Arama

Ayı (Ursus)

Güncelleme: 3 Haziran 2011 Gösterim: 1.327 Cevap: 1
virtuecat - avatarı
virtuecat
Ziyaretçi
16 Eylül 2008       Mesaj #1
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
AYI
Değişik türden ayılar renkleri ve boyut­larıyla birbirlerine pek benzemezlerse de, bir ayıyı başka bir hayvanla karıştırmak hemen hemen olanaksızdır. Ayıgiller (Ursidae) adıy­la ayn bir familya oluşturan bu etçil (etobur) memeliler iri yapılı, hantal hayvanlardır. Bu­runları oldukça uzun, kulakları kısa, yuvarlak ve tüylü, kuyruklan yok denecek kadar kısa­dır. İri gövdelerini taşıyacak kadar güçlü olan ayaklannda beş parmak ve genellikle pençe gibi tırnaklar bulunur. Ayak tabanlarının bütün yüzeyine basarak yürürler. Postlan genellikle kalın tüylü ve kabadır; yalnız tropik bölgelerde yaşayan bazı ayılann postları daha kısa ve ince tüylerden oluşur. Bazen göğüsle­rinde ve boyunlannda beyaz bir leke bulunur­sa da postları genellikle kara, beyaz ya da kahverengi gibi tek renklidir.
Sponsorlu Bağlantılar
Ayılar etçiller takımı içinde sınıflandırılır, ama kutup ayısı dışında hemen hepsi bitki kökü ve meyve gibi çeşitli bitkisel besinleri, böcekleri ya da bulabildikleri her şeyi yiyen "hepçil" hayvanlardır. Bala olan düşkünlük­leri ise öykü ve masallara bile konu olmuştur.
Ayılann yedi türü vardır; bunlardan altısı kuzey yankürede, yalnız gözlüklü ayı adıyla bilinen tek bir tür güney yankürede yaşar. Kuzey yanküredeki ayılann dağılımı da Av­rupa, Asya ve Kuzey Amerika ile sınırlıdır. Afrika'da, Atlas Dağlan'nın güneyinde ayı bulunmaz.
Ayılar doğada 15-30 yıl kadar, insan eliyle bakıldığında daha uzun süre yaşar. İsviçre'nin başkenti Bern'deki "ayı çukuru"nda bakılan ayılardan birinin 50 yıl kadar yaşadığı saptan­mıştır.

Kutup Ayısı
Kutup ayısı (Ursus maritimus) kürkü bütünüy­le beyaz olan tek ayı türüdür. Kuzey Kut-bu'nda yaşayan bu ayının tabanlan, buz üzerinde kaymadan yürümesini sağlayacak biçimde kürkle kaplıdır. Parmak aralannın ördek ayağı gibi perdeli olması da yüzmesine yardımcı olur. En iri ayılardan biri olan kutup ayısının ağırlığı 700 kilogramı aşabilir. Öbür ayılardan farklı olarak yalnız etle beslenme alışkanlığındadır; en çok da morsları ve fokla-n yer. Güçlü pençesinin bir vuruşuyla bir foku öldürüp sudan çıkarabilir. Sombalığını da çok seven kutup ayısı yalnız yaz aylannda av bulamadığı için meyve yemek zorunda kalır.
Dişi kutup ayısı güz sonuna doğru iyice beslenerek yağlanır ve ağırlıkları yanm kilog­ramı bile bulmayan minicik yavrular doğur­mak üzere bir mağaraya çekilir. Bahara kadar mağarada kalır ve kendisi hiçbir şey yemeden yalnız yavrulannı besler.
Kuzey Kutbu'nda yaşayanlar eti, yağı ve postu için yüzyıllarca kutup ayılarını avladı­lar. 20. yüzyılın ikinci yansında bunlara, başka yörelerden gelen ve ayılara uzun men­zilli tüfeklerle helikopterlerden ateş açan yeni avcılar katıldı. Böylece binlerce kutup ayısı öldürüldü. 1970'lerin başında kutup ayılannın sayısının 20.000'e kadar düştüğü tahmin edili­yordu. 1973'te çevre korumacılann öncülüğüy­le kutup ayıları, Kuzey Kutup Dairesi'ne
sınırı olan bütün ülkelerin ortak koruması altına alındı. Bugün, kutuplarda yaşayan Es-kimolar ve bilimsel araştırmacılar dışında herhangi bir avcının kutup ayısı avlaması yasaktır.

Boz Ayılar
Boz ayı (Ursus arctos) en yaygın ayı türlerin­den biridir ve Asya ile Kuzey Amerika'da pek çok alttürü yaşar. Yüzyıllarca önce Avrupa' mn hemen her yerinde boz ayılar vardı. Oysa bugün kıtanın doğusunda ve bazı dağlık böl­geler dışında Avrupa'da hiç boz ayı kalmamış gibidir. Günümüzde yalnızca Asya kıtasında bulunan Avrasya boz ayılarının rengi açık boz-kahverengi karışımı ile siyaha yakın koyu duman rengi arasında değişir. Amerika'daki türdeşlerinden daha küçük yapılı ve daha uysal olan bu ayıların ağırlığı genellikle 340 kilogramı geçmez. Kafası öbür ayılara oranla daha iri, burnu daha sivri, kulakları da oldukça büyüktür. Dişiler genellikle ocak-şubat aylarında iki ya da üç yavru doğurur. Soğuk ülkelerde yaşayanlar, uzun bir kış uykusu için inlerine çekilmeden önce bol bol beslenerek iyice şişmanlarlar.Kaynak:
MsXLabs.org & Temel Britannica

Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
3 Haziran 2011       Mesaj #2
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Ayı (Ursus)
Sponsorlu Bağlantılar

Ayıgiller familyasından, etçil memeli hayvan (Ursus).

Tabanları üzerinde yürür. Burnu sivri, kuyruğu kısa, postu kalın, büyük ve ağır bir hayvandır. Kulakları kısa ve gözleri oldukça küçüktür. Ön ve arka ayaklarında beş parmak vardır. Tabanları tümüyle çıplaktır. 42 dişi vardır. Daha çok et yer. Ancak, meyve, kök, hatta bal yiyeceklerinin başlıcalarıdır.

Pek çok türleri vardır. Yaygın olarak bilinen türleri Pireneler'de ve Balkanlar'da yaşayan boz ayı (Ursus arctos), Kuzey Amerika'da yaşayan kara ayı (Ursus americanus), kutup ayısıdır (Ursus maritimus). Türkiye'nin dağlık ve ormanlık bölgelerinde yaşayan ayı, boz ayıdır. Hem et, hem ot yiyen, kış uykusuna yatan boz ayı, insana kolay alıştığından, sirklerde gösteri yapmak üzere eğitilebilir. Genç ayı postları kürk yapımında kullanılır. Boz ayı ve kutup ayısının tüylerinden halı yapımında yararlanılır.

Ad:  800px-Kodiak_Brown_Bear.jpg
Gösterim: 255
Boyut:  113.6 KB

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi


Benzer Konular

24 Nisan 2012 / bi quan Zooloji
15 Haziran 2008 / Misafir Mitoloji
30 Kasım 2009 / KisukE UraharA Taslak Konular
2 Mayıs 2014 / _EKSELANS_ Taslak Konular
29 Ağustos 2010 / _Yağmur_ Zooloji
Etiketler: Ayı (Ursus)