Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Antlaşmalar - Pasarofça Antlaşması

Gösterim: 11311 | Cevap: 3
2
  • 1 Gönderen GusinapsE
  • 1 Gönderen ThinkerBeLL
GusinapsE
28 Mayıs 2006 18:49   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Antlaşmalar - Pasarofça Antlaşması

Pasarofça Antlaşması

1714-1717 Osmanlı-Avusturya-Venedik Harbine son veren antlaşma. Osmanlı sultanlarından Üçüncü Ahmed Han (1703-1730) zamanında, Mora-Tuna kavşağında Yugoslavya’nın Pasarofça kasabasında yapıldı. Osmanlı Devletini Şıkk-ı sânî Defterdarı (Mâliye Müsteşarı) Silâhtar İbrâhim Efendi başkanlığındaki heyet temsil etti. Pasarofça’da Kont Virmond başkanlığında Avusturya ve Carte Ruzigi başkanlığındaki Venedik heyetlerinden başka, Felemenk (Hollanda) ile İngiltere temsilcileri de vardı. İki ay kadar süren konferanstan sonra; Avusturya ile yirmi madde ve bir ilâve, Venediklilerle de 26 madde üzerinden, 21 Temmuz 1718 tarihinde antlaşma imzalandı. Antlaşmaya göre, Avusturya ile Niş, Banat Dağları ve Transilvanya Alpleri hudut kesildi. Mülteci Rakoçi, Ferenç ailesiyle beraber Osmanlı-Avusturya hududunda oturmak ve emniyeti sağlanmak şartıyla iade edilecekti. Venedikliler, Mora Yarımadasını, Korintos ile çevresini, Egin Körfezindeki adaları, İyonya Adalarını, Aya Mavri Adasını ve Girit’te üç iskeleyi Osmanlı Devletine verecekti. Pasarofça Antlaşmasıyla, Osmanlı Devleti; Avusturya’ya toprak vermesine rağmen, Venedik’ten aldı. Avusturya’ya verdiği toprakları, daha sonraki antlaşmalarla geri aldı. Pasarofça Antlaşması sonrasında Osmanlı Devleti, Avrupa cephesinde uzun bir sulh devresine girdi.
tuğsemmm bu mesajı beğendi.
17 Temmuz 2009 15:45   |   Mesaj #2   |   
ThinkerBeLL - avatarı
VIP Özel Üye-VIP
Istanbul TR

51.410
11.422 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 18-02-2009

Cvp: Antlaşmalar - Pasarofça Antlaşması

Pasarofça Antlaşması (21 Temmuz 1718)
MsXLabs.org & Temel Britannica
Avusturya'nın, Karlofça Antlaşması gereğince Mora'nın Venediklilere geri verilmesini istemesi üzerine, Avusturya'ya da savaş açıldı. Sadrazam Silahtar Ali Paşa, Osmanlı ordusu ile birlikte Macaristan'a girdi. Peter Varadin'de Prens Ojen komutasındaki Avusturya ordusu Osmanlı kuvvetlerini bozguna uğrattı (5 Ağustos 1716) ve Sadrazam Silahtar Ali Paşa şehit düştü. Bu bozgundan sonra 18 Ağustos 1717 tarihinde Belgrad düşman eline geçti. Silahtar Ali Paşa'nın yerine sadrazamlığa getirilen Damat İbrahim Paşa barış teklif etti. Yapılan Pasarofça Antlaşmasına göre; yukarı Sırbistan, Belgrad ve Banat yaylası Avusturya'ya, Dalmaçya, Bosna ve Arnavutluk kıyıları Venedik'e verildi, Mora Yarımadası Osmanlılarda kaldı (1 Temmuz 1718).
1724 yılında İran'da taht kavgaları başlamıştı. Bu durumdan yararlanarak İran'ı ele geçirmek isteyen Rusya harekete geçti. İran'ın Rusya'nın eline geçmesini istemeyen Osmanlı Devleti İran'a sefer düzenledi. Ruslarla yapılan İstanbul antlaşmasına göre Azerbaycan'da alınan yerler Osmanlılarda kalacak, Derbent, Bakü ve Dağıstan Ruslara bırakılacaktı.
Pasarofça Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Venedik ve Avus­turya arasında 1714'ten beri süren savaşı sona erdirmiştir. Pasarofça Antlaşması'na yol açan gelişmeler, Osmanlı Devleti'nin 1699'da im­zalanan Karlofça Antlaşması ile Venedik'e bırakılan Mora Yarımadası'nı geri almasıyla başlamıştır. Venedik, Mora'yı ele geçirdikten sonra Adriya Denizi kıyıları ile Ege Denizi'ndeki Osmanlı adalarını da tehdit etmeye başlamıştı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti karadan ve denizden yürütülen bir harekâtla 1715'te Mora'yı geri almayı başardı. Bu du­rum Venedik'in müttefiki Avusturya'dan yar­dım istemesine yol açınca savaş Balkanlar'a sıçradı. Aslında Avusturya da Karlofça Ant­laşması ile elde ettiği toprakları daha da genişletmek, özellikle Temeşvar'ı almak isti­yordu. Bir dizi küçük çaplı çarpışmadan sonra Osmanlı ordusu 1716'da Varadin'de ağır bir yenilgiye uğrayınca savaşın gidişi değişti. Os­manlı ordusu Belgrad'a çekilerek yeni bir direniş cephesi kurmaya çalıştı. III. Ahmed'in II. Ferenc Râköczi'yi Erdel-Macaristan kralı yaparak destek kazanmak istemesi de olumlu sonuç vermedi. Kırım Hanlığı'ndan beklenen yardımın gelmemesi durumu daha da kötüleş­tirdi. Ekim 1717'de Belgrad'ın düşmesi sava­şın son aşamasını oluşturdu. Bu arada elde edilen tek başarı Venedik'in Mora'yı geri alma girişimlerinin önlenmesi oldu.
Avusturya da bu sırada İspanya ile savaşın eşiğine geldiğinden barıştan yana tutum takı­nınca Şubat 1718'de Osmanlılarla savaşı dur­durdu. Dört yıl süren savaş yüzünden Akde­niz'deki ticaretleri kesintiye uğrayan İngilte­re'nin ve Felemenk Cumhuriyeti'nin elçileri de bir an önce barış yapılması için girişimde bulundular. III. Ahmed'in Mayıs 1718'de sadrazamlığa getirdiği Nevşehirli Damat İbra­him Paşa da barış yanlısıydı.
Belgrad yakınlarındaki Pasarofça'da başla­yan görüşmeler 47 gün sürdü. Sonunda Avus­turya ve Venedik'le ayrı birer barış antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre Temeşvar, Kü­çük Eflâk ve Belgrad da içinde olmak üzere Sırbistan'ın bir bölümü Avusturya'ya bırakılı­yor, Osmanlı sınırı Niş'e kadar geriliyordu. Osmanlılar'ın kabul etmediği tek koşul, Er­del-Macaristan Kralı Râköczi'nin Avusturya' ya teslim edilmesiydi. Mora da bütün baskı­lara karşın Venedik'e geri verilmedi. Venedik yalnızca Dalmaçya'da bazı topraklar ile Adri­ya Denizi kıyısında birkaç kale ve Yunan Denizi'nde bazı adaları aldı. Parasofça Ant­laşması ile Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'ın ötesinde hiçbir toprağı kalmadı.
asla_asla_deme bu mesajı beğendi.
22 Mart 2010 12:01   |   Mesaj #3   |   
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
UnderWorld

33.720
4.913 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 12-10-2005

Cvp: Antlaşmalar - Pasarofça AntlaşmasıYeni görev başına geçen Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa barış yanlısıydı. 21 Temmuz 1718 tarihinde Osmanlı Devleti, Avusturya İmparatorluğu ve Venedik Cumhuriyeti'yle günümüzde Sırbistan sınırları içinde yer alan Pasarofça kasabasında bir barış antlaşması imzamaya razı oldular. Pasarofça Antlaşması'yla Osmanlılar Belgrad ve Temeşvar'ın Banat bölgesini Avusturya'ya vermek zorunda kaldılar ama Venedik'ten Mora ve Dalmaçya kıyılarını geri aldılar.

MsXLabs.org & OT
Daisy-BT
21 Haziran 2010 15:18   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Maddelerle Tarih


Pasarofça Antlaşması:
(1718 )

  • Osmanlılarla - Avusturya arasın­da oldu.
  • Venedikliler Avusturya yanında yer aldı.
  • Osmanlılar Mora topraklarını geri aldı.
  • İngiltere ve Hollanda bu antlaşmadan sonra kapitülasyon­lardan yararlandı.

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Antlaşmalar - Pasarofça Antlaşması benzer konular

Antlaşmalar - Karlofça Antlaşması
Karlofça Antlaşması 1683’te Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Viyana’yı kuşatması ile başlayan ve 1699’a kadar önce üç, sonra dört devletle yapılan savaşlar sonunda Almanya, Lehistan (Polonya), Venedik ve daha sonra Rusya ile imzalanan barış antlaşması (Bkz. Viyana Kuşatmaları) Osmanlı...
Forum: Osmanlı İmparatorluğu Cevap: 4
Son Mesaj: 5 Ağustos 2012 01:15
Antlaşmalar - Hotin Antlaşması
Hotin Antlaşması Vikipedi, özgür ansiklopedi İmza tarihi 1621
Forum: Osmanlı İmparatorluğu Cevap: 1
Son Mesaj: 27 Haziran 2012 22:22
Antlaşmalar - Edirne Antlaşması
Edirne Antlaşması 1828 Osmanlı-Rus savaşı sonunda, Edirne'de imzalanan antlaşma (14 Eylül 1829). Navarin faciasından (1827) sonra başlayan (Eylül 1828) Osmanlı-Rus savaşı aleyhimizde gelişince, barış isteği belirdi. İngiliz ve Fransız elçilerinin teşebbüsleri ve Çarın kayınpederi Prusya...
Forum: Osmanlı İmparatorluğu Cevap: 4
Son Mesaj: 9 Temmuz 2011 22:59
Antlaşmalar - Bükreş Antlaşması
Bükreş Antlaşması 1806-1812 Osmanlı-Rus Harbinin sonunda, 28 Mayıs 1812’de imzâlanan antlaşma. 16 madde üzerine akdedilen muâhedenin önemli hükümleri şöyledir. Mühim bir Türk azınlığının yaşadığı Besarabya’nın tamâmı Rusya’ya bırakılıyordu. Akkerman, Kili, İsmail gibi kaleler Ruslara...
Forum: Osmanlı İmparatorluğu Cevap: 2
Son Mesaj: 13 Ocak 2010 01:26
Antlaşmalar - Kerden Antlaşması (II. Kasr-ı Şirin Antlaşması)
Anlaşmalar - Kerden Antlaşması 1746 Kerden Antlaşması 1746 tarihinde Osmanlı Devleti ile Safevilerin yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır. Bu antlaşma II. Kasr-ı Şirin Antlaşması olarak da bilinir. Çünkü bu antlaşmayla Kasr-ı Şirin Antlaşması sınırlarına geri dönülmüştür....
Forum: Osmanlı İmparatorluğu Cevap: 0
Son Mesaj: 26 Kasım 2009 13:51
 
Sayfa 0.223 saniyede 9 sorgu ile oluşturuldu