Arama

Nefret Nedir?

Güncelleme: 29 Aralık 2015 Gösterim: 15.266 Cevap: 2
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
7 Aralık 2007       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Nefret

Sponsorlu Bağlantılar
isim Arapça nefret
1 .
Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.
2.
Tiksinme, tiksinti:
"Şimdi bu satırlarımı hiddetle, nefretle, iç bulantısı ile yazıyorum."- A. Gündüz.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
  • nefret duymak
  • nefret etmek
  • nefret uyandırmak

X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
28 Şubat 2008       Mesaj #2
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Nefret suçu, bir kişiye veya gruba karşı ırk, dil, din, cinsel yönelim gibi önyargı doğurabilecek nedenlerden ötürü işlenen, genellikle şiddet içeren suçlara[1] verilen addır. Eğer bu suç bir defaya mahsus olarak işlenmemişse ve süreklilik arzediyorsa, suçlular nefret grubu mensubu olarak kabul edilirler. Bu suçları engellemeye ve suçluları cezalandırmaya yönelik düzenlenmiş yasalara ise nefret yasası denir.

Sponsorlu Bağlantılar
Nefret suçunun oluşması

Bir suçlu tarafından bir şahsa veya bir mülke karşı işlenen herhangi bir cezai suçun kaynağı o kimsenin: Irkı, rengi, etnik kökeni ya da uyruğu; dini; cinsiyeti, cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği; yaşı; fiziksel veya zihinsel engelleri ise bu suç nefret suçunu teşkil eder. Nefret suçları şu şekillerde işlenebilir: Sözlü taciz, tehdit edici davranışlar, nefretli konuşma, ad veya lakap takmak, postayla veya e-postayla rahatsız etmek, telefonla rahatsız etmek, mesajla rahatsız etmek, duvar yazısı, fiziksel saldırı, grupça saldırı, soygun, hırsızlık, gasp, taciz, tecavüz, sarkıntılık, gözdağı verme, şiddet, aile içi şiddet, kundakçılık veya diğer herhangi bir şekilde hasar verme.

Tarihçe

Nefret yasaları ya da diğer adıyla önyargı yasaları, ırk, din ve köken kavramlarını içerecek şekilde ilk olarak 1980'lerde ABD'de kabul edilmiş, zamanla Avrupa'lı devletlere de yayılmıştır. ABD'de nefret yasalarının yürürlüğe konmasının ve nefret suçlarının en ağır şekilde cezalandırılmasının başlıca nedeni ABD'nin etnik, dini, kültürel olarak farklı topluluklardan oluşmasıdır. Bir göçmen ülkesi olan ve ABD'li üst kimliği oluşturarak toplum içi uzlaşmayı ve düzeni sağlamaya çalışan ABD'nin başını ağrıtan başlıca sorun ülkedeki ırkçılık ve ayrımcılıktır. Nefret yasaları 1990'larda cinsel suçları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Nefret yasalarının düşünce özgürlüğüne etkileri


Nefret yasalarının kapsamının ve içeriğinin genişletilmesi, düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Bugün birçok batılı ülkede ve ABD'de Yahudi Soykırımı'nı reddetmek veya bu konudaki verilerin sağlığı konusunda eleştiri yapmak suçtur. Ermeni diasporası benzer bir yasanın Ermeni soykırımı iddiaları konusunda da yaygın bir şekilde yasalaşması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
29 Aralık 2015       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
NEFRET, -tl a. (ar. nefret).
1. Bir kimseye ya da bir şeye duyulan derin, şiddetli itme ve tiksinti; düşmanlık duygusu: Ona nefreti günden güne büyüyor. Nefreti yüzünden okunmak. Bir kimseye nefretle bakmak. Şiddete karşı nefretle dolu olmak. Yalana, ikiyüzlülüğe karşı duyulan nefret.
2. Bir kimseye nefret duymak, ondan tiksinmek, hiç hoşlanmamak. || Bir kimseden, bir şeyden nefret etmek, o kimseye, o şeye karşı yoğun bir tiksinti duygusuyla yüklü olmak; tiksinmek, tiksinti içinde olmak. || Nefret uyandırmak, bir kimseden, davranışlarından söz ederken, kendisinden nefret edilmesine yol açmak: Bu tavırlarıyla çevresinde nefret uyandırmıştı.

—Esk. Ürküp kaçma | Nefret-bahş, nefret veren.

—Esk. ruhbil. Nefret-i teceddüt, yenilik korkusu.

Kaynak: Büyük Larousse
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

17 Aralık 2018 / HerHangiBiri Genel Mesajlar
 Nefret
5 Ağustos 2008 / BARIŞ Müzik tr
27 Şubat 2008 / Misafir Hukuk