Arama

Kamu Araştırmaları - Niteliksel (Kalitatif) Yöntemler

Güncelleme: 10 Mayıs 2007 Gösterim: 9.574 Cevap: 0
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
10 Mayıs 2007       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Niteliksel (Kalitatif) Yöntemler

Sponsorlu Bağlantılar
Hedef kitleyi tanımaya, anlamaya ve anlatmaya yönelik araştırmalardır. Amaç, sayısal sonuçlar elde etmek değil, incelenen konuyu daha derinden anlamak ve olaylara hedef kitlenin gözünden bakmaktır.
Nitel araştırmayı, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlamak mümkündür. Nitel araştırmalarda, sayısal verilere, çoğunluk ya da azınlık fikirlerine ulaşmak amaç değildir. Nitel araştırmada, nicel araştırmadaki gibi tutum ve davranışların yönü değil ağırlığı ölçümlenmektedir. Tutum ve davranışların altında yatan etkenlerin sebepleri ayrıntılı biçimde irdelenmektedir.
Araştırılan konuya, ilgili bireylerin bakış açısıyla görebilmeyi ve bu bakış açısıyla oluşan süreçleri ve etkenleri ortaya koymaya olanak vermektedir. En sık kullanılan nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve görüşme sosyal olguların bu değişkenliğini ve hareketliliğini, kırılma noktalarını bir an bile olsa yakalamaya ve anlamaya yöneliktir.

Nitel Araştırmada üç tür veri toplanmaktadır:
Çevresel Veriler
Bu tür veriler sürece ve algılara ilişkin verilere temel teşkil eder ve diğer ortamlarda karşılaştırma olanağı sağlar.Araştırmanın yer aldığı sosyal, psikolojik, kültürel, demografik ve fiziksel özelliklere ilişkindir.
Süreçle İlgili Veriler
Araştırma sürecinde olup bitenleri ve bunların araştırma grubunu nasıl etkilediğine ilişkindir.
Algılara İlişkin Veriler
Araştırma grubunun süreç hakkında düşündüklerini kapsar.

Nitel araştırmaların kullanıldığı yerler:
  • Yeni Ürün Geliştirme
  • Kullanım ve Davranış Araştırmaları
  • Ambalaj Testleri
  • Tutum Araştırmaları
  • Reklam Testleri
  • İmaj Araştırmaları
  • Personel Tutum Ve Motivasyon Araştırmaları
  • Promosyon Değerlendirme Testleri
Nitel Araştırmalarda dört temel yöntem kullanılır:
1. Görüşme
a. Odak Gruplar (Focus Groups)
b. Derinlemesine görüşmeler
2. Gözlem
3. Doküman İncelenmesi
4. Projeksiyon Yöntemi


Benzer Konular

14 Aralık 2011 / ThinkerBeLL Uzay Bilimleri
10 Mayıs 2007 / Misafir Taslak Konular
11 Temmuz 2007 / Misafir Taslak Konular
9 Eylül 2008 / GÜLGECELER Fizik
30 Kasım 2009 / Alvarez Ocean Türkiye Cumhuriyeti