Arama

Eski zamanlarda tarım ve ticaret nasıldı?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 6 Mayıs 2019 Gösterim: 17.165 Cevap: 1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
10 Kasım 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Eski zamanlarda tarım ve ticaret nasıldı?
EN İYİ CEVABI SeRCaX.TR verdi

Günümüzdeki geçim kaynakları

1. Tarım
2. Sanayi
Sponsorlu Bağlantılar
3. Ticaret
4. Turizm
5. Bankacılık
6. Sigortacılık
7. Ulaşım
8. İletişim
9. Çeşitli hizmet alanlar gelir

Geçmişten günümüze geçim kaynakları…

 • İnsanın var oluşundan günümüze kadar çeşitli geçim kaynaklarının varlığı, toplumsal yapının farklılaşmasında etkili olmuştur
 • İnsanlar yaşamlarını kolaylaştırmak için
 • önce hayvan gücünü,
 • sonra buharı,
 • Daha sonra da elektriği kullanmaya başlamışlardır
 • MS 11 ve 12 yy. da tarım ve hayvancılık önemini korumakla birlikte ticaret de çok önemliydi
Ticaretin gelişmesiyle ülkeleri ekonomik anlamda birbirine bağlayan yollar oluşmaya başladı
 • Hititler döneminde var olan yollar, Roma döneminde geliştirildi ve yeni yollar yapıldı
 • Ticaret, devletler için önemli bir gelir kaynağı oldu.
 • Ticaret yolları uzundu ve tam güvenli değildi.
 • Bu yüzden Selçuklular döneminde ticaret kervanlarının rahatlığı için kervansaraylar yaptırıldı.
 • Osmanlılar da aynı amaçla hanları inşa etmişlerdi.
 • İpek Yolu, Asya ve Avrupa arasındaki toplumsal değişim ve etkileşim açısından önemli bir yere sahip olmuştu.
 • 1500'lü yıllarda, toplumlar arası ticaretin gelişmesiyle ülkeler arasında ekonomik ilişkiler de gelişmeye başlamıştır.
 • Ticaretin denizaşırı ülkelerle yaygınlaşması, özellikle Avrupa açısından önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır.
 • Ekonomik yaşam, Batı Avrupa'da buhar makinesinin icadı ile değişmeye başlamıştı.
 • 17.yüzyılda başlayan hızlı bilimsel gelişmeler tarım ve ticaret gelirlerini arttırmış, böylece Sanayi Devriminin temelleri atılmıştır.
 • Sanayi Devrimi'yle toplumların yaşamlarında, köklü değişiklikler olmuş, üretim ve ulaştırma araçlarında da büyük gelişmeler meydana gelmiştir.
 • Dünya hızla yayılan bir makineleşmeye yönelmiş, nüfus daha hızlı artmaya başlamıştır.
 • Teknoloji alanındaki gelişmeler üretimi artırırken insan gücüne olan gereksinimi azaltmıştır.
 • Sanayi Devriminden sonra tarımda makineleşmeye geçilmesiyle topraktan elde edilen ürün miktarı artmıştır.
 • Bilgisayarın icadı, bilgi paylaşımında önemli bir adım olmuştur.
 • Bilgisayarın ve İnternet'in en önemli özelliği, değişimlerden küçük bir grubun değil; toplumun tamamının çok kısa sürede etkilenebilmesidir.
 • Örneğin, Sanayi Devrimi'nin yaşandığı dönemlerde bir makinenin daha verimli çalışmasının sağlanması en çok o işletmeyi ya da o bölgeyi etkilemekteydi.
 • Oysa bugün bilişim teknolojilerindeki küçük bir buluş tüm Dünya'yı inanılmaz hızda etkileyebilmektedir.
 • Birbirinden çok uzakta olan fabrikalar bir merkezden kolayca yönetilmeye başlanmıştır.
 • Hatta bilgisayar sayesinde bazı işlerde ev, ofis gibi kullanılmaktadır.
 • Tarımda yakın zamana kadar ağırlıklı olarak klasik bitki ıslahı yöntemleri kullanılmıştır.
 • Yirminci yüzyılın sonlarında biyoloji alanında önemli gelişmeler olmuş ve bu gelişmeler, insanoğlunun tarımsal ürün ihtiyacının karşılanmasına da yansımıştır.
 • Son yıllarda, biyoteknoloji ile gen aktarımı yapılarak hastalıklara daha dayanıklı ürünler elde edilmektedir.
 • Biyoteknolojinin temel amaçları arasında yeni çeşit geliştirmek ve mevcutlarda genetik çeşitlilik oluşturmak da sayılabilir.
 • Günümüzde kaybolmakta olan türlerin korunmasında, çoğaltılması zor olan türlerin üretiminde, çeşitli doku kültürü yöntemleri uygulanmaktadır.
 • Biyoteknolojinin dünyadaki tarımsal gıda ihtiyaçlarını karşılamada etkili bir yöntem olduğu savunulsa da bunun insan sağlığını tehdit ettiğini ileri süren görüşler de mevcuttur.
 • Buna rağmen hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacını karşılamak için, tohum geliştirmede kullanılan bu teknik şimdilik vazgeçilmez olarak görülmektedir.
BAKINIZ Teknolojiye Yenik Düşen Meslekler (Eski Meslekler)
Son düzenleyen Safi; 6 Mayıs 2019 11:53
SeRCaX.TR - avatarı
SeRCaX.TR
Ziyaretçi
10 Kasım 2008       Mesaj #2
SeRCaX.TR - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.

Günümüzdeki geçim kaynakları

1. Tarım
2. Sanayi
Sponsorlu Bağlantılar
3. Ticaret
4. Turizm
5. Bankacılık
6. Sigortacılık
7. Ulaşım
8. İletişim
9. Çeşitli hizmet alanlar gelir

Geçmişten günümüze geçim kaynakları…

 • İnsanın var oluşundan günümüze kadar çeşitli geçim kaynaklarının varlığı, toplumsal yapının farklılaşmasında etkili olmuştur
 • İnsanlar yaşamlarını kolaylaştırmak için
 • önce hayvan gücünü,
 • sonra buharı,
 • Daha sonra da elektriği kullanmaya başlamışlardır
 • MS 11 ve 12 yy. da tarım ve hayvancılık önemini korumakla birlikte ticaret de çok önemliydi
Ticaretin gelişmesiyle ülkeleri ekonomik anlamda birbirine bağlayan yollar oluşmaya başladı
 • Hititler döneminde var olan yollar, Roma döneminde geliştirildi ve yeni yollar yapıldı
 • Ticaret, devletler için önemli bir gelir kaynağı oldu.
 • Ticaret yolları uzundu ve tam güvenli değildi.
 • Bu yüzden Selçuklular döneminde ticaret kervanlarının rahatlığı için kervansaraylar yaptırıldı.
 • Osmanlılar da aynı amaçla hanları inşa etmişlerdi.
 • İpek Yolu, Asya ve Avrupa arasındaki toplumsal değişim ve etkileşim açısından önemli bir yere sahip olmuştu.
 • 1500'lü yıllarda, toplumlar arası ticaretin gelişmesiyle ülkeler arasında ekonomik ilişkiler de gelişmeye başlamıştır.
 • Ticaretin denizaşırı ülkelerle yaygınlaşması, özellikle Avrupa açısından önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır.
 • Ekonomik yaşam, Batı Avrupa'da buhar makinesinin icadı ile değişmeye başlamıştı.
 • 17.yüzyılda başlayan hızlı bilimsel gelişmeler tarım ve ticaret gelirlerini arttırmış, böylece Sanayi Devriminin temelleri atılmıştır.
 • Sanayi Devrimi'yle toplumların yaşamlarında, köklü değişiklikler olmuş, üretim ve ulaştırma araçlarında da büyük gelişmeler meydana gelmiştir.
 • Dünya hızla yayılan bir makineleşmeye yönelmiş, nüfus daha hızlı artmaya başlamıştır.
 • Teknoloji alanındaki gelişmeler üretimi artırırken insan gücüne olan gereksinimi azaltmıştır.
 • Sanayi Devriminden sonra tarımda makineleşmeye geçilmesiyle topraktan elde edilen ürün miktarı artmıştır.
 • Bilgisayarın icadı, bilgi paylaşımında önemli bir adım olmuştur.
 • Bilgisayarın ve İnternet'in en önemli özelliği, değişimlerden küçük bir grubun değil; toplumun tamamının çok kısa sürede etkilenebilmesidir.
 • Örneğin, Sanayi Devrimi'nin yaşandığı dönemlerde bir makinenin daha verimli çalışmasının sağlanması en çok o işletmeyi ya da o bölgeyi etkilemekteydi.
 • Oysa bugün bilişim teknolojilerindeki küçük bir buluş tüm Dünya'yı inanılmaz hızda etkileyebilmektedir.
 • Birbirinden çok uzakta olan fabrikalar bir merkezden kolayca yönetilmeye başlanmıştır.
 • Hatta bilgisayar sayesinde bazı işlerde ev, ofis gibi kullanılmaktadır.
 • Tarımda yakın zamana kadar ağırlıklı olarak klasik bitki ıslahı yöntemleri kullanılmıştır.
 • Yirminci yüzyılın sonlarında biyoloji alanında önemli gelişmeler olmuş ve bu gelişmeler, insanoğlunun tarımsal ürün ihtiyacının karşılanmasına da yansımıştır.
 • Son yıllarda, biyoteknoloji ile gen aktarımı yapılarak hastalıklara daha dayanıklı ürünler elde edilmektedir.
 • Biyoteknolojinin temel amaçları arasında yeni çeşit geliştirmek ve mevcutlarda genetik çeşitlilik oluşturmak da sayılabilir.
 • Günümüzde kaybolmakta olan türlerin korunmasında, çoğaltılması zor olan türlerin üretiminde, çeşitli doku kültürü yöntemleri uygulanmaktadır.
 • Biyoteknolojinin dünyadaki tarımsal gıda ihtiyaçlarını karşılamada etkili bir yöntem olduğu savunulsa da bunun insan sağlığını tehdit ettiğini ileri süren görüşler de mevcuttur.
 • Buna rağmen hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacını karşılamak için, tohum geliştirmede kullanılan bu teknik şimdilik vazgeçilmez olarak görülmektedir.
BAKINIZ Teknolojiye Yenik Düşen Meslekler (Eski Meslekler)
Son düzenleyen Safi; 6 Mayıs 2019 14:07

Benzer Konular

30 Ağustos 2016 / Misafir Cevaplanmış
6 Mayıs 2019 / Misafir Cevaplanmış
18 Kasım 2016 / Ziyaretçi Cevaplanmış
12 Nisan 2009 / üeüe Cevaplanmış
18 Nisan 2010 / Misafir Cevaplanmış