Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Namazda ve günlük hayatta akıldan geçen uygunsuz düşünceler günah mıdır?

Gösterim: 22.956 | Cevap: 53
Ziyaretçi
Cevaplanmış   |    5 Aralık 2008 00:04   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Namazda ve günlük hayatta akıldan geçen uygunsuz düşünceler günah mıdır?

sayın yorumcum namazda veya normalde ınsanın aklına türlu seyler gelıo bız ıstemesekde gelıo bunun bıze bi günahı olurmu
En iyi cevap gamzeli21 tarafından gönderildi

sayın nihat hocam ilk önce size olan sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum mümkünse sizinle konuşmak istiyorum .hocam 45 gün önce sezeryan ameliyatı oldum ikiz bebeklerim oldu 45 gündür rahatsızlığım geçmedi oyüzden namaz kılmadım peki iyileştikten sonra kaç gün kaza namazı kılmam gerekiyor sorumua cevap verirseniz çok mutlu olurum saygılarımla gamze kaplan diyarbakır
Hi-LaL
5 Aralık 2008 00:29   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Namazda ve günlük hayatta akıldan geçen uygunsuz düşünceler günah mıdır?

Bu tarz düşüncelere vesvese deniyor.

VESVESE: Zararlı olan şüphe, kuruntu.
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
Cinden olsun insanlardan olsun insanların göğüslerine (kalblerine) vesvese veren hannâsın (şeytânın) şerrinden (kötülüğünden) insanların Rabbine... sığınırım. (Nâs sûresi)
Şeytan kalbe vesvese verir. Allah'ın ismi zikredilince, söylenince kaçar. Söylenmezse vesveselerine devam eder. (Hadîs-i şerîf-Berîka)
Melekten gelen ilhâm, İslâmiyet'e uygundur. Şeytandan gelen vesvese İslâmiyet'ten ayrılmaya sebeb olur. (Hadîs-i şerîf-Berîka)
Vesvese şeytandandır. Abdest alırken, gusül (boy) abdesti alırken ve necâset (pislik) temizlerken, şeytanın vesvesesinden sakınınız. (Hadîs-i şerîf-Berîka)
Çamaşır yıkarken, su kullanırken, acaba temiz mi diye vesvese etmek verâ değildir. Sıddıklar böyle vesvese yapmazdı. Her buldukları su ile abdest alırdı. Elbisenin, suyun temizliğinde vesvese etmek gösteriş yapmağa yol açar ve nefsin hoşuna gider. (İmâm-ı Gazâlî)
Helâl yiyen kimse, ilhâm ile vesveseyi birbirinden ayırır. Vesvese; duâ ederek, zikr ederek azalır ve yok olur. Vesvese ve ilhâm devamlı olmaz. (Muhammed Hâdimî)
AriThmetiCs ve ICE-MAN bu mesajı beğendi.
Hi-LaL
5 Aralık 2008 00:35   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Namazda ve günlük hayatta akıldan geçen uygunsuz düşünceler günah mıdır?


MÂNÂSI

"De ki: Sığınırım Rabb'ına nâsın. Melikine nâsın. İlâhına nâsın; şerrinden o sinsi vesvâsın. Ki, fiskos eder sinelerinde (1) nâsın; gerek cinden (olsun o sinsi) gerekse insden."

Tefsir- Bundan evvelki, sûre her şeyin, gece ve gündüz, her zaman insana ârız olabilecek açık şerlerinden Allâh'a sığınmak lâzım olduğunu bildiriyordu. Bu sûrede ise, gözle görülmeyen, elle tutulmayan gizli şerlerden ve gizli kuvvetlerden de korunmak ve Allâh'a sığınmak lüzumû bildiriliyor. İzah edelim:

Nâs, insan demektir. Rabb, duygusu olmayan maddedin canlı insanlar yaratıp onları birçok nimetleriyle terbiye eden, halden hale geçirip yetiştiren, besleyip büyüterek kemâle erdiren ulu yaratıcı (Allah) demektir.

Melik; kemâle eren insanların hepsini hükmü altında tutan, hayatî işlerini kudreti ile tedbir eden, onların üzerinde hükümlerini, iradelerini dilediği gibi yürüten yaratan, rızk veren ve öldüren hâkim demektir.

İlâh, sonsuz kudreti ve büyüklüğü ile insanın kalbinde yaşayan ve kendisinden başkasına tapmak câiz olmayan hak Ma'bud, Allâhu Teâlâ Hazretleridir. Binaenaleyh Rabb, Melik, İlâh her üçünden maksat Allâhu Teâlâ'dır. Her biri insanın muhtelif hâline nazaran ayrı mânâlara işârettir.

Allah yalnız insanların değil, her şeyin Rabbi, Meliki ve İlâhıdır. Fakat bunun böyle olduğunda şaşıran ve sapıtan yalnız insanlar olduğu için, nâsın Rabbi, nâsın Meliki, nâsın İlâhı denilmiştir. Binaenaleyh nâsın tekrar olunmasında yüksek bir hikmet ve belâgat vardır.

Vesvâs; vesvese veren, insanın içine kötü şeyler getiren, bağrında yavaş yavaş kötülük fısıldayan, fiskos eden demektir.

Hannâs; geri geri çekilip sinen, aldatmak ve hak yolundan geriletip fenalığa sürüklemek için sinsi sinsi çalışan, sinerek fırsat kollayan vesvese kaynağı demektir.

Cin; gizli olan ve göze görünmeyen mahlûktur. İns de bildiğimiz insanlar demektir. Bunların her ikisinin vesvese ve fiskosundan Allâh'a sığınmak lâzım geldiği bize talim olunmuştur.

Şimdi sûrenin mânâsını şöyle genişletebiliriz:

"Habîbim de ki: İster göze görünmeyen varlıklardan, ister insanlardan olup da aldatmak, hak yolundan geriletip fenalığa sürüklemek için insana gizli gizli vesvese veren; insanın içinde fiskos eden, hep fenaya çağıran sinsi, geriletici ve kötülük kaynağının şerrinden insanları yaratıp terbiye eden; halden hale geçirip kemâle erdiren; onların hepsi üzerinde mutlak hâkim olan, sonsuz kudret sahibi hak İlâh, Allâhu Teâlâ'ya sığınırım. Rabbım! Senin iraden dışında hiçbir şey yoktur ve olamaz. Beni bunların şerrinden, bunların dediklerine uymaktan, çağırdıkları kötü yollara gitmekten koru!"

Bundan evvelki sûrede korunulması lâzım gelen ve şerlerinden Allâh'a sığınılması emir olunan dört şey, görünür şeylerdendi. Bu sûrede korunulması emir olunan şey göze görünmeyen ve insanın içine atılan bir vesvesedir. İnsanın içine sokulan gizli bir fiskostur. Fakat, bunun tehlikesi daha büyüktür. İnsan, hayatının her dakikasında bundan korunmak zorundadır.

Dışardan gelecek olan bir şer, bir fenalık ne kadar büyük zarar doğursa, insana ne kadar acı, elem ve ıztırap verse yine sebebiyet vermedikçe, onun ruhunu kirletemez. Allâh yanında sorumluluğu icap ettiremez. Çünkü istiyerek yaptığı bir şey değildir. İmanına, îtikadına, ibâdetine bir eksiklik vermez; Allah yolundan geriletemez.

Fakat kötü arkadaşlar, şeytanlar ve nefsanî arzular yüzünden uğrayacağımız zararlar böyle değildir. Gerek insan şeytanı, gerek göze görünmeyen şeytanlar ve nefsanî meyiller yavaş yavaş, sinsi sinsi kalbe soktukları kötü hâtıralarla, vesvese ve fiskoslarıyla insanın ruhunu kirletir, insanı hak yolunda ilerlemekten alıkor. Aklını ve fikrini çelerek îman ve îtikadını bozar, sırf hayvânî ve geçici zevklerle oyalar. Bunlar, fertlerin gönüllerinde, insan cemiyetlerinin aralarında, yahut Allâh'ı unutanların göğüslerinde, sezilir sezilmez, fiskos eder gibi, yavaşcadan gıcıklıyarak kötü telkinler yapar, fena fena temayüller uyandırır ve böylece akıl ve fikrini çeler, türlü türlü fenalıklara düşürür. Allah yoluna gitmekten, insanlık gayesine ermekten alıkor, nihayet din ve îmandan çıkarır, ebedî helâke sürükler. Gerek görünerek ve gerek hiç görünmeden insanların kalbine vesveseler atan, kötülükler telkin eden bu şeylerin şerrinden Allâh'a sığınmak ve içimize böyle kötü bir hatıra ne taraftan gelirse gelsin ona uymamak, o sesin çağırdığı tarafa gitmemek ve o aldatıcı fiskoskalara uymaktan kendisini koruması için daima Allâh'a yalvarmak gerekir.

İşte bu sûrenin bize talim eylediği gerçek budur.
AriThmetiCs ve ICE-MAN bu mesajı beğendi.
Nisyan-ı Bâtın
5 Aralık 2008 02:01   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Namazda ve günlük hayatta akıldan geçen uygunsuz düşünceler günah mıdır?

Geçtiğimiz Ramazan ayında bir tv kanalında Nihat Hatipoğlu programında bu soruyla karşılaşmıştı, verdiği cevap, size ne mutlu ki o kadar kendinizi namaza veriyorsunuz ki şeytan fesatlanıp size vesvese veriyor, bu imanınınızın kuvvetini gösterir...

Unutkan biri olmama rağmen bu sözleri unutmadım çünkü bende namaz kılarken aklıma türlü düşünceler gelir, ve namazda şaşırdığımbile olurdu, Nihat hocanın açıklamasından sonra artık içim rahat varsın şeytan çatlasın Msn Happy

Namaz kılıyorsanız ne mutlu, Allah kılmayanlara da nasip etsin.
gamzeli21
28 Ağustos 2009 21:19   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Namazda ve günlük hayatta akıldan geçen uygunsuz düşünceler günah mıdır?

sayın nihat hocam ilk önce size olan sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum mümkünse sizinle konuşmak istiyorum .hocam 45 gün önce sezeryan ameliyatı oldum ikiz bebeklerim oldu 45 gündür rahatsızlığım geçmedi oyüzden namaz kılmadım peki iyileştikten sonra kaç gün kaza namazı kılmam gerekiyor sorumua cevap verirseniz çok mutlu olurum saygılarımla gamze kaplan diyarbakır
Blue Blood
28 Ağustos 2009 21:24   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Namazda ve günlük hayatta akıldan geçen uygunsuz düşünceler günah mıdır?

Alıntı
gamzeli21 adlı kullanıcıdan alıntı

sayın nihat hocam ilk önce size olan sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum mümkünse sizinle konuşmak istiyorum .hocam 45 gün önce sezeryan ameliyatı oldum ikiz bebeklerim oldu 45 gündür rahatsızlığım geçmedi oyüzden namaz kılmadım peki iyileştikten sonra kaç gün kaza namazı kılmam gerekiyor sorumua cevap verirseniz çok mutlu olurum saygılarımla gamze kaplan diyarbakır

Burası Nihat Hatipoğlu'nun sorunuzu cevaplayacağı yer değil ancak sorunuzu birebir ona belirteniz daha faydalı olacaktır

>>>>tıklayınız
Blue Blood
28 Ağustos 2009 21:39   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Namazda ve günlük hayatta akıldan geçen uygunsuz düşünceler günah mıdır?

Alıntı
gamzeli21 adlı kullanıcıdan alıntı

sayın nihat hocam ilk önce size olan sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum mümkünse sizinle konuşmak istiyorum .hocam 45 gün önce sezeryan ameliyatı oldum ikiz bebeklerim oldu 45 gündür rahatsızlığım geçmedi oyüzden namaz kılmadım peki iyileştikten sonra kaç gün kaza namazı kılmam gerekiyor sorumua cevap verirseniz çok mutlu olurum saygılarımla gamze kaplan diyarbakır


Herhangibir nedenden dolayi kilamadiginiz her vakit namazin kazasini kilmak zorundasiniz.
Misafir
1 Eylül 2009 09:06   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Namazda ve günlük hayatta akıldan geçen uygunsuz düşünceler günah mıdır?

GEÇMİŞTE BİRİLRİNİN PARASINI YEMİŞSEN ŞİMDİ ONLARI BULAMIYORSAN BİLEMİYORSAN NE YAPMAN GEREKİR

ASYA FİNANS AL BARAKA TÜRK GİBİ BANKALARA PARA YATIRMAK CAİZMİDİR
Son düzenleyen Misafir; 1 Eylül 2009 09:09 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
Misafir
1 Eylül 2009 17:32   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Namazda ve günlük hayatta akıldan geçen uygunsuz düşünceler günah mıdır?

çok istedigin bir dileginin gerçekleşmesi için özel bir dua söylermisiniz özellikle bebek sahibi olabilmek için
Blue Blood
1 Eylül 2009 17:36   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Namazda ve günlük hayatta akıldan geçen uygunsuz düşünceler günah mıdır?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

çok istedigin bir dileginin gerçekleşmesi için özel bir dua söylermisiniz özellikle bebek sahibi olabilmek için

BÜYÜK HÂCET DUASI

Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.

Anlamı
"Allâhım, kuvvetimin yetersiz kaldığını, çaresiz olduğumu, halk nazarında hor hakîr hale düştüğümü görüyorsun. Ya erhamer rahimiyn, zayıf görülüp ezilenlerin Rabbi sensin. Kötü huylu ve kötü tavırlı yabancı düşmanın eline beni terketmiyecek, hatta himayemi ellerine verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar Rahimsin.
Allâh’ım, bana karşı gazablı değilsen; çektiğim eziyet ve belâlara hiç aldırış etmem. Ancak şu da var ki, koruma sahan bunları da çektirmeyecek kadar geniştir. Allâh’ım, gazabına maruz kalmaktan, yahud rızasızlığından, senin bütün zulmeti parıl parıl aydınlatan, dünya ve âhıret hallerinin yegâne selâmete çıkartıcısı olan NUR’u Vechine sığınırım. Allâh’ım rızan olasıya senden affını diliyorum. Havl ve kuvvet ancak seninledir."
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Namazda ve günlük hayatta akıldan geçen uygunsuz düşünceler günah mıdır? benzer konular

Günlük hayatta matematiğin önemi nedir?
aRkadaşLaR GünLük hayaTTa MaTemaTiqin önemi nediR ödevde soLeye ßiLiRmisiniz ??
Forum: Soru-Cevap Cevap: 23
Son Mesaj: 6 Nisan 2014 20:45
Günlük hayatta kullandığımız ürünler nelerdir?
günlük hayatımızda kullandığımız ürünler nelerdir
Forum: Soru-Cevap Cevap: 3
Son Mesaj: 10 Şubat 2014 16:10
Günlük hayatta açılar nerelerde kullanılır?
arkadaşlar dönem ödevim var günlük hayatta açılar nerelerde kullanılır?(10 tane ve açıklamalı)
Forum: Soru-Cevap Cevap: 12
Son Mesaj: 29 Aralık 2013 15:31
İntegral günlük hayatta nerelerde kullanılır?
integral günlük hayata ne işimize yarar
Forum: Soru-Cevap Cevap: 7
Son Mesaj: 14 Ekim 2012 14:59
Günlük hayatta kullanılan kimyasallar nelerdir?
Günlük Yaşamımızda Kullandıgımız Kimyasalar Örn: Tuz Na+Cl= NaCl gibi örnekler bulabilirmisiniz?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 7 Ocak 2010 19:25
 
Sayfa 0.383 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu