Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 22 Ağustos 2016  Gösterim: 41.752  Cevap: 7

Isı enerjisi hareket enerjisine nasıl dönüşür?

sıla---sıla
11 Kasım 2008 16:35       Mesaj #1
sıla---sıla - avatarı
Ziyaretçi
Enerji dönüşümü nasıl gerçekleşir?
EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Isı enerjisi, hareket enerjisine, hareket enerjisi de ısı enerjisine dönüşebilir. Örneğin, silgiyle yazılan yazıların silinmesi sonucunda silgi hareket ettiği için sürtünmenin de etkisiyle ısınır yani hareket enerjisi ısı enerjisine dönüşmüş olur.Aynı şekilde buharlı trenlerde su, ısı enerjisi yardımıyla ısınıp buhara dönüşür ve bu buhar yardımıyla tren hareket etmiş olur. Bu örnekte de ısı enerjisinin hareket enerjisine dönüşmesi söz konusudur.

BAKINIZ
Sponsorlu Bağlantılar
Isı Nedir? Isı Enerjisi Hakkında Genel Bilgiler
Enerji (Erke) Nedir? Enerji Birimleri ve Enerji Türleri
Enerji dönüşümü nedir?

Son düzenleyen Safi; 22 Ağustos 2016 20:52


11 Kasım 2008 16:41       Mesaj #2
kompetankedi - avatarı
SMD Bir Dünyalı
Enerji dönüşümü nedir?
Yaşantımızdaki enerji dönüşümleri
 • Barajlardaki depolanmış suyun potansiyel enerjisi vardır. Bu potansiyel enerji su servest bırakılınca hareket enerjisine dönüşür ve elektrik üreten jeneratörlerin dönmesini sağlayarak elektrik enerjisine dönüşür.
 • Silgi ile yazdıklarımızı sildiğimiz zaman silginin ısındığını farkederiz. Burada haraket enerjisi ısı enerjisine dönüşmüştür.
 • Biskletlerde yer alan dinamo tekere sürtünerek döner ve bisiklette bulunan ufak bir ampülü yakar. Bu durumda hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşmüştür.
 • Kaydırakta kayan çocuklar kaydırağın tepesine çıkyıklarında yere göre bir potansiyel enerjiye sahip olurlar. Kayarlarken bu potansiyel enerji kinetik enerjiye yani hareket enerjisine dönüşür.
 • Buharlı trenlerde ısı enerjisi yardımıyla su ısıtılır ve buhar oluşturulur bu buhar ise trenin hareket etmesini sağlar. Isı enerjisinden hareket enerjisine dönüşüm söz konusudur.
 • Vantilatörlerde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşür.
 • Yakılan bir odunun içindeki enerjinin ısı enerjisine dönüşmesi
ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
Daha önce de bahsettiğimiz gibi hiçbir enerji kaybolmaz. Sadece dönüşüm sonucu başka bir enerji türü olur. Yani, evrendeki enerji toplamı değişmez. Buna enerjinin korunumu denir. Bu kısmı daha çok şekiller vasıtasıyla anlatmak istiyorum. Şekilleri görmek için başlıklara basın.

İlk örneğimiz hidroelektrik santrali. Kademe kademe anlatmakta yarar görüyorum.
Nehirlerden gelen suyun kinetik enerjisi barajda potansiyel enerjiye dönüşür.

DEVAMI Enerji dönüşümü nedir?

Son düzenleyen Safi; 22 Ağustos 2016 20:54
22 Mart 2009 09:48       Mesaj #3
Keten Prenses - avatarı
Üye
ISI ENERJİSİ VE ISI MAKİNELERİ
Isı Enerjisinin Kaynakları ve Doğuşu
Absorbe edilerek iş gördürülen ısı enerjisinin başlıca kaynağı güneşin yaydığı enerjidir. Elektrik fırını, tost makinesi, direnç bobini gibi makinelerle elektriksel enerji de ısı enerjisine dönüştürülür. Ağır atomlar parçalanarak kütle kaybına uğradığı yahut hafif atomlar kütle kaybı ile bir araya geldiği zaman atom enerjisi, ısı enerjisine dönüşür.

Bunlar ısı enerjisinin nasıl elde edildiğini yahut nasıl serbest hale geçtiğini gösteren dört ana yola ait örneklerden bir kaçıdır: (1) Kimyasal etki (2) Elektrik enerjisinin ısıya dönüştürülmesi, (3) Mekaniksel enerjinin sürtünmesiyle ısıya çevrilmesi ve (4) nükleer değişmelerin meydana getirdiği ısıdır. Her durumda herhangi biçimdeki kaybolan enerjinin yerini ısı enerjisi alır. Dolayısıyla ısı da bir başka biçimde enerji teşkil eder.

Isının ne olduğunu açıklayan aynı derecede önemli ve ilginç başka görüşler de vardır. Her katı, sıvı ve gaz cisim hareketli bir çok küçük parçacıklardan meydana gelmiştir. Bu parçacıklara molekül, atom ve (Atomun dış yörüngesinde) elektron gibi adlar verilmiştir. Bilginler katı, sıvı veya gaz bir cismin ısı aldığı zaman parçacıklarının hızlarında artma olduğunu ispatlamışlardır. Cisim soğudukça hız azalır. O halde ısı enerjisi, cismin sahip olduğu bir çeşit kinetik enerjidir.
Bu sebepten ısı, 'sıcaklıkları farklı iki cisim arasında akabilen biçimde bir enerjidir'. Diye tanımlanabilir. Bir cisme ısı ilave edilmesi, moleküllerinin hareketini, dolayısı ile kinetik enerjiyi arttırır.

Isı Enerjisine Tesir Eden Faktörler

Isı, aynı zamanda molekül hareketlerinin de bir ölçüsüdür. Bu hareketler, kıta cisimlerde, sabit bir konumda asla uzaklaşmayan parçacıklarda bir titreşim halinde kendini gösterir. Moleküllerin sıvılardaki hareket serbestliği, katı cisimlere göre, daha fazladır. Çünkü bunlarda hareketi sınırlayan yalnız içinde bulunduğu kaptır. Kapalı kapta bulunmayan gaz moleküllerinin hareketi ise sınırsızdır.

Bunların her birinde, sıcak cismin hızlı hareket eden molekülleri ile soğuk cismin yavaş hareket eden molekülleri arasındaki çarpışmalardan dolayı, ısı sıcak moleküllerden soğuk moleküllere geçer. Hızlı hareket eden moleküllere ait enerjilerden bir kısmı, yavaş hareket eden moleküllerin hızlandırılmasına yarar.
Bir cismin sahip olduğu toplam kinetik enerji, o cisimdeki ısı miktarı için bir ölçüdür. Bu sebepten, ısı enerjisi ile birlikte düşünülmesi gereken üç faktör vardır; (1) Cismin parçacıklarının veya moleküllerinin sayısı ile belirli olan kütlesi, (2) Moleküllerin ortalama faaliyeti, ve (3) bir cismin özgül ısınma ısısıdır. 'Özgül ısınma ısısı' terimi daha ileride tanımlanacaktır. Başka bir deyimle, ısı enerjisi hıza, ağırlığa ve hareketteki moleküllerin sayısı ile iletebildiği ısı miktarına göre değişir.

Sıcaklık ve Birimleri
Isı miktarını ölçmede atılan ilk adım, cisimdeki sıcaklık değişmesinin ölçülmesiyle başlar. Çeşitleri birbirinden farklı çok sayıda ölçme aleti vardır ve bunlar, üç temel sıcaklık ölçü sistemlerine göre yapılır.

Ölçme Aletleri
Termometreler. Var olması halinde, cismin sıcak, yoksa soğuk oluşu, ısının cisimler üzerinde meydana getirdiği en bariz bir etkidir. Isı, ölçülebilen sıcaklık değişmeleri meydana getirir. Genel olarak adi sıcaklıkların ölçülmesinde kullanılan alete, 'termometre' denir. termometrelerin çoğu, alt kısmında depo vazifesi görecek ufak bir şişkinliği bulunan dar kesitli bir cam boru ile içerisine konmuş bir akışkandan meydana getirilmiştir. Termometreler, bir sıvının ısınarak genleşmesi ve soğuyarak büzüşmesi prensibine göre çalışır. Cam tüp üzerinde bölüntüler yapılmıştır; Böylece, akışkanın yükselmesi veya alçalması şeklinde görülen, sıcaklıktaki bir yükselme veya düşme, doğrudan doğruya okunabilir.
Son düzenleyen Safi; 22 Ağustos 2016 20:53
nötrino tarafından gönderilmiş olan #4 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
5 Kasım 2012 09:38       Mesaj #5
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Isı enerjisi hareket enerjisine dönüşür mü, dönüşmez mi?

Alıntı

Isı enerjisi hareket enerjisine nasıl dönüşür örnek verir misiniz?

Enerjiler birbirlerine dönüşebilirler (Hareket enerjisi ısı enerjisine, ısı enerjisi de hareket enerjisine dönüşebilir.Kinetik-potansiyel, potansiyel-kinetik, ısı enerjisi-elektrik enerjisi...vs gibi)!

Isı enerjisinin hareket enerjisine dönüşümüne örnekler;
 • Buhar türbinlerinde ısı enerjisi buhar enerjisine, buhar enerjisi de hareket enerjisine dönüşür!
 • Araba motorlarının ısı enerjisi hareket enerjisine dönüşmektedir!
 • Ağzı bir tıpa ile kapalı olan cam tüp ısıtıldığında tüpün içindeki hava ısınarak genleşir ve tıpayı hareket ettirir.Burada ısı enerjisi hareket enerjisine dönüşmüş oluyordur!
Son düzenleyen nötrino; 19 Ocak 2016 13:25
5 Kasım 2012 09:57       Mesaj #6
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Hareket enerjisi ısı enerjisine nasıl dönüşür?

Hareket enerjisinin ısı enerjisine dönüşümüne örnekler;
 • Bir kalemi elinizin içinde ileri geri çevirerek hareket ettirdiğiniz zaman kalemin ısındığını farkedersiniz.Burada hareket enerjisi ısı enerjisine dönüşmüş oluyordur!
 • Bir yazıyı silgi ile sildiğiniz zaman silgi hareket ederek ısınır.Burada da hareket enerjisi ısı enerjisine dönüşür!
 • İki cismi birbirine sürttüğünüz zaman bu cisimler hareket ederek ısınır.Bu durumda da cisimlerdeki hareket enerjisi ısı enerjisine dönüşür!
Son düzenleyen nötrino; 19 Ocak 2016 13:21
4 Aralık 2012 12:08       Mesaj #7
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Isı enerjisi nasıl hareket enerjisine dönüşür, örnek verir misiniz?

Yukarıda dönüşüm ile ilgili örnekler verildi!
 • Bir cisim ısı aldığı zaman cisme ait parçacıkların (molekül) hareketi artar,hızlanır.Dolayısıyla ısı enerjisi cismin aynı zamanda kinetik (hareket) enerjisidir ve enerji sürekli dönüşüm halindedir!
Son düzenleyen nötrino; 19 Ocak 2016 13:18
19 Ocak 2016 13:46       Mesaj #8
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Isı enerjisi hangi enerjilere dönüşebilir?

Isı enerjisi, mekanik enerjiye, elektrik enerjisine, ışık enerjisine dönüşebilir!

Alıntı

Isı birimleri nelerdir?

Isı birimleri, Kalori (cal) ve Joule ( J ) olarak ifade edilir!


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç