Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 3 Temmuz 2016  Gösterim: 40.140  Cevap: 4

Türk alfabesini kullanan devletler hangileridir?

zehranural
17 Kasım 2008 16:26       Mesaj #1
zehranural - avatarı
Ziyaretçi
Türk alfabesini kullanan devletler hangileridir?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
Türk alfabesini kullanan devletler'' sözü bir anlamda Türk milleti nin kullandığı alfabeler oluyor..

TÜRKLER'İN KULLANDIKLARI ALFABELER

 • Göktürk
 • Uygur
 • Arap
 • Latin
 • Kiril
Kullanıldığı dönem
Sponsorlu Bağlantılar
 • VII-IX. yüzyıllar
 • VIII-XVIII. yüzyılar
 • XI-XX. yüzyıllar
 • XX. yüzyıl başlarından itibaren
 • XX. yüzyıl başlarından itibaren
Harf sayısı
 • 38 harf: 4'ü sesli, 26'sı sessiz, 8'i ise bitişken
 • 18 harf: 4'ü sesli 14'ü sessiz
 • 29 harf: 3'i sesli 27'si sessiz
 • 29 harf: 8'i sesli 21'i sessiz
 • 40 harf: Her ülkede farklı harfler ve sayıları da değişik
Yazıldığı yön
 • Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru
 • Sağdan sola
 • Sağdan sola
 • Soldan sağa
 • Soldan sağa
Harflerin özellikleri
 • Harfler ayrı yazılıyor; kelimeler arasında ":" var
 • Harfler başta, ortada ve sonda farklı biçimde yazılıyor; harfler bazen bitişik.
 • Harfler başta, ortada ve sonda farklı biçimde yazılıyor; harflerin ayrı ve bitişik yazılmasının kuralları var.
 • Harfler ayrı veya el yazısında bitişik yazılabiliyor. Büyük ve küçük harfler diye farklı şekiller var.
 • Harfler ayrı, Latin alfabesine benzer yönleri fazla
TÜRK

GÖKTÜRK ALFABESİ


Türkçe'nin yazıldığı il alfabe, bugünkü bilgilere göre Batı'da "runik" diye tanınan Göktürk alfabesidir. Bu alfabenin eski Türk damgalarından doğduğu, dolayısıyla Türkler tarafından icat edildiği kabul edilmektedir. Türkler arasında VII-IX. yüzyılla arasında yaygın olarak kullanılmıştır. Bu yazıya Batı'da runik denmesinin sebebi harflerinin eski İskandinav yazıtlarında kullanılmış ve runik alfabe diye adlandırılan yazınız harflerine benzemesidir. Bu alfabe Danimarkalı William Thomsen tarafından çözülmüştür. Göktürk alfabesiyle yazılan 732 yılında yazılan Kültigin abidesi Türk edebiyatının yazılı ilk eseri sayılmaktadır.
38 harften oluşan alfabenin 4'ü sesli, 26'sı sessiz, 8'i ise bitişken harftir. İçinde yuvarlak ünlü (o, ö, u, ü) bulunan sözleri doğru okuyabilmek için o sözleri önceden bilmek ve kestirmek gerekir. Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru yazılır. Harfler birbiriyle bitişmez; taş ve eşya üzerine kazınmaya elverişlidir.

UYGUR ALFABESİ


Türkler'in Göktürk alfabesinden sonra ve Arap alfabesinden önce kullanmış oldukları yazı sistemleri içinde en önemli alfabedir. VIII. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar Doğu Türkistan'dan İstanbul'a kadar geniş bir alanda kullanılmıştır. Bu alfabe Ârâmî kökenli Soğd alfabesinden çıkmıştır. Genellikle Uygur yazısı olarak bilinen bu yazınız diğer Türkler'ce de kullanılmış olması mümkündür. Uygur alfabesi Türkçe^nin yazımı için elverişli olmadığı halde 1000 yıl gibi uzun bir süre kullanılmıştır. Uygur alfabesiyle yazılmış eserlerin çoğunu Budizm, Maniheizm ve Hristiyanlık'a ait metinler meydana getirir. Bu alfabe Türkler İslâmiyet'i kabul ettikten sonra da kullanılmıştır. Kutadgu Bilig denilen eserin üç nüshasından biri Uygur harfleriyle yazılmıştır.
18 harften oluşan alfabenin 4'ü sesli 14'ü sessiz harftir. Arap alfabesinde olduğu gibi harfler başta, ortada ve sonda farklı biçimde yazılmaktadır.

ARAP ALFABESİ


Tarih boyunca Türk diline uygulanan yazılar arasında en uzun sürelisi, aynı zamanda en yaygın olanı ve muhtemelen Türkler'in İslâm'a girmeye başladıkları IX. yüzyıldan itibaren kullanılmıştır. Hâlâ bu alfabeyi kullanan Türk halkları vardır. Türkçe'yi Arap harfleriyle ilk defa yazanlar Karahanlılar olmuştur. Mevcut bilgilere göre bu alfabeyle yazılan ilk metin Divanü Lûgati't-Türk adlı eserdeki yazılardır.

LATİN ALFABESİ


1928'de Atatürk'ün yaptığı harf inkılâbıyla Türkiye Türkçesi'nin yazımında kullanılan en son alfabe Latin alfabesidir. Bu alfabe bugün Türkiye'den başka Kıbrıs ve Yugoslavya'daki Türkler'ce de kullanılmaktadır.
29 harften oluşan bu alfabenin 21'i sessiz, 8'i sesli harftir. Sağdan sola doğru yazılır. Harfler birbiriyle bitiştirilerek de bitiştirilmeyerek de yazılabilir. Bu alfabede yer alan harfler asıl Latin alfabesinden farklıdır. Asıl Latin alfabesindeki "q/Q", "x/X" ve "w/W" harfleri yoktur. Buna karşılık ı, ö, ü, ğ, ç ve ş harfleri vardır.

KİRİL (SLAV) ALFABESİ


Osmanlıca ve Türkiye dışındaki Türk dil ve lehçelerinin yazımında Arap alfabesinden sonra en geniş ölçüde kullanılan alfabedir. XVIII. yüzyıl başlarında Hristiyanlık'ı yaymak için Çuvaşlar'a giden Ruslar bu dili kendi harfleriyle (Kiril) yazdılar. Eski Sovyetler Birliği idaresindeki Türkler'ce 1937-1940 yılları arasında Stalin rejimi tarafından bu alfabe kabul ettirilmiş ve her Türk boyu için farklı alfabeler yapılmıştır. Bunun sonucunda Türkler arasında 20 ayrı Kiril alfabesi kullanılmıştır. Bugün de bu alfabeyi kullanmaya devam etmektedirler. Ancak Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra alfabe değiştirme eğilimleri kuvvetlenmiştir. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri arasında kültür alışverişini daha sağlıklı yapmak için ortak alfabe çalışmaları devam etmektedir.

BAKINIZ
Türkçe Nedir?
Türk Dilleri Ailesi
Türkçe - Türkiye Türkçesi
Türk Dilinin Gelişim Tarihi
Türk Yazı Dilinin Tarihî Gelişmesi
Türkçe Dilbilgisi

Son düzenleyen Safi; 3 Temmuz 2016 22:22


Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
atakeen
17 Şubat 2009 19:37       Mesaj #3
atakeen - avatarı
Ziyaretçi

Türkçe - Türkiye Türkçesi


Konuşulduğu ülkeler
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Yunanistan, Ermenistan, İran, Makedonya Cumhuriyeti, Moldova, Suriye, Irak, Kosova.
Şu ülkelerdeki göçmen topluluklar: Hollanda, Almanya, Avusturya, Kanada, ABD, İsrail, Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Belçika, İngiltere, Danimarka, İsveç, İsviçre, Avustralya
Sürgündeki Ahıska Türkleri'nin yaşadığı ülkeler: Kazakistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Özbekistan ve Ukrayna.
Konuşan kişi sayısı
80 milyonu ana dili olmak üzere, yaklaşık 100 milyon. Sıralama 14 arasında

DEVAMI
Türkçe - Türkiye Türkçesi
Son düzenleyen Safi; 3 Temmuz 2016 23:01
17 Şubat 2009 23:13       Mesaj #4
Keten Prenses - avatarı
Üye
soru zaten yanlış. Türk alfabesi derken latin alfabesini yani şimdi kullandığımız devletler mi? ki bu konu oldukça geniş, yoksa tarihteki Türk alfabeleri mi?
Esila Ezgisu
3 Temmuz 2016 17:28       Mesaj #5
Esila Ezgisu - avatarı
Ziyaretçi
Sanırım yazacağın başlık şu olacaktı : Türk Devletinin kullandığı alfabeler... Sen cümleyi biraz karıştırmış ve Türk alfabesini kullanan devletler yazmışsın. Tabi ki bu cümle farklı bir anlam taşıyor. Yani:
Türk Alfabesini Kullanan Devletler:
Türk alfabesi olarak şuan kullandığımız Göktürk alfabesinin Varsayabiliriz.Yani anlamı şu oluyor... ;
Türkiye'den başka Göktürk Alfabesini kullanan diğer ülkeleri yazında belirtmen gerekiyordu. Peki yazman gereken başlık yazıya uyuyormuydu?
Tabi ki uyuyordu. Çünkü sen yazında Türk devletinin Geçmişten günümüze kullandığı alfabeleri sıralamışsın Bu yazın Şu başlığa uyuyor... -Türk Devletinin Kullandığı Alfabeler

Yazım Yararlı olduysa ne mutlu bana... Ve sana da Mutlu düzenli cümleler kurmanı dilerim... Msn Happy Msn Happy Msn Happy
-Esila Ezgisu


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç