Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 20 Şubat 2016  Gösterim: 121.145  Cevap: 7

Bağlam, bağdaşıklık ve bağdaştırma nedir?

Ayd09aN
15 Kasım 2008 14:10       Mesaj #1
Ayd09aN - avatarı
Ziyaretçi
Bağlam, bağdaşıklık ve bağdaştırma nedir? Bağlam, bağdaşıklık ve bağdaştırma hakkında bilgiler ve örnekler verir misiniz?

Ben 10. Sınıf Öğrencisiyim. Öğretmenimiz Benden Bağlam - Bağdaşıklık Ve Bağdaştırma İle İlgili Bilgiler Toplayıp, O Konuyu Benim Anlatmamı İstedi. Özellikle Bu Konunun Sadece Tanım Değil Açıklayıcı Olmasına Dikkat Çekti. Yani Derste Öğretmenlerimizin Anlattığı Şekilde Olmalıymış Ve Sınıf Arkadaşlarımın Anlaması Gerekiyormuş. Bana Yardımcı Olursanız Çok Sevinirim...

Saygılar
EN İYİ CEVABI fadedliver verdi
BAĞLAŞIKLIK
Tanım: Bir metinde dil öğelerinin (ek, kelime ve kelime grupları) dil bilgisi kurallarına uyularak yan yana getirilmesine (cümle oluşturulmasına) bağlaşıklık (dil bilgisi bağıntısı) adı verilir. Bağlaşıklık cümlede aşağıda unsurların gerçekleşmesinde etkilidir.

Sponsorlu Bağlantılar
1. Bağlaşıklık cümlede anlam belirsizliğini ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluğunu engeller.
Ör: Geleceğini annemden duydum.==> “Onun geleceğini annemden duydum.” ve ya “Senin geleceğini annemden duydum.”
Yarışmada birinci olduğuna sevindim. ==> “Senin yarışmada birinci olduğuna sevindim.” Ya da “Onun yarışmada birinci olduğuna sevindim.”

2. Eklerin eksik veya yanlış kullanılmasına ve bundan doğacak anlatım bozukluğuna engel olur.
Ör: Bu çocuklar fakir ülkenin, savaş nedeniyle gerekli eğitimi alamayan çocuklardır.==>
Bu çocuklar fakir ülkenin, savaş nedeniyle gerekli eğitimi alamayan çocuklarıdır.
Senin en sevdiğim yanın derslerine düzenli çalıştığındır. ==> Senin en sevdiğim yanın derslerine düzenli çalışmandır.

3. Dolaylı tümleç eksikliğini ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluklarını engeller.
Ör: Öğrencileri rahat edecekleri odalara yerleştirip, en iyi imkânları sağladı. ==>Öğrencileri rahat edecekleri odalara yerleştirip onlara en iyi imkânları sağladı.
Burada daha çok eski arkadaşlarını arıyor, hasret duyuyordu. ==> Burada daha çok eski arkadaşlarını arıyor, onlara hasret duyuyordu

4. Nesne eksikliklerini ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluklarını engeller.
Ör: Televizyona çok bakıyor, akşama kadar kapatmıyor. ==> Televizyona çok bakıyor, televizyonu akşama kadar kapatmıyor
Herkesin fikrine saygı gösteriyor, dinliyor.==> Herkesin fikrine saygı gösteriyor, onları dinliyor

5. Özne eksikliğini ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluklarını engeller:
Ör: Kapıya dayanmayın, dün boyandı ==> Kapıya dayanmayın, kapı dün boyandı.
Nüfus sayımı bu yıl yapıldı, bir hayli artmış==> Nüfus sayımı bu yıl yapıldı, nüfusumuz bir hayli artmış

6. Fiilin veya yardımcı fiilin yanlış kullanılmasını ve bundan doğan anlatım bozukluklarını engeller
Ör: Ekşiyi az, acıyı ise hiç sevmezdi ==> Ekşiyi az sever, acıyı ise hiç sevmezdi.
Kitap için kendine verilen paranın eksik ve yeterli olmadığını söyledi. ==> Kitap için kendine verilen paranın eksik olduğunu ve yeterli olmadığını söyledi
Bu davranışıyla bize yarar mı sağladı zarar mı belli değil Bu davranışıyla bize yarar mı sağladı zarar mı verdi belli değil

7. Kelimelerin cümle içinde yanlış yerde kullanılmasını ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluklarını engeller.
Ör: Alınan bu karar savaşta askerin daha çok ölmesine neden oldu ==> Alınan bu karar savaşta daha çok askerin ölmesine neden oldu
İzinsiz inşaata girilmez ==> İnşaata izinsiz girilmez.

8. Gereksiz kelime kullanılmasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller:
Ör: Yalnız gitmekten korkmuş, annesiyle birlikte gitmiş. ==> Yalnız gitmekten korkmuş, annesiyle gitmiş
Yüksek sesle bağırmana gerek yok ==> Bağırmana gerek yok.

9. Tamlama yanlışlıklarını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller
Ör: Kaza yerine birçok askerî ve polis aracı geldi ==> Kaza yerine birçok askerî araç ve polis aracı geldi
Bu önlemler ekonomik ve sağlık açısından olumlu sonuçlar verdi  Bu önlemler ekonomik açıdan ve sağlık açısından olumlu sonuçlar verdi

10. Etken ve edilgen fillerin bir arada kullanılmasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller:
Ör: Bütün yemekleri hazırlayıp bir kenara koyulmalıdır “Bütün yemekleri hazırlayıp bir kenara koymalıdır” ve ya Bütün yemekler hazırlanarak bir kenara koyulmalıdır.
Bazı yolcuların giriş işlemleri yapmaya başlandı Bazı yolcuların giriş işlemleri yapılmaya başlandı

11. Ek fiilin kullanılmamasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller
Ör: Boyu kısa bedeni de pek biçimli değildi Boyu kısaydı bedeni de pek biçimli değildi
O yaşlı şair geleneklere bağlı, ama yeniliklere kapalı değildi O yaşlı şair geleneklere bağlıydı, ama yeniliklere kapalı değildi

12. Farklı yüklemlerin aynı özneye bağlanmasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller.
Ör: Hiç kimse okula gelmedi, geziye gitti  Hiç kimse okula gelmedi, herkes geziye gitti
Annem hiçbirimizi azarlamaz, severdi  Annem hiçbirimizi azarlamaz, hepimizi severdi
Her gün okula geç geliyor, erken gelmiyor  Her gün okula geç geliyor hiç erken gelmiyor.
Herkes konuşuyor, ders dinlemiyor.  Herkes konuşuyor, hiç kimse ders dinlemiyor


BAĞDAŞIKLIK
Tanım: Dil öğelerinin (ek, kelime ve kelime grupları) aralarında oluşturdukları anlam bağıntılarına denir. Kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana gelerek oluşturdukları söz gruplarına bağdaştırma denir. Bağdaşıklık cümlelerde aşağıdaki durumlarda etkili olarak anlam bozukluklarını engeller.

1. Birbiriyle çelişen ifadelerin bir arada bulunmasını ve bundan doğabilecek anlatım bozukluklarını engeller.
Ör: Sanırım bu işi mutlaka kabul edecektir.  Bu işi mutlaka kabul edecektir ve ya Sanırım bu işi kabul edecektir
Gönderdiğim paketi eminim bugüne kadar almış olmalısınız Gönderdiğim paketi eminim bugüne kadar aldınız veya Gönderdiğim paketi bugüne kadar almış olmalısınız.

2. Olumlu ve olumsuz durumlarda kullanılacak fillerin karıştırılmasını ve bundan doğabilecek anlatım bozukluklarını engeller: ( Olumlu durumlar için: sağladı, vesile oldu, sağladı; olumsuz durumlar için ise: neden oldu, sebep oldu, yol açtı vb. fiiller kullanılır.
Ör: Bana yardım ederek kısa sürede işi bitirmeme sebep oldu.  Bana yardım ederek işi kısa sürede bitirmemi sağladı
Laf taşıyarak aralarının bozulmasına katkıda bulundu.  Laf taşıyarak aralarının bozulmasına sebep oldu.

3. Cümlenin kurumundaki mantık hatalarını ve bundan kaynaklanan anlatım bozukluklarını engeller.
Ör: Sigara içmeye devam ederseniz ölürsünüz hatta kanser bile olursunuz.  Sigara içmeye devam ederseniz kanser olursunuz hatta ölürsünüz.
Bırakın düşmeden yürümeyi koşamaz bile o.==> Bırakın koşmayı düşmeden yürüyemez bile o.

4. Yakın sesli ve ya yakın anlamlı kelimelerin anlamlarının birbiriyle karıştırılmasını ve bundan doğacak anlatım bozukluklarını engeller.
Ör: Başvurduğu işyerinden son öğretim durumunu gösterir belge istediler.  Başvurduğu işyerinden son öğrenim durumunu gösterir belge istediler
Yunus’un saçları büyümüş.  Yunus’un saçları uzamış

5. Deyimlerin yanlış kullanılmasını ve bundan kaynaklanacak anlatım bozukluklarını engeller.
Ör: O kadar sinirliydi ki yüzünden dökülen bin parçaydı.  O kadar sinirliydi ki yüzünden düşen bin parçaydı
Çocuk, arkadaşlarının dediklerine kulak astığı için bu duruma düştü.==> Çocuk arkadaşlarının dediklerine kulak asmadığı için bu duruma düştü.

Adam hâkimin odasının önünden geçerken içeriye göz gezdirdi.==> Adam hakimin odasının önünden geçerken içeriye göz attı.
Son düzenleyen ahmetseydi; 20 Şubat 2016 21:00 Sebep: iç başlık ve soru düzeni.


fadedliver
15 Kasım 2008 14:15       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
DİL VE ANLATIM
1) Anlatım

Herhangi bir konu üzerinde konuşurken veya bir konu üzerine yazarken,belli bir gayeyi gerçekleştirmek isteriz.Bu gaye,bizi dinlemekte veya okumakta olanlara bilgi vermek,onları nda bizim gibi düşünmelerini,belli bir olay içinde yaşamalarını sağlamak olabilir.Duygu ve düşüncelerimizi maksadına uygun olarak dil ve anlatım kuralları içerisinde ifade etmeye “ anlatım “denir.
2) Anlatıma hazırlık

Neyi ,niçin ve nasıl anlatmak gerektiği üzerinde düşünmeden konuşmak ve yazmak tutarlı olmaz.Kişi hem konuşurken hem de yazarken düşünerek hareket etmek zorundadır.Aksi halde konudan uzaklaşabilir, amacını dışına çıkabilir ve konuyla anlatım biçimi birbirine ters düşebilir.Bu da sözlü ve yazılı anlatımda ki başarıyı engeller.
Dipnot Koyma:Yazıda geçen herhangi bir söz yada sözcükle ilgili olarak sayfa altına koyan aydınlatıcı, ek bilgiler içeren yada kaynak belirten açıklamaya dipnot denir.Yazımızı yazarken kendi birikimlerimizle birlikte başka kaynaklardan da yararlanırız.Bu kaynakları sayfaların altında dipnot olarak belirtiriz.Bu dipnotlar yazının rasgele değil, kaynaklardan yararlanarak bir emek sonucu hazırlandığını gösterir.

Dipnot Koymanın Amaçları:
  • Yazıda savunulan görüş ve düşüncelerin doğrulunu desteklemek
  • Bilgilerin kaynağını göstererek,yazanı n katkısını ortaya koymak,
  • Bilgilerin doğruluk ve güvenirliği ile ilgili olarak okuyucuya deneyim imkanı vermek,
  • İlgili konularda yazmak isteyenlere başvuru imkanı sağlamak.
Metinde yapı:Her yazı kendi düzeni ,teması ve ifade biçimiyle kendi içinde anlamı olan organik bir birliktir.
Metinde yer alan kelimeler, kelime grupları ve cümleler anlatım bütünlüğünün oluşmasını sağlayan ögelerdir.Bu ögeler anlamlı bir bütün olarak paragrafları oluşturmuş ve paragraflarda metinde anlamlı bir bütün sağlayacak şekilde bir araya getirilmiştir.
Seçilen sözcükler, kullanılan ifadeler ,hedef kitleye ve metnin yazılış amacına uygun olmak durumundadır. Toplanan bilgiler ve kişisel deneyimler de yine hedef kitleye ve metnin yazılış amacına göre düzenlenmelidir.
Metinlerde özelden genele gidilebileceğ i gibi genelden özele de gidilebilir. Ancak tutarlı bir sıra ve derecelendirmenin bulunması gerekir.Ana düşünce etrafında birleşen yardımcı düşünce, bilgi deneyim ve örnekler sebep-sonuç ilişkisine göre düzenlenmelidir.
Gözlem:Ayrıntıları fark etmeyi sağlar.İyi bir gözlemci olan yazar, bu ayrıntıları okuyucuya da hissettirir.
Gözlemlerin etkin olduğu anlatımlarda görsel ögeler öne çıkarılarak betimlemeler yapılır, akla ve düşünceye hitap eden anlatımlarda ise açıklamalı ve tartışmacı bir anlatım yapılır.
Özet Çıkarma:Bir yazıyı ya da yapıtı anlamını yitirmeden belli bir oranda daraltıp küçültmeye denir.
Özetleme, okunan bir yapıtın bellekte rasgele kalan ayrıntıları olmadığı gibi ,yapıtın kimi yerlerinden gelişigüzel alınmış cümleler topluluğuda değildir.Özetleme önemliyi önemsizden alıp özetleme işidir.
Not: Anlatıma hazırlık aşamasında bilgi toplamak , deneyimlerimizi topladığımız bilgilerle zenginleştirmek, düşüncelerimizi gruplandırmak, anlatımı türünün okuyucu ve dinleyici üzerindeki etkisini belirlemek gerekir.bilgi toplamak için okumak ,araştırmak,not almak,özet çıkarmak,alıntı yapmak gerekir.
3) Anlatımda tema ve konu

Konu:Her yapıtın bir temeli her fikrin bir dayanağı varsa ,her yazınında mutlaka bir konusu vardır.Yazı yazmaya karar veren kişi için ,her varlık,her olay,her düşünce,her mesele kısacası her şey kompozisyon konusu olabilir.
Üzerinde söz söylenilen ,fikir yürütülen yazı yazılan herhangi bir olay ,düşünce veya duruma denir.
Tema: Şiirde meydana getirilen duygu,düşünce ve hayale denir.Konudan hareketle yansıtılmak istenen duygu hali şiirin bütününe sindirilir.
Ana Fikir: Okuyucuya iletilmek istenen düşüncedir.Yazarı n, bir konuyu okuyucuya aktarma amacıyla yazmış olduğu yazının omurgasıdır.
Başlık: Yazı başlığı o yazıda işlenilmesi düşünülen ana fikrin aynasıdır.Yazı başlığı okuyanların ilgisini çekmeli,onlara tesir etmelidir.Okuyucu başlığa bakınca yazının nelerden söz edebileceğini kestirebilmelidir.

Tema ve Konu arasındaki ilişki:
  • Tema ,sınırlandırılıp somutlaştırılarak “konu” haline getirilir.
  • Tema daha genel, konu ise daha özel ve somuttur.
  • Konu görmek ve izlemekle algılanabilirken tema daha çok kavranılır.
  • Alıntı

15 Kasım 2008 14:30       Mesaj #3
Keten Prenses - avatarı
Üye
Kelime ,kelime grupları yada cümlelerin metinde bulunduğu yere bağlı olarak farklı anlamlar kazanmasına “bağlam” denir. Arabam sıfırdır bir sorun çıkarmaz. “sıfır”kelimesi cümlelerde
Öğrencilerimden üç kişi sıfır aldı. kullanışına göre anlam kazanır.

Bir metin yalnızca dil bilgisi kurallarına göre düzenlenmez.Dil öğelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları da vardır.Bu anlam bağıntılarına bağdaşıklık denir.Kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana getirerek oluşturduğu söz gruplarına bağdaştırma denir. Dil tek tek kelimelerle konuşulmaz.Bir kavramı anlatması için birden fazla kelime yan yana getirilerek bir şey anlatılır.”Ben dergiye yetiştirmek için gün boyu evde zorlukla bir hikaye yazdım”cümlesindeki dil öğeleri (Ben ,dergi, yetiştirmek ,için ,gün boyu ,ev, zorlukla ,bir hikaye ,yazmak) arasında anlam ilişkisi vardır.”Hikaye “yazılan bir şeydir.Bir “yer”de yazılır mesela “ev”de …Öylesine de yazılabilir bir yere “yetiştirmek için “de yazılabilir.Yetiş tirilecek yer bit matbaa,arkadaş ,öğretmen ,okulda olabilir bir “dergi” de olabilir.Yazarken “zorluk”da çekilebilir ,kolaycada yazılabilir.İşte bu cümleyi oluşturan on bir kelimenin bir merkezde anlamlanmasına “ bağdaştırma” denir.
· Bağdaştırmalar, dilde yaygın olarak kullanılan ifadelerle oluşabildiği gibi birbiriyle uyuşmayan kelimelerden de oluşabilir.Çalı demeti Korkunç kıyafet
Ekili tarla Alışılmış Manyak film Alışılmamış
Kurumuş göller Bağdaştırma Masun bir ıssızlık Bağdaştırmalütfen size verilen metinlerini dikkatle okuyun..
Ziyaretçi
24 Kasım 2008 11:34       Mesaj #4
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
öğretmenim benden bir kompozisyon yazmamı istedi ve kompozisyonun içerisinde bağlaşıklık bağdaşıklık ve bağdaştırma dan örnekler olmasını istedi lütfen yardın edin bu akşam son
fadedliver tarafından gönderilmiş olan #5 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
2 Haziran 2011 22:16       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
BAĞLAM: Sözcük, sözcük grupları veya cümlelerin metin içinde kazandığı yeni anlama denir. Örneğin; "Dün hava çok sıcaktı." ve " İnsanlara oldukça sıcak davranır." cümlelerinde "sıcak" kelimesi farklı bağlamlarda kullanılmıştır. Bundan ötürü bağlam, mecaz anlam ve deyimlerin temel taşıdır.

BAĞDAŞIKLIK: Dil öğelerinin dilbilgisi kurallarına göre yanyana gelmesidir. Cümle kurulumunda sistematiği belirler ve dilbilgisi hatalarından kaynaklanan anlatım bozukluklarını önler.

BAĞDAŞIKLIK: Sözcüklerin yeni bir anlam ifade etmek için bir araya gelmesine denir. İsim tamlamaları bağdaşıklık ilkesinin bir sonucudur. Sözcüklerin bağdaşıklık ilkesine göre bir araya gelerek oluşturdukları söz gruplarına bağdaştırma denir. Alışılmış bağdaştırmalar günlük hayatta duymaya alıştığımız ve kafamızda belli çağrışımlar yapan bağdaştırmalardır. Örneğin; "Kuzu gibi sakindi." cümlesindeki benzetme bir alışılmış bağdaştırmadır.Alışılmamış bağdaştırma ise duymaya alışkın olmadığımız yeni anlam ilgileri kuran bağdaştırmalardır. Örneğin; "Vapur limana atladı" ve "Uçurum rengi çığlıklar" alışılmamış bağdaştırmaya örnektir.
21 Ağustos 2011 02:23       Mesaj #7
go_khan - avatarı
Üye
BAĞLAM: Sözcükte çok anlamlılıktır.
örn:
Gökhan yüzünü yıkadı.
Yasemin'le denizde yüzdük
Koyunun derisi yüzüldü.
Meryem'e yüz lira verdim.
Örneklerde görüldüğü gibi sözcüğün kullanıldığı cümleye göre farklı anlamlara girmesi bağlamdır.
BAĞLAŞIKLIK:
Bir metinde dil öğelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yanyana getirilmesine denir.
Örn:
Ev gitti ben bugün
Bu cümle bağlaşıklığa aykırıdır.Doğru sıralanış ve ekler önemlidir!
Ben bugün eve gittim.
Bu cümle şimdi bağlaşıklığa aykırı değildir sözler sıralı ve ekler tamdır.
BAĞDAŞIKLIK:
Eklerin, sözcüklerin ve söz gruplarının(tamlamalar) bilikte oluşturdukları anlam bütünlüğüne bağdaşıklık denir.
örn:Ayşe bugün mutlaka gelmiş olmalı (anlamca çelişen kelimeler)
Yenilmemizi hakemin taraflı tutumuna borçluyuz.(Yenilmemiz hakemin taraflı tutumu yüzündendir)
Ev kazaları ölüme hatta yaralanmalara yol açabilir.(yaralanmalara hatta ölüme neden olabiri diyerek mantıksal bir hata engellenmiş olabilir.)
Görüldüğü üzere bağlaşık söz dizimi ve eklerle (yanlış sıralanmaları ya da eksik kullanılmaları ile)alakalı bağdaşıklık ise cümle içerisindeki anlamları ile alakalı.
BAĞDAŞTIRMA:Söz gruplarıdır.(tamlama gibi)
örn:
Yalnız efe
ağır abi
kırık kalp
altın yüzük
kapı kolu
Normal olan söz gruplarına ALIŞILMIŞ BAĞDAŞTIRMA,mecazlı olanlara (yani tuhaf gelenlere Msn Grin) ALIŞILMAMIŞ BAĞDAŞTIRMA denir.
örn:ağlayan çocuk -uyuyan inek-kör adam <---ALIŞILMIŞ

ağlayan kaya - uçan inek - kör hayaller<---ALIŞILMAMIŞ.
Benden bu kadar şimdilik, gece gece anca bu kadar oluyor Msn Grin En iğrenç ve gereksiz bir konudur Msn Tongue.Çünkü detaylı olarak zaten anlatım bozukluklarında (bağlaşıklık-bağdaşıklık)-sözcükte anlamda(bağlam)-söz öbekleri (bağdaştırma) konularının içinde işleniyor.
dance1Turkiye Hepinize başarılar TurkiyeDanceTürkiyemCheerleaderturkiyem

---------- Mesaj tarihi 02:23 ---------- Önceki mesaj tarihi 02:21 ----------

BAĞLAM: Sözcükte çok anlamlılıktır.
örn:
Yüzümü yıkadım.
Denizde yüzdük
Koyunun derisi yüzüldü.
Ona yüz lira verdim.
Örneklerde görüldüğü gibi sözcüğün kullanıldığı cümleye göre farklı anlamlara girmesi bağlamdır.
BAĞLAŞIKLIK:
Bir metinde dil öğelerinin dil bilgisi kurallarına uyularak yanyana getirilmesine denir.
Örn:
Ev gitti ben bugün
Bu cümle bağlaşıklığa aykırıdır.Doğru sıralanış ve ekler önemlidir!
Ben bugün eve gittim.
Bu cümle şimdi bağlaşıklığa aykırı değildir sözler sıralı ve ekler tamdır.
BAĞDAŞIKLIK:
Eklerin, sözcüklerin ve söz gruplarının(tamlamalar) bilikte oluşturdukları anlam bütünlüğüne bağdaşıklık denir.
örn:Babam bugün mutlaka gelmiş olmalı (anlamca çelişen kelimeler)
Yenilmemizi hakemin taraflı tutumuna borçluyuz.(Yenilmemiz hakemin taraflı tutumu yüzündendir)
Ev kazaları ölüme hatta yaralanmalara yol açabilir.(yaralanmalara hatta ölüme neden olabiri diyerek mantıksal bir hata engellenmiş olabilir.)
Görüldüğü üzere bağlaşık söz dizimi ve eklerle (yanlış sıralanmaları ya da eksik kullanılmaları ile)alakalı bağdaşıklık ise cümle içerisindeki anlamları ile alakalı.
BAĞDAŞTIRMA:Söz gruplarıdır.(tamlama gibi)
örn:
Yalnız efe
ağır abi
kırık kalp
altın yüzük
kapı kolu
Normal olan söz gruplarına ALIŞILMIŞ BAĞDAŞTIRMA,mecazlı olanlara (yani tuhaf gelenlere Msn Grin) ALIŞILMAMIŞ BAĞDAŞTIRMA denir.
örn:ağlayan çocuk -uyuyan inek-kör adam <---ALIŞILMIŞ

ağlayan kaya - uçan inek - kör hayaller<---ALIŞILMAMIŞ.
Benden bu kadar şimdilik, gece gece anca bu kadar oluyor Msn Grin En iğrenç ve gereksiz bir konudur Msn Tongue.Çünkü detaylı olarak zaten anlatım bozukluklarında (bağlaşıklık-bağdaşıklık)-sözcükte anlamda(bağlam)-söz öbekleri (bağdaştırma) konularının içinde işleniyor.Hepinize başarılar
20 Aralık 2012 13:59       Mesaj #8
_EKSELANS_ - avatarı
Üye
İletişimin doğru gelişebilmesi için anlatımda cümlelerimizin dil bilgisi kurallarına uy­gun olması ve cümleyi oluşturan sözcüklerin anlamca birbirini tamamlaması gerekir. Bir parçada dil öğelerinin dil bilgisi kurallarına göre yan yana getirilmesine bağ­laşıklık (dil bilgisi bağıntısı) denir. Sabah-tan rastla-dı-m ben bir güzel-e...

.....[Devamı].....


Daha fazla sonuç:
bağlam nedir

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç