Arama

Şahin Bey

Güncelleme: 15 Kasım 2016 Gösterim: 78.562 Cevap: 5
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
21 Mayıs 2008       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Şahin Bey, asıl adı MEHMED SAİD

Ad:  Şahinbey.JPG
Gösterim: 8330
Boyut:  30.3 KB

(d. 1890, Antep - ö. 28 Mart 1920)
Sponsorlu Bağlantılar
Antep [bugün Gaziantep], Kurtuluş Savaşı’nda Fransızlara karşı direnişiyle ünlenen asker.


İlköğrenimini Antep’te gördü. Rüştiye’yi yarıda bırakarak derici amcasının yanında çalıştı. I. Dünya Savaşı (1914-18) sırasında Yemen’de savaştı. Ali Said Paşa’nın yanında gösterdiği yararlıktan ötürü erlikten subaylığa yükseltildi. Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918) sonrasında Antep’e döndü ve Kilis’te askerlik şubesinde görevlendirildi. Antep’in 5 Kasım 1919’da Fransızlarca işgalinden sonra oluşturulan direniş örgütlenmesi sırasında Kilis Kuvayı Milliye komutanlığına getirildi.

Kilis Antep karayolunda oluşturduğu üç savunma hattıyla (Mart 1920), uzun süre Fransızların Antep’e destek göndermesini engelledi. Albay Andreas komutasındaki Fransız alayına karşı Kızılburun ve Kertil tepelerini iki gün savundu; sonunda Bostancık yakınlarına çekildi. Bir yarma harekâtı düzenlemeye çalışırken makineli tüfek ateşiyle öldürüldü. Adına ağıtlar yakılan Şahin Bey’in kahramanlıkları türkü ve uzun havalara da konu olmuştur.

Kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Baturalp; 15 Kasım 2016 00:36
Biyografi Konusu: Şahin Bey nereli hayatı kimdir.
iyilik_perisi - avatarı
iyilik_perisi
Ziyaretçi
21 Mayıs 2008       Mesaj #2
iyilik_perisi - avatarı
Ziyaretçi

Şahin Bey


Antepli Şahin Bey de İstiklâl Harbinin aziz şehitlerindendir. Tek başına düşmana meydan okumuş, "Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez." demiştir. Bu kahramanın hayatı, fedakarlıklarla doludur ve yeni nesil için ibret levhasıdır. İstiklâl Savaşı'nın büyük kahramanlarından Şahin Bey, 1877 yılında Gaziantep'de doğdu. Asıl adı Mehmed Said'dir. 1899'de Yemen'e er olarak giden Mehmed Said, Yemen cephesinde gösterdiği muvaffakiyet ve kahramanlık üzerine başçavuş oldu.
Sponsorlu Bağlantılar

Şahin Bey, 1911'de Trablusgarb harbine gönüllü olarak katıldı, Balkan savaşlarında Çatalca cephesinde savaştı. Galiçya'da 15. Kolorduda savaşan Mehmed Said, 1917 Ekiminde Sina Cephesinde vazife aldı. Tehlikeli vazifelere gönüllü olarak koşan, vatanperverliği, ahlakı ile dikkatleri üzerinde toplayan Mehmed Said'in rütbesi teğmenliğe yükseltilti. 1918 yılında İngilizlerle Sina cephesinde cereyan eden şiddetli bir muharebe neticesinde esir düştü. Mısır'daki İngiliz esir kampında 1919 Aralık ayı başlarına kadar esir olarak kalan Mehmed Said, ateşkesden sonra serbest bırakıldı.

13 Aralık 1919'da İstanbul'a geldi ve Harbiye Nezaretine müracaat ederek vazife istedi. Harbiye Nezareti tarafından Urfa'nın Birecik kazası Askerlik Şubesi Başkanlığına tayin olunan Şahin Bey, İşgal altındaki Antep'in vaziyetini görerek Antep'te kalmaya karar verdi. Antep Heyet-i Merkeziyesine müracaat ederek vazife isteyen Şahin Bey, heyetin kendisine Kilis-Antep yolunu kontrol altında tutma vazifesini vermesi üzerine derhal çalışmaya başladı.

Yıllardır evinden, ailesinden, çocuklarından ayrı kalan Şahin Bey, kendisine verilen vatan hizmetinin mesuliyetini omuzuna aldıktan sonra derhal hizmet mahalline koştu. Yıllar sonra döndüğü evinde ise ailesi ve çocukları arasında ancak bir gün kalabildi. 1920 yılı Ocak ayı başlarında köyleri dolaşarak cihadın ehemmiyetini ve faziletini anlatan Şahin Bey, kısa zamanda 200 fedai topladı. Kilis-Antep yolu, Antep harbinin kilit noktasıdır. Ne yapılıp edilmeli Fransızların bu yoldan Antep'teki işgal birliklerine yardım ulaştırmalarına engel olunmalıdır. Şahin Bey kendisine haber gönderen Anteplilere şu cevabı vermektedir: "Müsterih olunuz. Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez!"

5 Kasım 1919'da İngilizlerden işgal hareketini devralan Fransızlar, bir türlü Anadolunun bu güzel beldesini işgale muvaffak olamamakta, şehir halkı, sınırlı imkânlarıyla karşı koymaktadırlar. Fransızlar bütün ümitlerini Kilis'ten gelecek takviye kuvvetlerine bağlamışlardır. Fakat, o yolu da Şahin Bey bir avuç serdengeçtisiyle tutmuştur. Şahin Bey ve fedaileri 3 Şubat'ta ve 18 Şubat 1920'de tam donanımlı Fransız birliklerini perişan etmişlerdir. Şahin Bey, zaferin ardından düşman kumandanına gönderdiği mektupta şöyle demektedir: "Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde şühedâ kanı karışıktır... Din için, namus için, hürriyet için ölüme atılmak bize, Ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza."

Sürüyle saldıran düşman kuvvetleri bir avuç yiğit karşısında perişan olmanın şaşkınlığına düşmüşlerdi. Bu şaşkınlık yerini öfkeye terketmiş ve Antep'e ulaşmak düşman kuvvetleri için bir prestij, meselesi olmuştur. Fransız kuvvetleri 25 Mart 1920'de Andorya kumandasında yola çıkar. Bu Fransız küvetleri sekiz bin piyade ve iki yüz süvariden oluşmaktaydı. Ayrıca bu Fransız birliğinde, bir batarya top, 16 Ağır makinalı tüfek, çok miktarda otomatik tüfek ve 4 tank mevcuttu. Kahraman Şahin Bey, ancak yüz kişiyi bulan fedâileriyle düşmanın karşısına dikilmişti. 25 Mart günü sabahtan akşama kadar çatışma devam etmiş ve Şahin Bey düşmana ağır kayıplar verdirmiştir.

Şahin Bey gece gündüz uyumuyor, çatışma esnasında her tarafa yetişerek fedailerin manevî kuvvetlerini yükseltmeye çalışıyordu. Sırtındaki kaputu çıkartıp nöbet bekleyen yiğitlerin üzerine örten Şahin Bey, her hareketiyle örnek olmaktaydı. 28 Mart sabahına kadar düşmana aman vermeyen Şahin Bey, durumun gittikçe kritik hal almasından sonra kendisine geri çekilmeyi tavsiye edenlere şöyle diyordu: "Düşman buradan geçerse ben Ayıntab'a ne yüzle dönerim, düşman ancak benim vücudum üzerinden geçebilir."

Çatışmanın 4.günü öğleye doğru Şahin Bey'in yanında 18 kişi kalmıştı. Onların da şehit olmalarından sonra tek başına kalan Şahin Bey, son kurşunu kalıncaya kadar düşman ateşine karşılık vermiştir. Atacak kurşunu kalmayan Şahin Bey, tüfeğini yere çarparak kırmış ve üzerine hücum eden düşmanlara karşı yumruklarını sıkarak karşı durmuştur. Silahsız Şahin Bey'in yanına yaklaşamayan düşman askerleri uzaktan ateş ederek Şahin Bey'i şehit etmişler, ardından süngü darbeleriyle aziz nâşını parça parça etmişlerdir.

28 Mart 1920'de şehit olan Şahin Bey'in ağzından dökülen son söz şu olmuştur. "Allah'ım vatanımı kurtar, alçak düşman! Gel sen de süngüle" Şahin Bey'in şehadet haberi şehre gelince yanık bağırlardan şu mısralar dökülmüştür:

Şahin'i sorarsan otuz yaşında,
Süngüyle delindi köprü başında.
Çeteler toplanmış ağlar başında.
Uyan şahin uyan gör neler oldu.
Sevgili Ayıntab'a Fransız doldu.

Şahin Bey, istiklal meşalesini tutuşturmuş, onbinlerce Şahinler, tutuşturulan bu meş'aleyi söndürmemek için vargüçleriyle vuruşmaya koşmuşlardır. Şahin Bey'in 11 yaşındaki oğlu Hayri de gönüllü olarak savaşa katılmış ve bütün çatışmalarda yer almıştır.
Şair o yıllarda Ayıntaplılara şöyle seslenmektedir:

"Düşünme arkadaş, Allah büyüktür,
Alamaz bir tek taş Allah büyüktür,
Sen çalış ve uğraş Allah büyüktür.
Sönmesin İslâmın parlak yıldızı..."
Son düzenleyen Baturalp; 15 Kasım 2016 01:25 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
12 Eylül 2012       Mesaj #3
Mira - avatarı
VIP VIP Üye

Şahin Bey


(1890 Antep-1920 Antep)
(Şahan Bey, diye de tanınır)
Türk asker.


Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara karşı direnişiyle tanınır. Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Mondros Mütarekesi'nden sonra Antep'e döndü. 5 Kasım 1919'da Fransızların Antep'i işgal etmesinden sonra Kilis Kuvayı Milliye komutanlığına getirildi. Kilis-Antep yolunu tutarak Fransızların Antep'e yardım göndermelerini Mart 1920 sonlarına kadar engelledi. Kilis'ten hareket eden Fransızların savunma noktalarına 26 Mart'ta saldırmasıyla çatışmalar başladı. Şahin Bey, 28 Mart 1920'de bu çatışmalar sırasında şehit oldu.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
Son düzenleyen Baturalp; 15 Kasım 2016 00:12 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
theMira
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
5 Eylül 2015       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad:  38350.jpg
Gösterim: 5678
Boyut:  148.5 KB

ŞAHİN BEY,
asıl adı Mehmet Sait, türk asker (Gaziantep 1877 - ay. y. 1920). Er olarak katıldığı Birinci Dünya savaşı’ndaki cesareti ve yiğitliğinden ötürü Yemen'de Ali Sait Paşa'nın (Abaytoğan) önerisiyle subaylığa terfi ettirildi. Savaşın sona ermesi üzerine Fransızlar tarafından işgal edilen Gaziantep'te Kuvayı milliye örgütünün kurulmasında önemli rol oynadı ve bu örgütün başına geçerek Kilis-Gaziantep karayolunu denetim altına aldı; ayrıca transız ikmal kollarına da ağır kayıplar verdirtti. Kilis'ten yola çıkarılan (25 mart 1920) üç piyade taburu, iki süvari bölüğü, bir istihkâm bölüğü ve bir dağ bataryasından oluşan fransız birliğiyle Kızılburun bölgesinde çatışmaya girdi. Birkaç saat süren direnişten sonra Bostancık'a değin geri çekilmek zorunda kaldı. Kılıç Ali Bey'in komutasındaki müfrezenin gelmesine değin burada düşman kuvvetlerini oyalamaya çalışan Şahin Bey, ileriye atıldığı sırada makineli tüfek ateşiyle şehit oldu (28 mart); adına halk tarafından türküler yakıldı, destanlar söylendi.

Kaynak: Büyük Larousse
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
15 Kasım 2016       Mesaj #5
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi

Şahin Bey(1877-1920)Antep'te doğdu. Asıl adı Mehmet Sait'tir. Şahan Bey olarak da bilinir. Rüştiyeden ayrılıp er olarak Yemen Cephesi'ne gitti. Alayını, mahsur kaldığı Aynelcebel Kalesi'nden kurtardığı için teğmen yapıldı. Balkan Savaşı ile I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Romanya ve Filistin cephelerinde görev aldı. Mondros Ateşkeş Anlaşması'ndan sonra, Nizip Askerlik Şubesine atandı. Fransızlar Antep'i işgal edince, Kilis Kuva-yı Milliye Komutanı olarak işgal kuvvetleriyle çarpıştı. Uzun süre, Fransızların Antep'e destek kuvvet göndermesine engel oldu. Bostancı sırtlarında Fransızları Antep'e sokmamak için kahramanca savaşırken şehit düştü.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
15 Kasım 2016       Mesaj #6
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi
Şahin Bey
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.

Benzer Konular

15 Kasım 2016 / zümra ceren gün Cevaplanmış
15 Kasım 2016 / Misafir Cevaplanmış
11 Mart 2009 / Tiglon Spor tr
15 Kasım 2016 / EMİRHAN Cevaplanmış
6 Eylül 2015 / Safi Spor tr