Cevap Yaz Yazdır
Gösterim: 16.785|Cevap: 3|Güncelleme: 9 Haziran 2012

Gazi Osman Paşa

Mesaja atla
21 Mayıs 2008 22:55   |   Mesaj #1   |   
The Unique - avatarı
Üye
Gazi Osman Paşa


Sponsorlu Bağlantılar
93 Harbi'nde 145 günlük Plevne müdafaasını komuta etmiş ve direnişiyle askerlik tarihine geçmiş, türkülere konu olmuş , müdafaa hattı stratejileriyle esir bulunduğu dönemde rus çarından bile saygı görmüş , dönemin tüm komutanları tarafından örnek alınan büyük bir Türk komutanıdır. Kendisi Rus esaretinden sonra Osmanlı Devletinde büyük görevler almış ; Seraskerlik makamını idare etmiş sonrasında da sultan II ABDULHAMİT' in yaverliğini yapmıştır. Devleti Ali Osmaniyedeki bu başarılarından sonra çıkarcılar ve satılmış kumandanlar ona düşman olmuş onu Rus sempatizanı olmakla ve devleti ruslara peşkeş çekmekle suçlamışlar fakat bu suçlamalarının asılsız olduğu ortaya çıkınca bir kısmı idam edilmiş , diğerleride sürgüne gönderilmiştir.hayatını gayet mütevazı bir şekilde geçirmiş israftan ve lüks ten kaçınmıştır , bu tutumuylada devletin dindar tebaasının gönüllerinde taht kurmuş ,dolayısıyla yaveri bulunduğu II ABDULHAMİT'in saray içinde otoritesini güçlendirmiştir ve bu büyük sultanın ülke yönetimine müspet katkılarda bulunmuştur.vefaat etmesiyle İstanbul efradı yaslara bürünmüş ve üç gün onun adına mevlütler okutulmuştur.MUSTAFA KEMAL bu büyük kumandan için kendisi askeri alanda örnek aldığım mümtaz bir şahsiyetti , savunma ve siper hattı anlayışıyla tüm dünya'ya bir hazine bıraktı demiştir.

1832'de, Tokat'ta, Yağcıoğulları ailesinin bir ferdi olarak dünyaya gelmiştir. 1897'de vefat etmiş ve Fatih Camii avlusuna gömülmüştür.

Edd-iTöR
13 Temmuz 2008 12:40   |   Mesaj #2   |   
Edd-iTöR - avatarı
Ziyaretçi
Gazi Osman Paşa (1832, Tokat - 1900), 93 Harbi'nde 145 günlük Plevne Savunmasını komuta etmiş ve direnişiyle askerlik tarihine geçmiş, türkülere konu olmuş, müdafaa hattı stratejileriyle esir bulunduğu dönemde Rus çarından bile saygı görmüş, dönemin tüm komutanları tarafından örnek alınan ünlü bir Türk komutanıdır.

1832'de, Tokat'ta, Yağcıoğulları ailesinin bir bireyi olarak dünyaya geldi. Beşiktaş’taki Askerî Rüşdiyede ve Kuleli Askerî İdâdîsinde (lisesinde) okudu. Harbiye’yi yirmi yaşında ikincilikle bitirdi. Harp Akademisine girdi. Kırım Savaşı'nın çıkması üzerine Tuna cephesine gönderildi. Burada dört yıl kalarak, teğmenliğe yükseldi. Savaşın sonunda ise yüzbaşı oldu.
Sponsorlu Bağlantılar

Genelkurmay Başkanlığında çalıştıgı zamanlarda Osmanlı Devleti' nin nüfus sayımı ile kadastro usulünde haritasının çizilmesi kararlaştırıldıgından, Bursa ilinden başlanması üzerine bu göreve askeri temsilci olarak tayin edildi. 1861'da Teselya’da, Yenişehir’de ve Cebel-i Lübnan’da görev aldı. Girit isyanları nın başlaması üzerine Girit’e tayin edildi. 1866’da Girit’teki çalışmalarından dolayı Serdar-ı ekrem Ömer Paşa'nın takdirini kazanarak Miralay (albay) oldu.

Yemen’e gönderildi. Arkasından Paşa rütbesiyle Rumeli’de bulunan Beşinci Ordu Manastır Fırka (tümen) Kumandanlığına tayin edildi (1875). Buradaki çalışmalarından dolayı birinci ferik (korgeneral) oldu. 27 Haziran 1876 yılında Sırbistan'ın, Osmanlı Devleti'ne ultimatom vermesi sebebiyle, Osman Paşa Vidin komutanlığına getirildi. Sırp İsyanları başlayınca emrindeki birliklerle İzver tepelerini ve Zayçar kasabasını zaptetti ve bu nedenle Sırp ordusu çekilmek zorunda kaldı. Osman Paşa'nın hedefi Belgrad'ı almaktı ancak Serasker den izin verilmedi, zira şartlar uygun değildi. Sırp ordusunu yendi ve müşir (mareşal) oldu (1876). Gazi Osman Paşa'yı bütün dünyaya tanıtan, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndaki savunma ve kahramanlıklarıdır.

1900’de 68 yaşında vefat etmiş. Türbesini, onu çok seven Sultan II. Abdülhamit yaptırmıştır. Fatih Camii avlusuna gömülmüştür.Gazi Osman Paşa Marşı

Tuna Nehri akmam diyor,
Etrafımı yıkmam diyor,
Şânı büyük Osman Paşa,
Plevne’den çıkmam diyor.

Karadeniz akmam dedi.
Ben Tuna’ya bakmam dedi.
Yüz bin Moskof gelmiş olsa,
Osman Paşa korkmam dedi.

Kılıcını vurdu taşa,
Taş yarıldı baştan başa,
Şânı büyük Osman Paşa,
Askerinle binler yaşa.

Düşman Tuna’yı atladı,
Karakolları yokladı.
Osman Paşanın emrinde,
Beş bin top birden patladı.

200px GhaziOsmanPasha

Son düzenleyen nünü; 13 Temmuz 2008 14:00
c0lin
13 Temmuz 2008 12:49   |   Mesaj #3   |   
c0lin - avatarı
Ziyaretçi
Gazi Osman Paşa, Tokat'ta doğdu. Asıl adı Osman Nuri'dir. Babası, İstanbul kereste gümrüğünde katip olan Mehmed Efendi, annesi Şakire Hatun'dur. Ailenin tek erkek çocuğu olan Osman Nuri, henüz yedi sekiz yaşlarında iken ailesiyle birlikte İstanbul'a babasının yanına gitti. Sırasıyla Askeri Rüştiye, Askeri İdadi ve Mekteb-i Harbiyye okullarını bitirdi. Çeşitli görevlerde bulunan Gazi Osman Paşa, 1859 yılında Osmanlı Devleti'nin nüfus sayımı ile kadastro usulünde haritasının çizilmesinin kararlaştırılması ve bu arada Bursa ilinden başlanması üzerine bu göreve askeri temsilci olarak tayin edildi. 1866'da Girit'te baş gösteren Rum isyanı dolayısıyla buraya yollandı.

Birçok askeri başarı elde etmiş olan Gazi Osman Paşa, asıl şöhretini Sırp prensi Milan'ın 2 Temmuz 1876'da Osmanlı Devletine savaş ilan etmesi esnasında, Rus generallerinin kumanda ettiği Sırp ordusunu bozguna uğratması ile elde etti. 1877-78 Osmanlı Rus savaşları sırasında Plevne'yi başarı ile savundu ve bu savaş sonunda kendisine "gazilik" ünvanı verildi. Askeri şahsiyeti yanında siyasi faaliyetlerde de bulundu. İstanbul'daki dini grupların birleşmesini sağladı. Sarayda bulunduğu süre içinde dış politika konularında Sultan İkinci Abdülhamid'i etkilemeye çalıştı. Gazi Osman Paşa, 4-5 Nisan 1900 yılında, Cuma günü vefat etti ve Fatih Sultan Mehmed türbesi yanına gömüldü.
Sponsorlu Bağlantılar

Gazi Osman Paşa, iyi dercede Arapça, biraz da Farsça ve Fransızca biliyordu. Ferik Neşet Paşa'nın kız kardeşi Zatıgül Hanımla evlendi. Sultan İkinci Abdülhamid kendisini çok takdir ettiği için iki kızını, Gazi Osman Paşa'nın iki oğlu ile evlendirmiştir.


gaziosmanpasauq8

9 Haziran 2012 02:39   |   Mesaj #4   |   
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Gazi Osman Paşa
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Askerî Rüştiye'de, Kuleli Askerî İdadisi'nde ve Harp Okulu'nda okudu. Genç yaşta Kırım savaşlarına katıldı. Daha sonra Niş'te ve Vidin'de kolordu komutanlığı yaptı. 1876'daki Sırp İsyanı'nda önemli rol oynadı, isyanların bastırılmasında başarı gösterdi. Bu başarıları üzerine müşir oldu. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı başladığı zaman, Osman Paşa, Vidin ile Rahova bölgelerinin savunmasından sorumlu bulunuyordu. Çarlık ordusunun Tuna'yı geçmesi ve güneye doğru ilerlemeye başlaması üzerine Vidin'den ayrıldı ve daha önce Çarlık ordularının eline geçmiş olan Plevne'yi alarak burasını Çarlık ordularının daha güneye inmelerini engelleyecek şekilde tahkim etti. 19 Temmuz 1877'den 10 Aralık 1877'ye kadar Plevne'yi Çarlık kuvvetlerine ve onlara katılmış olan Romanya Krallığı kuvvetlerine karşı başarıyla savundu, Çarlık ve Romanya kuvvetlerinin daha güneye inmelerini başarıyla engelledi. Bu nedenle kendisine "Gazi" unvanı verildi. Ancak 10 Aralık 1877'de Plevne'den yapılan çıkış sırasında yaralandı ve esir düştü. Savaşın sonuna kadar Çarlık Rusyası'nda kaldı ve büyük bir saygı gördü, silâhlarını taşımasına izin verildi. Savaştan sonra İstanbul'a döndü, bir ara serasker, daha sonra da mabeyn müşiri oldu. II. Abdülhamit, ününden yararlanmak için onu hiç yanından ayırmadı, ama önemli bir göreve de getirmedi. Oğulları da II. Abdülhamit'in kızlarıyla evlendirildi.

Daha fazla sonuç:
Gazi Osman Paşa

Hızlı Cevap
Mesaj:
Asker tr forumu 'Gazi Osman Paşa' konusunu görüntülüyorsunuz: Gazi Osman Paşa 93 Harbi'nde 145 günlük Plevne müdafaasını komuta etmiş ve direnişiyle ...

Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç