Arama

İznik İmparatorluğu (İznik Rum İmparatorluğu)

Güncelleme: 1 Ağustos 2012 Gösterim: 4.495 Cevap: 1
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
15 Mart 2011       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
İznik İmparatorluğu (1204 – 1261)
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Başkent: İznik
Yönetim: Monarşi
İmparator:
- 1204 – 1222 I. Teodor Laskaris
- 1222 – 1254 III. Yannis Dukas Vatatzes
- 1254 – 1258 II. Teodor Laskaris
- 1258 – 1261 IV. Yannis Laskaris
- 1259 – 1261 VIII. Mikhail Palaeologos
Tarihsel devir: Yüksek orta çağlar
- Kuruluş tarihi: 1204
- Yıkılış tarihi: Temmuz, 1261

İznik İmparatorluğu (Yunanca: Βασίλειον τῆς Νίκαια, Dördüncü Haçlı Seferi'ne çıkmak üzere Latin'lerin 1204 yılında Konstantinopolis'e gelip; şehri kuşatıp; talan edip; kendi Katolik Hıristiyanlar idaresinde Latin İmparatorluğu'nu kurduktan sonra, Bizans İmparatorluğu asilleri tarafından kurulan bir seri Bizans devletlerinden en büyüğüdür ve 1204 ile 1261 arasında hüküm sürmüştür. İznik Rum İmparatorluğu'nun resmen, kültürel ve dinsel başşehri İznik (o zamanki Nicaea) olmakla beraber, ikinci hükümdar olan III. Yannis Dukas Vatatzes ve sonraki imparatorlar hükümdar sarayı yerleşkesi ve efektif idari merkezi olarak Kemalpaşa’yı (o zamanki Nymphaneum) kullanmışlar ve bu imparatorluk Kemalpaşa’dan idare edilmiştir.
Latin İmparatorluğu, İznik İmparatorluğu, Trabzon İmparatorluğu ve Mora Despotluğu
Ad: Byzantium1204.png
Gösterim: 160
Boyut: 17.9 KB

Kuruluş
Dördüncü Haçlı Seferi orduları, özellikle Franklar, Venedik Dukası Enriko Dondalo tarafından malî ve donanma yardımı ile ikinci defa 120'de Konstantinopolis şehrini bir kuşatmadan sonra, 9 Nisan 1204 tarihinde fethedip, talan edip, kendi idareleri altında bir Latin İmparatorluğu kurduktan sonra Ortodoks, Yunanca konuşan Bizanslı asiller, koyu Katolik Latinlerden kaçıp eski sınırlara yakın Bizans topraklarında bir sıra özerk devletler kurmuşlardır. Bunlardan en büyük üç tanesi şunlardır:

 • Adriatik kıyılarında, önce bugünkü Kuzey Yunanistan ve Arnavutluk'ta yerleşik sonradan Makedonya ve Batı Trakya'yi eline geçiren, Arta merkezli, ilk hükümdarı Mikhail Komnenos Dukas olan Epir Despotluğu.
 • Anadolu'nun Doğu Karadeniz kıyılarında Trabzon merkezli Gürcü Krallığı'nın yardımlarıyla David Komnenos ve kardeşi Aleksios Komnenos tarafından kurulan Trabzon Rum İmparatorluğu.
 • Güney Marmara'da Bitinya'da İznik merkezli olarak I. Teodor Laskaris tarafından kurulan İznik İmparatorluğu'dur.
Eski Bizans’ın yerine Frankların idaresi altında Konstantinopolis merkezli Latin İmparatorluğu, ve buna tabi olan yine Frank hükümdarlar altında (Burgonyalı bir sülale idaresinde) Atina Düklüğü (Frank asıllı Villehardouin sülalesi altında), Mora'da 'Achaeya Dukalığı ve (Frank asıllı Montferrat sülalesi idaresinde) Selanik Kırallığı kurulmuştu. Edirne ve diğer Trakya ve Yunanistan kıyılarındaki önemli limanlar ve adalar Venedikliler elinde kalmıştı. Bunların yanında bir de diğer Bizanslılar idaresinde ufak, özerk devletçikler türemişti (örneğin Alaşehir, Menderes vadisi, Milet yakında Sampson kasabası vb.).
1204 yılında İznik (Nikea)'de İmparatorluğu'nu ilan eden I. Teodor Laskaris Haçlıların Konstantinopolis'i kuşatmaları sırasında imparator seçilen V. Aleksius Dukas Murtzupos'un damadı idi. Konstantinopolis'ten ailesi ile Boğaz üzerinden kaçıp İznik'e gelmiş ve burada özerk bir devlet kurmaya başlamıştır. Bizans şekilli devlet idaresini ve yeni bir Bizans tipi orduyu bir taşra şehri olan İznik ve etrafında bulunan Bitinya'da aynen kurmak gayretiyle önce büyük zorluklarla karşılaşmıştır.
56 Aralık 1204 tarihinde Güney Marmara'ya sefere çıkan Latin İmparatorluğu ordusu ile Eski Manyas (Poimaneon)da yaptığı savaşı kaybetmiş; Bursa'ya kadar Güney Marmara kıyılarını Latin İmparatorluğu'na terk etmiştir. Latinlerin bu galibiyetten faydalanamamaları Bulgarların ve Trakya'daki ahalinin isyanına yardımcı olarak Bulgar Çarı Kaloyan idaresinde Trakya'da ilerlemesi nedeni ile olmuştur. Trakya'ya geçen Latin İmparatorluğu ordusu Bulgarlar tarafından 14 Nisan 1205 tarihinde Edirne (Adrianople) Savaşı'nda mağlup edilmiş ve Latin İmparatoru I. Baodoin bu savaşta Bulgarlara esir düşmüştür. Bundan faydalanan I. Teodor Laskaris Marmara güneyindeki toprakları tekrar eline geçirmiş ve bu yörelerde Latinlerin elinde sadece Karabiga (Pegae) kalmıştır.
Böylece kuzeyde savunulabilir sınırlara yerleşen I. Teodor İznik'te yeni devlet kurma çabalarını artırmıştır. Bu arada Dimetoka'ya sığınıp oradan ayrılmayı kabul etmeyen eski Konstantinopolis Ortodoks Kilisesi Patriği ölünce, Ortodoks Patrikliği'nin İznik'te kurulup organize edilmesine başlanmış ve Autorianus adlı bir papaz İznik'te Dogu Ortodoks Kilisesi Patriği olarak ilan edilmiştir. Bu yeni Patriğin ilk icraatı 1208 Paskalya yortusu sırasında I. Teodor'u Basileus (imparator) olarak vaftiz etmek ve taç giydirmek olmuştur.
Fakat Latinler, yeni imparatorları Henri idaresinde yeniden İznik aleyhinde faaliyetlere başlamışlardır. Bu arada bu devlete batıdan gelen tehdit Selanik'i kuşatmış olan Bulgar Çarı Kaloyan'in bir Kuman Türk lideri tarafından öldürülmesi ile ortadan kalkmış ve Frank şövalyelere yeni ufuklar açılmıştır. 1209 yılında Latin İmparatoru Henri Konya Selçuklu hükümdarı Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev ile bir askerî anlaşma yaparak ona askerî birlik temin etmeyi kabul etmiştir. Bu arada Konstantinopolis'i Haçlı kuşatmasının başlaması ile hemen terkedip kaçan ve tahttan indirilen Angelos hanedanının son İmparatoru olan III. Aleksios Angelos, kuzeni Epir Despot'unun fidye ödemesi ile Latinlerin elinden kurtulup İznik'te tekrar tahta geçmek amacı ile Konya'ya gelip Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsreve sığınıp ondan yardım istemiştir. Latin şövalyeleri ile tahkimli Selçuklu ordusu, I. Teodor idaresi altındaki (içinde birçok paralı asker olarak tutulmuş Latin şövalyeleri bulunan) İznik ordusu üzerine yürümüş ve sonuçsuz bir seri savaş yapılmıştır. Ancak en sonunda 1210'da Yalvaç (Anadolu Antioch)'unda yapılan bir savaşta Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev atından düşüp (veya efsaneye göre I. Teodor tarafından düşürülüp) ölmüş; Selçuk ordusu dağılmış; bu ordu içinde bulunan eski imparator III. Aleksios İznik ordusuna esir düşmüştür. Hemen sonra İznik İmparatorluğu ile Sultan I. Keyhüsrev yerine Anadolu Selçuklu hükümdarı olarak tahta geçen I. İzzeddin Keykavus arasında bir barış anlaşması imzalanmıştır.

Fakat Latin İmparatoru Henri bu sefer İznik güçleriyle doğrudan doğruya savaşa girişmiştir. 15 Ekim 1211'de (Rhyndakus) Nehri yanında yapılan savaşta I. Teodor büyük bir yenilgiye uğramış ve Latinler Bergama'yı alıp İznik İmparatorluğu idare merkezi olan Kemalpaşa (Nymphaeum) üzerine hücuma geçmişlerdir. Ancak Doğu Trakya'da Bulgarların hücumu ve Latinler elinde bulunan önemli Trakya merkezlerini ellerine geçirmeleri dolayısıyla Latinler İznik üzerine askerî hücumlarını bırakmak zorunda kalmışlardır.
En sonunda 1214'de İznik İmparatorluğu ile Latin İmparatorluğu arasında [[Mustafakemalpaşa, BursaKemalpaşa (Nymphaneum)'da bir barış anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre, ellerine geçirdikleri Edremit kuzeyinde Kaz Dağı etrafındaki Kuzey Batı Anadolu bölgesi Latinlerin elinde kalmış ve diğer Güney Marmara ve Anadolu Selçuklu devleti sınırlarına kadar Kuzey Batı Anadolu İznik İmparatorluğu arazisi olduğu kabul edilmiştir. 1226'da ölen Henri yerine Latin İmparatoru seçilen Peter'in karısı olan ve Peter'in ölmesi ile Latin İmparatoru olan oğlu II. Bouidin'in taht naibi olan Latin İmparatoriçesi Yolanda'nın küçük kızı olan Marie ile üçüncü karısı olarak 1219'da evlenen I. Teodor böylece Latinlerle olan bağlarını daha da pekiştirmiştir.

Bu suretle I. Teodor Laskaris hem doğuda hem de batıda güvenli sınırları olan İznik İmparatorluğu'nu kurmuş olmaktaydı ve İznik Bizans kültürünün yeni bir merkezi olarak gelişmeye başlamıştır.

Genişleme
1224'de Latinler tarafından idare edilen Selanik Kiralligi Epir Despotlugu tarafından fethedildi fakat 1230da despotluğun merkezi olan Epir bölgesi Bulgarların eline geçti. Böylece güç merkezlerinden uzakta ve gerçek askeri gücü zayıf olup büyümesi kısıtlanan Trabzon Rum İmparatorluğu yanında en önemli Bizans asilli devlet İznik Rum İmparatorluğu kaldı. Bu devletin hükümdarı III. Yannis ülkenin sınırlarını Ege Denizi yönünde genişletmeye başladı. 1235'de III. Yannis, Bulgar Çarı II. Asen ile bir ittifak paktı imzalayarak nüfuzunu Selanik ve Epir üzerine de genişletmiş oldu. 1245'de İlhanlı Moğol orduları Anadolu Selçuklu Devleti'ni Kösedağ Savaşı'nda yenip nüfuzlarını Anadolu'da genişletmeye başlamışlardı ve III. Yannis bir taraftan İznik’te bulunan devletinin de Moğol hâkimiyetine girmesinden korkmaktaydı fakat diğer taraftan Moğolların İznik’e doğudan devamlı tehdit doğuran Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflattıkları için biraz iç rahatlığı hissetmekteydi. 1265'de III. Yannis Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu imparatoru olan II. Frederik'in kızı Heunstaufen'li II. Konstans] ile evlenip bu devlet ile yakin bir ittifak kurdu. 1248'de III. Yannis eski müttefiki Bulgarları da yenip Latin İmparatorluğu’nun etrafını sarmayı basardı. 1254'de ölene kadar Latin İmparatorluğu’ndan arazi alıp ülkesine katmaya devam etti.

III. Yannis'in oglu II. Teodor Laskaris Bulgarların Trakya'yı istila tehdidi ile karsılaştı; fakat ülkesinin arazisini korumaya muvaffak oldu. 1258'de Epir de Sicilyalı Manfred'den destek alarak isyan etmişti. Aynı yıl II. Teodor oldu. Yerine gecen varisi IV. Yannis Laskaris daha çocuktu ve General Mikhail Palaiologos başkanlığında bir naipler kurulu idareyi ele aldı. Mikhail 1259da kendini VIII. Mikhail adı ile ortak imparator ilan etti. İznik Rum İmparatorluğu orduları başında, Balkanlarda ilerleyen 1259'da birleşik Manfred, Epir Despotu ve Latin asilli Achea Prensligi ordularını Pelagoia Savaşı'nda yenik düşürdü.

Konstantinopolis'in tekrar alınması
Kontantinopolis'in Haçlı Latin'lerin elinden alınıp Bizans İmparatorluğu'nun yeniden kurulması anısı için VIII. Mikhail Palaiologus tarafından bastırılan bir sikke.
Ad: Hyperpyron-Michael_VIII_Paleologus-sb2241.jpg
Gösterim: 152
Boyut: 61.7 KB

1260'da Mikhail kendinden önceki İznik Rum İmparatorlarının yapmak istedikleri fakat yetenekleri olmadığı için hiç girişimde bulunmadıkları, Latinler elinde bulunan Konstantinopolis'e karşı hücuma başladı. Cenovalılar ile ittifak yaptı. Ordusunun komutanı olan Aleksius Strategopulos hücumunu planlamak için Konstantinopolis'i aylarca gözlem altında bulundurdu. Temmuz, 1261'de Latin'lerin ordusunun çoğu Boğaz ağzında buluna Kefken adasını tekrar elerine geçirmek için seferde bulunurken, Aleksius şehir muhafızlarından bazılarını şehir kapısını ayırmayı başardı. İznik Rum ordusu böylece Konstantinopolis'i tekrar Bizans eline geçirdi. Yapılan ilk önemli icraat, Dördüncü Haçlı Seferi'nin bu şehre gelip, fethedip, talan edip şehrin en iyi taraflarını ve diğer Bizans arazilerini eline geçirmesine önayak olan Venediklilerden öç almak oldu. Şehirdeki Venedik Mahallesi yakıldı ve zaten kaçamayan Venedikliler zorla şehirden atıldılar.
Birkac hafta sonra VIII. Mikhail Palaiologos Ayasofya'da Bizans İmparatoru olarak taç giydirilip Bizans İmparatorluğu yeniden ortay çıkartıldı. Çok geçmeden Latin asilli Achaea Prensliği Bizans’ın eline geçip Mora yarımadasında Bizans'a bağlı, hükümdarları Palaiologos sülalesi asilli bir Mora Despotluğu kuruldu. Ama bu Palaiologos Hanedanı Bizans’ı önceki Bizans'tan çok değişikti. Balkanlar çoktan Bulgarların eline geçmişti gitmişti; Epir ve Trabzon özerk olarak kalmışlardı. Batıda Anadolu Selçuklu Devleti yerine çok daha dinamik Osmanlı Devleti] kurulmuştu ve bu devlet Bizans’ın arazilerini eline geçirip sonunda 1453'de Bizans İmparatorluğu’na son verecekti.


Askerî gücü
Dördüncü Haçlı Seferi'nden sonra Bulgarlar ve Latinlerin elinde bulunan Trakya haricinde Bizans’ın en mümbit ve yüksek nüfuslu bölgesi İznik Rum İmparatorluğu’nun elinde bulunmaktaydı. Bu şekliyle bu devlet en yükselmiş olduğu zamanlar olan Latin İmparatorluğunun parçalarına karsı yaptığı harplerde azami 20.000 kişilik bir orduyu ortaya çıkarıp levazım ve tedarikini yapabilecek güçte idi. İzmit Rum İmparatorluğu orduları Bizans Komnenos hanedanı ordularının bazı özelliklerini devam ettirmişlerdi ama ülkenin kaynaklarının kısıtlı olması her zaman, Bizans İmparatoru II. Manuel Komnenos ve daha öncekilerin idaresi altında bulunan Bizans ordularından sayıca ve kalite bakımından daha zayıf olması gerçeğini ortaya çıkarmıştır. İznik Rum İmparatorluğu diğer ortaya çıkan Bizans kalıntısı devletler ve Latin İmparatorluğu ile karşılaştırıldığı zaman Batı Anadolu'nun insan ve tarım zenginlikleri dolayısıyla stratejik ve askeri güç kaynağı olarak daha elverişli şartlarla karsılaştığı açıktır ve bu fırsat İznik Rum İmparatorluğu imparatorları, idarecileri ve askerleri tarafından iyi kullanılmış ve bu devlet Dördüncü Haçlı Seferi felaketinden sonra Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandıran devlet olmayı başarmıştır.

İznik İmparatorları

 • I. Teodor Laskaris (1204-1222)
 • III. Yannis Vatatzes (1222-1254)
 • II. Teodor Laskaris (1254-1258)
 • IV. Yannis Laskaris (1258-1261)
 • VIII. Mikhail Palaiologos (ortak imparator 1259-1261)
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
Mavi Peri - avatarı
Mavi Peri
Ziyaretçi
1 Ağustos 2012       Mesaj #2
Mavi Peri - avatarı
Ziyaretçi
İznik İmparatorluğu

Dördüncü Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis'in (İstanbul) Lâtinlerin eline geçmesi üzerine buradan kaçan aristokratlardan Theodoros Laskaris tarafından İznik merkez olmak üzere kurulan devlet (1204-1261). Theodoros Laskaris, zayıf Bizans ordusunun kalıntılarını kendi etrafında topladı. Kendini imparator ilân ederek İznik'te yeni bir Rum devleti kurdu. Bizans'tan kaçan patrik ve yüksek rütbeli papazlar da İznik'e sığınınca, İznik Devleti'nin maddî ve manevî gücü artmış oldu. Lâtinlerin, Bizans'ın Anadolu'daki topraklarını ele geçirme girişimi sonuçsuz kaldı. Laskaris'in Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyasettin Keyhüsrev'e karşı kazandığı zaferle, İznik Rum İmparatorluğu daha da güçlendi. Anadolu'nun batı bölgeleri bir kısım Balkan toprakları bu devletin eline geçti. 1222'de ölen Theodoros Laskaris'in yerine İoannis Dukas Batatzis (1222-1254) geçti. Bu hükümdarın zamanı, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğollara yenildiği, Anadolu'da büyük kıtlıkların olduğu yıllardır. İoannis Batatzis büyük bir çaba ile İznik Rum İmparatorluğu topraklarında hayvancılığı ve tarımı geliştirdi. Zamanı, İznik Rum İmparatorluğu'nun ekonomik durumunun çok güçlendiği bir devir oldu. Lâtinlerin elindeki tüm Asya toprakları geri alındı. İznik Rum İmparatorluğu'nun donanması Midilli, Sisam ve İstanköy adalarını ele geçirdi. Selânik, İznik'in egemenliğini kabul etti. Batatzis'in yerine II. Theodoros Laskaris hükümdar oldu (1254-1258). Bu hükümdar zamanında Makedonya kesinlikle İznik Rum İmparatorluğu'nun eline geçti. 1258'de ölünce yerine sekiz yaşında olan oğlu IV. İoannis (1258-1261) geçti. Ancak İoannis'in küçük olmasından yararlanan Rum aristokratlarından VIII. Mikhail Paleologos, önce kendini ortak imparator ilân ettirdi; daha sonra İoannis'i tahttan indirerek tek başına imparator oldu. VIII. Mikhail, 1261 yılında Venedik'in rakibi Cenova'nın yardımı ile Lâtinleri Konstantinopolis'ten çıkarmayı ve kenti yeniden Bizans'ın başkenti yapmayı başardı. Böylece İznik Devleti son bularak, ona bağlı topraklar İstanbul'a bağlandı.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Benzer Konular

29 Aralık 2016 / Misafir Tarih
9 Mayıs 2011 / ThinkerBeLL Taslak Konular
25 Ekim 2016 / ThinkerBeLL Tarih
2 Mart 2011 / Misafir Cevaplanmış