Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 10 Eylül 2016  Gösterim: 33.936  Cevap: 6

Alexander Fleming

virtuecat
20 Şubat 2007 14:53       Mesaj #1
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi

Sir Alexander Fleming

Ad: Sir Alexander Fleming1.jpg
Gösterim: 492
Boyut: 42.1 KB

(d. 6 Ağustos 1881, Lochfield, Ayr, İskoçya - ö. 11 Mart 1955, Londra, İngiltere)
İskoç bakteriyoloji bilgini.
Sponsorlu Bağlantılar

1928’de penisilini bularak, bakterilerden kaynaklanan birçok hastalığın tedavisinde antibiyotik çağını başlatan Fleming, 1939’dan başlayarak penisilini ayırmayı, arıtmayı, çözümlemeyi ve sanayi çapında üretmeyi başaran Ernst Boris Chain ve Howard Walter Florey ile 1945 Nobel Fizyoloji ya da Tıp Ödülü’nü paylaşmıştır.

Fleming, 1906’da Londra Üniversitesinin St. Mary Hastanesi Tıp Okulu’nu bitirdikten sonra, insan dokularına zarar vermeyen bakteri öldürücü maddeler üzerinde çalışmaya başladı. I. Dünya Savaşı’nda Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Sıhhiye Sınıfı’nda görev yaparken de bu araştırmalarını sürdürdü ve 1918’de öğretim görevlisi olarak St. Mary Hastanesi Tıp Okulu’na döndü; 1919’da, Kraliyet Cerrahlık Yüksekokulumda Hunter Kürsüsü profesörlüğüne atandı.

Fleming 1921’de, hayvanların bazı dokularında ve gözyaşı, tükürük gibi salgılarında bulunan lizozimin antibiyotik etki gösterdiğini saptadı ve bu enzimi dokulardan ayırdı. 1928’de Staphyloccus cinsinden bakteriler üzerinde çalışırken, kültür olamında oluşan bir küf katmanının çevresinde bakterilerin gelişemediğini gözlemledi. Penicillium notatum türü bu küf mantarlarının, 800 kez sulandırıldığmda bile bakterilerin çoğalmasını durduran bir madde salgıladığını saptayan Fleming, bu maddeye penisilin adını verdi.

Bulgularını bir yıl sonra British Journal of Experimental Pathology’de yayımladı. 1943’te Royal Society üyeliğine seçildi, 1944’te de “sir” unvanını aldı.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 10 Eylül 2016 20:04


18 Ekim 2008 15:40       Mesaj #2
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Ad: Sir Alexander Fleming2.jpg
Gösterim: 435
Boyut: 50.5 KB

Sir Alex ander Fleming


(1881-1955)

Sir Hovvard Walter Florey (1898-1968) ve Sir Ernst Boris Cha­in (1906-1979) penisilini bulan, arıtan ve geniş çapta üretimini başlatan üç bilim adamıdır.
Penisilin, bakterileri öldürerek bu mikroplar­dan ileri gelen birçok hastalığın tedavi edile­bilmesini sağlayan antibiyotiklerin ilk örneği olmuştur.

İskoçya'da doğan Fleming, bakteriyoloji öğrenimini bitirdikten sonra Londra'daki St. Mary Hastanesi'nde çalışmaya başladı. İnsan vücudunun dokularına zarar vermeksizin mikropları öldürebilen bir madde bulmak için bu hastanenin laboratuvarında sayısız deney yaptı. En çok başvurduğu yöntem bakterileri, örneğin kan zehirlenmesine ve çıbanlara ne­den olan stafilokokları, özel olarak hazırlan­mış peltemsi bir maddeyle dolu olan küçük yuvarlak kaplarda üretmekti. Sonra bu besi ortamına çeşitli maddeler katarak, o madde­lerin bakterileri öldürüp öldürmediğini sını­yordu.

1928'de bir gün bu kaplardan birinin kapa­ğını kapamayı unuttu. Birkaç gün sonra kabı yeniden eline aldığında, besi ortamının yüze­yinde bir küf katmanının oluştuğunu ve pelte­nin içine düşmüş sporlardan (üreme hücrele­rinden) üreyen bu küf mantarlarının çevresin­deki stafilokokları öldürdüğünü fark etti. Bu­nun üzerine, Penicillium cinsinden olan bu küf mantarlarını incelemeye başladı. Mantar­ların, bakterileri yok eden etkili bir madde salgıladığını anlayan Fleming, bu bakteri öl­dürücü maddeye, yani antibiyotiğe "penisi­lin" adını verdi.

Bu madde, bakterilerden ileri gelen hasta­lıkların önlenmesinde büyük bir umut ışığı yakmıştı. Ama ilaç olarak kullanılabilmesi için bol miktarda elde edilmesi, arıtılması ve önce hayvanlar, sonra insanlar üzerinde de­nenmesi gerekiyordu. Çok uzun çalışmalar gerektiren bu güç işi de Florey ve Chain adlı iki bilim adamı gerçekleştirdiler.

Avustralya doğumlu Howard Florey ile Al­man asıllı Ernst Chain, İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde bu maddeyi arıtmakla görev­li bir araştırma grubuna başkanlık ettiler ve 1941'de ilacı hastalar üzerinde denediler. So­nuçlar çok olumluydu ve penisilinin, bulaşıcı hastalıklardan kan zehirlenmesine kadar bir­çok hastalığın sorumlusu olan çeşitli bakteri­leri öldürdüğü kanıtlanmıştı. Böylece Fleming' in buluşu, Florey ve Chain'in çabalarıyla tıbbın ve insanlığın hizmetine sunulmuş olu­yordu. Kısa sürede, binlerce insanın yaşamını kurtaran penisilinin ve öbür antibiyotiklerin kullanılmaya başlamasıyla tıpta antibiyotikler çağına adım atıldı.

Fleming, Florey ve Chain'in çalışmaları en büyük ödüle değer görüldü ve 1945 Nobel Tıp Ödülü bu üç bilim adamı arasında bölüştü­rüldü.

MsxLabs & Temel Britannica

Son düzenleyen Safi; 10 Eylül 2016 01:12
AndThe_BlackSky
10 Nisan 2011 18:39       Mesaj #3
AndThe_BlackSky - avatarı
Ziyaretçi
Ad: Sir Alexander Fleming3.jpg
Gösterim: 467
Boyut: 49.3 KB

FLEMİNG (sir Alexander)


İngiliz doktor ve bakteriyolog
(Lochfield Farm, Darvel, Ayrshire, 1881 - Londra 1955).

Fleming tüm kariyerini Londra St. Mary's hastanesinde yaptı. Bakteriyoloji profesörü oldu, sonra bakteriyoloji bölümünde müdür yardımcılığı, Aşı enstitüsü'nde müdürlük yaptı. 1922'de Allison'la birlikte, lizozim'in engelleyici özelliklerini keşfetti. Penicillium türü içindeki küfün özelliklerini inceledi ve streptokok için çok kolay yayılan ve engelleyici olan penisilinin, bu küfün salgıladığı bir öz olduğunu gözlemledi (1927 -1929).

Böylelikle, transız askeri doktor Ernest Duchesne'in 1897'de küflerin antimikrobik etkisi konusunda yaptığı çalışmaların doğruluğunu kanıtladı, fakat kimyasal araştırmalarla bir sonuca varmak için gerekli araçlardan yoksundu. 1939'da H. W. Florey ve E. B. Chain, onun çalışmalarından yola çıkarak kimyasal olarak penisilini izole edip, farmakolojik ve klinik incelemesini yaptılar, böylece bu antibiyotiğin endüstriyel üretimini olanaklı kıldılar.

1945 yılında Fleming, Chain ve Florey ile birlikte Nobel tıp ödülü'nü aldı.

Kaynak: Büyük Larousse
Son düzenleyen Safi; 10 Eylül 2016 01:13
Daisy-BT
1 Ağustos 2011 17:10       Mesaj #4
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Alexander Fleming

Ad: 1.JPG
Gösterim: 435
Boyut: 16.5 KB

(d. 6 Ağustos 1881 – ö. 11 Mart 1955)
penisilini bulan İngiliz bakteriyolog. İngiltere'de bakteriyoloji profesörü.

Londra’da hastanede bulunduğu 1924-1948 yılları arasında ilmi çalışmalarda bulundu. 1927 yılında başlayarak penicillium cinsi içinde bir küfün özellikleri üzerinde incelemeler yaptı. Çıbanlara sebep olan bakterilerin üretilmesi sırasında havadan gelen bazı sporların saf kültürü mavi-yeşil renkli bir küf lekesi gibi çevrelediğini ve bakterileri öldürdüğünü tespit etti. Aynı sene penicillium üzerindeki bakteriyolojik tetkiklerini bitirmesine rağmen maddeyi üretmek için maddi imkânı olmadığından 1939 yılına kadar bekledi. Sir Howart Florey, Ernest Boris Chain adlı bilginler kendisine yardımda bulundular ve beraberce penisilinin formolojik ve klinik çalışmalarını Oxford Okulunda bitirdiler. Böylece sınai olarak penisilinin üretimi Amerika’da başladı. İki arkadaşı ile birlikte 1945 yılında Nobel Tıp Ödülünü kazandı. Başlıca eseri Penisilinin Tatbikatta Kullanılması adlı kitabıdır.

Eğitimi


Fleming Lochfield, İskoçya doğumludur. Kilmarnock’taki akademide iki yıl bulundu ve ardından I. Dünya Savaşı çıkana dek Londra’daki St. Mary’s Hospital’da hizmet verdi. Savaş esnasında cephelerde bulundu. Cephelerdeki hizmeti sırasında askerlerin enfeksiyonlar sonucu korkunç ölümlerine şahit olmuştu, savaşın bitiminden sonra St. Mary’s Hospital’a geri döndü ve çalışmalarını antiseptikler üzerinde yoğunlaştırdı.

Fleming her iki keşfini de 1920li yıllarda rastlantılar sonucu yapmıştır. İlki olan lizozom, Fleming’in içinde bir bakteri ağı olan kapların içine hapşırması sonucu bulundu. Birkaç gün sonra fark etti ki mukusla temas eden bölgedeki bakteriler ölmüştür.

Ad: 2.JPG
Gösterim: 414
Boyut: 14.0 KB

Penisilin


Fleming’in laboratuarı her zaman dağınık olurdu, fakat 1928 yılının Eylül’ünde bu durum bir avantaja dönüştü, labotatuarın dört bir yanına dağılmış türlü deneyleri bir düzene sokmaya çalışıyordu. Sıraya koyarken her birini dikkatle inceliyordu ki ilginç bir mantar kolonisi keşfetti, mantarlar Staphylococcus aureus bakterisi tarafından sarılmış kaplarda yetişmişlerdi. Fakat dikkatle incelendiğinde görünecekti ki bu mantarlar, zararlı olmaya potansiyeli olan bakterileri yıkıyordu. Bunun anlamı mantarın zararlı hücreleri yok ettiğiydi. Bunun önemini hemen kavradı ve bir yıl sonra (1929da) Penisilin adını verdiği keşfi hakkında bir makale yayınladı.
Fleming genellikle bahçe toprağı ile çalışırdı, bu da bir kimyager için zor bir işti, çünkü bahçe toprağını analiz etmek, elemek ve içinde doğru mantarları yetiştirmek uzun ve zahmetli bir süreçti. Fleming buluşunu buradan daha ileriye taşımadı. Buluşun bu günkü haline gelmesi iki farklı bilim adamına kalmıştı, Howard Florey ve Ernst Boris Chain, penisilininin geliştirilip etkili bir hale getirilmesini sağladılar. Bu çalışmaları sayesinde II. Dünya Savaşı ve sonrasında pek çok insanın yaşamı kurtuldu. Fleming, 11 Mart 1955 yılında 73 yaşındayken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Buluşuyla modern tıbbın antibiyotiklere bakışını değiştirmiş, milyonların yaşamını kurtarmıştır.
kurtarılan yaşam sadece bir kalp kırıklığıdır diye anısına kitap yazılmıştır...

Ödülleri


Fleming gerçekleştirdikleri sebebiyle 1944 yılında şövalyelik unvanını aldı. Fleming, Florey, ve Chain, 1945 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülünü paylaştılar. Fakat II. Dünya Savaşında milyonların hayatını kurtarmış olmak Fleming için çok daha büyük bir onur olacaktı.
Fleming, Michael H. Hart'ın kaleme aldığı “List of the Most Influential Figures in History” (En Etkin 100 - Sabah Kitapları, 1994) isimli eserde 43üncü sırada yer aldı Fleming, ressam James McNeil Whistler’ın daveti sonucu 1891de kurulmuş ve her daldan sanatkarı bünyesinde kabul eden Chelsea Sanat Kulübünün de üyelerindendir. Fleming mikrop boyamalarıyla kulübe kabul edilmiştir, çünkü bakteriler görünmezdir ama Fleming onları parlak renklere boyayarak görünür kıldı ve bu yöntem bugün bile laboratuarlarda kullanılmaktadır.

Ölümü


Fleming, 11 Mart 1955 yılında 73 yaşındayken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Buluşuyla modern tıbbın antibiyotiklere bakışını değiştirmiş, milyonların yaşamını kurtarmıştır.
Son düzenleyen Safi; 10 Eylül 2016 00:44
21 Şubat 2012 13:07       Mesaj #5
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI

Alexander Fleming Kimdir?


İskoçya doğumlu,aslen İngiliz olan ve penisilini bulan Bakteriyolog.1881-1955 yılları arasında yaşayan Fleming İngiltere'de Bakteriyoloji Profesörüydü. Londra’da hastahânede bulunduğu 1924-1948 yılları arasında ilmî çalışmalarda bulundu.

1927 yılından başlayarak penicillium cinsi içinde bir küfün özellikleri üzerinde incelemeler yaptı. Çıbanlara sebep olan bakterilerin üretilmesi sırasında havadan gelen bâzı sporların saf kültürü mavi yeşil renkli bir küf lekesi gibi çevrelediğini ve bakterileri öldürdüğünü tespit etti.

Aynı sene penicillium üzerindeki bakteriyolojik tetkiklerini bitirmesine rağmen maddeyi üretmek için maddî imkânı olmadığından 1939 yılına kadar bekledi. Sir Howart Florey, Ernest Boris Chain adlı bilginler kendisine yardımda bulundular ve beraberce penisilinin formolojik ve klinik çalışmalarını Oxford Okulunda bitirdiler. Böylece sınâî olarak penisilinin üretimi Amerika’da başladı. İki arkadaşı ile birlikte 1945 yılında Nobel Tıp Armağanı'nı kazandı. Başlıca eseri Penisilinin Tatbikatta Kullanılması adlı kitabıdır.

Kaynak: Bilimnet
Son düzenleyen Safi; 10 Eylül 2016 00:46
10 Eylül 2016 00:54       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Sir Alexander Fleming


Doğum: 1881, Darvel Ayrshire
Ölüm: 1955, Londra
İngiliz hekimi ve bakteriyoloğu.

Londra'nın Sainte - Marie Hastanesi'nde çalıştı. 1927'den sonra penicillium cinsinden bir küfün özelliklerini inceledi ve bu küfün penisilin adı verilen bir madde çıkardığını gördü. Meslektaşları Florey ve Chain, 1940'ta penisilini deriştirmeyi ve toz hâline getirmeyi başardılar. 1942'de Royal Society üyeliğine seçildi. 1944'te sir unvanını aldı. 1945'te Nobel Tıp Ödülü'nü iki meslektaşıyla paylaştı.

Başlıca yapıtı:


"Penicilin, İts Practical Application" (Penisilin ve Pratik Uygulaması, 1945) dur.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
10 Eylül 2016 00:55       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Sir Alexander Fleming

Ad: Sir Alexander Fleming4.jpg
Gösterim: 439
Boyut: 42.8 KB

(1881 - 1955),
antibiyotik işlevli cisim lizozomu keşfetti; ayrıca bir antibiyotik olan ve Penicillium notatum isimli mantardan üretilen penisilini buldu, bu icadıyla Nobel ödülü kazandı.

Fleming Lochfield , İskoçya doğumludur. Kilmarnock’taki akademide iki yıl bulundu ve ardından Birinci Dünya Savaşı çıkana dek Londra’daki St. Mary’s Hospital’da hizmet verdi. Savaş esnasında cephelerde bulundu. Cephelerdeki hizmeti sırasında askerlerin enfeksiyonlar sonucu korkunç ölümlerine şahit olmuştu, savaşın bitiminden sonra St. Mary’s Hospital’a geri döndü ve çalışmalarını antiseptikler üzerinde yoğunlaştırdı.

Fleming her iki keşfini de 1920li yıllarda rastlantılar sonucu yapmıştır. İlki olan lizozom, Fleming’in içinde bir bakteri ağı olan kapların içine hapşırması sonucu bulundu. Birkaç gün sonra fark etti ki mukusla temas eden bölgedeki bakteriler ölmüştü.

Fleming’in laboratuarı her zaman dağınık olurdu, fakat 1928 yılının Eylül’ünde bu durum bir avantaja dönüştü, labotatuarın dört bir yanına dağılmış türlü deneyleri bir düzene sokmaya çalışıyordu. Sıraya koyarken her birini dikkatle inceliyordu ki ilginç bir mantar kolonisi keşfetti, mantarlar Staphylococcus aureus bakterisi tarafından sarılmış kaplarda yetişmişlerdi. Fakat dikkatle incelendiğinde görünecekti ki bu mantarlar, zararlı olmaya potansiyeli olan bakterileri yıkıyordu, bunun anlamı mantarın zararlı hücreleri yok ettiğiydi. Bunun önemini hemen kavradı ve bir yıl sonra (1929da) Penisilin adını verdiği keşfi hakkında bir makale yayınladı.

Fleming genellikle bahçe toprağı ile çalışırdı, bu da bir kimyager için zor bir işti, çünkü bahçe toprağını analiz etmek, elemek ve içinde doğru mantarları yetiştirmek uzun ve zahmetli bir süreçti. Fleming buluşunu buradan daha ileriye taşımadı. Buluşun bu günkü haline gelmesi iki farklı bilim adamına kalmıştı, Howard Florey ve Ernst Boris Chain, penisilininin geliştirilip etkili bir hale getirilmesini sağladılar. Bu çalışmaları sayesinde İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında pek çok insanın yaşamı kurtuldu.

Fleming gerçekleştirdikleri sebebiyle 1944 yılında şövalyelik unvanını aldı.. Fleming, Florey, ve Chain, 1945Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülünü paylaştılar. Fakat İkinci Dünya Savaşında milyonların hayatını kurtarmış olmak Fleming için çok daha büyük bir onur olacaktı.

Fleming, Michael H. Hart'ın kaleme aldığı “List of the Most Influential Figures in History” (En Etkin 100 - Sabah Kitapları, 1994) isimli eserde 43üncü sırada yer aldı Fleming, ressam James McNeil Whistler’ın daveti sonucu 1891de kurulmuş ve her daldan sanatkarı bünyesinde kabul eden Chelsea Sanat Kulübünün de üyelerindendir. Fleming mikrop boyamalarıyla kulübe kabul edilmiştir, çünkü bakteriler görünmezdir ama Fleming onları parlak renklere boyayarak görünür kıldı ve bu yöntem bugün bile laboratuarlarda kullanılmaktadır.

Fleming, 11 Mart1955 yılında 73 yaşındayken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Londra’daki St.Paul Katedralindeki anıtmezarına bir milli kahramancasına gömülmüştür. Buluşuyla modern tıbbın antibiyotiklere bakışını değiştirmiş, milyonların yaşamını kurtarmıştır.


Daha fazla sonuç:
Alexander Fleming

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç