MsXLabs
2005-2016
Coğrafya forumunda yer alan Blue Blood tarafından açılmış Takvimler - Hicri Takvim konusunu görüntülüyorsunuz.
Özet: Hicri Takvim Vikipedi, özgür ansiklopedi Hicri Takvim, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ... Etiketler:
 • rumi takvim

Takvimler - Hicri Takvim

Gösterim: 53.661 | Cevap: 3
29 Nisan 2007 19:59   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Hicri Takvim
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Hicri Takvim, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri Takvim; Hicri Şemsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır.
Hz. Muhammed, Safer ayının 27. günü Hz. Ebubekir ile birlikte Medine'ye hicret etmek üzere Mekke'den ayrılmış, 4 gece Sevr Mağarası'nda kalmış. 1 Rebiülevvel Pazartesi günü Sevr Mağarasından Medine'ye doğru yola çıkmışlardır. 8 Rebiülevvel / 20 Eylül 622 Pazartesi günü Kuba köyüne gelmiş. Burada Kuba Mescidi'ni inşa etmiş ve 12 Rebiülevvel Cuma günü Medine'ye doğru hareket etmişlerdir.

Hicri Şemsi Takvim
Hicrî Şemsi Takvime Türkiye'de Rumî Takvim de denir. Hz. Peygamberin Kabe'ye geliş günü olan miladi 20 Eylül 622 tarihini, Hicri sene başlangıcı olarak kabul eden, Arapça'da güneş anlamına gelen Şems kelimesinden de anlaşılacağı üzere, dünyanın güneş etrafındaki dolanımını esas alan bir takvimdir.
Rumi takvim Osmanlı devletinde miladî tarihiyle 13 Mart 1840 tarihinde kabul edilmiş ve o gün karşılığı olarak Rumî takvimde 1 Mart 1256 günü olarak saptanmıştır. Rumî takvim miladî takvim gibi bir güneş yılını esas aldığı için, Rumî takvim Hicrî (Kameri=ay) takviminden farklı olarak miladi yılın sabit olarak 13 gün geride takip etmiştir. Rumî yılbaşı olarak 1 Mart günü kabul edilmiştir.
8 Şubat 1332 R. tarihinde alınan bir kararla, Julyen Takvim esaslı Rumî takvim yürürlükten kaldırılarak, yerine Gregoryen tavimi esaslı Rumî takvimi düzenine geçilmiştir. Gregoryen takviminde yılbaşı 1 Mart yerine 1 Kanunisanî (Ocak) olup, gün sayısı da 13 gün ileridedir. Alınan karar uyarınca 15 Şubat 1332 tarihinden sonra 1 Mart 1333 günü ilan edilerek, aradaki 13 günlük fark ortadan kaldırılmış oldu. 1333 yılı teknik olarak sadece 10 ay sürdü ve 31 Kanunievvel (Aralık) 1333 tarihinde sona erdi. Bu günü takip eden 1 Kanunisani (Ocak) günü 1334 yılının ilk günüydü.
Bunun için hesaplamalarda, 1334 Rumî yılından önceki tarihlerde Miladî yıla çevirim yapmak için gün sayısına 13 gün ilave edilmeli ve ilave edilen gün sayısı ile birlikte Ocak ya da Şubat aylarına tekabül ettiyse, yıl sayısında 585, diğer aylar içinse 584 yıl eklenecektir. 1334 Rumî yılı ve daha sonraki tarihler için sadece 584 sene ilave etmek yeterlidir. Gün sayısında değişiklik yapmaya gerek yoktur.
İran İslam Devleti'nde hala bir Hicri Şemsi takvimi kullanılmaktadır. Ülkenin gündemleri bu takvime göre düzenlenir ve resmî evraklarda bu takvim kullanılır.
Hicri Şemsi takviminin 12 ayının Farsça adları şöyledir:
Buna göre 1 Ocak 2006 Miladî tarihi İran'ın Hicrî Şemsî Takvimine göre 11 Daî 1384 gününe tekabül eder.
Ad: hicri.jpg
Gösterim: 609
Boyut: 52.2 KB

Hicri Kameri Takvim
Hz. Ömer zamanında Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu sene Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin yılbaşısı kabul edilmek suretiyle, o yıl 1 Muharrem'in rastladığı 16 Temmuz 622 tarihi de Hicri Kameri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Uygulamada Hicri Takvim olarak bu bilinmektedir.slam ülkelerinde kullanılan Hicri takvim Hz.Muhammed'in M.S. 622'de Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlar. Hicri - Kameri takvim, ayın dünyanın etrafında dönüşüne göre tanımlanır. Bir yıl Muharrem, Sefer, Rebiyülevvel, Rebiyülahir, Cemaziyülevvel, Cemaziyülahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkaade ve Zilhicce adı verilen 12 aydan oluşur. Her bir Kameri ay yaklaşık 29.5 gün sürer ve bir Kameri yıl 354 gün olarak elde edilir. Bu nedenle Kameri takvimde 6 adet 29 günlük 6 adet 30 günlük ay bulunur. Hangi ayların 29 ya da 30 gün süreceği ayın fazı göz önünde bulundurularak Şeyh ül İslam tarafından belirlenir.
Ancak gerçek Kameri ay 29.5 günden 44 dakika 3 saniye daha uzun olduğundan 12 Kameri ayın belirlediği 354 günlük kuramsal Kameri yıldan 8 saat 48 dakika 36 saniye daha uzundur. 30 yılda bu hata 11 gün 0 saat 18 dakika 0 saniye olacağından eşzamanlılığı sağlamak için 30 yıl boyunca 19 adet 354 gün süreli ve 11 adet 355 gün süreli sene oluşturulur. 355 günlük seneler son aya bir gün ilave edilerek gerçeklenir. Böylece eşzamanlık sağlanır ve ancak 2400 senede bir takvime tekrar 1 gün ilave etmek gerekir.
Kameri yılın ortalama süresi günlerin yıllara göre dağılımından (19x354+11 x 355) / 30=354 gün 8 saat 48 dakika olarak hesaplanır. Bugün kullanılan güneş yılı yaklaşık 365 gün 5 saat 48 dakika olduğundan Kameri yıl güneş yılından yaklaşık 10 gün 21 saat daha kısadır. Buna göre, 1 Kameri yıl güneş yılının 0.9702 katına, 1 güneş yılı Kameri yılın 1.0307 katına karşı düşer. Ayrıca hicret 15 Temmuz 622'de gerçekleştiğinden, kameri takvimin miladi takvimine göre 621.536 yıl kadar faz farkı bulunur. Eğer örneğin 1 Ocak 1993'ün hicri takvimdeki karşılığını bulmak istersek yukarıdaki değerlerden (1992-621.536) x l.0307=1412.5372 buluruz. Hicri takvime göre 1412 yıl geçmiş olduğundan bu tarih hicri 1413 yılına karşı düşer.
Hicri takvimin haricinde Osmanlı devletinde 1678'den sonra maliye ile ilgili işlerde Rumi takvim de kullanılmaya başlanmıştır. Mali yılın başlangıcı 1 Mart olarak kabul edilir. Rumi yıl 365 gün olup güneş yılına karşı düşen miladi seneyle eş uzunluktadır. Rumi sene her 33 yılda 354 gün olan hicri seneyi bir yıl geçer. Bu farkı gidermek için Rumi seneden her 33 yılda bir hicret yılı düşülür; buna sıvış senesi denir. Her iki takvim arasında ayrıca 13 günlük bir fark bulunur. Ayrıca Rumi sene miladi 584'te başlatıldığından Rumi seneyi bulmak için Miladi seneden 584 çıkarmak gerekir. Aylar Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Teşrini-evvel, Teşrini-sani. Kanuni-evvel. Kanuni-sani, Şubat olarak adlandırılır. Örneğin Miladi 1 Ocak 1993 tarihi Rumi 19 Kanuni-evvel 1408 tarihine karşı düşer. Osmanlı devletinin sonuna kadar mali işlemlerde kullanılan Rumi sene 1925'te Miladi takvim yılının kabul edilmesi üzerine terk edilmiştir.

Hicri Takvimde Ay Adları
 1. Muharrem
 2. Safer
 3. Rebiülevvel
 4. Rebiülahir
 5. Cemaziyelevvel
 6. Cemaziyelahir
 7. Recep
 8. Şaban
 9. Ramazan
 10. Şevval
 11. Zilkade
 12. Zilhicce
Gün adları: Pazardan başlayarak ahad, isneyn, sülasa, Erbia, hamis, cuma, sebt.

Artık Yıl
Hicri takvimlerde de miladi takvim gibi artık yıllar mevcuttur. 30 yılda yaklaşık 11 günlük bir gerileme yapmaktadır. Bu gerilemeyi düzeltmek için 30 yıllık dönemde 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 ve 29 yılları 355 gün, diğer yıllar ise 354 gün çekmektedir.
Türkiye'de yılbaşı ayının Ocak oluşu 1925, 1 Ocak'ın yılbaşı tatili olması da 1935 tarihindedir.

Kameri Sene
Hicri yıl miladi yıldan ( 365.2422 - 354.367 =) 10.8752 gün daha kısa olduğundan aylar da bazen 29. bazen de 30 gün çekmektedir.

Hicri Takvimi Miladi Takvime Çevirme
Milâdi yıl = (Hicrî yıl x 32/33) + 622
Formülü ile bulunur.
Mesela:
1000 yılının % 3ü 30 eder, geriye 970 kalır. Bu sayıya 622 eklenince karşılığı olarak milâdî 1592 yılı bulunur.

Milâdî yılın Hicrî yıl karşılığını bulmak için de şu formül kullanılır:
Hicri yıl = (Milâdî yıl-622) x 33/32
Meselâ: (1453-622) x 33/32 = 857
Daisy-BT
22 Kasım 2010 13:58   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Hicri Takvim


Hicri Takvim

Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye Hicret tarihini başlangıç olarak kabul eden Kamerî takvime Hicrî takvim denir.

Miladî takvim Dünya'nın Güneş çevresinde bir de­fa dolamını esas alır, bu süre 365 gün 6 saattir ki, buna Şemsi yıl denilmek­tedir. Hicrî takvim ise Ay'ın Dünya çevresinde 12 defa dolanımını esas alır. Ay, Dünya çevresindeki bir do­lamını 29.5 günde tamamladığına gö­re bu müddet 29.5 x 12 = 354 gün eder ve buna da Kamerî yıl denir.

Kameri yılı esas alan Kameri takvime Hz.Peygamber'in Hicret yılını (Miladî 622) başlangıç kabul ettiğinden Hicrî Ka­merî takvim demek daha doğru olur. Bir Kamerî yıl bir Şemsi yıldan 10.5-11 gün kısadır. Bu sebeple de Kamerî yıl içindeki bazı tarihî hadi­seler Şemsi yılın değişik tarihlerine rastlar ve devir 36 yılda bir tekrarla­nır. Meselâ, birinci günü 7 Eylül 1982 gününe rastlayan Kurban Bayramı 36 yıl sonra tekrar aym güne rastlayacak­tır.

Belirli gün ve aylarda yapılan iba­detler için Kamerî takvimin esas alın­masında birtakım ilâhî hikmetler mevcuttur. Allah Teala Kur'ân'ı Kerim'de: "Hakikatte Allah katında ay­ sayısı —ta gökleri ve yeri yarat­tığı günden beri— 12 aydır. (K.9/36) buyurmaktadır. Ayette geçen şehir kelimesiyle Ay'ın Dünya çevresinde bir defa dolanımı demek olan 29.5 günlük süre ifade edilmektedir. Hz. Peygamber de Arafat dağındaki hut­besinde takvimin, Ay'ın gökteki hareketine göre tespit edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Hicrî-kamerî takvimde ayın ilk ve son gün­leri hilalin zuhuruna göre tespit edil­mektedir. Yani bir kamerî ayın süre­si hilalin iki görünümü arasındaki müddettir. Ay'ın Dünya'nın çevresin­deki dolanımı sebebiyle ilk hilalin gö­rünmesi her İslâm ülkesinin coğrafi mevkii itibariyle bazı yıllar bir, bazı yıllar da iki gün farklı tarihlere rast­layabilir. Hicrî tarihin takvim başlan­gıcı olarak kabulü Halife Hz. Ömer zamanında olmuştur.

İslam Ansiklopedisi
Daisy-BT
28 Kasım 2010 12:18   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Kamerî Aylar


Kamerî yılın aylarıdır ve şunlardır:

1- Muharrem,
2- Safer,
3- Rebiulevvel,
4- Rebiulâhir,
5- Cemaziyelevvel,
6- Cemaziyelâhir,
7- Recep,
8- Şaban,
9- Ramazan,
10- Şevval,
11- Zilkade,
12- Zilhicce.

Hicri takvimin de ayları olan Kamerî aylar bugün Müslüman Arap dünyasında kullanıldğı gibi, ta­rihte Osmanlılar gibi Arap olmayan Müslüman milletlerce de kullanılmış­tır. Bu bakımdan Türk kültüründe bu ayların önemli yeri vardır. Günümüz­de de bazı Islâmi gün, gece ve aylar bu aylara göre tayin edilmektedir. Üç aylar, Ramazan, bayram, kandil ge­celeri böyledir.İslam Ansiklopedisi

Misafir
20 Şubat 2012 18:56   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Reklam

Hicri takvimin başlangıç noktası

Hicri takvimin başlangıç noktası 622'dir.