Arama

Sait Nedir?

Güncelleme: 18 Eylül 2015 Gösterim: 916 Cevap: 0
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
18 Eylül 2015       Mesaj #1
Safi - avatarı
SMD MiSiM
SAİT be. Yalnızca, sadece; sırf: Amacınız salt para kazanmak mı? Bunu salt iyilik olsun diye yaptım.

Sponsorlu Bağlantılar
♦ sıf.
1. En uç noktaya ulaşan bir özellik, bir durum için kullanılır; mutlak: Salt güzellik.
2. Salt çoğunluk, üye sayısının yarıdan bir fazlası olmasıyla sağlanan çoğunluk: Salt çoğunluk sağlanmıştır, toplantıyı açıyorum.

—Fels Kant’ta, duyumdan bağımsız bir tasarıma denir; Hegel’de, bilgide hakikatin içkinliğini gösteren ve kendi öz belirlenimini değiştirebilecek her türlü dış öğeyi reddeden şeye denir. (Bk. ansikl. böl.)

—Fizs kim. Salt sıcaklık, bir atmosfer basınç altındaki suyun donma sıcaklığını 273,15, kaynama sıcaklığını 273,15 derece alan Kelvin ölçeğine göre ifade edilen sıcaklık. [Celcius ölçeğiyle arasında bağıntısı vardır; buna termodinamik sıcaklık da denir.]

—Huk. Salt çoğunluk, oyların yarısından bir fazlasıyla elde edilen çoğunluk. (Mutlak çoğunluk da denir.) [TBMM’nin toplantı ve karar yeter sayısını düzenleyen Anayasa’nın 96. maddesine göre, Anayasa' da başkaca bir hüküm yoksa, TBMM üye tam sayısının en az üçte biriyle toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.]

—Mekan. Salt hareket, bir Galilei işaretine taşınmış hareket. (Eşanl. mutlak HAREKET.)

—Org. kim. Salt alkol, MUTLAK ALKOL' ün eşanlamlısı.

—Parf. Salt esans, çiçek konkreti esanslarının etil alkolle işlenmesi sonunda çıkarılan esans. (Böylece, hem çözünmeyen bitkisel mumlar hem de alkolün soğutularak süzülmesi ve damıtılması sonunda salt esansların elde edilmesini sağlayan alkollü çözelti ayrılır. Kokulu pomatların alkolle yıkanması sonunda elde edilen ürüne kimi zaman SALT POMAT ya da pomat KONSANTRESİ denir.)

—Termodin. Salt sıcaklık, bir makroskop sistemini ölçmeye yarayan ve termometreyle ilgisi olmayan sıcaklıkölçüm parametresi. || Salt sıfır, salt sıfır sıcaklık. (Termodinamiğin üçüncü ilkesine göre sait sıfır sıcaklıkta, molekülsel ısıl titreşim devinimi tümüyle durur.)

—ANSİKL. Fels Kant şöyle der: "İçinde duyumdan gelme hiçbir şey bulunmayan bütün tasarımlara salt (transsendental anlamda) tasarımlar diyorum’' (Kritik der Reinen Vernunft [Salt aklın eleştirisi], . Hegel'de, "salt” olma niteliği, bilginin hem başlangıcı, hem de gelişme seyri için kullanılır. Hegel şöyle der: "Yalnızca basit olanda, yalnız onda, salt başlangıçtan başka bir şey yoktur" (Wissenschaft der Logik [Mantık bilimi], “Varlık"). Ve şunu ekler: "Salt bilgi yalnızca negatif bir belirlenimi verir ki, bu da başlangıcın soyut ya da mutlak başlangıç olması gerektiği belirlenimidir” (ay. ypt.). Ama bu saltlık, boşluk değildir: "kavramlar sistemi", “dıştan gelen hiçbir şeyi kabul etmeyen bir salt süreçle" işte bu "saltlık”tan çıkar.

Kaynak: Büyük Larousse

X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.

Benzer Konular

26 Temmuz 2016 / Ziyaretçi Cevaplanmış
4 Eylül 2016 / MeLiSSiA Edebiyat tr
16 Eylül 2015 / Safi Sanat tr
3 Ağustos 2015 / Hera Bilim tr
16 Eylül 2015 / Safi Siyaset tr