Arama

Pilot Nedir?

Güncelleme: 13 Ağustos 2018 Gösterim: 702 Cevap: 1
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
5 Aralık 2015       Mesaj #1
Safi - avatarı
SMD MiSiM

PİLOT

Ad:  pilot.jpg
Gösterim: 43
Boyut:  15.4 KB

a (fr pılole).
1. Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse. (Hava, deniz ya da kara kuvvetleri bun yesinde bulunan pilotların asken pilot brövesine sahip olması zorunludur.)
2. Pilot olmak, kendinden geçecek ölçüde sarhoş olmak (arg).

—Asık. havc. Askeri pilot brövesi, bir subayın, astsubayın uçak ya da helikopterle uçabileceğini onaylayan bröve.

—Denize. Otomatik pilot, insan müdaha leşi olmadan, bir geminin belirli bir kerterizde yol almasını sağlayan mekanik ya da elektronik düzenek.

—Havc.
  • Pilot okulu, pilot adaylarının brövelerini alabilmek için eğitildikleri ve uçuş talimi yaptıkları kurum.
  • Otomatik pilot, bir hava tcişıtının manevrasını ve seyrüseferini mürettebat olmaksızın sağlayan cayroskobik düzenek.
  • Tecrübe pilotu, yem bir hava taşıtının performansını ve davranışını denetleyen pilot.
  • Ticari hat pilotu, ticari bir hat üzerinde uçan bir uçağı kullanan pilot.
—Müz. Klavyeli çalgıların mekanizmasında ara parça. (Klavsende, klavyelerin bir leştirılmesini sağlar; piyanoda, tuşu çeki ce ve ayrıca susturucu sistemine bağlar orgda boruların supap kapağını hareket ettirir.)
Kaynak: Büyük Larousse
BAKINIZ Pilot
Son düzenleyen Safi; 13 Ağustos 2018 02:13
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
13 Ağustos 2018       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
PİLOT
♦ sıf.
1. Deneme niteliğindeki şey için kullanılır.
2. ikt. Pilot bölge, belirli bir konuda uygulanması düşünülen bir kalkınma modeli ya da bir politikayı sınırlı bir denemeye tabi tutmak amacıyla seçilen özel bölge. (Pilot bölge çalışmaları, uygulama ların yaygınlaştırılması durumunda alınacak sonuçlan ve ortaya çıkabilecek sorun ları belirleyebilmek amacıyla yapılır. Örneğin, halk sağlığı konusunda yararlı olacağı düşünülen yeni bir sistemin, seçilen bir yörede uygulanmaya konması bu tür bir çalışmadır.) ll Pilot üretim, bir üretim ala nında yem piyasaya sürülecek bir ürünün nitelik, maliyet vb. konularda ortaya çıka bilecek sorunları önceden saptayabilmek amacıyla deneme niteliğinde yapılan üretim. (Pilot üretim, gerçek üretim koşulları altında yapılabileceği gibi gerçek üretim sürecinin ufak bir modeli kurularak da yapılabilir. Bu tür üretim sonucunda çıkan aksaklıklar giderildikten sonra gerçek üretime geçilir)

—Denize. Pilot kaptan, bir kılavuz istasyonunu yöneten emekli deniz subayı ya da uzakyol kaptanı.

—Meteorol. Pilol balon, yerden bir teodolit ya da radar yardımıyla gözlemlenen yörüngesi rüzgarının hızını ve doğrultusunu gösteren küçük çaplı balon.

—AnsİKL. Ask., Ask. denize, ve Ask. havc. Hava ve Deniz harp okullarından mezun olan Hava ve Deniz kuvvetleri pilotları ÇiğlFİzmir Anajet eğitim üssû'nde yetiştirilir Üç devre halinde uygulanan uçuş eğitiminde başlangıç devresi pervaneli hafif uçaklarla, orta ve tekâmül uçuş devreleri de eğitim jet uçaklarıyla (T-37, T-33 ve T -38 tipi) gerçekleşir. Başarı gösterenlere askeri pilot bröveleri verilir.
Kara harp okulu'ndan mezun olan Kara kuvvetleri pilotları Güvercinlik-Ankara Kara kuvvetleri uçuş okulu’nda eğitimlerine başlar. Başlangıçta hafif pervaneli uçaklarla eğitim gördükten sonra çift motorlu pervaneli uçaklarla tekâmül eğitimini tamamlar ve askeri pilot brövelerini alırlar.
Ayrıca Türk hava kurumu'nun Türk kuşu tesislerinde yetiştirilen sivil pilotlar uçuş saatine bağlı olarak iki kişilik uçaklardan 8-10 kişilik uçaklara kadar hafif hava taşıtlarını kullanabilirler.

—Denize. Otomatik pilot. Gezi yelkenlilerinde otomatik pilot, etkin rüzgâr yatağına ayarlanmış bir fınldaktan oluşur ve yardımcı dümen yelpazesi üzerinde hız düşürmeyle hareket eder. Rüzgâra göre yönde beliren her sapma bir düzeltme gerektirir; bu düzeltme, gemiyi rotasına sokmayı amaçlayan yelpaze tarafından gerçekleştirilir. Rüzgârın her yön değiştirmesi, dümen sisteminin yeniden ayarlanmasını gerektirir; bu da, yelken donanımının yeni rüzgâr yönüne çevrilmesine yol açar. Mekanik itmeli gemilerde, kerteriz seçmede rüzgârdan bağımsız olarak çalışan otomatik pilot, referans ayarlamasını ya yer manyetik kuzeyine ya da gemideki cayropusulanın kuzeyine göre yapar. Doğrultuya göre rotada görülen her sapma, algılanan rotanın değişiminin ters yönünde, yelpazenin hidrolik kumandaları üzerine etki eden bir sinyalle kendini gösterir. Gemi bir kez el dümeniyle kerterizine oturtulduğunda, otomatik pilot çalışmaya başlar. Düzeltmeler, denizin durumuna göre yapılır.

Kaynak: Büyük Larousse
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

 Pilot
6 Nisan 2010 / Pollyanna Meslekler
13 Temmuz 2011 / Misafir Cevaplanmış
18 Mayıs 2012 / Mira Mühendislik Bilimleri
18 Şubat 2013 / Misafir Soru-Cevap
Etiketler: Pilot Nedir?