Arama

Pozitif Nedir?

Güncelleme: 9 Aralık 2015 Gösterim: 16.703 Cevap: 1
MelancholiscH - avatarı
MelancholiscH
Ziyaretçi
16 Aralık 2007       Mesaj #1
MelancholiscH - avatarı
Ziyaretçi
pozitif
sıfat Fransızca positif
1 . Olumlu, negatif karşıtı.
Sponsorlu Bağlantılar

2 . matematik Artı.


Birleşik Sözler
  • pozitif ayrımcılık
  • pozitif bilimler
  • pozitif elektrik
  • pozitif film
  • pozitif görüntü
  • pozitif hukuk
  • pozitif kutup
  • pozitif sayı

X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
9 Aralık 2015       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
POZİTİF sıf. (fr. positif). Aranılan sonucu ya da veriyi ortaya koyan şey için kullanılır; olumlu, müspet.

Sponsorlu Bağlantılar
—Arit. Pozitif sayı, sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit gerçek sayı. (Pozitif sayılar işaret konmadan ya da [+] işaretiyle yazılır.) [ Z, O, İR.]

—Ceb. Pozitif sayı, f(x,x) > 0 olmak üzere bakışımsız ikili doğrusal gerçek bir biçim ile bir Hermite biçimi için kullanılır. [q(x)= f(x,x) olmak üzere eşlik eden q iki- lenik biçimi için de kullanılır. x=0, f(x,x)= g(x)=0 olan biricik vektör ise, bu durumda f ye belirli pozitif ya da yoz olmayan pozitif denir.] || Bir E vektör uzayının pozitif tabanı, vektör uzayını yönlendirmek için seçilen tabanla aynı yönlü olan taban. Jj « sıralama bağıntısıyla tam sıralanmış bir G grubunun pozitif elemanı, G nin Osx olan x elemanı.

—Elekt. Pozitif elektrik yükü, ARTI ELEK TRİK YÜKÜ'nün eşanlamlısı.

—Fels. Hegel'de, olumsuzlamanın olumsuzlanmasının sonucuna denir. (Bk. ansikl. böl.) || Pozitif çağ, Auguste Comte’a göre, insan bilgisindeki evrimin son aşaması. Ayırtedici özelliği, olguların, bu olgular arasındaki bağıntılara, görüngülerin ölçülmesine ve nedenlerin değil de, yasaların araştırılmasına dayandırılarak açıklanmasıdır (tanrıbilimsel çağ'ın ve metafizik çağ'ın karşıtıdır). || Pozitif bilim, dinsel inanca değil de, deneye ve akla dayanan somut ve gerçek bilgi.

—Foto. Pozitif baskı, bir negatiften, kontakt ya da agrandisman yöntemleriyle elde edilen resmi çekilen konunun son ve kesin görüntüsü olan baskı.

—Geom. DOöRU'nun eşanlamlısı. || Kuvveti, pozitif bir gerçek sayı olan bir evirtim için kullanılır. || Pozitif eşdeğer yaylar, bağıntılı olduklarını doğrulamaya olanak veren y> eşyapı uygulaması sıkı (dar anlamda) artan olmak üzere, aynı bir geometrik yayın temsilcileri. (Bunların aynı yönde oldukları da söylenir.) || Pozitif eşdeğer yüzeyler, aynı bir geometrik* yüzeyin temsilcileri, öyle ki birinden öbürüne, kabul edilebilir varsayılan parametre değiştirimi, jakobi determinantı pozitif olan bir türevsel yapı uygulaması aracılığıyla tanımlıdır. (Böylece tanımlanan yaylar [ya da yüzeyler], yayların [ya da yüzeylerin] kümesi üzerinde iki sınıf tanımlayan bir eşdeğerlik bağıntısıyla birbirine bağlıdır; bunlar ancak yay ya da yüzey yönlendirilebilir ise birbirinden farklıdır.)

—Huk. Pozitif hukuk - HUKUK.

—Mat. çözlm. Bir f fonksiyonunun pozitif kısmı, f değerlerini İR den aldığına göre, x in her değeri için f*(x)=Sup (f[x), 0) ile tanımlanmış, f ile gösterilen fonksiyon. (Bu durumda f=f - f~ dir, burada f~\f nin negatif kısmıdır.)

—Müz. Pozitif klavyesi ya da sırt pozitifi denilen ikinci klavyenin tüm borularını içine alan küçük büfe. || Büyük bir tribün orgundan daha az yer kaplayan ve yere konan küçük org. (Doğrudan doğruya bir tribünün zeminine konduğu da olur.)

Pozitif felsefe dersleri (Cours de philosophie positive), Auguste Comte'un yapıtı. Pozitif bilimlerin incelenmesine ayrılan 72 derse bölünen yapıtta (6 cilt), üç durum yasasının ve bilimlerin aşamalı sıralanışının anlatılmasından (1-2) sonra, matematik (3-18), gökbilim (19-27), fizik, (28-34), kimya (35-39), biyoloji (40-45), toplumbilim (46-57), pozitif yöntem bakımından sırayla ele alınıp incelenir ve bu incelemeler sonunda yöntemin bir değerlendirmesi yapılır (58). Ardından pozitif öğretinin bir ilk işlenişi gelir (59) ve bunu da ideal ve ahlaksal bir eylem tasarısı izler (60). Her bilimin konusu, kendi araştırma araçlarının tarihine göre belirlenir. Gerçek bir bilimkuramı ya da bilim üzerine bir konuşma niteliğini taşıyan bu yapıt, ilkelerini felsefeden almaya çalışmaz, pozitif bilimlerin tarih içinde ortaya koydukları pozitifliği gene bu pozitif bilimlerden çıkarır. Comte, bir bütün olarak matematiği ele alır, ama hiçbir zaman bir bütün olarak bilimden söz etmez; insanoğlunun yaklaşımıyla tarih boyunca tanımlandığı ve kabul edildiği biçimiyle pozitif bilimleri ale alır. Daha çok her türlü bilimsel üretimin ve her bilimsel üretim alanının kendi dışındaki bilimsel üretim alanlarıyla bağıntısının tarihsel niteliği üzerinde durur; bundan ötürü, her bilimin öteki bilimlerden hem ayrı, hem de onlara bağımlı olduğunu ileri sürer.

Kaynak: Büyük Larousse

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.

Benzer Konular

13 Aralık 2017 / Misafir Tıp Bilimleri
3 Haziran 2008 / Misafir Akademik
5 Ekim 2012 / Misafir Soru-Cevap
4 Kasım 2010 / _Yağmur_ Hukuk