Arama

Labirent Nedir?

Güncelleme: 2 Şubat 2016 Gösterim: 8.683 Cevap: 4
we come one - avatarı
we come one
Ziyaretçi
8 Aralık 2007       Mesaj #1
we come one - avatarı
Ziyaretçi
Yolların, ya da geçitlerin çokluğu, karışıklığı yüzünden içinden kolay kolay çıkılamayan yerlere labirent veya dolambaç denir.

Sponsorlu Bağlantılar
Labirentin tarihi

Yunan mitolojisinde, bu çeşit yerlerden ilkinin, mimar Dedalus tarıfından Girit kıralı Minos için yapıldığını anlatan bir hikaye vardır. Girit kıralı Minos bı labirette korkunç bir ejderhayı hapsetmişti. Bir gün Minos'un kızı Ariadne'nin sevgilisi Theseus, ejderi öldürmek üzere Girit'e geldi. Ariadne ona, labirente girmeden önce, çıkarken yolunu kolay bulabilmesi için bir yumak verdi. Thesus bu labirente girerken bu yumağın ipliklerini yere salıverecek, çıkarken de iplikleri toplıyarak aynı yoldan geçip dışarı çıkabilcekti. Böylece Thesus ejderi öldürdükten sonra, yumak sayesinde yolunu bulup labirentten çıkmayı başardı. Son yıllarda Girit'te yapılan kazılarda, Konosus yakınlarında bir dağda, bu hikayede anlatılan labirette benzeyen bir yapı kalıntılarına rastlanmıştır. Gene son kazılarda Mısır'da da böyle bir labirenttin kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.

Bahçeler

İngilterde evlerin bahçelerini, labirent biçiminde şaşırtıcı yollara bölmek bir zamanlara moda olmuştu. Bu yolların kenarları yeşillikle örtülürdü. İngilterenin labirent bahçelerinden en ünülüsü, bugün Londra yakınlarındaki Hampton Court'dadır.

Luna parklar

Luna parklardaki labirentler ise eğlence için yapılır.

Bilmece

Bazı dergilerde labiremtin karışık, şaşırtıcı yollarına benziyen bilmeceler yayınlanır. Piskoloji bilginleri bu çeşit bilmecelerin zihni geliştirmeye, zekayı işletmeye faydalı olduğunu ileri sürerler.


Psikoloji

Bazı psikoloji bilginleri de hayvanların tepkileri üzerinde inceleme yapabilmek için labirentlere başvururlar.
180px Labyrinth 1 28from Nordisk familjebok29
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Rower - avatarı
Rower
VIP MazessezaM
27 Temmuz 2012       Mesaj #2
Rower - avatarı
VIP MazessezaM
Labirent
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Sponsorlu Bağlantılar

Geçitlerinin çokluğu ve karmaşıklığı yüzünden içinden kolay çıkılamayan yerlere verilen ad. Yunan mitolojisine göre Girit Kralı Minos için Mimar Daedalus tarafından yapılan saraya da labirent adı verilmiştir. Girit, Mısır gibi ülkelerde yapılan arkeolojik kazılarda labirent biçiminde yapılmış bina kalıntılarına rastlanmaktadır.

Bir ara İngiltere'deki bahçeleri labirent biçiminde düzenlemek moda hâline gelmişti. Bu bahçe labirentlerin en ünlüsü, Londra yakınlarındaki Hampton Court'tadır. Lunaparklarda insanlara hoşça vakit geçirtmek için labirentler yapılmaktadır. Deneysel psikolojide, hayvanların davranışlarını ölçmek için labirentlerden yararlanılır. Fareler, labirent biçimindeki yollardan geçmesini öğrenerek yiyeceğe ulaşırlar. İnsanlarda zekâ yaşının saptanmasında ve bulmacalarda kâğıt üzerine çizilmiş labirentlerden yararlanılır.

Gölgen misali yanındayım!Msn Thunder
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
2 Şubat 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
LABİRENT, -ti (fr. labyrirıthe; lat. laby- rinthus; yun. labyrinthos'tan).
1. Çıkış yolu çok zor bulunabilecek biçimde düzenlenmiş birçok odadan meydana gelen geniş yapı. (Bk. ansikl. böl. Arkeol.)
2. içinden çıkılamayacak kadar karmaşık, çözümlenmesi çok güç durum, sorun.

—Anat. içkulağı oluşturan bölümlerin tümü (koklea [işitme organı], dalız ve yarım daire kanalları [denge organları]). [Bk. ansikl. böl/Karş. anat.] || Kemik labirent, kulak davulunun içinde, şakak kemiğinin kaya parçasındaki oyuk boşlukların tümü. Tıkız kemikten bir kabukla sınırlıdır, içinde zar labirent yer alır. Zar labirent ile kemik labirent birbirinden perilenf denen bir sıvıyla ayrılır. || Zar labirent, içkulakta kemik labirent içinde yer alan duyu organlarının (işitme ve denge) tümü. (Zar labirent, duyu1 hücrelerini taşıyan bağdokusu -epitelyum çeperli boşluklardan oluşur, içi endolenf denen bir sıvıyla doludur.)

—Mim. Döşeme kaplamaları ya da mozaikle uygulanan, ya da bir bahçede bitkilerle oluşturulan, çoğunlukla girit labirentinden esinlenilerek merkezi planlı yapılan, meanderlerden oluşmuş bölmeli motif. (Bk. ansikl. böl.) || Bir döşeme kaplamasında, birbiriyle kesişen ve tamamlanmamış kareler oluşturan bezeme çizgileri.

—Nörol. Labirent sendromu - DALIZ SENDROMU.

—Oy. Çok yollu bir plan üzerinde, başlangıç ve bitiş noktalarını birbirine bağlayan yolu bulmaya dayanan oyun. .

—Ruhbil. Hayvanların (genellikle farelerin) öğrenme ve eğitilme yeteneklerini incelemekte kullanılan, bir sıra geçit ve çıkmazlardan oluşan küçük boyutlu cihaz. (En basit ve en çok kullanılan labirent T biçiminde olanıdır.)

—ANSİKL. Arkeol. Mitolojiye göre labirent, Minotauros'un sarayıydı; Ariadne ile Theseus burada karşılaşmışlardı. Bu efsane Minos krallarının saraylarını, hatta dinsel mağaraları akla getirir. Sözcüğün kökeni büyük olasılıkla Mykenai dilinden gelir; bir Knossos tabletinde "labirentin sahibesi” sözcüklerinin yazılı olduğu sanılmaktadır, ikiyüzlü baltanın Lydia'daki adı olduğu sanılan labrys sözcüğüyle ve ikiyüzlü battalı bir tanrının tapınağının bulunduğu Karia’daki Labranda kentinin adıyla koşutluk kurulmuştur.
Eski Yunanlılar, Amenemhat lll’ün el -Fayyuırf'daki piramidinin yanında bulunan mezar kompleksine, labirent adını vermişlerdi. Herodotos'un yazdığına göre, çok sayıda odadan oluşan bu yapı, Roma döneminden başlayarak taşocağı olarak kullanıldığından bugün harabe durumundadır.

—Mim. Yapımcı ve heykelci bir kahraman sayılan Daidalos’un Labyrinthos'tan kaçışını anlatan efsane, Roma imparatorluğu’nda birçok labirent figürü yapılmasına yol açmıştır. Ortaçağ’da ustaların yeniden ele aldıkları ve çeşitli kiliselerin döşeme kaplamalarında yer verdikleri bu motif, Kutsal Topraklar’a yapılan hac ziyaretiyle özdeşleştirilmiştir: inananlar bu meanderleri diz çökerek izler, böylece suçlarının bağışlandığına inanırlardı. Aynı gelenek doğrultusunda, Ortaçağ ve Rönesans bahçelerinde merkezi labirentler yapılmıştır. Buna karşılık Le Nötre’un Versailles'da yaptığı ve sonraları yıkılan labirent, heykellerle bezenmiş dolambaçlı yollarıyla ilk efsaneden uzaklaşmıştır.

Kaynak: Büyük Larousse
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
2 Şubat 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Labirent
  • Fr. Bir defa içine girildiğinde çıkış yolu çok güçlükle bulunabilen bina.
  • Çok karışık ve birbirini kesen yol.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
2 Şubat 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
labirent ingilizcesi
  • labyrinth, maze, meander
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

7 Kasım 2007 / SATANSATANA Taslak Konular
Etiketler: labirent nedir