Arama

Vezin Nedir?

Güncelleme: 11 Kasım 2018 Gösterim: 1.980 Cevap: 2
buz perisi - avatarı
buz perisi
VIP Lethe
21 Mayıs 2012       Mesaj #1
buz perisi - avatarı
VIP Lethe

VEZİN

Ad:  vezin.JPG
Gösterim: 277
Boyut:  15.3 KB

-znl a. (ar. vezn). Esk.
Sponsorlu Bağlantılar
1. Tartma; tartı.
2. Ağırlık.

—Ed. Dizeyi oluşturan sözcüklerdeki hecelerin nicelik (hece vezni) ya da nitelik (aruz vezni) bakımından denkliğine dayanan ahenk ölçüsü. || Vezn-i aher, türk halk edebiyatında aruzla söylenmiş şiir türlerinden biri.

—ANSİKL. Ed. Ahengi belirli bir vezinle sağlanmış şiirler (vezinli şiir) olduğu gibi vezni bulunmayan şiirler (vezinsiz şiir, serbest şiir) de vardır. Hece vezni, dizelerdeki toplam hecelerin sayıca eşitliği temeline dayanır. Bir dizedeki heceler genellikle belirli hece öbeklerine (durak) ayrılır.

Örneğin, 11 heceli kalıp 4+4+3, 6+5 gibi duraklara ayrılır. Aruz vezninde ise uzun (kapalı) ve kısa (açık) heceler belirli aruz kalıplarına göre art arda dizilir (örn. feilâtünfeilâtün feilâtün feilün).

Türk halk edebiyatında ve Milli edebiyat döneminde hece vezni, divan şiirinde aruz vezni kullanılmıştır. Günümüz şiirinde ise dizelerin uzunlukları, birbirlerine eşit olup olmayışlan vezin kalıplarına değil şairlerin kişisel ahenk duygularına, özgür seçimlerine bağlıdır.

Vezn-i aher


halk edebiyatında divan şiirinin etkisiyle oluşan türlerdendir Aruzun müstef'ilâtün müstef'ilâtün müstef’ilâtün müstef’ilâtün vezniyle ve dörtlüklerle söylenmiştir. Dizeler müstef’ilâtün kalıplarına uygun 4 eşit parçaya bölünebilecek sözcük öbeklerinden oluşur. Her dizedeki son 3 öbek, bir sonraki dizenin başında yinelenir; dizenin sonuna ise gene müstef’ilâtün kalıbına uyan yeni bir söz öbeği eklenir (örn.: "Üftaden oldum, gül gibi soldum, sor bana no’ldum, seninle canan. Gül gibi soldum, sor bana noldum, çevrinle canan, oldum perişan" vb. — Tokatlı Nuri).
Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 11 Kasım 2018 15:39
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
In science we trust.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
11 Kasım 2018       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Vezin
1.a. esk. Tartı.
Sponsorlu Bağlantılar
2. ed. Ölçü:
“Ben hiç vezne, kafiyeye bakmam, bu bana bir Allah vergisi, içimden gelir söylerim.” -M. Ş. Esendal.
“Divan şairlerimiz aruz vezninde pek güzel kasideler, gazeller yazmışlar.” -B. Felek.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
11 Kasım 2018       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM

VEZİNLİ


1. Belli bir vezni olan; ölçülü.
2. Vezinli şiir, aruz ya da hece vezniyle yazılmış, bu vezinlerin kalıplarına uyan şiir.

VEZİNSİZ


1. Belli bir vezni olmayan; ölçüsüz.
2. Vezinsiz şiir, aruz ya da hece vezni kalıplarına uyulmaksızır yazılmış şiir; serbest ya da özgür şiir.
Kaynak: Büyük Larousse
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

6 Nisan 2017 / _Yağmur_ Edebiyat
11 Ağustos 2013 / Misafir Cevaplanmış