Arama

Sıklık Nedir?

Güncelleme: 25 Nisan 2018 Gösterim: 1.202 Cevap: 0
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
21 Ekim 2015       Mesaj #1
Safi - avatarı
SMD MiSiM

SIKLIK

Ad:  sıklık.JPG
Gösterim: 209
Boyut:  18.4 KB

1. Sık öğelerden oluşan; sürekli yinelenen bir şeyin özelliği: Ağaçların sıklığı.
Sponsorlu Bağlantılar
2. Belirli bir süre içinde bir şeyin, bir eylemin, bir olayın yinelenme sayısı: Bir sözcüğün kullanım sıklığı.

—Bot. Sıklık oranı, herhangi bir türün bir bitki topluluğu içindeki oranı.

—Dilbil. Bir metinler bütününde bir dilsel öğenin kullanılma sayısı. (Kullanılabilirlik ölçütüyle birlikte sıklık ölçütü temel sözlüklerin hazırlanmasına yarar.)

—Elektrotekn. Sargı sıklığı, bir solenoitin sarım sayısının, uzunluğuna oranı.

—istat.
  • Sıklık çokgeni, bir histogramda, sıklıkları gösteren dikdörtgenlerin üst tabanlarının orta noktalarını birleştirerek elde edilen ya da kesikli bir değişkene ilişkin, koordinatlan x, değerleriyle f, sıklıkları olan, noktaları birleştiren kırık çizgi.
  • Sıklık dağılımı, nicel bir özelliğin gözlem değerleriyle bunların sıklıklanndan ve/ya da sıklık oranlarından oluşan çizelge
  • Bir sınıfın sıklığı, bir özelliğin o sınıfa giren değerlerini gösteren birey sayısı.
  • Bir sınıfın sıklık oranı, sınıf sıklığının gözlem sayısına oranı.
  • Birikimli sıklık çokgeni, absisi her sınıfın üst sınırı, ordinatı birikimli sıklık ya da sıklık oranlan olan noktaları birleştirerek elde edilen diyagram.
  • Kesikli nicel bir özelliğin bir değerinin sıklığı, bir örneklemda özelliğin o değerini gösteren birey sayısı. (Kimi zaman "salt sıklık" da denir)
  • Kesikli nicel bir özelliğin bir değerinin sıklık oranı, bu değerin sıklığının örneklemin boyutuna (gözlem sayısına) oranı. (Salt sıklıktan ayırmak için "göreli sıklık” da denir.)
—Küm. kur. Sıralı sık bir kümenin özelli.

—Olasıl. Sürekli bir rastlantısal değişkenin olasılık sıklığı, bu rastlantısal değişkenin dağılım fonksiyonunun, varsa türevi.

—Ruhdilbil. Bir dilin sıklık ortalaması, bir dildeki harflerin belirme sıklığının istatistiksel tahmini. (Bu deyim, bilgi kuramının kavramlarını kullanan rastlantısal bir dil modeline gönderme yapar.)

—Tekst. Bir dokumanın, bir ölçü biriminde bulunan çözgü ipliklerinin sayısı. (Bir dokumanın sıklığı 1 cm üzerinden hesaplanır.)

—ANSİKL. Biyol. Örneğin, aynı türden, çok sayıda erişkin sineklerin toplam uzunluklarını ele alalım. Absis üzerinde (yatay eksende) cm olarak belirtilen boyları gösterelim. Bunlar sınıflardır. Bu doğru üstünde, her boy için, uzunluğu o boydaki birey sayısına orantılı dik doğrular çizelim. Ordinatların uçlarını birleştirince bir sıklık çokgeni elde ederiz. Egemen değer, sıklığı en fazla olan sınıfa karşılık gelir. Bu değere göre, çokgen simetrik olabilir ya da olmayabilir. Tek egemen değerli (tek maksimumlu) ya da çok egemen değerli olabilir. Bg son durum, kütlelerin karışımına işaret eder.

—Ruhdilbil. Örneğin, sıfır sıklık ortalaması türkçe abecenin 29 harfinin aynı kullanım olasılığı bulunan rasgele bir harf dizisini gösterebilir. 1 sıklık ortalamasında harfler, dildeki sıklık oranlarına göre ortaya çıkar. 2 sıklık ortalamasında, harf çiftlerinin sıklığı önemlidir. 5 sıklık ortalamasında anlamsız harf dizileri elde edilir, ama bu dili bilen biri harf dizisinin sözcüklere çok benzediğini anlayabilir. Dilin sıklık ortalaması, harflerin yerine, aynı olabilirlik ilkeleri uyarınca birim olarak seçilen sözcüklerle de yapılabilir.
Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 25 Nisan 2018 15:44
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.

Benzer Konular

24 Aralık 2013 / Ziyaretçi Cevaplanmış
28 Aralık 2009 / Misafir Cevaplanmış
19 Mayıs 2012 / Misafir Cevaplanmış