Arama

Ağırlık Nedir? (Sözlük)

Güncelleme: 9 Kasım 2018 Gösterim: 11.590 Cevap: 5
The Unique - avatarı
The Unique
Kayıtlı Üye
23 Kasım 2007       Mesaj #1
The Unique - avatarı
Kayıtlı Üye

AĞIRLIK

Ad: ağırlık.JPG
Gösterim: 247
Boyut: 15.2 KB

1. Ağır olma durumu; ağır olan kimsenin, şeyin niteliği: Hareketlerindeki ağırlık insana sıkıntı veriyor. Ağırlığı, ciddiyeti ile dikkatleri çeken bir kız. Bir görevin ağırlığı altında ezilmek, ilacın dozu hastalığın ağırlığına göre değişir. Metnin ağırlığı, bir giysinin, hediyenin vb. ağırlığı.
Sponsorlu Bağlantılar
2. Yerçekiminin bir nesne üzerine uyguladığı güç: Yağmurda kalan pamuk balyalarının ağırlığı artmış. taşınmaları güçleşmişti. W kg ağırlığında bir paket
3. Bedenin herhangi bir yerinde duyulan, belli belirsiz bir ağrı, tedirginlik; iç sıkıntısının zihne ve hareketlere verdiği uyuşukluk, gevşeklik: Midemde bir ağırlık var. Başımda bir ağırlık hissediyorum. Sabah uyandığımda üstümde bir ağırlık vardı.
4. Bir kimseye külfet olan şey: Size ağırlık olmak istemem.
5. Kişinin bir topluluk içinde kendini kabul ettirme yeteneği: Bir yerde ağırlığını duyurmak. Müdür ağırlığı olmayan bir kimseydi.
6. Eşya, yük: Ağırlığımız fazla, bizi taşımaya bir kamyon yetmez.
7. Yörs. Damadın geline verdiği para; kalın.
8. Takı, mücevherat: Geline takılan ağırlıklar.
9. Terazinin bir kefesine tartılacak şeyin karşılığı olarak konulan nesne.
10.
 • Ağırlık basmak, çökmek, uyuma isteği duymak: Birden bir ağırlık bastı, bir türlü gözlerimi açamıyorum. Üstüne, hareketlerine vb.
 • bir ağırlık gelmek, durulmak, ağırbaşlı olmak: Bu yıl hepten değişti. bir ağırlık geldi üzerine.
 • Ağırlık merkezi. bir iş ya da konunun en önemli noktası: Konuşmanın ağırlık merkezini güneş enerjisinden yararlanma yolları oluşturuyordu.
 • Ağırlığınca altın etmek, değmek, çok değerli olmak.
 • (Bir şeye, bir şeyden yana) ağırlığını koymak, etki ve yetkisini bir şeyi desteklemek için kullanmak: Ağırlığını koysaydın seçimi kazanırdık.
 • Bir şeye ağırlık vermek, dikkatini onda yoğunlaştırmak, ona öncelik tanımak: Bütün ağırlığı dil öğrenmeye verdi. Gündemde nükleer silahlara ağırlık verilmişti.
—Ask. Silahlı kuvvetlerin donatımı, beslenmesi ve çeşitli hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli ikmal maddelerinin tümü.

—Bine. Belli bir yarışta, belli bir atın taşıyabileceği kilogram tutarı.
 • Ağırlık avantajı, belli bir sayıda yarış kazanmamış olan aprantilerin ötekilerden daha az ağırlık taşıması. (Handikaplarda uygulanmaz.)
 • Ağırlık kaydırmak, gövdenin ağırlığını öne ya da arkaya kaydırarak atın ön ya da arka tarafını hafifletmek.
—Bür.ger. Kâğıt ağırlığı, uçmalarını önlemek için kâğıtların üzerine konan ağır nesne.

—Denizbıl. Bir denızbılım aygıtını taşıyan kablo üstünde yer değiştiren kütle. (Söz konusu kütlenin özel bir düzeneğin üstüne çarpması, aygıtın çalışmasını ya da durmasını sağlar. Bu uzaktan kumandalı aygıt, karot alma aygıtı ya da su örneği alma şişeleriyle birlikte kullanılır.)

—Dy. Aderans ağırlıklarını artırmak için kimi lokomotiflerin üstüne konulan ve genellikle dökme demirden yapılma ağır parça. || Fren ağırlığı, birtrenlnfrenleme hesabında kullanılan ve frenleme gücünü belirten sanal ağırlık. (Fren ağırlığı kavramı, giderek yerini frenlenen kütle kavramına bırakmıştır.)

—Elektroakust Ağırlık verme bir işaretin kimi tayf bileşenlerinin göreli genliğim sistemli olarak artırma, örneğin, alçak ya da yüksek frekansların göreli genlikleri, iletimi ya da kaydı kolaylaştırmak, bir on düzeltme yapmak amacıyla büyütülür. (Ön düzeltme dışında, ağırlık verme işlemini, kaydın iletiminden ya da okunmasından sonra, dengeleme işlemi izler.) ll Ağırlık vermek. ağırlık verme işlemini yapmak.

—Fiz. Ağırlık merkezi, bir cismi oluşturan parçacıkların tümü üzerine etki eden yerçekimi kuvvetleri bileşkesinin uygulama noktası. (Homojen bircısmın bakışım öğeleri [nokta, doğru, düzlem] varsa, bu öğeler ağırlık merkezini içerir. Düzgün bir çekim alanında, ağırlık merkezi kütle merkeziyle çakışır.) || Bir enerji düzeyinin istatistik ağırlığı, bir fiziksel sistemin aynı enerjiyi taşımasına olanak veren, farklı kuvantum hallerinin sayısı.

—Fizs. kim. Atom ağırlığı, molekül ağırlığı. ATOM KÜTLESİ, MOLEKÜL KÜTLESİ' nin eşanlamlıları.

— Fizs. mekan. Yeryüzünde dingin bir cismin atomlarına etki eden kuvvetlerin bileşkesi.

—Kim. müh. Ağırlık aygıtı, sıvının kendi ağırlığının etkisiyle aktığı dağıtım aygıtı.

—Kuyuc. Ağırlık borusu, kuyu açmada kullanılan olağan borulardan daha kalın ve daha ağır özel boru (Yön vermek ve boru takımına ağırlık sağlanmak ıçm matkaba vidalanır.)

—Mak.san Denge ağırlığı, genellikle devınımlı bir organın dengesini sağlamak ıçm eklenen ve eylemsizlik, ağırlık ya da mer kezkaç kuvvet ile etki yapan küçük kütle


Kaynak: Büyük Larousse
BAKINIZ
Ağırlık Nedir?
Ağırlık ölçü birimleri ve ölçüm aletleri

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 9 Kasım 2018 03:38
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Bir bildiğim varsa hiç bir şey bilmediğimdir. (:
ahmetseydi - avatarı
ahmetseydi
VIP Je Taime
17 Şubat 2016       Mesaj #2
ahmetseydi - avatarı
VIP Je Taime
AĞIRLIK
—Mim. Ağırlık kulesi, osmanlı mimarlığın da, kubbe kemerlerim taşıyan ayakların ağırlığını artırarak merkezi kubbelerin yanlara doğru açılmasını önlemek amacıyla örtü düzenine eklenen kulecikler. ll Gotik mimarlıkta, payanda ayaklarının ve uçan payanda omuzlamalarının, ince uzun ve piramit biçimli tepeliği. (Başlangıçta statik dengeyi artırmak için konulan ağırlık kulesinde, Xlll.yy. dan başlayarak büyük ölçüde süslemeler kullanıldı; böylece ağırlık kulelerinde,mimarlık değil, marangozluk ve kuyumculuk ağırlık ka zanmaya başladı.)
Sponsorlu Bağlantılar

—Ölçbil. Kütle ölçümüne yarayan bir yasal birim halinde adsal kütle işaretini görünür biçimde taşıyan katı cisim. (Eşanl. MAP KALANMIŞ KÜTLE.)

—Parac. Para ağırlığı, eskiden ağırlığı yasa yada kararnamelerle belirlenen ve pa raların ağırlığını denetlemekte ölçü birimi olarak kullanılan maden (bakır, demir, kurşun, bronz) parçası.

—Saatç. Sarkaç ağırlığı, bir duvar saati sar kaçının alt ucuna bağlanan bakırdan va pilmiş ağırlık.

—Şek san Normal ağırlık 100 mİ saf su da eritilen ve şekerölçerın 100 derecesi ne denk düşen şekerin ağırlığı (Uluslara rası normal ağırlık 26 gr'dır; bu birim Turkiye için de geçerlıdır)

—Tekst El dokuma ışçısınm, bırya da birçok çözgü ipliğine onları germek için astığı karşı ağırlık.

—Terz. Bir giysi eteğinin rüzgârla havalanmasını önlemek için, aşağı çekilmesini sağlayan, ipliğe geçirilmiş, şerit altına ya da kılıf içme konulmuş küçük kurşun disklerden oluşan dizi.

—Fizs. mekan. Asılı bir cismin ağırlığı askı kuvvetine eşit ve karşıt yönlüyse. o cisim dengededir; öyleyse ağırlık, cismi tutabil mek için harcanması gereken kuvvetle nitel olarak giderilebilir. Ote yandan merkez kaç eylemsizlik kuvvetim doğuran Yer in dönmesi nedeniyle ağırlık, çekim kuvvetleri toplamından biraz farklıdır ve düşey doğrultu Yer'in merkezinden geçmez, içsel bir özellik olan kütlenin tersine, ağırlık yere göre değişir. Ağırlık, cismin kütlesiyle bulunduğu yerdeki yerçekimi ivmesinin çarpımına eşittir. Terazi, iki cismin aynı yerde taşıdığı ağırlıkların, dolayısıyla kütlelerinin eşitliğini doğrulama olanağı verir; bu yüzden ağırlık ve kütle kavramları sık sık karıştırılır. Oysa kütlesi belli bir cisim Ay'a götürüldüğünde ağırlığı Yer'dekinden yaklaşık altı kat daha düşük olacaktır.

—Fizyol. insanın vücut ağırlığı doğumdan ergin çağa gelinceye kadar düzenli bir biçimde artar Bununla birlikte bu artışı gösteren eğri, düz bir çizgi değildir. Artışın çok hızlı olduğu bazı devreler gözlenir; bunlar özellikle yaşamın ilk ayları ve ergenlik dönemleridir. (BÜYÜME.) Ergin insanda kuramsal ya da normal ağırlığı hesap etmek için çeşitli formüller vardır Metropolitan Insurance Life Company’ninki (Metropolitan yaşam sigortası şirketi) şöyledir A= 50 + 0,75 (B—150) erkek için A= 50 + 0,75 (B—150) x 0,9 kadın için (B santimetre cinsinden boy). Monnerot DumaıneıleBroca nınkı el bileği çevresini (BÇ) santimetre emsinden hesaba kata rak iskelet kütlesini de işe karıştırdığı için daha doğrudur. Normal ağırlıkta görülebilecek farklar % 15'ı aşmadıkça patolojik sayılamaz.

—Geom. O afin uzayın başlangıcıysa (1) bağıntısından, çıkarılır Dolayısıyla (O. i.j.k) konacıyla donatılan 3 boyutlu Eq afin uzayı içinde, A, nin koordinatları(x,, y,, /,) iseG nın koordinatları olur Butun A noktalarına eşit katsayılar verilerek elde edilen özel haldeyse G ye eşağırlık merkezi yanı A noktalarının ağırlık ya da eylemsizlik merkezi adı verilir.
• Ağırlık merkezinin özellikleri

1. m katsayılarının eşlik ettiği A noktalarının ağırlık merkezi. sıfırdan farklı k skalerı ne olursa olsun km,, katsayılarının eşlik ettiği A, noktalarının ağırlık merkeziyle aynıdır.
1. A noktalarından p tanesi yerine, p katsayılarının sıfır olmayan toplamının eşlik ettiği ağırlık merkezi konursa, n tane A, noktasının G ağırlık merkezi değişmez. (Bu durumda ağırlık merkezinin "bideşmekliğinden' söz edilir )Bırafınuzayda[A, B]doğru Darçası biçiminde tanımlanabilir (AB) atın doğrusu ve A, B ve C noktaları aynı doğru üzerinde bulunmadığına göre (ABC) afin düzlemi sırayla aşağıdaki biçimde verilebilir: MF (AB) n J(a,h) c Rh.

— Osmanlı mimarlığının temel öğelerinden olan ağırlık kulelerinin tasarımında, yapısal gereksinimin yanında bezeme kaygısı da rol oynar Bunlar, örtü düzeninde, merkezi kubbeyle çevresinde basamak basamak yükselen kubbecıkler ve yarım kubbeler arasında uyumlu bir geçiş sağlayarak tekdüzeliği önler. Kubbeyle örtülü, yuvarlak ya da köşeli, masif ya da içi bir ölçüde boş ağırlık kulelerinin, özellikle Mimar Sinan'ın yapılarında uyumlu, dengeli örnekleri bulunmaktadır.

—Ölçbil. Ticarette kullanılan ağırlıkların biçim ve maddesi bir tüzüğe bağlanmıştır. Ağırlıkların üstünde yazılı değerlerin, yasayla saptanmış bir tolerans içinde kütlelerine uygun olduğunu güvence altına alan bir ayar damgası bulunması zorunludur. Dökme demir ağırlıklar kesik piramit biçimde yapılır; ağır seri (50 kg ile 20 kg) dörtgen piramit, hafif seri (10 kg ile 0,5 kg) altıgen piramittir. Kaldırmak için bir sap ya da halka bulunur. Pirinç ağırlık serisi 20 kg’ dan 1 kg'a kadar inen bir dizi oluşturur; silindir biçimindeki bu ağırlıkların üstünde tutmaya yarayan bir çıkıntı vardır.

Çok küçük kütlelerin tartılmasında kullanılan ağırlıklar yükseltgenmeyen küçük metal levhalardan oluşur (5 kg’dan 1 mg'a kadar).
Miligramın askatları için çatal yöntemi kullanılır.(TERAZİ.)

Kaynak: Büyük Larousse

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 9 Kasım 2018 03:48
ѕнσω мυѕт gσ ση ツ
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
27 Şubat 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ağırlık ingilizcesi
 • weight; heaviness; slowness; gravity severity; burden
 • " yük; responsibility" "
 • sorumluluk; drowsiness, lethargy; foulness
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
18 Nisan 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ağırlık nedir?
1. Agirlik, bir maddenin kütlesine etki eden yer çekimi kuvvetidir.
2. Dinamometre ile ölçülür.
3. Vektörel bir büyüklüktür.
4. Birimi Newton dur.
5. Çekim alan siddetine bagli bir büyüklük oldugu için alan siddetinin degistigi yerlerde agirlikta buna göre degisir.
6. Uzayin farkli noktalarinda farkli bir deger alir.

Ağırlık Nedir
Ağırlık, bir cisme uygulanan kütle çekim kuvvetidir. Dünya'da bir cismi ele alırsak yükseğe çıkıldıkça ağırlığı azalır, kutuplara gidildikçe ağırlığı artar, ekvatora gittikçe ağırlığı azalır. Ağırlık birimi newton'dur ve kısaca'N' ile gösterilir.

DEVAMI Ağırlık Nedir?
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
18 Nisan 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ağırlık Ölçüleri Nelerdir?
Kütle ölçüsü birimi kilogramdır. Kilogram kısaca " kg " şeklinde gösterilir. Bir kilogramın yarısına yarım kilo denir. İki yarım kilogram bir kilogram eder. 1 kg = bin gramdır. bin gram = 1 kg ‘dır .

Pazardan aldığımız meyveler ve sebzeler tartılarak bizlere verilir. Tartma işleminde kilogram ile eşit kollu terazi kullanılır. Eşit kollu terazinin iki kefesi vardır. Kefelerinin birine aldığımız sebze veya meyveler, diğerine kilogram koyularak tartma yapılır.

DEVAMI Ağırlık ölçü birimleri ve ölçüm aletleri

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
9 Kasım 2018       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM

ağırlık -ğı

isim

1 . Ağır olma durumu: "Taşın ağırlığı."- .
"Yükün ağırlığı."- .

2 . Değerli olma durumu:
"Hediyenin ağırlığı."- .

3 . Ağırbaşlılık:
"Çocuğa yıllar geçtikçe bir ağırlık geldi."- .

4 . Tehlikeli olma durumu.

5 . Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum:
"Havanın ağırlığı."- .

6 . Sıkıntı.

7 . halk ağzında Çeyizini düzmek için güveyinin geline verdiği para, kalın.

8 . Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum.

9 . Yük, külfet:
"Bütün ailenin ağırlığı omuzlarındadır."- .

10 . Takı:
"Kadın bütün ağırlığını takıp düğüne gitti."- .

11 . Sorumluluk:
"Bu işin ağırlığını tek başıma yüklendim."- .

12 . Etki, baskı, güçlük.

13 . Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak:
"Şimdi bütün ağırlığı reklama vermeli."-A. İlhan.

14 . Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne.

15 . Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer.

16 . mecaz Uyuşukluk ve gevşeklik durumu:
"Beynime bir ağırlık peyda olmuştu."- A. Gündüz.

17 . askerlik Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri:
"Akşama doğru, ağırlığın başında bezgin neferlere iş gördürmeye uğraşıyordum."-F. R. Atay.

18 . fizik Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke.19 . spor Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • ağırlığınca altın değmek ağırlığını (ortaya) koymak ağırlığı olmak ağırlık basmak (veya çökmek) ağırlık olmak
Birleşik Sözler
 • ağırlık merkeziağırlık yitimibaşağırlıkgramağırlıkhoroz ağırlıkkilogramağırlıkorta ağırlıközgül ağırlıksinek ağırlıktüy ağırlıkatom ağırlığı
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

2 Mart 2006 / Misafir Bilgisayar
18 Nisan 2016 / Ziyaretçi Cevaplanmış
10 Kasım 2015 / Miriel Edebiyat
22 Aralık 2010 / Misafir Cevaplanmış