Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 16 Aralık 2011  Gösterim: 23.459  Cevap: 0

Hayvanların Sınıflandırılması

16 Aralık 2011 19:42       Mesaj #1
HANDSOME - avatarı
VIP ☪ ɴє мυтŁυ тürĸüм đἶყєɴє
HAYVANLAR ALEMİ

Omurgasız ve omurgalı hayvanlar olmak üzere iki kısımda incelenir.
Sponsorlu BağlantılarA) Omurgasız Hayvanlar

1.Süngerler: Organları ve organ sistem*leri olmayan basit yapılı canlılardır.

2.Sölentereler: Hidra ve deniz anası gibi basit yapılı canlılardır.

3. Solucanlar

a) Yassı solucanlar; Planarya ve parazit olarak yaşayan tenyalar bu grupta ince*lenmekte*dir. Tenyalarvirguli bazı omurgalı hayvan*larda ve in*sanlarda parazittirler.

Balıkvirguli sığırvirguli domuz tenyanın ara konak*la*rı*dır. İnsanlarda ise ince bağırsaklarda yaşar*lar. İnsan ana konaktır. Köpek tenyasında insan ara konaktır.

Dişi ve erkek organ aynı bireydedir. Bu tür canlılara hermafrodit canlılar denir.

Tenyanın hayat devri


 • * Yumurtalar insan dışkısı ile dışarı atılır.
 • * Balıkvirguli sığırvirguli domuz; tenyalarının ara ko*nak'larıdır. Besinler yoluyla tenya yumurtaları ana konağa geçer.
 • * Yumurta sindirim sisteminde çatlarvirguli yu*murta içindeki kurtçuk kan yoluyla kaslara gelir ve burada gelişerek keseli kurt oluşur.
 • * İnsanlar tarafından hayvanların etleri iyi pişirilmeden yenecek olursa bu keseli kurtlar in*san bağırsağına geçer ve burada tenyalar olu*şur.b) Yuvarlak Solucanlar

Tirişinvirguli bağırsak solucanı (Askaris) ve kıl kurdu bu grupta incelenir. Tam bir sinir ve dola*şım sistemi vardır. Tirişin domuz etindenvirguli bağır*sak solucanı ve kıl kurdu kirli besinlerden insan*lara geçer. Ayrı eşeylidirler.c) Halkalı Solucanlar


Toprak solucanı ve sülük en belirgin üye*le*ridir. Bu canlılar deri solunumu yaparlar. Dola şım ve sindirim sistemleri vardır. Solucanlar içe*risinde kapalı dolaşım taşıyan tek canlı grubu*dur.4) Eklem Bacaklılar:

a) Kabuklular (Yengeç-Istakoz)

b) Örümcekler (Örümcek-Akrep-Kene)

c) Çok ayaklılar (Kırkayak-Çıyan)

d) Böcekler (Arı-Sinek-Karınca)Vücutlarıvirguli başvirguli göğüsvirguli karın ve üyelerden oluşur. Vücutları kitin maddesi ile kaplanmıştır.

Suda yaşarlar. Solungaç solunumuvirguli ka*rada yaşayanlar ise trake (borulardan ibaret sis*tem) solunumu yaparlar. Kanlarında hemoglobin yer almadığı için renksizdir. Eşeyli ürerler. Bazı bö*cek türlerinde başkalışım görülür.

5) Yumuşakçalar:

Midyevirguli istiridyevirguli ahtapotvirguli mürekkep balığı bu grupta yer alır. Sindirim sistemleri vardır. İç organlarını örten mantoya (Kabuk) sahiptirler.6) Derisi Dikenliler:

Deniz yıldızıvirguli deniz kestanesi ve deniz hı*yarı bu grupta yer alır. Vücutları sert ve dikensi çıkıntılara sahiptir.B) Omurgalı Hayvanlar

Vücutlarında kıkırdak yada kemikten ya*pılmış bir iskelet bulunduran canlılara denir.1) Balıklar:

 • * Vücutları pullarla kaplıdır.
 • * Vücut baş ve gövdeden oluşur. Üyelerin yerine kuyruk ve yüzgeç bulunur.
 • * Kalpleri iki gözlüdür. Kalpte kirli kan bu*lunur. Temiz kan solungaçlardan vücuda dağılır.
 • * Dış döllenme görülür.
 • * Kirli kanla temiz kan değişimi solungaç kıllarında gerçekleşir.2) Kurbağalar

 • * Vücutları ince ve nemli bir örtü ile kaplı*dır. Hem sudavirguli hemde karada yaşarlar.
 • * Vücutları başvirguli gövde ve üyelerden oluşur.
 • * Yavru iken deri ve solungaçvirguli Erginleşince deri ve akciğer solunumu gerçekleştirir.
 • * Kalpleri üç gözlüdür. Kirli kan dolaşırvirguli so*ğuk kanlı canlılardır.
 • * Dış döllenme görülür.
 • * Başkalaşım geçirerek erginleşirler.3) Sürüngenler:

 • * Timsahvirguli yılanvirguli kertenkelevirguli kaplumbağa bu grupta yer alır
 • * Vücutlarıvirguli baş gövde ve körelmiş üyeler*den oluşur.
 • * Yürekleri üç gözlüdür. (Timsahlarda dört gözlüdür.) Kirli ve temiz kan karışık dolaşır. So*ğuk kanlı canlılardır.
 • * Akciğer solunumu yaparlar.
 • * İç döllenme görülür.4) Kuşlar

 • * Vücutları tüy ve teleklerle örtülüdür.
 • * Vücutvirguli başvirguli gövde ve üyelerden oluşur.
 • * Solunum organları akciğerlerdir. Hava keselerinden çıkan borular uzun kemik içlerine kadar uzanarak uçma kolaylığı sağlar.
 • * Kalpler dört gözlüdür. Sıcak kanlı canlı*lardır.
 • * Kuşlarda ağız ve diş olmadığından be*sin*leri parçalama işini taşlıktaki kum taneleri ger*çek*leştirir.
 • * İç döllenme görülür.

5) Memeliler


 • * Yavrularını doğrurur ve sütle beslerler.
 • * Vücutları tüy yada kıllarla kaplıdır.
 • * Solunum organları akciğerlerdir. Derivirguli solunuma yardımcıdır.
 • * Kalbi dört gözlüdür. Kirli kanla temiz kan birbirine karışmaz. Vücut sıcaklıkları sabittir.
 • * Alyuvarlarında çekirdek bulunmaz.
 • * Balinavirguli yunusvirguli fok yüzen memelivirguli Yarasa ise uçan memelilerdir.
 • * İç döllenme görülür.
 • * Memelilerin plesentalı (göbek bağı) virguli ga*galıvirguli keseli çeşitleri bulunmaktadır.

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç