Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 19 Aralık 2016  Gösterim: 502  Cevap: 4

Katgüt Nedir?

19 Aralık 2016 18:19       Mesaj #1
perlina - avatarı
MOD Moderatör
Ad:  katgüt.jpg
Gösterim: 121
Boyut:  31.1 KB

Katgüt

, çeşitli hayvanların, özellikle de koyunların bağırsağından yapılan ve cerrahide damarların bağlanmasında, yaraların dikilmesinde, keman ve benzeri çalgıların tellerinde ve tenis raketleriyle ok yaylarının tellerinde kullanılan dayanıklı iplik. Eski Mısırlılar ve Babilliler, sonraları da Yunanlılar ve Romalılar aynı amaçla daha çok otçul hayvanların bağırsaklarından yararlanmışlardır. Katgüt teriminin İngilizce cat- gut (kedi bağırsağı) sözcüğünden geldiği sanılmakla birlikte kedi bağırsağından yararlanıldığına ilişkin bir kayıt bulunmamaktadır.

Katgüt yapımında önce koyunun bağırsakları yıkanır, şeritler halinde kesilir, mukoza ve dairesel kas dokusu kazınarak temizlenir. Şeritler alkali banyosunda birkaç saat bekletildikten sonra tezgâhların üzerine gerilir. Daha sonra malzeme tümüyle kurumadan alınır, uzunluğuna göre sınıflandırılır ve bükülerek değişik kalınlıklarda iplikler haline getirilir. Son olarak da düzleştirme ve parlatma işlemlerinden geçirilir.
Sponsorlu Bağlantılar
Müzik aletlerinde kullanılan en nitelikli katgütler, İtalya’da yapılanlardır. Cerrahide kullanılan katgüt, birkaç saat süreyle, giderek artan oranlarda ısı uygulanarak mikroplardan arındırılır ve genellikle sıvıyla doyurma işleminden geçirilir.

Kaynak:Ana Britannica19 Aralık 2016 18:33       Mesaj #2
perlina - avatarı
MOD Moderatör

Katgüt

: Adını eski Mısır Araplarının “Kit” adını verdikleri bir kemandan almıştır. Cerrahi bağırsak olarak adlandırılan bu absorbe olan doğal ürün, koyun bağırsağının mukoza altı gözenekli dokusundan veya sığırın seroz zarından elde edilir. Özel bir itina ile temizlenen ve yağı alınan bağ dokusu parçaları, istenilen kalınlığı verecek şekilde yeniden birleştirilir, bükülür ve kurutulur. Yüzyıllardan beri kullanılmasına rağmen, zayıf gerilme mukavemeti, biyolojik ortamda zayıf düğüm kararlılığı ve yüksek doku reaktivitesi yüzünden kullanımı giderek azalmaktadır. Normal olarak kullanılabildiği gibi, absorbsiyon süresinin uzatılması amacıyla gerekli krom tuzu solüsyonları ile muamele edilir. Bu nedenle cerrahide katgüt “Normal” ve “Krome” olmak üzere ikiye ayrılır (Moy ve diğ1992, Tatlıkazan 1991. Herrmann 1971, Anonim 1994a, 1995).

Normal Katgüt

:İşlenmemiş olduğu için gerilme mukavemetini yalnızca 4-5 gün korur ve 2 hafta sonra yara emniyeti tamamen yok olur. Doku içindeki katgüt, vücut enzimleri tarafından hızla sindirilerek 70 gün içinde tamamen absorbe olur. Normal katgüt, deri altı yağlı dokuların ve hızlı iyileşen dokuların dikilmesinde kullanılır (Moy 1992, Tatlıkazan 1991. Herrmann 1971, Anonim 1994a, 1995, Anonim 1987).

Krome Katgüt

:Krome asit tuzları ile kromizasyon işlemi görmüş katgüt, geciken bir absorbsiyon zamanına sahip olmuştur ve düz katgüte göre doku reaksiyonunda bir azalma görülmüştür. Krome katgüt, mukavemetini 2-3 hafta korur ve absorbsiyonu zamanı 90 güne çıkar. Deri kapatıcının üst tabakalarında kullanılır (Moy 1992, Tatlıkazan 1991. Herrmann 1971, Anonim 1994a, 1995).

Kollojen Dikiş İpliği

: Sığırın fleksör kirişinden elde edilen doğal, absorbe edilebilen, bükümlü, multifilament bir malzemedir. Görünüş olarak cerrahi katgüte benzer. Düz veya kromik olabilir. Özellikle göz cerrahisinde bu dikiş malzemeleri asgari doku tepkisi yaratır. Absorbe edilme yeknesaklığına ve iyi düğüm atma yeteneğine sahiptir

Kaynak:uludag.edu.tr

Son düzenleyen perlina; 19 Aralık 2016 21:20
19 Aralık 2016 19:16       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
KATGÜT
(fr. catgut; ing. catgut, kedi bağırsağı'ndan). Cerrahide damarların bağlanması ya da yaraların dikilmesi için kullanılan iplik, (ilk zamanlar kedi bağırsağı kullanılmaktaydı. Günümüzde katgütler yalnız koyun bağırsağından yapılır Dokularda tamamıyla soğurulma üstünlüğüne sahiptir. Bazı durumlarda uğurulmanın daha yavaş olması için katgüt özel bir hazırlık evresinden geçirilir [kromlu katgüt].)

Kaynak: Büyük Larousse
19 Aralık 2016 19:17       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
katgüt
isim, tıp İngilizce cat +gut
  • Ameliyatlarda yaraları dikmek için kullanılan, bağırsaktan yapılmış iplik.
  • Koyun, kedi vb. barsağından hazırlanmış cinsine göre belli bir süre sonra rezorbe olan cerrahi dikiş ipliği.
19 Aralık 2016 19:18       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
katgut ingilizcesi
  • catgut


Daha fazla sonuç:
Katgüt Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç