Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 21 Ocak 2016  Gösterim: 3.554  Cevap: 1

Modern Nedir?

Daisy-BT
13 Mart 2010 22:44       Mesaj #1
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Modern

Sıfat
Sponsorlu Bağlantılar
modern

Fransızca; moderne

1. Çağdaş:"Bilmeyenin elinde en modern aletler bir maden külçesi hâline gelir." -M. Kaplan.
2. Çağcıl.

Modern genellikle birşeyin "yeni" ve "güncel olduğunu ifade etmek için kullanılır.


TDK
21 Ocak 2016 01:22       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
MODERN sıf. (fr. moderne).
1. Şimdiki zamana ya da göreceli olarak yakın bir döneme ait ya da uygun olan şey için kullanılır: Modem bilim.
2. En son ilerlemelerden yararlanan şey için kullanılır: Modem yöntemler, araçlar.
3. Eskiye karşıt olarak çağdaş tekniklere, kurallara, zevke göre yapılmış şey için kullanılır: Modern bir yerleşim merkezi. Modern bir yapı.
4. Çağının yeniliklerine uyan, çağını gereğince yaşayan kimse için kullanılır: Babam modern bir insandır.

—Eğit. Modem eğitim, programlarında la- tince, yunanca ve öteki geleneksel derslerin öğretimine yer vermeyen; klasik eğitimin karşıtı eğitim.

—Felsefesi, ilkeleri, kapsamı ve yöntemi ile çağa uygun eğitim.

—Mim. Rönesans’tan ve özellikle XVII. yy.’dan sonra, Vitruvius'un kurallarından, bunların hümanist yorumlarından ve antik esinli mimarlıktan uzaklaşan her türlü yapıt için kullanılır. (Bk. ansikl. böl.)

—ANSİKL Mim. Klasik dönemlerde, Vıtru- vius’u yayımlayanların yeniden gündeme getirdiği eski kuralları sıkı sıkıya uygulamayan her türlü mimarlık modern sayılıyordu. Rönesans sanatçılarının özgür uygulamaları, tıpkı barok ve rokokonun getirdiği yenilikler gibi, modern olarak nitelendiriliyordu. XIX. yy.’da seçmeciler, başvurdukları üslupların çeşitliliğiyle olduğu kadar, yeni gereksinmelere uyarlanma kaygısıyla da modern olduklarını öne sürdüler. Yeniklasiklere tepki olarak doğan akılcılık da tümüyle modern bir çehreye bürünmek istedi; bununla birlikte akılcılık, canlı doğa incelemelerinden yola çıkarak bir üslup oluşturmaya çalıştı: Art nouveau 1900 (modern style). Bauhaus'un, geçmişi, hatta her türlü üslubu yadsıma konusunda daha köktenci olan araştırmaları, mimarlığı işlevselci ve sanayiye bağlı olduğunu iddia eden bir uluslararası sanata götürdü; batı ideolojilerinin yayılmasına bağlı olarak yaşanan yarım yüzyıllık yayılma sürecinden sonra bu "modern akım” bugün, postmodernizm adı verilen çeşitli eğilimler tarafından tartışma konusu yapılmıştır.

Kaynak: Büyük LarousseDaha fazla sonuç:
Modern Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç