Arama

Hicri Takvim Nedir?

Güncelleme: 14 Temmuz 2016 Gösterim: 58.362 Cevap: 6
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
29 Nisan 2007       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Hicri takvim

Ad: hicrit.jpg
Gösterim: 5022
Boyut: 41.9 KB

her ayın yaklaşık olarak yeni Ay’ın göründüğü gün başladığı, 12 aydan oluşan yıla dayanan takvim sistemi.
Sponsorlu Bağlantılar

Önceleri, Müslümanlar yılları “izin senesi”, “emr senesi”, “veda senesi” gibi, bazı olaylara dayanan adlarla tanımlıyorlardı. Devlet kayıtlarında ve yazışmalarda sorunlar çıkması üzerine bir takvime gereksinme duyuldu. Hz. Ömer döneminde düzenlenen ilk takvim, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç ettiği, İslam tarihinde hicret olarak anılan yıldan (622) başlatıldı. Ama yılın başlangıcı olarak Hz. Muhammed’in Mekke’den vola çıkış tarihi olan 27 Safer (10 Ağustos) ya da Medine’ye giriş tarihi olan 12 Rebiülevvel (24 Eylül) değil, 1 Muharrem (16 Temmuz) kabul edildi. 639’da yürürlüğe konan bu takvimde aylar (12. ay olan zilhiccenin dışında), dönüşümlü olarak 30 ve 29 gün çeker. Zilhicce ayının uzunluğu, takvimi Ay’ın gerçek evrelerine uygun kılmak amacıyla, 30 yıllık bir çevrim içinde değişir. Bu çevrimin 11 yılı boyunca zilhicce 30, 19 yılı boyunca da 29 gündür. Böylece bir yılda 354 ya da 355 gün olur. Araya ay eklenmez. Aynı aylar hep aynı mevsime rastlamaz, her 32 Vı Güneş yılında bir tam Güneş (ya da mevsim) yılı (yaklaşık 365 1/4 gün) gerileyerek aynı konuma gelirler.

Muharrem, safer (sefer), rebiülevvel, rebiülahir, cemaziyelevvel, cemaziyelahir, receb, şaban, ramazan, şevval, zilkade, zilhicce aylarından oluşan Hicri takvimde ayrıca her ay, evâil (1-10), evâsıt (11-20) ve evâhir (21-30) adıyla 10’ar günlük dilimlere ayrılmıştı. Hicri takvimde ay anlamında “şehr”, aylar anlamında da “şühûr” sözcükleri kullanılıyordu.

OsmanlIlarda 17. yüzyılın ikinci yansına değin bütün resmî işlemler Hicri takvimle yürütüldü. Ama Ay yılı (354 gün) ile Güneş yılı (365 gün) arasındaki 11 günlük farkın yol açtığı güçlükler nedeniyle Hicri 1087 (1676) tarihinde yeni bir sistem öngörüldü. Yılın başlangıç ayı mart olan ve mali işlemler için uygun görülen bir başka takvim de Hicri 1152 (1739) tarihinde yürürlüğe kondu. Hicri 1205 (1790) tarihinde ise, gümrük tahvilleri için Hicri-Şemsi esası kabul edildi. Ama bu kez de her 33 yılda bir yılın atlanması durumu ortaya çıktı ve buna “siviş senesi” (atlatılan yıl) dendi. Mali yıllar sıralamasında siviş senesine yer verilmemekteydi (son siviş senesi Hicri 1288’dir). Hicri 1255 tarihinde (1839) Rumi takvim (bak. mali takvim) yürürlüğe girdi ve bütün resmî ve mali işlemler buna bağlandı. Ama Rumi tarihlemenin yanma Hicri tarihin konması da 19. yüzyılın sonuna değin kural olarak kaldı. Cumhuriyet’in ilanından sonra 26 Birinci Kânun 1341’de (26 Aralık 1925) kabul edilen 648 sayılı yasa ile de Hicri takvim kullanımdan kaldırıldı.

Hicri tarihlerin Miladi tarihe çevrilmesinde çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan en çok kullanılana göre Hicri yıldan yüzde üçü çıkarılır ve sonuca 621 eklenir. Bir başka yöntem de, Hicri yıldan 33’te birini çıkarıp sonuca 622 eklemektir. Faik Reşit Unat’ın Hicri tarihlerin Miladi tarihe çevrilmesi için hazırladığı Hicrî Tarihleri Milâdî Tarihe Çevirme Kılavuzu (1940), Hicri 1 (622) yılından 1421 (2000) yılına değin bütün Hicri tarihlerin Miladi karşılıklarını vermektedir.


Son düzenleyen Safi; 14 Temmuz 2016 20:22
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
22 Kasım 2010       Mesaj #2
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Hicri Takvim


Hicri Takvimi Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri Takvim; Hicri Semsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır:
Sponsorlu Bağlantılar
Hz. Peygamber, Safer ayinin 27.günü Hz. Ebubekir ile birlikte Medine'ye hicret etmek üzere Mekke'den ayrılmış, 4 gece Sevr Mağarası'nda kalmış. 1 Rebiülevvel Pazartesi günü Sevr Mağarasından Medine'ye doğru yola çıkmışlardır. 8 Rebiülevvel / 20 Eylül 622 Pazartesi günü Küba köyü'ne gelmiş. Burada Küba Mescidi'ni inşa etmiş ve 12 Rebiülevvel Cuma günü Medine'ye doğru hareket etmişlerdir.
 • Hz. Peygamberin Küba'ya geliş günü olan 20 Eylül 622 tarihini, Hicri sene başlangıcı olarak kabul eden ve dünyanın güneş etrafındaki dolanımını esas alan Takvim sistemine Hicri Semsi Takvim denilmektedir.
 • İslamiyet'ten önce, her önemli olay tarih başlangıcı olarak kabul edilirmiş. En son Fil Vakası da takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu uygulamada seneler, her önemli olaya göre sayılarak geldiğinden birçok karışıklıklara sebep oluyordu. Hz. Ömer zamanında Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu sene Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin yılbaşısı kabul edilmek suretiyle, o yıl 1 Muharrem'in rastladığı 16 Temmuz 622 tarihi de Hicri Kameri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Biz bunu Hicri Kameri Takvim değil Hicri Takvim olarak bilmekteyiz.
  Ad: hicri.jpg
Gösterim: 7594
Boyut: 40.9 KB
Hicri Kameri Takvimde aylar; Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Saban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce seklinde sıralanırlar.

Gün adları: Pazardan başlayarak ahad, isneyn, sülasa, Erbia, hamis, cuma, sebt.

Hicri takvimlerde, miladi takvimlerde olduğu gibi artık yıllar mevcuttur. 30 yılda yaklaşık 11 günlük bir gerileme yapmaktadır. Bu gerilemeyi düzeltmek için 30 yıllık dönemlerin 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 ve 29 yılları 355 gün, diğer yıllar ise 354 gündür.

Ay, dünya etrafında 12 defa döndüğü zaman bir Kameri sene olur ve 354.367 gün veya 354 gün 8 saat 48 dakika 34.68 saniyedir. Dünya, güneş etrafında 1 defa döndüğü zaman da bir Miladi sene olur ve 365.2422 gündür.

Hicri yıl miladi yıldan ( 365.2422 - 354.367 =) 10.8752 gün daha kısa olduğundan aylar bazen 29. bazen de 30 gün çekmektedir

Hicri Şemsi Takvim


Hicrî Şemsi Takvime Türkiye'de Rumî Takvim de denir. Hz. Peygamberin Kabe'ye geliş günü olan miladi 20 Eylül 622 tarihini, Hicri sene başlangıcı olarak kabul eden, Arapça'da güneş anlamına gelen Şems kelimesinden de anlaşılacağı üzere, dünyanın güneş etrafındaki dolanımını esas alan bir takvimdir.

Rumi takvim Osmanlı devletinde miladî tarihiyle 13 Mart 1840 tarihinde kabul edilmiş ve o gün karşılığı olarak Rumî takvimde 1 Mart 1256 günü olarak saptanmıştır. Rumî takvim miladî takvim gibi bir güneş yılını esas aldığı için, Rumî takvim Hicrî (Kameri=ay) takviminden farklı olarak miladi yılın sabit olarak 13 gün geride takip etmiştir. Rumî yılbaşı olarak 1 Mart günü kabul edilmiştir.

8 Şubat 1332 R. tarihinde alınan bir kararla, Julyen Takvim esaslı Rumî takvim yürürlükten kaldırılarak, yerine Gregoryen tavimi esaslı Rumî takvimi düzenine geçilmiştir. Gregoryen takviminde yılbaşı 1 Mart yerine 1 Kanunisanî (Ocak) olup, gün sayısı da 13 gün ileridedir. Alınan karar uyarınca 15 Şubat 1332 tarihinden sonra 1 Mart 1333 günü ilan edilerek, aradaki 13 günlük fark ortadan kaldırılmış oldu. 1333 yılı teknik olarak sadece 10 ay sürdü ve 31 Kanunievvel (Aralık) 1333 tarihinde sona erdi. Bu günü takip eden 1 Kanunisani (Ocak) günü 1334 yılının ilk günüydü.

Bunun için hesaplamalarda, 1334 Rumî yılından önceki tarihlerde Miladî yıla çevirim yapmak için gün sayısına 13 gün ilave edilmeli ve ilave edilen gün sayısı ile birlikte Ocak ya da Şubat aylarına tekabül ettiyse, yıl sayısında 585, diğer aylar içinse 584 yıl eklenecektir. 1334 Rumî yılı ve daha sonraki tarihler için sadece 584 sene ilave etmek yeterlidir. Gün sayısında değişiklik yapmaya gerek yoktur.
İran İslam Devleti'nde hala bir Hicri Şemsi takvimi kullanılmaktadır. Ülkenin gündemleri bu takvime göre düzenlenir ve resmî evraklarda bu takvim kullanılır.
Hicri Şemsi takviminin 12 ayının Farsça adları şöyledir:
Buna göre 1 Ocak 2006 Miladî tarihi İran'ın Hicrî Şemsî Takvimine göre 11 Daî 1384 gününe tekabül eder.

Hicri Kameri Takvim


Hz. Ömer zamanında Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu sene Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin yılbaşısı kabul edilmek suretiyle, o yıl 1 Muharrem'in rastladığı 16 Temmuz 622 tarihi de Hicri Kameri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Uygulamada Hicri Takvim olarak bu bilinmektedir.slam ülkelerinde kullanılan Hicri takvim Hz.Muhammed'in M.S. 622'de Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlar. Hicri - Kameri takvim, ayın dünyanın etrafında dönüşüne göre tanımlanır. Bir yıl Muharrem, Sefer, Rebiyülevvel, Rebiyülahir, Cemaziyülevvel, Cemaziyülahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkaade ve Zilhicce adı verilen 12 aydan oluşur. Her bir Kameri ay yaklaşık 29.5 gün sürer ve bir Kameri yıl 354 gün olarak elde edilir. Bu nedenle Kameri takvimde 6 adet 29 günlük 6 adet 30 günlük ay bulunur. Hangi ayların 29 ya da 30 gün süreceği ayın fazı göz önünde bulundurularak Şeyh ül İslam tarafından belirlenir.

Ancak gerçek Kameri ay 29.5 günden 44 dakika 3 saniye daha uzun olduğundan 12 Kameri ayın belirlediği 354 günlük kuramsal Kameri yıldan 8 saat 48 dakika 36 saniye daha uzundur. 30 yılda bu hata 11 gün 0 saat 18 dakika 0 saniye olacağından eşzamanlılığı sağlamak için 30 yıl boyunca 19 adet 354 gün süreli ve 11 adet 355 gün süreli sene oluşturulur. 355 günlük seneler son aya bir gün ilave edilerek gerçeklenir. Böylece eşzamanlık sağlanır ve ancak 2400 senede bir takvime tekrar 1 gün ilave etmek gerekir.

Kameri yılın ortalama süresi günlerin yıllara göre dağılımından (19x354+11 x 355) / 30=354 gün 8 saat 48 dakika olarak hesaplanır. Bugün kullanılan güneş yılı yaklaşık 365 gün 5 saat 48 dakika olduğundan Kameri yıl güneş yılından yaklaşık 10 gün 21 saat daha kısadır. Buna göre, 1 Kameri yıl güneş yılının 0.9702 katına, 1 güneş yılı Kameri yılın 1.0307 katına karşı düşer. Ayrıca hicret 15 Temmuz 622'de gerçekleştiğinden, kameri takvimin miladi takvimine göre 621.536 yıl kadar faz farkı bulunur. Eğer örneğin 1 Ocak 1993'ün hicri takvimdeki karşılığını bulmak istersek yukarıdaki değerlerden (1992-621.536) x l.0307=1412.5372 buluruz. Hicri takvime göre 1412 yıl geçmiş olduğundan bu tarih hicri 1413 yılına karşı düşer.

Hicri takvimin haricinde Osmanlı devletinde 1678'den sonra maliye ile ilgili işlerde Rumi takvim de kullanılmaya başlanmıştır. Mali yılın başlangıcı 1 Mart olarak kabul edilir. Rumi yıl 365 gün olup güneş yılına karşı düşen miladi seneyle eş uzunluktadır. Rumi sene her 33 yılda 354 gün olan hicri seneyi bir yıl geçer. Bu farkı gidermek için Rumi seneden her 33 yılda bir hicret yılı düşülür; buna sıvış senesi denir. Her iki takvim arasında ayrıca 13 günlük bir fark bulunur. Ayrıca Rumi sene miladi 584'te başlatıldığından Rumi seneyi bulmak için Miladi seneden 584 çıkarmak gerekir. Aylar Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Teşrini-evvel, Teşrini-sani. Kanuni-evvel. Kanuni-sani, Şubat olarak adlandırılır. Örneğin Miladi 1 Ocak 1993 tarihi Rumi 19 Kanuni-evvel 1408 tarihine karşı düşer. Osmanlı devletinin sonuna kadar mali işlemlerde kullanılan Rumi sene 1925'te Miladi takvim yılının kabul edilmesi üzerine terk edilmiştir.

Artık Yıl


Hicri takvimlerde de miladi takvim gibi artık yıllar mevcuttur. 30 yılda yaklaşık 11 günlük bir gerileme yapmaktadır. Bu gerilemeyi düzeltmek için 30 yıllık dönemde 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 ve 29 yılları 355 gün, diğer yıllar ise 354 gün çekmektedir.
Türkiye'de yılbaşı ayının Ocak oluşu 1925, 1 Ocak'ın yılbaşı tatili olması da 1935 tarihindedir.

Kameri Sene


Hicri yıl miladi yıldan ( 365.2422 - 354.367 =) 10.8752 gün daha kısa olduğundan aylar da bazen 29. bazen de 30 gün çekmektedir.

Hicri Takvimi Miladi Takvime Çevirme

Milâdi yıl = (Hicrî yıl x 32/33) + 622
Formülü ile bulunur.
Mesela:
1000 yılının % 3ü 30 eder, geriye 970 kalır. Bu sayıya 622 eklenince karşılığı olarak milâdî 1592 yılı bulunur.

Milâdî yılın Hicrî yıl karşılığını bulmak için de şu formül kullanılır:
Hicri yıl = (Milâdî yıl-622) x 33/32
Meselâ: (1453-622) x 33/32 = 857
Son düzenleyen Safi; 14 Temmuz 2016 20:10
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
28 Kasım 2010       Mesaj #3
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

HİCRİ


Hicreti başlangıç olarak kabul eden tarih ya da takvim için kullanılır: Hicri 1310 yılındaki büyük deprem. (Bk. ansikl. böl.)

—ANSİKL. Halife Ömer, beytülmalın hesaplanmasında karşılaşılan güçlükler nedeniyle bir takvim başlangıcının esas alınmasının gerektiğini söyledi. Ali’nin Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye göçüş (hicret) tarihinin başlangıç olması önerisi kabul edilince 1 muharrem (16 temmuz 622) hicri takvimin başlangıcı oldu. Bu takvimde zaman ay yılına (kameri sene) göre hesaplandı. Ay yılı, Ay’ın Dün- ya'nın çevresinde 12 kez dolaşması sırasında geçen süredir. Bu dolaşmada aylardan her biri 29 gün 12 saat 44 dakika 3 saniyede tamamlanır. Buna göre Ay yılı 354 gün 8 saat 48 dakika 36 saniyedir. Böylece her Ay yılı Güneş yılından 11 gün eksik gelir. Her 33 ay yılı, bir yıl eksiği ile 32 Güneş yılına eşit olur. Kuran'a göre, ay ile yılın başlangıcı hilalin ilk görünmesi ile saptanır. Ay’ın Dünya çevresinde iki kez dönüşü 59 gün sürdüğüne göre, aylardan bir bölümü 29, bir bölümü ise 30 gün çeker. 30 gün çeken aylar muharrem, rebiyülevvel, cemaziyülevvel, recep, ramazan, zilkade; 29 gün çeken aylar safer, rebiyülahır, cemaziyülahır, şaban, şevval, zilhiccedir.

İslam ülkelerinin çoğunda eskiden beri bu tarih kullanıldı. OsmanlIlarda hicri 1089’dan (1678) sonra sınırlı bir biçimde mali işlerin tarihlerinin saptanmasında mali yıl takvimi kullanılmaya başlandı ve hicri 1256'dan (1840) başlayarak bu takvim Rumi sene adı ile daha geniş ölçüde uygulandı. Cumhuriyetin ilanından sonra kabul edilen bir yasa ile miladi takvimin kullanılmasına geçildi (1926).

Hicri ve miladi takvimleri birbirine çevirmek için bazı formüller varsa da bunlarla sağlıklı bir sonuca varılamaz. Bu nedenle bu konuda hazırlanmış bilimsel cetvellere başvurulur.

Kaynak: Büyük Larousse
Son düzenleyen Safi; 14 Temmuz 2016 20:16
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
20 Şubat 2012       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Hicri takvim

Ad: hicri1.JPG
Gösterim: 2419
Boyut: 33.5 KB
Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye Hicret tarihini başlangıç olarak kabul eden Kamerî takvime Hicrî takvim denir.

Miladî takvim Dünya'nın Güneş çevresinde bir de­fa dolamını esas alır, bu süre 365 gün 6 saattir ki, buna Şemsi yıl denilmek­tedir. Hicrî takvim ise Ay'ın Dünya çevresinde 12 defa dolanımını esas alır. Ay, Dünya çevresindeki bir do­lamını 29.5 günde tamamladığına gö­re bu müddet 29.5 x 12 = 354 gün eder ve buna da Kamerî yıl denir.

Kameri yılı esas alan Kameri takvime Hz.Peygamber'in Hicret yılını (Miladî 622) başlangıç kabul ettiğinden Hicrî Ka­merî takvim demek daha doğru olur. Bir Kamerî yıl bir Şemsi yıldan 10.5-11 gün kısadır. Bu sebeple de Kamerî yıl içindeki bazı tarihî hadi­seler Şemsi yılın değişik tarihlerine rastlar ve devir 36 yılda bir tekrarla­nır. Meselâ, birinci günü 7 Eylül 1982 gününe rastlayan Kurban Bayramı 36 yıl sonra tekrar aym güne rastlayacak­tır.

Belirli gün ve aylarda yapılan iba­detler için Kamerî takvimin esas alın­masında birtakım ilâhî hikmetler mevcuttur. Allah Teala Kur'ân'ı Kerim'de: "Hakikatte Allah katında ay­ sayısı —ta gökleri ve yeri yarat­tığı günden beri— 12 aydır. (K.9/36) buyurmaktadır. Ayette geçen şehir kelimesiyle Ay'ın Dünya çevresinde bir defa dolanımı demek olan 29.5 günlük süre ifade edilmektedir. Hz. Peygamber de Arafat dağındaki hut­besinde takvimin, Ay'ın gökteki hareketine göre tespit edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Hicrî-kamerî takvimde ayın ilk ve son gün­leri hilalin zuhuruna göre tespit edil­mektedir. Yani bir kamerî ayın süre­si hilalin iki görünümü arasındaki müddettir. Ay'ın Dünya'nın çevresin­deki dolanımı sebebiyle ilk hilalin gö­rünmesi her İslâm ülkesinin coğrafi mevkii itibariyle bazı yıllar bir, bazı yıllar da iki gün farklı tarihlere rast­layabilir. Hicrî tarihin takvim başlan­gıcı olarak kabulü Halife Hz. Ömer zamanında olmuştur.

İslam Ansiklopedisi
Son düzenleyen Safi; 14 Temmuz 2016 19:56
Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
7 Mayıs 2014       Mesaj #5
Mira - avatarı
VIP VIP Üye

Hicri takvim nedir, özellikleri nelerdir?

 • Hicri takvim adındanda anlaşılacağı üzere Hicret takvimi anlamına gelir.
 • Hicri takvim Müslümanlarca kullanılan ve Türk devletlerininde İslamiyete geçişinden sonra Türk devletlerinden de kullanılmaya başlanan takvimdir.
 • Hicri takvim 622 yılını başlangıç saymaktadır. Bu tarihi başlangıç sayması Hz.Muhammed’in Mekkeden Medineye hicret ettiği yani göç ettiği tarihtir.
 • Hz.Ömer döneminde kullanılmaya başlanmıştır.
 • Hicri takvimin kullanılması Ülkemizde 01 Ocak 1926 tarihinde kaldırılmıştır.
 • Hicri takvim ülkemizde hiçbir yerde kullanılmaz fakat sadece dini günlerin belirlenmesinde kullanılmaktadır.
 • Hicri takvim ay yılını esas almaktadır.
 • Hicri takvimde bir yıl 354 güne tekabül etmektedir.
 • Yaklaşık olarak Her 33 yılda bir Miladi takvime bir yıl daha yaklaşmaktadır.
 • Miladi takvim ile arasında 622 yıl bulunmaktadır. Her 33 yılda 1 yıl yaklaştığına göre 622×33= 20526 yani hicri takvim başlangıcından 20526 yıl sonra miladi takvim ile aynı yılı gösterecektir.

Hicri Takvimin ayları aşağıdadır:

1.Muharrem
2.Safer
3.Rebiülevvel
4.Rebiülahir
5.Cemaziyelevvel
6.Cemaziyelahir
7.Recep
8.Şaban
9.Ramazan
10.Şevval
11.Zilkade
12.Zilhicce
Hicri takvimin de ayları olan Kamerî aylar bugün Müslüman Arap dünyasında kullanıldğı gibi, ta­rihte Osmanlılar gibi Arap olmayan Müslüman milletlerce de kullanılmış­tır. Bu bakımdan Türk kültüründe bu ayların önemli yeri vardır. Günümüz­de de bazı Islâmi gün, gece ve aylar bu aylara göre tayin edilmektedir. Üç aylar, Ramazan, bayram, kandil ge­celeri böyledir.

Son düzenleyen Safi; 30 Eylül 2016 21:40
theMira
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
13 Nisan 2016       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Hicri Takvim
 • Aya göre
 • Bir yıl 354 gündür.
 • Kamerî (ay) takvim olarak da bilinir.
 • Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini (622) başlangıç yılı olarak esas almıştır.
DEVAMI Takvim Çeşitleri ve Özellikleri
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
13 Nisan 2016       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Kamerî Takvim (Ay Takvimi)
Kamerî takvim veya Ay takvimi, Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketleri yerine Ay'ın tam devrelerini (sinodik ayları) temel alan takvim. "Mevsim yılı" da denilen bir Güneş yılında 12.37 sinodik ay bulunur, yani ay senesi daha çabuk tamamlanır. Bu nedenle ay takvimlerini Güneş takvimine çevirirken belirli bir sürenin ilave edilmesi (periyodik interkalasyon) gerekir.
Tarihçe
Sümerler muhtemelen ayın devrelerine dayalı bir takvimi kullanan ilk medeniyetti.Sümer-Babil ayları yeni Ay'ın göründüğü gün başlıyordu. Saray astronomları mevsim hataları bariz hale geldiğinde takvimde gerekli düzenlemeleri yapıyorlardı. MÖ 380 civarında ay takvimlerine sabit düzenlemeler getirildi. 7 artık ay, 19 yıllık periyodlarda yıllara ekleniyordu. Daha sonra Yunan astronomlar da Ay yılını Güneş yılına uyarlayan çeşitli düzenlemeler yaptılar. Roma cumhuriyet takvimi, muhtemelen Yunan Ay takvimini temel almıştı.

DEVAMI Kamerî Takvim (Ay Takvimi) Nedir?
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

30 Eylül 2016 / ThinkerBeLL Coğrafya
6 Kasım 2013 / Misafirx Soru-Cevap
13 Nisan 2016 / Misafir Cevaplanmış
12 Nisan 2016 / öDeV Cevaplanmış
19 Haziran 2010 / LaSalle X-Sözlük