Arama

Sera gazı ile küresel ısınma arasında nasıl bir ilişki vardır?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 3 Ocak 2019 Gösterim: 11.354 Cevap: 3
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
7 Aralık 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Sera gazı ile küresel ısınma arasında nasıl bir ilişki vardır?
EN İYİ CEVABI sheitean verdi
kısacası sera gazların havaya salındığı zaman ozon tabakasına zarar veriyor ve ozon tabakası acılıyor.Ozon tabakasının gorevi ise gunesten gelen zararlı ısınları kırarak dunyaya dusmesını saglamak.Ozon tabakası acıldıgı zaman zararlı ısınlar dunyaya dırekt olarak gelır ve bu doganın ısınmasına yardımcı olur.Bunun sonucunda da küresel ısınma olur.

Sponsorlu Bağlantılar
BAKINIZ Küresel Isınma Nedir? Küresel Isınma Hakkında
Son düzenleyen Safi; 3 Ocak 2019 12:46
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
7 Aralık 2008       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
SERA ETKİSİ - GENEL ISINMA - KURESEL ISINMA

Sponsorlu Bağlantılar
ÇEVRE VE EKONOMİK GELİŞME İLİŞKİLERİ
Sanayi devriminden bu yana bir çok ülkede birey başına tüketimin arttığını, beslenme koşullarının iyileştiğini, eğitim düzeyinin yükseldiğini, hastalıkların azaldığını ve insanların hayatta kalma olasılığının uzadığını görüyoruz. Bunların, insanların refah ve mutluluğunun arttığını gösteren gelişmeler olduğunu söylemek mümkün. Gerçi ekonomik gelişmenin nimetleri çeşitli toplumlar arasında eşit ya da âdil bir şekilde dağılmıyor. Bununla birlikte, özellikle 1950’lerden bu yana hemen hemen bütün ülkelerde gelişme yönünde önemli adımlar atıldığını ve başarılar kaydedildiğini görüyoruz.
Ancak, daha önce de belirtildiği üzere bu gelişmelerde fosil kaynaklı enerjinin yaygın bir biçimde kullanılmasının payı çok yüksek. Böylesine bir gelişme beraberinde hava, su ve doğanın tahrip edilmesini, korkunç bir kirlenmeyi, bir çok bitki, böcek ve hayvan türlerinin kaybını da getiriyor. Özellikle yarı-tropik bölgelerde toprak erozyonu tarımsal alanların verimliliğinin devamını tehlikeye atıyor. Balık avlamakta kullanılan yöntemler deniz ürünlerinin geleceğini tehdit eder nitelikte.
Yakın geçmişte ekonomik gelişme olarak gösterilen bazı şeylerin uzun dönemde geçerli olmadığı ortaya çıkmıştır. Bir çok teknolojik buluşun yalnız kısa dönemi kurtardığı ve uzun dönemde çevreye zarar verdiği görülmektedir. Örneğin 1950’lerde “yeşil devrim” diye anılan ve tahıl üretiminde büyük artışlara olanak veren uygulamanın tarım üzerindeki olumsuz etkileri fazla zaman geçmeden ortaya çıkmıştır. “Yeşil devrim” uygulamasında verim arttırmak için kimyasal gübre ve ilâçlara yüklenerek yılda birkaç ürün alınmaya çalışılmıştır. Ancak bir süre geçtikten sonra toprak erozyonu ve verim azalması olayı ile karşılaşılmıştır. Benzeri şekilde yoğun sulama ile verim artışları sağlanmış, fakat fazlasıyla sulanan topraklarda aşırı tuzlanma durumu ortaya çıkmıştır. Bu yüzden bugün Hindistan ve Pakistan gibi ülkeler tarımda ciddî bir verim azalması sorunu ile karşı karşıya bulunmaktadır.
İleriye dönük bakıldığında, gelecekte de ekonomik büyümenin beraberinde enerji talebinde hızla artışlara sebep olacağı açıktır. Bu artışlar yine kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil kaynaklı yakıtlara bağımlı kaldığı sürece ekonomik büyümenin çevre üzerindeki tahribatı, artan biçimde karşımıza çıkacaktır. “Yenilenebilir” diye tanımlanan rüzgâr ve güneş enerjisi gibi kaynakların toplam enerji kaynakları içindeki payının görünür bir gelecekte %5’in üstüne çıkmayacağı anlaşılmaktadır. Bu durumda, ekonomik büyümeyle birlikte hava kirlenmesinin artacağını, “sera” etkisi yapan gazların yoğunlaşarak küresel hava ve iklim değişikliği sürecinin hızlanacağını söylemek kehanet olmayacaktır.
Uzun dönemde ekonomik büyümeyi bugünkü teknoloji ve yaklaşımlarla sürdürmenin mümkün olmadığı anlaşılmalıdır. Dolayısıyla, doğal kaynakların ve çevrenin sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlayacak yeni düzenlemelere gereksinim bulunmaktadır.
SERA ETKİSİ-GENEL ISINMA
Giderek ısınan dünyamızda buzulların erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesi kaplumbağalar açısından; -Doğduğu kumsala gelme durumu? Ve Sıcaklığa bağlı cinsiyet tayini? Yönünden çok önemlidir. Yine Atmosfer sıcaklık artışı kum sıcaklık artışı ve dişi ağırlıklı bir populasyon oluşmasına yol açabilir. Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu küçük kumsallar yok olabilir, adalar küçülebilir, kumsalların genel şekli değişebilir. Bu durumda kaplumbağa kumsal mı değiştirecek? Yoksa nesil bitene kadar o kumsala gelmeye devammı edecekler? Tabii ki bunların tersine fırtına ve kötü hava şartları kumsallarda soğumaya da yol açabilir. Bu durumlara karşılık özellikle yuva yerlerinin değiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun için su altında kalacak yıvaların daha güvenli yerlere taşınması, yuvaların kumsaldaki kuluçkalıklara transferi, kuluçkalıkların gölgelendirilmesi veya stryfoam kutularında yumurtaların geliştirilmesi gibi alternatif koruma yöntemleri ülkemizde başlatılmayı beklemektedir.
Quo vadis?
sheitean - avatarı
sheitean
Ziyaretçi
7 Aralık 2008       Mesaj #3
sheitean - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
kısacası sera gazların havaya salındığı zaman ozon tabakasına zarar veriyor ve ozon tabakası acılıyor.Ozon tabakasının gorevi ise gunesten gelen zararlı ısınları kırarak dunyaya dusmesını saglamak.Ozon tabakası acıldıgı zaman zararlı ısınlar dunyaya dırekt olarak gelır ve bu doganın ısınmasına yardımcı olur.Bunun sonucunda da küresel ısınma olur.

BAKINIZ Küresel Isınma Nedir? Küresel Isınma Hakkında
Son düzenleyen Safi; 3 Ocak 2019 12:49
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
5 Mayıs 2014       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sera gazları atmosferi sarıp güneşten gelen ışınları dünyamızda hapseder ve böylece dünyamız git gide ısınır

Benzer Konular

23 Nisan 2016 / Misafir Cevaplanmış
1 Ekim 2015 / Misafir Cevaplanmış
27 Eylül 2014 / Misafir Cevaplanmış
14 Aralık 2009 / Misafir Soru-Cevap
18 Aralık 2011 / Misafir Soru-Cevap