Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 25 Ekim 2008  Gösterim: 25.420  Cevap: 2

Mandalina Yetiştiriciliği

GÜLGECELER
30 Ağustos 2008 18:14       Mesaj #1
GÜLGECELER - avatarı
Ziyaretçi
MANDALİNA YETİŞTİRİCİLİĞİ


Mandarin (Mandarin orange) “Citrus reticulate Blanco” ve Rize İçin Ekonomik Değeri

Sponsorlu Bağlantılar
Türkiye'de üretimi en çok yapılan ve dışsatımın başlıca mandarin çeşidi Satsumadır. Satsuma mandarini;1878 yılında General Van Valkenberg tarafından Japonya’dan ABD’ye götürülmüş ve kültüre alınmıştır. 1900 yılının ilk yarısında da Japonya'dan Batum’a ve sonraki birkaç yıl içerisinde de Türkiye’ye getirilmiştir (Rize).
mandalina2


Türkiye'deki Satsumaların tümü Owari varyetesi grubunda yer alırlarken: meyve kabuğu hasat döneminde sarı portakal renginde ve hafif pürüzlüdür; kalınlığı 3.37 mm'dir. Kabuğun meyve etine bağlılığı gevşektir. Olgunlaşma döneminden sonra kabuğun etten ayrılması kolaylaşır. Yumuşama eğilimi yüksek bir türdür. Depolamaya ve taşımaya elverişlidir. Meyveleri basık şekillidir. Meyve genişliği 51.22 mm, uzunluğu 51.22 mm, ağırlığı ortalama 99.59gr'dır. Meyve eti koyu portakal sarısı rengindedir. Citrus türleri içerisinde, tat, koku ve kalitesi yüksek bir çeşittir. Olgunluk döneminde, meyve suyu miktarı %43,90'dır. Suda çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM) %10.46, titre edilebilir asit miktarı da (Asit) % 1.33’dır. SÇKM/Asit oranı 8.28 dir.

Meyve başına ortalama 1.00-1.18 adet/100 meyve çekirdek düşmekte olup çekirdek siz bir çeşit grubundadır. Verimli bir çeşit olup elverişli iklim ve bakım koşullarında düşük periyodisite gösterir. Ancak, koşulların bozulmasına ve yaşlanmaya bağlı olarak periyodisiteye eğilimi artar. Partenokarpiye eğilimi oldukça yüksektir. Mandarin ağaçları yayvan taçlı olup düşük sıcaklara çok dayanıklıdır.

Owari varyetesi erkenci bir çeşittir. Meyveleri Ekim ayı ortasından itibaren olgunlaşır ve olgunluktan sonra ağaç üzerinde fazla kalmaz. Özellikle Ege bölgesinde üretilir. Akdeniz bölgesinde anaç olarak turuncun kullanılması ve toprakların kireçli olması nedeniyle meyve kalitesi düşmekte ve bu nedenle yetiştiriciliği yaygınlık kazanamamaktadır.

Satsuma - Rize Mandalinasına Ait Bazı Bitkisel Özellikler

Karadeniz bölgesinde satsuma mandarini “Rize mandalinası” olarak bilinir ve yoğunlukla kuzey rüzgarının olmadığı güneye ve güneydoğuya bakan yamaçlarda ekonomik olarak yetiştirilmektedir. Monokültür olan çay tarımından önce, bölgede yaygın olarak yetiştiriciliği yapılmaktaydı. Satsuma mandarini bölge ekolojisine uygun olması, meyvesinin sevilerek yenmesi ve bol miktarda C vitamini içermesi nedeniyle tüketimi ve pazar değeri artmıştır.

Ekonomik yaşı 40 - 60 yıl olup ağaç başına verim ortalama olarak 80-90 kg’dır. Satsuma mandarini en iyi rengi 16-20 0C’de alır. Mandarinler hafif derin, drenajı iyi kumlu tınlı, tınlı veya killi-tınlı, taban suyu seviyesi 1.5 m’nin altında pH 5.0-5.5 olan humusça zengin topraklarda iyi yetişir. Özellikle Karadenizde mandarin yetiştiriciliğinde anaç olarak üç yapraklı (Poncirus trifolia) kullanılmaktadır.

Gübreleme

Mandarin gübrelemede saf besin miktarı olarak 25 kg/da saf azot, 8 kg da saf fosfor ve 20 kg/da saf potasyum olarak hesaplanır. Azotlu gübre 3 zaman periyodunda toprağa verilir.

İlk olarak, çiçeklenme öncesi ağaca su yürümeden (Ocak-Şubat sonu) gübrenin 3/5‘i, ardından yeni yaprak ve sürgünlerin oluştuğu (Mayıs-Haziran) gübrenin 1/5’i, son olarakta, meyve oluşumunda (Haziran-Temmuz) gübrenin 1/5’i verilir. Azotlu gübreler sulama suyuyla yada toprağa direk verilebilir.Gübreler ağaç gövdesinden 50cm uzağa, taç izdüşümüne verilir veya toprağa karıştırılır. Fosforlu gübreler Ekim-Kasım aylarında ağaç başına 0.3 kg saf madde olarak verilirken, Potasyumlu gübreler Ekim-Kasım aylarında yeni tesis edilen fidanlara ilk 5 yıl 40-80 gr tam verim çağında ise 500gr saf madde olarak verilir. Ayrıca 3-4 yılda bir 4-5 ton yanmış ahır gübresi sonbaharda uygulanması tat ve diğer kalite parametrelerinin artışı için gereklidir.

Dikimle birlikte şekil budaması yapılmış olan fidan 2-3 yıl budamaya ihtiyaç göstermez. İlk 2-3 yıl taçlandırma yerine alt kısımdan çıkan sürgünler alınır. Karadeniz bölgesi için uygun olan şekil goble’dir. Goble şekil diğer meyve ağaçlarından özellikle elmalarda yapıldığı gibi uygulanır. Mandarinlerde budama zamanı erken ilkbahar dönemidir. Budama zamanı son donlar geçtikten sonra sürgün vermeye başlamadan önceki zaman dilimidir. Budamada kurumuş, kırılmış, dikine büyüyen (obur) dallar kesilir. Satsuma mandarinleri zayıf gelişme gösterdikleri için fazla budamaya ihtiyaç duymazlar.

Mandarinlerde hasat zamanı Şeker/Asit oranına göre yapılır. Hasat makasla kesilerek yapılır. Hasat edilen meyveler uygun temiz taşıma kaplarına itinayla boşaltılmalıdır. Boylanarak kasalara dizilmelidir.

Akdeniz ve Ege Bölgelerinde Yetiştirilmekte olan “Satsuma - Rize Mandalinasının” Ekonomik Potansiyeli

mandalina
Dünya turunçgil üretimi, yaklaşık 103 milyon ton olup bunun %60’ını portakal, %22’sini mandarin, %13’ünü limon ve % 5’ini greyfurt oluşturmaktadır. Değişen tüketici tercihleri nedeniyle, son on yılda, portakal üretimindeki artış % 2,2’de kalırken, limon üretimi %47, 2006 yılı verilerine göre mandarin üretimi % 33 artmış, greyfurt üretimi ise % 9 azalmıştır. Turunçgil üretiminde ki toplam artış ise % 11 olmuştur. Yurdumuzun subtropik iklim kuşağına sahip bölgelerinde yetiştirilen turunçgil, önemli bir tarımsal ürünümüzdür. Her yıl yaklaşık 92 bin hektar alanda 2.5 milyon ton üretim yapılmaktadır. Türkiye’de Akdeniz ve Ege bölgelerindeki yıllık üretim değeri 2007 verilerine göre 750 milyon YTL (600 milyon ABD Doları) olan satsuma mandarini çoğunlukla yurt içinde tüketilirken, %30’luk bir kısmı ihraç edilebilmektedir. Ülkemizde üretilen turunçgillerin yaklaşık olarak %45’ini portakal, %30’unu limon, %20’sini mandarin ve % 5’ini greyfurt oluşturmaktadır. Rize’de satsuma mandarini yetiştiriciliğine gereken önemi vererek bu ekonomik pastadan payını almalıdır.Ülkemiz, genel olarak turunçgil meyveleri yetiştiriciliği yapan; İtalya, İspanya ve İsrail gibi Akdeniz ülkeleri arasında çok önemli bir erkenciliğe sahiptir. Bununla birlikte diğer üretici ülkelerde renk ve iriliğine göre de hasadı yapılan bu meyvelerin suda çözünebilir toplam kuru madde/asit (KM/Asit) oranları oldukça düşük olmakta ve bu nedenle meyveler yüksek asitli olmaktadır ki bu dezavantaj ülkemiz için söz konusu değildir.

Mandarinlerden elde edilen ürünlerin (uçucu yağların) yaygın olarak kullanıldığı diğer alanlar

Satsuma mandarini portakal, altıntop, greyfurt ve limon’a göre meyve suyu ve konsantre üretiminde düşük ekstraksiyon verimi nedeniyle kullanılmamakta olup bunun yerine daha çok meyve, yaprak, filiz, küçük ham meyveleri işlenerek elde edilen kompleks yapıda 132’den çok uçucu bileşen; alkollü ve alkolsüz içkilerde tatlandırıcı, hazır tatlılarda, parfümlerde, kozmetik ürünlerinde , cilt bakım ürünlerinde, ilaç endüstrisinde doğal tatlandırıcı olarak, dondurma sanayinde doğal tatlandırıcı olarak, ve koku giderici tabletlerin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

mandalina1

Sonuç

Küresel ısınmanın her geçen yıl olumsuz etkilerini tarım ürünleri arzında daha fazla göstermesi ile birlikte subtropikal iklim özelliklerine sahip olmanın yanında doğal olarak mandarin üretim potansiyelinede sahip olan Doğu Karadeniz bölgesinde, Rize ilimizde özellikle yüksek adaptasyon gösteren yukarıdaki mandarin türleri ve hibritleri getirilerek kurulacak deneme istasyonlarında, yerel çeşitler ile aralarındaki farklılıklar genetik ve fizyolojik uyumdan meyve kalitesine kadar karşılaştırmalı olarak incelenmeli, ihracata yönelik satsuma mandarini plantasyonları kurularak Rize’nin de Türkiye’nin mevcut turunçgil ihracatından payını alması sağlanmalıdır.

Alem
Bölüm
Sınıf
Alt Sınıf
Takım
Familya
Cins
Tür
Plantae
Magno-
liophyta
Magno-
liopsida
Rosidae
Sapin-
dales
Rutaceae
Citrus
C.
Reticulata

ISO, AFNOR, EOA, MANUAL SUISSE ve UNICHIM Turunçgil Standartları

Türler

ISO

AFNOR

EOA

M.SUISSE

UNICHIM

Turunç

ISO/DIS 9844-1988

NFT 75-334

155

17.052

Portakal

ISO 31 40-1 976

NFT 75-203

17.053

90-1

Bergamot

ISO3520-1980

NFT 75-215

256

17.013

89-3

Limon

ISO 855-1 981

NFT 75-335

272

17.028

89-12

Mandarin

ISO 3528-1 977

NFT 75-228

95

17.042

89-13

Bergamot petitgraini

ISO 8900-1 987

NF T 75-237

Turunç petitgraini

ISO 8901 -1987

NFT 75-236

17.056

Limon petitgraini

ISO 8901 -1987

NF T 75-239

Mandalin petitgraini

ISO 8901 -1987

NF T 75-238

17.057

Taze Mandarin Besin Değeri/100 gr
Nem
82.6-90.2 gr
Protein
0.61-0.215 gr
Bitkisel Yağ
0.05-0.32 gr
Ham lif
0.3-0.7 gr
Kül
0.29-0.54 gr
Ca
25.0-46.8 mg
P
11.7-23.4 mg
Fe
0.17-0.62 mg
Karoten
0.013-0.175 mg
Thiamine
0.048-0.128 mg
Riboflavin
0.014-0.041 mg
Niacin
0.199-0.38 mg
Ascorbic Acid
13.3-54.4 mg

Mandalina Çeşitleri
Satsuma
satsuma

SATSUMA


Satsuma mandarini 1900'lü yılların başlarında Japonya'dan Batum yoluyla Rize'ye getirilmiştir .Türkiye'deki Satsumaların tümü Owari grubunda yer alırlar Meyve kabuğu hasat döneminde sarı-portakal renginde ve hafif pürüzlüdür; kalınlığı 3.37 mm'dir.Kabuğun meyve etine bağlılığı gevşektir .Olgunlaşma döneminden sonra kabuğun etten ayrılması kolaylaşır .Puflaşmaya eğilimi fazladır .Depolamaya ve taşımaya elverişlidir .Meyveleri basık şekillidir. Meyve genişliği 51.22 mm, uzunluğu 51.22 mm, ağırlığı 99.59 g'dır. Meyve eti koyu portakal rengindedir. Tat, koku ve kalitesi yüksek bir çeşittir. Olgunluk döneminde, usare miktarı 43,90'dır.Suda çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM) %10.46, titre edilebilir asit miktarI ise % 1.33,SÇKM/ A oranı 8.28 dir .Meyve başına ortalama 1.18 adet çekirdek düşmekte olup çekirdeksiz bir çeşit sayılır .Verimli bir çeşit olup elverişli iklim ve bakım koşullarında az periyodisite gösterir. Ancak, koşulların bozulmasına ve yaşlanmaya bağlı olarak periyodisiteye eğilimi artar .Gene de düzenli ürün veren bir mandarin çeşididir .Partenokarpiye eğilimi oldukça yüksektir .Ağaçlar yayvan taçlı olup düşük sıcaklara çok dayanıklıdır .Erkenci bir çeşittir .Meyveleri Ekim ayı ortasından itibaren olgunlaşır ve olgunluktan sonra ağaç üzerinde fazla kalmaz.Türkiye'de üretimi en çok yapılan ve dışsatımın başlıca mandarin çeşididir. Özellikle Ege bölgesinde üretilir .Akdeniz bölgesinde anaç olarak turuncun kullanılması ve toprakların kireçli olması nedeniyle meyve kalitesi düşmekte ve bu nedenle yetiştiriciliği yaygınlık kazanamamaktadır .


Son düzenleyen NeutralizeR; 25 Ekim 2008 03:22 Sebep: Kaynak bağlantısı eklendi


LaDymm
4 Eylül 2008 13:55       Mesaj #2
LaDymm - avatarı
Ziyaretçi
Herbal Terapi
Çiçekleri çay olarak içilmekte ve meyvesi yenmektedir. Sindirimi kolaylaştırıcı ve sakinleştirici olarak kullanılmaktadır.
Aromaterapi
Mandalın aromatik yağı, tatlı portakal ve limon kokusunda, psikolojik rahatsızlıklarda sakinleştirici, uykusuzlukta, idrar retansiyonunda, aşırı huzursuzlukta, yara izinde kullanılır.
Kozmetikte Kullanım
Mandalina yağı derinin üzerindeki porus adını verdiğimiz gözeneklerin açılmasında, tonik olarak ve aknede kullanılmaktadır.
Kullanım Şekli
Masaj olarak, banyoda, buğu tarzında kullanılır. Eklem ağrılarında masaj tarzında uygulanır. Banyoda gevşeme sağlamak ve yorgunluğu gidermek için birkaç damla kullanılır. Mandalın esansı yağı, deri üzerinde irite edici etkisi mevcuttur, güneş yanıklarında dikkatli kullanılmalıdır. Serin yerde ve koyu şişelerde saklanmalıdır.


10 Ekim 2008 08:43       Mesaj #3
CrasHofCinneT - avatarı
VIP Pragmatist Çılgın Zat...
MANDALİNA. Portakalın yakın akrabası olan mandalina ağaçları tatlı ve sulu meyvele­ri için dünyanın pek çok yerinde yetiştirilir. Anayurdu Güneydoğu Asya olan bu ağaçlar öbür bölgelere buradan yayılmıştır. Bugün Eskidünya'nın ve Yenidünya'nın astropik bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Türkiye'de başlıca Akdeniz kıyıları ile Ege Bölgesi'nin güney kesimlerinde, daha az ola­rak da Rize ve Artvin yörelerinde yapılan mandalina üretimi yılda ortalama 300 bin tona ulaşır. En tanınmış çeşitleri arasında satsuma, king, klemantin sayılabilir.

Boyutları portakal ağacından daha ufak olan mandalina ağaçları çeşidine göre dikenli ya da dikensizdir. Dallarını donatan ve yaz kış yeşil kalabilen derimsi yaprakları koyu yeşil, sivri uçlu, ince uzun ya da oval biçimlidir. Genellikle bir arada minik kümeler oluşturan hoş kokulu, beyaz çiçekleri vardır. Portakal­dan çok daha küçük olan, iki yandan basık yuvarlak meyvelerinin önceleri koyu yeşil olmasına karşılık olgunlaştığında sarı, turun­cu ya da kırmızımsı turuncuya döner. Meyve­lerin öbür turunçgil meyvelerinden farklı ola­rak kolayca soyulabilen gevşek bir kabuğu vardır; içi dilimlerden oluşur ve bol suludur. Sonbahar ve kış aylarının en sevilen meyvele­rinden olan mandalina iyi bir C vitamini kaynağıdır. Ama portakal, limon ve greyfurt gibi uzunca bir süre saklanamaz, kuru***** büzüşür. Bunun nedeni, kabuğunun çok ince ve bol gözenekli olması, bu yüzden de öbürle­rine göre çok daha çabuk su kaybetmesidir.
Meyvelerin kabuğunun dış yüzünde içi uçu­cu yağ dolu kesecikler bulunur. Kabukları elinizde ezdiğinizde çevreye yayılan hoş koku işte bu uçucu yağdan gelir. Kabuklardan sıkılarak elde edilen bu yağa mandalina esansı denir; şekercilikte ve likör sanayisinde koku verici olarak kullanılır.

Tohumdan ya da çelikleme ve aşılama yöntemleriyle üretilebilen mandalina ağaçları en iyi, akaçlanmış ve işlenerek havalandırıl­mış topraklarda yetişir.

Kaynak: MsXLabs.org & Temel Britannica


Daha fazla sonuç:
Mandalina Yetiştiriciliği

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç