Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 18 Mayıs 2017  Gösterim: 18.718  Cevap: 5

Bölge Nedir?

nünü
23 Kasım 2007 08:52       Mesaj #1
nünü - avatarı
Ziyaretçi

BÖLGE

Ad: bölge.JPG
Gösterim: 30
Boyut: 18.8 KB

a. (bölmek'ten bölge).
1. Alanı, idari ya da ekonomik birliğe, yeryüzü şekillerinin, iklimin, bitki örtüsünün benzerliğine ya da üzerinde yaşayan insanların kültürel bütünlüğüne göre belirlenen değişik büyüklükte toprak parçası; yöre: Ege bölgesi. İzmir ve çevresi önemli bir sanayi bölgesidir. Yerleşim bölgesi. Ekvator bölgesi ormanları.
Sponsorlu Bağlantılar
2. Vücut yüzeyinde, alanı yaklaşık olarak belirlenmiş herhangi bir bölüm; nahiye: Kalp bölgesindeki ağrılardan yakınmak. Sırt bölgesi, karın bölgesi.

— Bir otobüs hattının güzergâh ücretinin hesaplanması için temel alınan yol bölümü

—Savunma savaşında eylem alanı.

—Bastırma harekâtlarında ve düzenin sağlanması için (Çinhindı, Kuzey Afrika) büyük bir birliğin denetimine verilmiş alan.
 • Bölge malzemesi, bir bölgeye uyarlanmış malzeme.
 • Ağırlıklar bölgesi, bir ordunun yayıldığı toprak parçası. (Çarpışmaların olduğu hatları, lojistik hizmetlerin verildiği geri hatları ve menziller bölgesini içerir.)
 • Destek bölgesi, düşmanın girme durumunda, coğrafi özellikleriyle karşı koymaya olanak veren arazi parçası.
 • Gözetleme bölgesi, bir gözcünün ya da otomatik silahın sorumluluğuna bırakılmış toprak parçası.
 • Harekât bölgesi, askeri birliğin harekâtı gerçekleştirdiği arazi parçası.
 • Menziller bölgesi, ikinci Dünya savaşı na kadar, ordunun derinliğinde bulunan geri hatlara verilen ad; bugün, muharebe sahasının gerisinde bulunan ve lojistik hizmetlerin verildiği bölge.
 • Posta bölgesi, yerleri gizli tutulan askeri birliklere posta servisince verilen anlaşmalı adres.
 • Savaş bölgesi, taktik hava ve kara birliklerinin harekâtlarını gerçekleştirdikleri bölge.
 • Savunma bölgesi, bakanlıklar adına sivil ve askeri kurumların ulusal savunmayla ilgili önlemleri tasarladıkları ve bunların uygulanmasında çerçeve oluşturan birkaç ili kapsayan bölge.
 • Sorumluluk bölgesi, ülke topraklarından büyük bir birliğin sorumluluğuna verilmiş arazi parçası (örneğin tümen sorumluluk bölgesi, kolordu sorumluluk bölgesi).
 • Taarruz çıkış bölgesi (ya da hattı), piyade, mekanize piyade ve zırhlı birliklerin taarruza geçtikleri düzenlenmiş ya da düzenlenmemiş arazi parçası.
 • Tahkim edilmiş savunma bölgesi, barış zamanından başlayarak sınırların savunulması için ayrılmış alan.
 • Toplanma bölgesi, birliğin muharebe öncesinde hazırlıklarını tamamladığı arazi parçası. (Geriden ileriye doğru: ilk toplanma bölgesi, toplanma bölgesi, taarruz bölgesi biçiminde sıralanır.)
 • Yurtiçi bölgesi, savaş durumunda harekât alanı dışında kalan ve tüm ülkeyi tanımlamakta kullanılan terim.
—Deniz kuvvetlerinin tatbikatları ve eğitimleri için önceden belirlenen ve mevkisi tüm denizcilere duyurulan deniz sahası.

—Astrofizik
 • Etkin Güneş bölgesi, Güneş atmosferinde ışıma yayımı, sıcaklık ve devinim değişkenlikleri gözlenen ve leke grupları içeren bölge.
 • HI bölgesi, yıldızlararası ortamın, yansız hidrojen bakımından çok zengin bölgesi.
 • HU bölgesi, yıldızlararası ortamın iyon- laşmış hidrojen bakımından çok zengin bölgesi. (Eşanl. SALMALI BULUTSU.)
—Tehlikeli bölge, ateşli silahların ve klasik topların çevresindeki personel için tehlike yaratan bölgesi. (Bu bölgeyi çevreleyen sınır güvenlik sınırı adını alır.)

—Bir katalog fişindeki kaynakça özetinin bölümleri. (Özet, yedi bölüme ayrılır: kitabın adı ve yazarı, yayınevi, adres, kitabın basım özellikleri, dizi adı, notlar, cilt ve fiyatı.)

—Bitki coğrafyasında, yerleşik familyaların, altfamilyaların, oymakların ve birçok özgül bitki cinsinin genellikle yaygın ölçüde bulunduğu arazi parçası.

—Ortâk iklim ve coğrafya etmenlerine bağlı olan oldukça geniş alan. Bölgenin, flora ve fauna bileşimi, sınıflandırmanın ana birimleri düzeyinde (familya) belli bir türdeşlik gösterir (holarktik neotropikal bölgeler ve Etyopya ya da Afrika -Madagaskar, Endonezya-Malezya, Avustralya-Papua, Polinezya ve Antarktika bölgeleri).

—Travma sonucu başlayan yenilenme sırasında, duruma göre, bir ayağın, bir kuyruğun ya da sadece bir nedbenin oluştuğu deri bölümü. (Yenilenme yeteneği bulunan hayvanlar, özellikle kertenkele ve susemenderlerinin derisinde yer yer böyle bölgeler bulunur.)

—Flahault'a göre, cinslerin yerleşikliğinin pek az göze çarptığı, ama Linne sistematiğine uygun türlerinin yerleşik olduğu geniş alan. (Bölge geniş bir alan olduğundan l eşim ve bucak gibi küçük bölümlere a' ılır.) ll Kopma bölgesi, yap ık sapında bulunan ve yaprakların kop: düşmesini sağlayan narin bölge.

—Coğrafi bölge, gerek fiziki gerek beşeri bakımlardan belirleyici ortak özellikler taşıyan, tutarlı bir bütün oluşturan ve kendine özgü coğrafi kişiliği ile komşu alanlardan ayırt edilebilen bir mekân ya da arazi parçası. (Bk. ansikl. böl.) ll Doğal bölge, insan eliyle meydana gelmiş görünüm değişiklikleri dikkate alınmamak koşuluyla jeoloji, jeomorfoloji, iklim, biyocoğ rafyş gibi doğal bakımlardan ya da bunlardan birkaçı açısından benzerlik gösteren mekân birimi.

—Sulak bölge, sürekli ya da düzenli olarak sığ sularla kaplı bölge.

—Kaynak bölgesi, suların dalış yaptığı okyanus bölgesi. (Başlıca kaynak bölgeleri Antarktika kıtası çevresinde [Weddell ve Ross denizleri, Doğu Antarktika'nın birçok kesimi] yer alır. Kuzey yarıküredekiler: Grönland havzası, Grönland'ın ucu ve Ohotsk denizi.)

 • Ayırma bölgesi, normal olarak akımla beslenmeyen ve bu amaçla her iki ucunda akım kesme düzeneği bulunan, uygun boyda katener parçası. (Bu parçanın iki yanında yer alan katenerlerin, taşıtın pantograflarınca köprülenmesini önler.)
 • Ayrık bölge, işaretleme ile elektrikli kilitleme sistemlerini çalıştıran ve bir elektrik devresi oluşturan hat parçası.
 • Bes teme bölgesi, bir triyaj garından beslenen garların tümü.
 • Elemanter bölge, çevre öğelerden elektriksel olarak yalıtılabilen en küçük katener öğesi.
 • işletme bölge amirliği, sınırları, içerdiği garların önemine göre değişen bir bölgede, bu garların düzenlenmesi ve denetiminden sorumlu yönetim birimi.
 • Katener bölgesi, iki elektrik sistemi arasında geçişi sağlamak amacıyla isteğe göre iki farklı akımla beslenebilen katener parçası.
 • Trenler bölge amirliği, yolcu trenlerinde, yolcuların yerleştirilmesi, bilet denetimi ve güvenlikten sorumlu bölge birimi.
— Sınırı bir yâ da daha çok eğriden (aynı biçimde yüzeyden) oluşan ve içi bağlantılı olan düzlem (aynı biçimde uzay) parçası. (Pek belirsiz olan bu kavram yerine, daha kesin olan ve çoğu kez bir sıfatla tamamlanan "kesme" kavramı yeğlenir.)

—Kontrol bölgesi, hava trafiği servislerince, uçakların yükselti ve doğrultu bakımından sürekli olarak denetlendiği hava bölgesi. ll Uçuş bilgi bölgesi ya da uçuş rapor bölgesi, uçakların yer servislerinden bilgi alabildiği ama denetlenmediği hava bölgesi.

—Bölge idare mahkemesi, yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek yargıçla verilen kararları itiraz üzerine inceleyen ve kesin olarak karara bağlayan idari mahkeme. (6 ocak 1982 tarih ve 2576 sayılı yasayla kurulan bu mahkemelerin bir başkanı ve iki üyesi vardır. Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinin başkanları bölge idare mahkemesi üyeliği de yaparlar. İş hacminin gerekli kıldığı durumlarda bölge idare mahkemesi üyeliklerine sürekli atama da yapılabilir.)
 • Askeri yasak bölge, ülke savunması açısından gerekli görülen, yer ve sınırları Genelkurmay başkanlığı'nın önerisiyle Bakanlar kurulu'nea saptanan bölge.
 • Sanayi bölgesi, sanayi kuruluşlarının yerleştirilmesine ayrılmış, altyapı hizmetleri, sanayisinin gereklerine göre düzenlenmiş bölge.
 • Sandık bölgesi - SEÇİM.
 • Seçim bölgesi - SEÇİM.
 • Serbest bölge, 6 haziran 1985 tarih ve 3218 sayılı yasaya göre, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, dış finansman ve ticaret olanaklarından daha fazla yararlanmak vb. amaçlarla kurulması öngörülen, yer ve sınırları Bakanlar kurulu'nea saptanan bölge.
 • Turizm bölgesi, 12 mart 1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi teşvik k.’na göre, yer ve sınırları Kültür ve turizm bakanlığı’nın önerisiyle Bakanlar kurulu'nea saptanıp ilan edilen bölge. (Turizm bölgelerinin saptanmasında çevrenin doğal, tarihsel, arkeolojik vb. özellikleri dikkate alınır.)
—Kabul bölgesi, hipotez testlerinde, genellikle "sıfır varsayımı" diye adlandırılan H0 doğruysa, l-a olasılıkla örneklerin değerinin içine düşeceği bölge ya da aralık. ll Red bölgesi, H0 doğruysa, örneklem değerinin a olasılıkla içine düşebileceği, kabul bölgesinin dışındaki bölge. Ûrneklem değeri “kritik bölge" de denen bu bölgeye düşerse H0 reddedilir.
 • Bağlantı bölgesi, seyrelme bölgesi ile ısı etkisindeki bölge arasında yer alan sınır.
 • Erimiş bölge, erimiş kaynak banyosunun kapladığı hacim.
 • Isı etkisindeki bölge, ana metalin kaynak ya da ısıl kesme ısısından etkilenen ama erimeyen bölümü.
 • Kaynak bölgesi, erimiş bölge ile ısı etkisindeki bölgenin toplamı.
 • Seyrelme bölgesi, kaynak sırasında ana metalin kaynak dolgu metaliyle birlikte eriyen bölümü.
—Welss bölgesi, ferromanyetik bir madde içinde, düzgün genlik ve doğ yol üzerinde bir aktarma yeri olan sinirsel yapı. ll Lissauer kenar bölgesi, omurilik yüzeyi ile arka boynuzun en arka bölümü arasındaki kısım.

—Arama bölgesi, petrol araştırmaları yapmak üzere bir şirkete belli süreler çin ve belli koşullarla verilen alan; (şirket arama ruhsatnamesinin süresi bitince, arama yapmaktan vazgeçince ya da istenen koşulları yerine getirmediyse arama bölgesini petrol arama iznini veren kamu kuruluşuna devretmek zorundadır. Türkiye'de arama bölgelerinin işletilmesiyle ilgili tüm işlemler Petrol işleri genel müdürlüğü'nce düzenlenir.)

—Bölge radyosu, kendi vericisiyle yalnızca belirli bir bölgeye yayın yapan radyo. (Tüm TRT radyoları, günün belirli saatlerinde kendi bölgelerine yayın yaparlar.)

— Ölü bölge, DUYARSIZLIKin eşanlamlısı.

—Bölge tiyatrosu, bir bölgede yerleşmiş düzenli çalışan tiyatro. Devlet tiyatroları genel müdürlüğü’ne bağlı Adana, Bursa, İzmir sahneleri birer bölge tiyatrosu sayılabilir. Özel topluluklar içinde Ordu Belediyesi Karadeniz tiyatrosu gerçek anlamda bir bölge tiyatrosudur.

—Bir topolojik uzayın parçası. (Bu terim kimi kez açık ve bağlantılı parçalar için kullanılır.)

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 18 Mayıs 2017 01:00


nünü
22 Mayıs 2008 20:13       Mesaj #2
nünü - avatarı
Ziyaretçi
BÖLGE
 • Bitişik bölge, karasularının dışında kalan ve üzerinde kıyı devletinin gümrük, maliye, sağlık ve göç konularında yasalarına aykırı davranışları önlemek ve cezalandırmak amacıyla gerekli denetimi yapabildiği deniz alanı 1958 Cenevre Karasuları ve bitişik bölge sözleşmesi'nde karasuları esas çizgisinden başlayarak en çok 12 deniz mili olacağı kabul edilen bitişik bölgenin, 1982 BM Deniz 'tukuku sözleşmesiyle en çok 24 deniz mili olması öngörülmüştür.
 • Münhasır ekonomik bölge, karasularının dışında kalan ve üzerinde kıyı devletinin ekonomik ve işlevsel haklarının bulunduğu deniz dipleri ve su tabakası. Kıyı devlet1, 200 deniz mili olarak kabul edilen bu alandaki canlı ve cansız kaynaklar üzerinde münhasır ekonomik haklara, ayrıca yapay ada ve tesis kurma, her türlü araç gereç yerleştirip kullanma, bilimsel araştırma yapma, çevre koruma ve düzenleme haklarına sahiptir. Türkiye, 3 aralık 1986 tarihli Bakanlar kurulu kararıyla Karadeniz'de münhasır ekonomik bölge ilan etmiştir.
 • Sınır bölgesi, bir devletin sınırları boyunca uzanan ve ulusal savunma amacıyla özel bir statüye bağlanmış olan bölge.
—Para bölgesi, karşılıklı konvertibilite ve sabit kur bağlantısıyla birbirine bağlanmış ya da gerektiğinde, belli sınırlar çerçevesinde birbirlerine oranla ayarlanabilen paraları olan ve aralarında ayrıcalıklı (özellikle ticari) ilişkiler bulunan ülkeler topluluğu; paraları az ya da çok belirgin bir biçimde, merkezi bir ülkenin egemen para rolü oynayan parasına bağlı bulunan ülkelerin oluşturduğu bölge. (Bu biçimde oluşmuş bölgeler şunlardır: dolar bölgesi [ABD, Kanada, Latin Amerika ülkeleri]; frank bölgesi [Fransa ve eski Fransız birliği'nden ortaya çıkmış ülkelerin çoğu]; sterlin bölgesi [Büyük Britanya ve Commonwealth ülkeleri (Kanada dışında), İzlanda, Irak, İrlanda, Ürdün, Libya]; ve tüm anlamıyla bir para bölgesi oluşturmayan ruble bölgesi [halk demokrasileri], ) ll Serbest mübadele bölgesi, aralarında gümrük vergilerinin ve ticari mübadeleleri kısıtlayıcı düzenlemelerin kaldırılmış bulunduğu iki ya da daha fazla gümrük bölgesinden oluşan bütün. (Serbest mübadele bölgeleri arasında, Avrupa serbest mübadele birliği ile Latin Amerika serbest mübadele birliği sayılabilir.)

—Magmatik bölge, volkanik bölge, kökenleri aynı olmakla birlikte farklı türden magmatik ya da volkanik oluşumlar gösteren coğrafi alan. (Örneğin Puys sıradağları, Dore ve Velay dağları volkanik bölgelerdir.)

—Etkin Güneş bölgesi. Etkin bölgeler ışıkküreden başlayıp renk- küreden geçerek taca kadar yayılır ve çok karmaşık olayların kaynağını oluşturur; görünümleri, gözlem için kullanılan ışınlara bağlıdır. Bu bölgenin boyutları, biçimleri ve yaşam süreleri büyük farklar gösterir. Özellikle biçim ve boyutları büyük ölçüde bölgenin yaşına bağlıdır. Yaşam süreleri ise birkaç saatten birkaç aya kadar değişir. Etkin bölgeleri yeğin bir manyetik alan yönlendirir, ayrıca gelişimleri ve ayırtedici özellikleri bu alana bağlıdır. Alt katmanlardan yer yer yüzeye çıkan manyetik akı, Güneş lekelerinin çevresinde çıftkutuplu ya da çokkutuplu çok yoğun bir yapı oluşturur. Orta boyutlu etkin bir bölgenin manyetik akışı yaklaşık 1022Mx.’dir. Güneş lekeleri dışında yer alan etkin bölgelerin ayırtedici özelliklerini yoğunluk ve sıcaklık artışı, dolayısıyla X ışınlarından radyo ışınlarına değin güçlenen bir ışıma oluşturur. Etkin bir bölgenin taç bölümündeki yoğunluğu, öbürlerine oranla 10 kata, sıcaklığı 5 kata, radyo yayını da katlarca yüksek bir düzeye ulaşabilir Bir başka ayırtedici özelliğini etkin bölgelerin büyük ölçekli (100 krn.s'1’ ye ulaşabilen) plazma akılan ve parçacıkların ivmesi oluşturur.

Güçlü morötesi ve X ışınımları gezegenlerarası ortamı olduğu kadar Yer'in üst atmosferini de etkiler.
Hl ve Hll bölgeleri. Bir yıldızın çevresinde Hl ve Hll bölgelerinin varlığı herşeyden önce yıldızın sıcaklığına bağlıdır. Yıldızın yayınladığı morötesi ışıma, çevresindeki yıldızlararası ortamda yer alan hidrojeni iyonlaştırır: böylece yıldız, ışık yayan iyonlaşmış hidrojen içinde kalır ve parlak bir bulutsu (salmalı bulutsu) biçiminde görülür; uzak bölgelerde ise morötesi ışıma soğurulduğundan, hidrojenin iyonlaşması artık olanaksızdır ve hidrojen yansızlığını korur, işte bu yansız hidrojen bölgesi Hl'i, iyonlaşmış hidrojen bölgesi de Hll'yi oluşturur. Merkez yıldızın sıcaklığı yetersiz kalırsa ya da hidrojen bölgesi sıcak yıldızlara çok uzakta yer alırsa iyonlaşma görülmez; bu halde Hll bölgesi oluşamaz. Hl bölgeleri, yansız hidrojenin ayırtedici özelliği olan 21 cm'lik tayf çizgisiyle incelenir; HM bölgeleri ise radyoastronomide serbest elektronların ısıl ışınımıyla belirlenir; öte yandan kızılaltı ışınlarla gözlem, çok verimli sonuçlar sağlar. Hidrojen tayf çizgileri va yasak tayf çizgileri bulutsu içindeki fiziksel koşulları tanımamızı da sağlar.

isveçli gökbilimci B. Strömgren, hidrojenin iyonlaşmasına yol açan yıldızın özelliklerinden yola çıkarak bir Hll bölgesinin boyutlarını değerlendirdi: bu bölge bir küredir (Strömgren küresi) ve yarıçapı yıldızın sıcaklığı kadar yıldızlararası ortamda yer alan toz miktarına da bağlıdır. Hl ve Hll bölgelerinin sıcaklığı, gaz elektronlarının ve atomlarının kinetik sıcaklığına eşdeğerdir. Bu sıcaklık, bölgelerden herbi- rinin enerji bilançosuna bağlıdır. Bir Hll bölgesi için, sıcaklık 5 000°C ile 10 000°C arasında değişir.

Hll bölgeleri üstüne günümüzde yapılan incelemeler, bu bölgenin çok sıcak yoğuşum halindeki bir yıldız ile çok seyrel- tik ve soğuk yıldızlararası ortam arasında bir geçiş bölgesi oluşturduğu varsayımına dayanır.

—Coğrafya açısından bitki bölgeleri ya flora ve genetik yapı ya da dış görünüm ve çevrebilimsel konum esas alınarak belirlenir. Buna göre flora bölgelerinden ya da dış görünüme dayalı bitki topluluklarından söz edilir. Flora bölgeleri ayrıca genetik ilişkilere ve yerleşiklik oranına göre alt bölgelere ayrılır. Dış görünüme dayalı bölgelerse bitki topluluklarının morfolojisine, çevrebilimsel durumuna, geçirdikleri gelişmeye, ardışıklık sürecine ve yayılma alanlarının boyutlarına göre çeşitli gruplar, sınıflar, tipler ve birliklerle kaplı dar alanlara ayrılır, iki ayrı yönteme göre belirlenen bu coğrafi bitki bölgeleri alan ve yer olarak birbiriyle tam çakışmaz. Flora bölgeleri genellikle daha geniştir ve dış görünüm bakımından değişik birçok- bitki topluluğu bölgesini kapsar. Örneğin Türkiye genetik ilişkiler bakımından başlıca üç flora bölgesine (Akdeniz bölgesi, paleoboreal orman bölgesi, Turan-Ûnasya bozkır bölgesi) ayrıldığı halde bunların her birinin sınırları içinde dış görünüm bakımından değişik birçok bitki topluluğu bölgesi yer alır.
Bitki coğrafyasında olduğu gibi hayvan coğrafyası bakımından da yeryüzü favna ilişkilerine dayanılarak bölgelere ayrılır.

—Türkiye'nin coğrafi bölgeleri. Türkiye'nin birbirinden birçok bakımlardan farklı coğrafi alanlardan oluşan bir mozaik özelliği gösterdiği, eskiden beri bilinen bir gerçektir. Ama, uzun süre ülkenin bilimsel olarak yeterince tanınamama- sından ötürü, Türkiye'deki coğrafi bölgelere ilişkin olarak alan, ad ve sayı bakımından yerli ve yabancı yazarlar arasında büyük farklılıklar vardı. Bölge ayrımında kullanılan yöntemler de çoğu kez bilimsel temellere dayanmıyor, bu amaçla akarsu havzalarının, yönetim birimlerinin ve hatta meridyenlerin esas alındığı görülüyordu. Bütün bu gibi farklılıkların, özellikle Türkiye coğrafyası öğretiminde de bölgelerin coğrafi gerçeklerinin tanıtılmasında ortaya çıkardığı kargaşa Türk coğrafya kurumu'nun 1941 yılında düzenlediği Birinci coğrafya kongresi sırasında ele alınmış ve i. H. Akyol B. Darkot, H. Louis ve H. S. Selen den oluşan bir uzmanlar komisyonunun bilimsel temellere dayanarak hazırladıkları rapor üzerine yapılan görüşme ve tartışmalardan sonra, coğrafi özellikler bakımından farklı 7 büyük birimin (Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, iç Anadolu, D. Anadolu ve G.D. Anadolu) birer coğrafi bölge olarak ayrılması gerektiğinde fikir birliğine varılmıştır. Bu çalışmalar sırasında bölgelerin belirlenmesinde, sınırlandırılmasında ve adlandırılmasında, başta coğrafi konum ve çeşitli sonuçlarıyla fiziki coğrafya koşulları olmak üzere, sözkonusu alanların beşeri ve iktisadi özellikleri gibi ölçütlere dayanılmıştır.

Böylece, ülkenin Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca uzanan ve Marmara'yı çevreleyen kenar kesimleri ve karasal İç Anadolu; büyük yükseltisinin doğurduğu sonuçlarla ayrıcalıklar gösteren D. Anadolu; onlardan Amanos-Toros yayı ile ayrılmış bir platolar alanı olan G.D. Anadolu ayrı birer bölge olarak kabul edilmiştir. Ayrıca K., G. ve B.'daki kenar bölgelerde, karasal etkilerin belirgin olduğu birer iç kesim ayrılmıştır. Bugün gerek Türkiye coğrafyası öğretiminde, gerek genel tanımlamalarda, 1941 kongresinde kararlaştırılan bu bölge ayrımı ve adları kullanılmakta ve bazı bölge sınırlarının tartışılabilir olmasına karşın bu uygulama, yıllarca süren bir kargaşaya son vermiş bulunmaktadır. Bununla birlikte, Devlet meteoroloji işleri genel müdürlüğü dışında, Karayolları genel müdürlüğü (karayolu bölge müdürlükleri), Tarım, orman ve köyişleri bakanlığı (tarım bölgeleri), Adalet bakanlığı (idare mahkemeleri bölgeleri) ve DSİ gibi kuruluşlar, daha çok yönetim birimi sınırlarına dayanan ve coğrafi bölgelerden farklı olan kendi bölge taksimatını kullanmaktadırlar.

Doğal bölge. Günümüzde dar anlamda doğal bölge artık kalmamıştır; ayırt edilen bölgeler ancak insanın etkisiyle görünümü değişmiş ve özellik kazanmış coğrafi bölgelerdir. Bununla beraber, çok yüksek enlemler (kutup bölgeleri), tropikal kuşağın büyük çölleri, alçak enlemlerdeki sık ormanların bazı kesimleri gibi insan müdahalesini çok sınırlı ölçüde kaldığı bazı bölgeler hâlâ daha doğal bölge sayılmaktadır.

—Sulak bölgeler Göl, gölcük, deniz ya da akarsu kıyılarındaki bataklıklar, su basar vadiler, kıyılardaki çamurluklar, turbalıklar, haliçler, vb. insanların el atması nedeniyle (kurutma, tarımsal işletme, çeşitli yapılar, vb.) her yıl biraz daha azalarak yok olma yolundadır. Bununla birlikte, bu bölgeler çevrebilim açısından önemli rol oynayan yerlerdir. Birçok yararları yanında, taşkınlar için düzenleyici, sular için hazne ve tükenmekte olan hayvan türleri için barınak hizmeti görüller. Buralar biyosferin en verimli yerleri ve birçok kuş türünün göç, üreme ve kışlama döneminde zorunlu olarak konakladığı alan lardır.

—Askeri yasak bölge, 18 aralık 1981 tarih ve 2565 sayılı Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanuna göre; kara, deniz ve hava askeri yasak bölgeleri birinci ve ikinci derece askeri yasak bölgeler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu bölgelerde uygulanacak ilkeler yasada ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Birinci derece kara askeri ya sak bölgeleri ilan edilmez. Ancak bu böl gelerın sınırları uygun işaretlerle belli edilerek bu işaretlerle ilan edilir. Bu bölge içindeki taşınmaz mallar kamulaştırtır İlke olarak, bu bölgelere görevlilerden başkası giremez. ikinci derece kara askeri yasak bölgeleri'nin sınırları Resmi gazetede yayımlanır. Yurttaşların bu bölgelere girmeleri ve burada çalışmaları serbesttir; yabancıların girişi için özel izin gerekir Birinci derece deniz askeri yasak bölgeleri ilan edilmez.

Ancak bunların sınırları olabildiği ölçüde uygun işaretlerle belli edilerek bu işaretler denizcilere ilan yoluyla duyurulur ve deniz haritalarına işlenir, ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerinin dış sınırları Resmi gazetede ilan edilir ve deniz haritalarına işlenir, ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde balıkçılık vb. işler, yurttaşlar için serbesttir. Birinci derece hava askeri yasak bölgeleri, birinci derece kara ve deniz askeri yasak bölge lerin üzerinde ve dış sınırlardan yatay olarak her yönde en az yirmibeş kilometrelik hava sahasını kapsayacak şekilde kurulur.

Ancak bu bölgeler ulusal sınırların dışına çıkamaz. Birinci derece hava askeri yasak bölgeleri dikey olarak sınırsız yüksekliğe kadar uzanır. Bu bölgeler Gene' kurmay başkanlığının önerisi üzerine Ba kanlar kurulu’nca saptanır ve Türkiye havacılık neşriyatı’nda yayımlanır Türk askeri hava araçlarının dışındaki her türlü yerli ve yabancı hava araçlarının bu bölgelere girmesi izne bağlıdır, ikinci derece hava askeri yasak bölgelerine Türk hava araçları girebilir. Yabancı uyruklu kişilerin yönetimindeki hava araçlarının bu bölgelere girmesi Genelkurmay başkanlığı'nın iznine bağlıdır.

Serbest bölge.
Bu bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo yükümlü lüklerine ilişkin yasa kuralları uygulanmaz. Serbest bölgeler gümrük çizgisi dışında sayılır. Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yasalarla ve diğer hukuk kurallarıyla verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz. Serbest bölgeyle Türkiye’nin dığeryerlerı arasında yapılacak ticaret, dış ticaret rejimine bağlıdır. Serbest bölgeyle diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz. Serbest bölgelerde ödemeler dövizle yapılır; Bakanlar kurulu ödemelerin Türk lirasıyla yapılmasına da karar verebilir. Çalışma ve sosyal güvenlik açısından serbest bölgeler Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıdır.

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 17 Mayıs 2017 19:31
8 Mart 2010 23:15       Mesaj #3
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

Hassas Bölge


Cephe gerisinde düşman saldırılarına hedef olabilecek şehir, kasaba ve tesislerin bulunduğu bölgelere ve doğal afetlere uğraması muhtemel mahallere Hassas Bölge denir.
Doğal afet sahaları dışında kalan hassas bölgeler Millî Güvenlik Kurulunca belirlenir. Bu bölgelerin dışında kalan yerlere ise "Hassas Olmayan Bölge" denir.
Hassas bölgelerin ayrımında şehrin büyüklüğü, nüfusu, savaş gücünü destekleyen sanayi tesislerinin azlığı veya çokluğu, ülke üzerindeki coğrafi etkenler rol oynar.

Serbest bölge


Bir ülkenin gümrük sınırları dışında konuşlandırılan ve ticaret rejimi açısından kısmen veya tamamen gümrük mevzuatı dışındaki düzenlemelere tabi olan, uluslararası liman veya havaalanına yakın yerlerde kurulan bölge, açık bölge, serbest mıntıka.


Tampon bölge


İki devlet arasında, hudut boyunca, askerden arındırılmış toprak parçası:
"Bu tampon bölgeler, ayrı bir ülke olarak dünya sulhüne katkıda bulunabilecektir."- S. Erez.

Pilot bölge


Tarım, tıp, endüstri, eğitim gibi herhangi bir çalışma alanında, devletin ve halkın ortak çalışmasıyla kalkınma hareketini kolaylaştırmak ve örnek olmak için ayrılmış bölge.


Kapalı bölge


Ulaşım, ekonomi, nüfus hareketleri ve iletişim bakımından dışarıyla bağlantısı bulunmayan yer.


açık bölge


Serbest bölge.
Son düzenleyen Safi; 17 Mayıs 2017 19:09
26 Aralık 2011 19:29       Mesaj #4
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
BÖLGE
1 . Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka: "Maddeden mi nereden geldiği belirsiz olan bu kıymet son tahminime göre bazı bölgelerin toprak mahsulündendir."- N. F. Kısakürek.

2 . Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye: "Özellikle kıllı bir bölgeden açtığı deliği de maharetle diktikten sonra cesedi teşrih masasından alıp ona kendi yabanlık elbiselerini giydirdi."- İ. O. Anar. Birleşik Sözler açık bölge açısal bölge art bölge çembersel bölge dikdörtgensel bölge iç bölge insansız bölge kapalı bölge karesel bölge kemiksi bölge kırsal bölge pilot bölge serbest bölge tampon bölge tarafsız bölge tropikal bölge üçgensel bölge yasak bölge yatılı bölge okulu boğumlanma bölgesi deprem bölgesi sanayi bölgesi seçim bölgesi yanardağ bölgesi.
Son düzenleyen Safi; 10 Nisan 2016 15:01
10 Nisan 2016 15:05       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
bölge
toplumsal bilimlerde, seçilmiş tanımlayıcı ölçütler bakımından türdeşlik ve bütünlük taşıyan, çevresindeki alanlardan bu ölçütlerle ayırt edilen alan. Bölge, belli bir sorunla ilişkili özelliklerin seçilmesi, ilişkisiz sayılan özelliklerin ise dışarda bırakılması yoluyla oluşturulan bir kavramdır. Yer yüzeyinin bir kesimini belirten ve daha geniş bir kavram olan alandan ayrılır. Bir alanın sınırları, pratik amaçlara uygunluğu bakımından istendiği gibi saptanabilir; oysa bir bölgenin sınırlarını, söz konusu kesimin türdeşliği ve bütünlüğü belirler.

Etkinliklerin merkezî bir yer çevresinde örgütlendiği bölgeler (örn. bir kent ile hinterlandı), merkezli bölgeler olarak adlandırılır. Buna karşılık sınırları belli bir olgunun türdeş dağılımıyla belirlenen bölgeler (örn. tropik yağmur ormanları) tek- ömek bölgeler olarak nitelenir.

Bir bölge, bir ya da birden çok özellikle tanımlanabileceği gibi, bir alanda yaşayan insanların tümüne yönelik terimlerle de belirlenebili Toplumsal bilimlerde en çok irdelenen özellikler şunlardır:
 • Etnik, kültürel ya da dilsel özellikler (örn. Fransa’nın Provence bölgesi);
 • iklim ya da topografya (örn. ABD’de Tennessee Vadisi),
 • sınai ya da kentsel gelişme (örn. Ruhr bölgesi),
 • yönetsel birimler, ekonomik uzmanlaşma (örn. Kuzey Amerika’nın pamuk kuşağı)
 • uluslararası siyasal ilişkiler (örn. Ortadoğu).
Günümüzde bölge kavramı birçok ulusal ya da uluslararası kamu programının çözümlemesi, planlaması ve yönetiminde kullanılmaktadır. Bir bölge içinde gelişmiş özdeşlik duygusunun ideolojik yansıması olan bölgecilik ya da bölge bilinci, birçok tarihsel, siyasal ve toplumbilimsel çözümlemede önem taşır.

kaynak: Ana Britannica
Son düzenleyen Safi; 18 Mayıs 2017 00:58
18 Mayıs 2017 00:57       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
bölge ingilizcesi
 • region, zone.
– komutanı mil. section commander.
– valiliği regional governorship.


Daha fazla sonuç:
Bölge Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç