Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 11 Kasım 2017  Gösterim: 57.341  Cevap: 2

Aşılama Nedir? Aşılama Yöntemleri

KiTiaRa
12 Ekim 2008 10:18       Mesaj #1
KiTiaRa - avatarı
Ziyaretçi

AŞILAMA


Ad: aşılama1.JPG
Gösterim: 533
Boyut: 39.3 KB
Ad: aşılama2.JPG
Gösterim: 487
Boyut: 37.7 KB
Sponsorlu Bağlantılar
Ad: aşılama3.JPG
Gösterim: 492
Boyut: 55.3 KB

bahçecilikte, bir bitkiden alınan bir parçayı (kalem ya da göz) başka bir bitkinin (anaç) gövdesi, kökü ya da dalı üstüne yerleştirip kaynaştırarak yeni bir bitki elde etmeye dayanan çoğaltma yöntemi.

Anaç bitkiye başka bir bitkinin tomurcuklarını (göz) aşılayarak uygulanan göz aşısı ve sürgünlerini (kalem) aşılayarak uygulanan kalem aşısı en yaygın iki aşılama yöntemidir.

Çağdaş bahçecilik tekniklerinde aşılama, yaralı ağaçları onarmak, cüce ağaç ve çalılar üretmek, bitkilerin bazı hastalıklara karşı direncini artırmak, bir bitki çeşidine özgü nitelikleri korumak, bitkileri elverişli olmayan toprak ve iklim koşullarına uyarlamak, çok meyve ya da çiçek veren yeni bitkiler üretmek, başka yöntemlerle çoğaltılamayan bazı türleri (örn. melez güller) çoğaltmak gibi çeşitli amaçlarla yapılır.

Kuramsal olarak, botanik açıdan birbirleriyle yakın akraba olan ve büyütkendokuları (kambiyum) sürekli olan iki bitki birbirine aşılanabilir. Türler arası aşılar genellikle başarılıdır; cinsler arası aşılar ara sıra tutar; ayrı familyalardan bitkiler arasında yapılan aşılar ise hemen her zaman başarısızlıkla sonuçlanır. Aynı cinsten bitkiler arasında çok yakın botanik akrabalığın olması aşılamada mutlaka başarılı sonuç alınacağı anlamına gelmez; ama daha önce böyle bir deneme yapılmamışsa, aşının tutacağı yolunda umut verici bir önbilgidir. Eşeysiz bir üreme biçimi olan aşılama yoluyla birleştirilmiş iki bitkinin birlikte büyüyebilmesini ya da birbirlerine uyum sağlayabilmesini etkileyen birçok karmaşık fizyolojik ve çevresel etken vardır.

Aşılamada, iki bitki arasındaki uygunluğun çeşitli dereceleri vardır. Elma, meşeye aşılandığında sonuç kesinlikle olumsuzdur; armuda aşılandığında birkaç yıl büyüyebilirse de, sonradan giderek zayıflar ve ölür.

Bazı leylak çeşitleri, anaç olarak seçilen kurtbağrı bitkisinde birkaç yıl büyüdükten sonra ölür. Kayısı çeşitleri için en elverişli anaç bitki yabani kayısıdır; ancak soğuk bölgelerdeki nemli topraklarda, bazı erik çeşitlerine aşılanan kayısı ağaçları daha iyi gelişir. Çünkü, birbirine aşılanabilecek akraba bitkilerin uyum yetenekleri arasındaki fark, toprak koşullarına normalden daha fazla uyum göstermelerini sağlar.

Aşılanan bitki parçaları, her iki bitki parçasının katkısıyla aşı yerinde bir hücre şişkinliğinin (kallus) oluşması sonucunda birbiriyle kaynaşır. Tutmuş aşılarda bu hücreler öylesine kesintisiz bir kütle halinde kaynaşır ki, çoğu zaman aşı çizgisinin yeri mikroskop altında bile seçilemez. Tıpkı bir yaranın iyileşmesinde olduğu gibi, aşı yerindeki dokuların hızla kaynaşması için bu bölgenin su ve hava girmeyecek, kurumayacak ya da güneşten yanmayacak biçimde korunması gerekir ve çoğu kez aşılanan parçanın yaşayabilmesi için aşı yeri hemen macunlanarak sarılır.

Aşılama yönteminin temeli, anaç bitki ile aşı gözünün ya da kaleminin büyütkendokularının birleştirilmesine dayanır. Çoğu ağaç ve çalılarda büyütkendoku hemen kabuğun altında bulunan, gözle zor görülebilir tekhücreli bir katmandır.

Bir aşının tutup tutmaması, aşılanan bitki parçalarının uyum sağlayabilme özelliğine, birbirlerine yakınlığına ve büyütkendokularının birbirine sıkıca değmesine bağlıdır. Bunun için, aşılanan parça anaç bitkiye aşı bağlarıyla ya da lastikten aşı bantlarıyla tutturulur.

Göz aşısında, anaç bitkinin kabuğunun bir bölümü soyulur ya da kaldırılır ve aşılanacak bitkinin tomurcuklu bir parçası bu yaraya yerleştirilir. Meyve ağaçlarına uygulanan göz aşısında, ağaç kabuğu düz ya da ters T biçiminde çizildikten sonra tomurcuk kabuğun altına yerleştirilerek sıkıca bağlanır. Bir kalem aşısı tipi olan yarma aşıda ise genellikle aşılanacak bitkinin bir yıllık sürgünleri kullanılır ve anaç bitkinin gövdesi testereyle yarılarak bu kalemler gövdenin kabuk ile odunu arasına yerleştirilir.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 11 Kasım 2017 01:17

11 Kasım 2017 00:47       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Aşılama Nedir?
Aşılama, iki bitki parçasını bir bitkiymiş gibi kaynaşacak ve büyümelerine devam edecek şekilde birleştirme tekniğidir.
Aşılama, bitkilerde uygulanan tohumsuz bir üretme şeklidir. Çoğaltılması istenilen çeşitten, bir gözün veya aşı kalemi adı verilen bir dal parçasının anaç adı verilen diğer bir bitki üzerine yerleştirilip tutturulmasıdır.
Sponsorlu Bağlantılar
Meyve çeşitleri, genel olarak, tohumla üretildiklerinde çeşit karakterini kaybederek, yabanileşmeye doğru yönelmektedirler. Onun için, aşı usulü ile üretmek mecburiyetinde kalınmaktadır. Üretilmesi istenilen, kaliteli, bol verimli ve hastalıklara dayanıklı meyve çeşitlerini, aşılamak yoluyla çoğaltmak imkanı sağlanmaktadır.

ANAÇLAR
Tohumdan elde edilenlere “Generatif anaçlar”(çöğür ya da yoz); çelik daldırma, kök sürgünleri vb. bitki parçalarından oluşanlara ise “Vegetatif anaçlar
(klon anaçlar)” denilmekledir. Genelde tohum, tozlanma ve döllenme sonucu oluşur ve kalıtsal yapıları homojen değil, heterojen. Bunlar çimlendikleri zaman yozları ya da çöğürleri oluştururlar. Kültür çeşitlerinin tohumlarından oluşan yeni bitkilere yoz; yabanilerin tohumlarından oluşanlara ise çöğür denilmektedir.

ANAÇLARIN ÖZELLİKLERİ
 • Kuvevvetli gelişirler.
 • Üzerine aşılı çeşidi geç meyveye yatırır
 • Ağaçlar uzun ömürlü olur.
 • Bol ürün alınır ama standart yoktur.
 • Genel Anaçların Özellikleri (Dezavantajları)
 • Kuvvetli veya çok kuvvetli gelişirler.
 • Üzerine aşılı çeşidi geç meyveye yatırır.
 • Ağaçlar uzun ömürlü olur.
 • Bol ürün alınır ama standart yoktur.
 • Çöğür anaçlar tohumdan elde edildiği için kalıtsal yapısı heterozigottur.
 • Alındığı çeşidin bir çok üstün özelliği, tohumlarda kaybolur,çoğunlukla bir yozlaşma meydana gelir.
 • Heterozigot yapıdan dolayı standart ağaçlar oluşmaz ve aşılanan çeşitten birörnek meyve alınamaz.
 • Ağaçların soğuğa-sıcağa, hastalıkzararlılara dayanımı farklı, habitüsü farklı olur.
 • Kültürel işlemler zorlaşır, üretim maliyeti artar.
 • Kuvvetli kök oluşturduklarından topraktan su ve besin maddesi alımları yüksektir.
 • Toprağa tutunumu kuvvetlidir.
 • Stres koşullarına dayanımı daha iyidir.
 • Tohumdan elde edildiği için virüs hastalıklarını taşımazlar.
Vegetatif (Klon) Anaçların Özellikleri
( Avantaj-Dezavantajları )
Dikimin 2. ve 3. yılından itibaren, üzerine aşılanan çeşit meyveye yatar, yatırım masraflarının geriyedönüşümü için gerekli süre kısalır (Gençlik kısırlığı kısa sürer).
Homojen (birörnek, yeknesak) ağaçlar oluşacağından ve de bodur anaçlarla da bodurluk sağlanacağından işçilik masrafları düşer (budama, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat gibi işler daha kolaydır ),üretim maliyeti azalır. Üretilen ürünün kalitesi ve standardı yüksektir. Klon anaçlara aşılı fidanlarla daha homojen bahçeler kurulur. Her yıl ve düzenli meyve elde edilir. Birim alana düşen ağaç sayısı fazla, birim alandan alınan verim yüksek ve kalitelidir.

Ancak;
Ağaçların ekonomik ömürleri kısadır ( 15-25 yıl )
Anaç-kalem arasındaki uyuşmazlık durumu ve anaçların hastalık taşıma riski (özellikle virüsler) yönünden dikkatli olmak gerekir. Bahçenin tesis masrafı yüksektir. Birim alana daha fazla fidan gerekecektir, bodur anaçlarla bahçe tesis ediliyorsa destek sistemi isteyecektir, damla sulama tesisat masrafı vb. Olacaktır.

Neden Aşılama Yaparız?
 • Tür ve çeşidin ismine doğru fidan üretimi,
 • Başka ve kolay metodlarla çoğaltılamayan çeşitlerin ortadan kalkmasına engel olmak,
 • Büyük ağaçların çeşitlerini değiştirmek,
 • Islah çalışmalarında belirli özellikleri için seçilen çöğürlerin büyümelerini çabuklaştırmak,
 • Ağaçların zarar gören kısımlarının tamiri,
 • Virüs hastalıklarının incelenmesi için aşı yapılır.
 • Bazı anaçların özelliklerinden (Bodur anaçlar gibi) yararlanmak için ancak üzerine iyi bir çeşit aşılayarak yararlanabiliriz
Kaç Çeşit Aşı Vardır?
1 . Göz aşıları,
2. Kalem aşıları.

Göz Aşısı Nedir?
Altında odun dokusu bulunan veya bulunmayan küçük bir kabuk parçası ile bunun üzerindeki tek bir göz ile yapılan aşılara göz aşısı denir. Sadece yongalı göz aşısı metodunda,kabuk parçasının altında odun dokusu bulunur.
Meyve ağaçlarının çoğaltılmasında, kalem aşılarına nisbetle daha çok uygulanmaktadır. Göz aşıları, küçük fidanlarda kullanılmaktadır. Yapıldıkları zamana göre biri sürgün (yaprak aşısı), diğeri de durgun aşı olmak üzere ikiye ayrılır:
 1. Sürgün göz aşısında, göz anaca takıldığı yıl uyanır ve aynı yıl sürgün verir. Aşıya, yerine göre, Mayıs sonu veya Haziranın ilk haftalarında başlanır ve Temmuza kadar devam edilir. Aşı sürgünlerinin, kışın şiddetli soğuklardan zarar görmeleri tehlikesi vardır. Onun için, sürgün göz aşısı, kışları ılık geçen yerlerde yapılır.
 2. Durgun göz aşılarında; anaç üzerine takılan göz, aynı yıl tutar, fakat kışa girildiğinden uyanmayıp, ertesi ilkbaharda sürer. Daha çok, kışları soğuk geçen yerlerde uygulanır. Durgun göz aşısı, yaz sonlarında (Ağustos-Eylül) yapılır.
Göz aşısının yapılışı:
Toprak seviyesinden 15 santim yükseklikten itibaren, aşı çakısının ucu ile anacın kabuğu (T) şeklinde kesilir. Kesik kısmın iki kenarındaki kabuk, aşı çakısının tırnağı ile yerinden kaldırılır. Bundan sonra üzerinde aşı gözlerinin bulunduğu kalem ele alınır. Bir gözün üst ve altında bir parmak kadar bir kısım bırakıldıktan sonra, gözün altı hafif odunlu olarak kesilir. Anacın tepesinin daha yüksek tarafında iki anacın kesilen kısmına yukarıdan aşağıya doğru sürülerek yerleştirilip, rafya ile sarılır. Göz aşılarının tutup tutmadıkları, aşıdan 15-20 gün sonra belli olur.

Göz Aşısı Ne Zaman Yapılır?
Bitkinin kabuk verme zamanı kullanılacak göz aşısı metodunu tayin eder. Zamanlara göre göz aşısı;
a) Sonbahar göz aşısı (durgun göz aşısı),
b) İlkbahar göz aşısı (erken sürgün göz aşısı), c) Haziran (geç sürgün) aşısı.

Göz Aşısı Metotları Nelerdir?
T Aşısı (Kalkan Aşısı):
6 mm-2,5 cm çapındaki anaçlara büyüme devresinde uygulanır. Topraktan 5-25 cm yükseklikte yapılır. Anaç T şeklinde kesilir. Göz kalkan şeklinde odunlu veya odunsuz olarak kesilir. Anaçta açılan T içerisine yerleştirilir. Hava almayacak şekilde bağlanır. Macunlanmaya gerek yoktur. Aşı bağı 15 gün sonra kesilir.

Ters T Aşısı:
Yağmurlu bölgelerde yağmur sularının açılan T içerisine girmemesi ve enfeksiyon meydana gelmemesi için ters T aşısı yapılır.

Yama Göz Aşısı:
Dikdörtgen şeklinde bir kabuk parçasının anaçtan kesilip çıkarılması ve bunun yerine üzerinde bir göz bulunan ve çoğaltılacak çeşitten alınan aynı büyüklük ve şekildeki bir kabuk parçasının anaç üzerine yerleştirilmesidir. Genellikle T göz aşısının başarısız olduğu tür ve çeşitlerde uygulanır. Bu aşıda başarılı olmak için gece ve gündüz ısı farkının az olduğu dönemler seçilmelidir. Aşı çabuk yapılıp, çabuk bağlanmalıdır.

Flüt Göz Aşısı:
Bu aşı esas olarak yama göz aşısına benzer. Ondan farkı anaçtan çıkarılan kabuk parçasının gövdeyi hemen tamamen kuşatacak şekilde büyük alınmasıdır.

Yongalı Göz Aşısı:
Bu aşı metodu ilkbaharda büyüme başlamadan önce veya yaz aylarında su noksanlığı veya başka bir sebeple büyümenin durduğu hallerde kabuğun odundan kolayca ayrılamadığı zamanlarda yapılır. En önemli nokta anaçta açılan T ye yongalı gözün çok iyi yerleştirilmesi ve çok iyi bağlanmasıdır.

Kalem Aşısı Nedir?
Taze kesilmiş anaçla taze kesilmiş kalemin kombiyum bölgelerinin üstüne gelecek şekilde sıkıca temas ettirilerek anaç ile kalem arasında bir bağlantı kurulması ile yeni bir bitki meydana gelir. Bu tür aşılara kalem aşısı adı verilir. Kalem aşıları ilkbaharda yapılır.
Kalem Aşısı Metodları
1.Dilcikli aşı (Ingiliz aşısı)
2.Gaga aşısı
3.Çoban aşısı
4.Yarma aşı
5.Köprü aşı
6.Kenar aşı
7.Kakma aşı
8.Kemer aşısı

Kalem aşıları
Göz aşısı yapılamayacak kadar kartlaşmış olan meyve ağaçlarına kalem aşıları yapılır. Kalem aşılarında, üzerinde 2-3-4 göz bulunan bir dal parçası (kalem) kullanılır. Kalem aşılarının yapılış şekillerine göre çok çeşitleri vardır. Pratikte en çok kullanılanları; kakma aşı, çoban aşısı, yarma aşı ve İngiliz aşısıdır.

Dilcikli Aşı:
6 mm ile 1.2 cm çapında küçük anaçların aşılanmasında kullanılır. Bu aşının yapılabilmesi için anacın ve kalemin aynı kalınlıkta olması gerekmektedir. Bu aşıda kalemde ve anaçta aksi yönlerde olmak üzere 2.5-6 cm uzunluğunda pürüzsüz bir kesim yapılır. Bu kesitin üzerinden birer dilcik kesilir ve bundan sonra anaç kalemin dilleri birbirinin içine sokulur, macunlanır, sarılır ve bağlanır.

Kenar Aşı (Yan Aşı):
Birçok çeşidi vardır. Esası kalemin kendinden kalınanacın yan kısmına yerleştirilmesidir.

Kakma aşı
Fidanlarda, gözden yapılmış, göz aşılarının tutmayanlarına ilkbaharda kakma aşı yapılır. Kakma aşı en çok baş parmak kalınlığındaki anaçlara uygulanmaktadır. Aşılanacak anacın tepesi, toprak seviyesinden itibaren bir karış yükseklikten hafif meyilli olarak kesilir. Anacın tepesinin daha yüksek tarafında iki bıçak kesimi ile (V) şeklinde bir oluk açılır. Aşı kaleminin ucu anacın oluğuna uyacak şekilde yontulur, hazırlanan kalem, anacın oluğu içerisine, anaçla kalem kabukları birbirine denk gelecek şekilde yerleştirilir; rafya ile iyice bağlanır ve yara yerleri aşı macunu ile hava almayacak şekilde sıvanır.

Çoban aşısı

Çoban aşısı, kalınlaşmış anaçlara tatbik edilir. Anaç düzgün olarak kesilir ve üzeri perdahlanır. Kalemler 10-15 santim boyunda 2-3 gözlü olurlar. Kalemin en altındaki gözün karşı tarafından, bir taraflı olarak yontulur ve üzerinde oturmayı kolaylaştırmak için, kertik yapılır. Hazırlanmış kalem, evvelce kuru kalemle anacın kabuğu içerisinde açılmış olan yuvasına yerleştirilir. Anaçla kalem iyice bağlanır ve bütün yara yerleri aşı macunuyla sıvanır.

Yarma aşı
Gövdesi bilek kalınlığında olan ve bu şekilde diğer aşılar uygulanamayan yumuşak çekirdekli meyve türlerinde yapılmaktadır. Anacın tepesi kesilir ve üzeri perdahlanır. Anacın tepesine yarma aşı usturası dikey bir şekilde konarak üzerine tahta tokmakla yavaş yavaş vurularak, anacın tepesi yarılır. Üzerinde 2-4 göz bulunan kalem de alttaki gözün iki yanından başlanarak düzgün bir şekilde yontulur. Kalem takılırken, anacın ve kalemin kabuklarının birbirine denk gelmesine dikkat edilir. Aşı yeri bağlanır ve yaralı kısımlar aşı macunu ile sıvanır.

İngiliz kalem aşısı
Kış aylarında cemakanda yapılan bir aşıdır. Anaç ile aşı kaleminin aynı kalınlıkta olmasına dikkat edilir. Anacın tepesi vurulur ve aşı bıçağı ile anacın tepesinden itibaren 3-4 santimlik bir kısmı, bir taraflı olmak üzere dikine kesilir. Üzerinde 4-5 gözü bulunan ve anaçla aynı kalınlıktaki kalemin alt ucu, anaçtaki gibi kesilir ve kalemin kesik kısmı anacın kesik kısmı üzerine oturtulur. Rafya ile bağlanır ve macunla sıvanır.

Kaynak:
Tarım Bakanlığı Yayınları

11 Kasım 2017 01:27       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Bitkilerin aşıyla yapay olarak çoğaltılması.
Aşılama yöntemleri basitçe iki büyük grupta toplanabilir:
 1. gövde üzerinde etkin noktalar oluşturulur ve bu noktalardan başlayarak bir monomer polimerleştirilir. Gövdenin etkinleştirilmesi (etkin noktaların yaratılması) değişik yollarla sağlanabilir; sözgelimi bir peroksidin bozunması sırasında oluşan serbest köklerin etkimesinden yararlanılabileceği gibi morötesi ışınlarla (ışılkimyasal aşılama) ya da İyonlaştırıcı ışınımlarla (y ışınları ya da hızlandırılmış elektronlar) ışınlama yöntemine de başvurulabilir.
 2. önceden hazırlanmış ya da oluşum halindeki aşıların, ana zincirin iş,evsel gruplarıyla tepkimeye girmesi sağlanır. Böy- lece zincirin ucunda birincil amin işlevi taşıyan polistirenler, epoksi işlevleri içeren polimerler üzerinde yoğuşturulur.
Aşılamanın makromolekül bireşiminde çok büyük bir önemi vardır; çünkü bir polimere, temel özelliklerini bozmadan bir ya da birçok yeni özellik verir. Nitekim polietilen akrilik asitle aşılanırsa yapışkanlık özelliği kazanır.
Kaynak: Büyük Larousse
Hızlı Cevap
Mesaj:
paneli aç