoğraflar, felaketin büyüklüğü hakkında size bir fikir verebilir. Fiyatlar hakkında bir fikrin var mı? —Hiçbir fikrim yok.
5. Bir şeyin zihinde oluşturulan soyut tasarımı; düşünce, kavram, ide: Doğruluk fikri. Adalet fikri.
6. Akıl, zekâ: Sende biraz fikir olsaydı böyle davranmazdın.
7. Bellek, akıl, hatır: Bu fikrimde kalmamış. Bunu fikrimden çıkarmamıştım.
8. Esk. Ku-Fiji adalar runtu.
9. Fikir adamı, düşünsel sorun- Yanuca adası kıyılarından bir görünümlar üzerinde özgün fikirler üreten kimse.
10. Fikir almak, fikrini almak, bir konuda ay dınlanmak ereğiyle yetkili saydığı bir kimsenin düşüncesini öğrenmek.
Fikir danışmak, bir kimsenin düşüncesinden yararlanmak üzere ona başvurmak.
fikir- edinmek
, bir konuda bir görüş ve kanıya ulaşmak: Adamın tutumu hakkında tam bir fikir edindiğimi söyleyemem.
Fikir gazetesi, haberden çok düşünsel konulara ağırlık veren ve genellikle belli bir dünya görüşünün sözcülüğünü üstlenen gazete.
Fikir işçisi, çalışmasında bedensel gücünü değil kafa gücünü kullanan kimse.
Fikir vermek, bir konuda bir kimseye yol gösterici düşüncesini bildirmek: Bunu o düşünemez, ona fikir veren biri var.
Fikir yormak, bir sorun üzerinde çok düşünmek.
Fikir yürütmek, ne yapmanın ya da nasıl davranmanın yerinde olacağı konusunda düşündüğünü söylemek.
Fikir sabit — SABİT FİKİR.

—Esk. Fikri amiyane, alelade, bayağı düşünce. ll Fikr-i âteşin, ateşli, coşkulu düşünce. ll Fikri' barik, ince düşünce.ll Fikr-i fasid, bozuk düşünce. Fikr-i ferda, gelecek düşüncesi. ll Fikr-i galat, yanlış düşünce. ll Fikr-i garaib-perver, acaip şeyler oluşturan düşünce. ll Fikr-i mukaddes, kutsal düşünce. ll Fikr-i muzmar, gizli düşünce. ll Fikr-i takib, peşini bırakmama, sona erdirme. ll Fikr-i vakkad, parlak bir fikir. ll Fikr-ı vatan, vatan düşüncesi.

—Huk. Fikir hürriyeti DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ"nün eşanlamlısı. ll Fikir suçu - DÜŞÜNCE- suçunun eşanlamlısı.

—Psik. Ağır basan fikir, öteki zihinsel tasarımların hepsine egemen olan tasarım. (Burada, paranoyak tipten bir hezeyan sisteminin merkezi olan bir değişmez fikir söz konusudur.) ll Sabıt fikir, kendini, zorla ve inatla bilince kabul ettiren tasarım. Özne, her zamanki uğıaşlarına uygun düştüğü için bu tasarımın hastalıklı bir şey olduğunu fark etmez. (FİKRİ SABİT, İDEFİKS de denir.) [Bk. ansikl. böl.]

—ANSİKL. Sabit fikir. Taşıdığı asalaklık özelliği, bu tür fikrin, pek önemli olmayan bir zihinsel otomatizm olarak görülmesine yol açmıştır. Sabit fikir, eskiden beri, öznenin kişiliğine aykırı olduğu düşünülen saplantının karşıtı olarak ele alınmıştır. Ama klinik olaylarda, bunları birbirinden kesin olarak ayırt etmek olanaksızdır. Sabit fikir, nevrozlu ya da psikozlu bir bağlam içinde yer alabilir ve sistemli hezeyanların çoğunda temel bir öğedir.

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 29 Temmuz 2016 17:51
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
LaSalle - avatarı
LaSalle
Ziyaretçi
1 Mayıs 2010       Mesaj #2
LaSalle - avatarı
Ziyaretçi

FİKİR


-kri Ar. fikr
Sponsorlu Bağlantılar
1. Düşünce:
- “Bir fikrin münazarasıyla kütüphanesinin önünde sabahladığımız geceler olurdu.” -A. H. Müftüoğlu.
2. Düşün.
3. esk. Kuruntu.

(birinden) Fikir Almak


 • birinin düşüncesinden yararlanmak.
MsXLabs.org & TDK, Türk Dil Kurumu

Son düzenleyen Safi; 29 Temmuz 2016 17:39
LaSalle - avatarı
LaSalle
Ziyaretçi
1 Mayıs 2010       Mesaj #3
LaSalle - avatarı
Ziyaretçi

Fikir Babası


isim
 • Bir düşünceyi ilk olarak ortaya koyan kimse.
Son düzenleyen Safi; 29 Temmuz 2016 17:40
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
6 Mart 2016       Mesaj #4
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi
Fikir Adamı
isim

Herhangi bir düşünce alanındaki görüşlerine değer verilen kimse:
"Fikir adamları, insanların dünyaya bakış tarzlarını değiştirmek suretiyle cemiyete tesir ederler."- M. Kaplan.
Son düzenleyen Safi; 30 Mart 2016 22:51
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
30 Mart 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
fikir
isim Arapça

1 . Düşünce, mülâhaza, mütalâa:
"İşimizi, gücümüzü bırakmış olmak düşüncesini bir vazife yapmakta olduğumuz fikri susturuyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . Düşün, ide.
3 . eskimiş Kuruntu.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
fikir danışmak
fikir edinmek
fikir vermek
(birinden) fikir (veya birinin fikrini) almak
fikir yormak
fikir yürütmek
fikrini çelmek

Birleşik Sözler
fikir adamı
fikir hürriyeti
fikir işçisi
fikir yazısı
fikrisabit
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
30 Mart 2016       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
fikir
 • düşünmek;
 • Allah'ın isim ve sıfatlarını ve bunların tecellilerini tefekkür etmek.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
30 Mart 2016       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM
fikir ingilizcesi
 • -kri thought, idea, opinion.
 • –imce in my opinion.
 • –ini açmak to express one´s opinion.
 • – adamý intellectual, savant.
 • – alýþveriþi/teatisi exchange of views.
 • – almak /dan/, ––ini almak /ýn/ to get (someone´s) opinion.
 • – beyan etmek to give an opinion.
 • – edinmek to have an idea; to form an opinion (about).
 • – hareketleri movements of thought.
 • – iþçisi white-collar worker.
 • –inde olmak to be of the opinion; to have the intention (of).
 • –i sabit fixed idea, idée fixe.
 • – vermek 1. to express one´s opinion. 2. /a/ to suggest a course of action (to someone).
 • – yormak to ponder, think hard, rack one´s brains.
 • – yürütmek to put forward an idea, state one´s opinion
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

3 Kasım 2014 / Misafir Cevaplanmış
23 Ocak 2015 / Ziyaretçi Soru-Cevap
8 Ocak 2014 / Ziyaretçi Soru-Cevap
21 Ekim 2011 / Ziyaretçi Soru-Cevap
14 Ekim 2015 / erdsahi Soru-Cevap
Etiketler: Fikir Nedir?