Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 29 Aralık 2017  Gösterim: 91.175  Cevap: 1

İletişim nedir? Medya nedir? Türleri nelerdir?

eren bakıcı
10 Kasım 2008 16:54       Mesaj #1
eren bakıcı - avatarı
Ziyaretçi
İletişim nedir? Medya nedir? Türleri nelerdir?
EN İYİ CEVABI _KleopatrA_ verdi

İletişim Nedir?


İletişim kavramının farklı alanlarda birbirinden farklı anlamlarda kullanılmasına ilişkin yapılan bir araştırmada, 15 ayrı anlamda kullanıldığı belirlenmekle birlikte iletişim sözünün konumuz bağlamında ilk çağrışımı, insanlar arasında duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına bildirimi olmaktadır.Tüm yaşamı boyunca, psikolojik olarak insanın, varlığını bildirmek ve varlığının farkındalığının kendisine bildirilmesi ihtiyacı vardır.Bu ihtiyaç içindeki insan, sözlü veya sözsüz çeşitli iletişim yollarına kaçınılmaz olarak başvurur. Her türlü iletişim insanın psikolojik gereksinmelerinin sonucudur. Kendisini tanıması, tanıtması ve dönüt alarak kendini değerlendirmesinde bu iletişim süreçleri önemli rol oynar. Kişiler arası iletişimle ilgili olarak yapılan tanımların buluştuğu nokta bu iletişimin psikolojik nitelikli bir bilgi alışverişi olduğu yolundadır(Capelle 1987). Evrim merdiveninin en üst basamağını işgal eden, en evrimli hayvan olarak tanıdığımız insan jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır.Ancak düşünürken, konuşurken, yazarken, dinlerken sürekli olarak, sembollerden oluşan dili kullanmaktayız.

Sponsorlu Bağlantılar

İletişim Araçları


Bilgi akışını sağlayan araçlara verilen addır. Bu akış, "bireyden çoğula" veya "çoğuldan bireye" yönüyle olan iletişime göre çeşirtlenirler. İletişimde duyuya yönelik algılama da söz konusudur. Algılama ve algılatma adına iletişimi sağlayacak, karşılıklı bilgi aktarımını sağlayacak araçlar, iletişim araçları ile sağlanmaktadır. Bunları şu şekilde gruplandırmak mümkündür:
 1. Bilişsel iletişim araçları: Sanal ortamda, bilgi teknolojilerini kullanılarak gerçekleştirilen, bireysel veya toplu iletişim araçlarıdır. Örneğin e-postalar, formlar, chat'ler, messenger'lar,web kamera'lar, bloglar, vb.
 2. Görsel-İşitsel iletişim araçları: Göz ve Kulağımıza hitap eden, multimedya teknolojilerini kullanan, iletişim araçlarıdır. Örneğin tv, sinema, radyo, vb.
 3. Telekomünikasyon iletişim araçları: Göz ve kulağa hitap eden, elektrik, elektronik / elektromanyetik, optik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilen iletişim araçlarıdır. Örneğin telefon, cep telefonu, fax, telex, vb.
 4. Kali-Grafik iletişim araçları: Yazı ve çizi ile oluşturularak formatlandırılan ve basım - yayım araçları ile yapılan iletişimdir: Gazeteler, dergiler, afişler, el ilanları, tabelalar, mektuplar, notlar, kitaplar,vb.
 5. Organizasyon iletişim araçları: Ekipler aracılığıyla gerçekleştirilen , kişi veya topluma aktarılacak mesajları tanıtım - eğlence - eğitim - gezme - tüketme adına ileten etkinliklerin sağladığı iletişimin araçlarıdır: Fuarlar, event marketing konserleri, defileler, konferans, vb.
 6. Sanatsal iletişim araçları: ister plastik, ister estetik olsun hertürlü sanat faaliyeti veya sanatcı ile sağlanacak iletişimin araçlarıdır: Dans, resim, müzik, şarkı, sergi, konser, tiyatro, defile, heykel, seramik, animasyon, vb.
Ayrıca sportif iletişim, özürlü iletişimi, politik iletişim, kültürel iletişim,psikolojik iletişim araçları da sayılabilir.,

Medya Nedir?
Her çeşit bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran, eğlendirme, bilgilendirme, ve eğitme gibi 3 temel sorumluluğa sahip görsel, işitsel ve hem görsel, hem işitsel araçların tümüne medya diyoruz.

SINIF ORTAMINDA SIKÇA KULLANILAN GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLAR
 • Görsel Araçlar: Kitaplar, Yazı ve gösterim Tahtaları, Resimler, Gerçek Eşyalar ve Modeller, Projektörler.
 • İşitsel Araçlar: Radyo, Pikap ve Plaklar, Teyp, Ses Bantları ve CD’ler, Kompakt Disk
 • Görsel-İşitsel Araçlar: Film Makinesi ve Hareketli Filmler, Kapalı Devre Televizyon, Video, Kuklalar, Tiyatro, Eğitsel Geziler
 • Teknoloji Destekli Araçlar: Teleteks ve Videoteks Uygulamaları, etkileşimli video, iletişim uyduları.
Geliştirilen kaynaklar değişik duyu organlarından etkilenmekte, bazıları tek bir duyu organımızı etkilerken bazıları, birden çok duyu organımıza hitap etmektedir. Bu araç-gereçlerden bir kısmı öğretme-öğrenme süreçlerinde soyut yaşantılar sağlarken, bazıları somut yaşantılar sağlamaktadır. Bazıları yapıları bakımından mekanik, elektronik-mekanik veya elektronik olabilmektedir. Bir araç bazı özellikleri açısından bir gruba girerken bazı özellikleri açısından başka bir gruba girebilmektedir.
 • Yansıtma Özelliği olan görsel Araçlar: Tepegöz, Slaytlar ve slayt projektörü, film şeridi ve film projektörü, data show
 • Yansıtma Özelliği Olmayan Görsel Araçlar ve Alan Gezileri: Gerçek nesneler, modeller, alan gezileri, hareketsiz resimler,
 • Basılı Materyaller: Kitaplar, Ders Notları, Dergiler
 • Gösteri Yerleri: Kara Tahtalar, Çok amaçlı Tahtalar, Sınıf içi Sergiler, Kuklalar, Tiyatro
 • İşitsel Araçlar: Radyo, Kasetçalar, Pikap
 • Hareketli Araçlar(Görüntüler):Televizyon, Video Makinası, Film, Videokaset
 • Bilgisayarlar: Video Projektörü, Çoklu Ortam
 • İletişim(Telekomünikasyon): Radyo Yayını, Telekonferans, Bilgisayar Telekonferansı, Televizyon,

Son düzenleyen Safi; 29 Aralık 2017 16:31

_KleopatrA_ tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:
paneli aç