Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 17 Ağustos 2016  Gösterim: 31.265  Cevap: 2

Buharlaşma ve kaynama nedir? Arasındaki farklar nelerdir?

Ziyaretçi
7 Aralık 2008 18:03       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Buharlaşma ve kaynama nedir? Arasındaki farklar nelerdir?
EN İYİ CEVABI fadedliver verdi
Kaynama, sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu duruma denir ve sıvı fokurdayarak buharlaşmaya başlar.
Buharlaşma, sıvının ısı alarak gaz hale dönüşmesine denir. Her sıcaklıkta buharlaşma olur fakat yalnızca tek bir sıcaklıkta kaynama olur.

Sponsorlu Bağlantılar
kaynama noktası
54235d1471447547 kaynama noktasi nedir kaynama

sıvılarda, çevrenin sıvı üzerinde etkidiği basınç ile sıvının buhar basıncının eşitlendiği sıcaklık. Bu durumda ısı artışı, sıcaklığında yükselme olmaksızın sıvının buhara dönüşmesine neden olur.

Belirli bir sıcaklığın üstünde sıvı, yüzeyinde atmosfere doğru kısmen buharlaşır; bu süreç, buharın etkidiği basınç, sıvının o sıcaklıktaki buhar basıncı denen karakteristik bir değere ulaşmasına kadar sürer. Sıcaklık yükseldikçe buhar basıncı da artar; kaynama noktasında, sıvı içinde oluşan buhar kabarcıkları yüzeye çıkar. Bir sıvının kaynama noktası, üzerinde etkiyen basınca bağlı olarak değişir; normal kaynama noktası, buhar basıncının deniz düzeyindeki standart atmosfer basıncına (760 mm cıva basıncı) eşit olduğu sıcaklıktır. Deniz düzeyinde su 100°C’de kaynar. Daha yüksek yerlerde kaynama noktası sıcaklığı daha düşüktür.

buharlaşma
bir maddenin sıvı ya da katı fazdan gaz (buhar) fazına dönüşmesi. Eğer sıvı içinde buhar kabarcıkları oluşursa bu sürece kaynama, madde katı fazdan doğrudan doğruya buhara dönüşürse süblimleşme (uçunum) denilir.

Buharlaşmaya yol açmak için katı ya da sıvıya ısı eklemek gerekir. Bir sistemde çevre, buharlaşma için yeterli ısıyı veremiyorsa, sistemin kendisi kısmen soğuyarak bu ısıyı sağlayabilir (örn. karpuzu kesip açıkta bırakmak, testiye ıslak tülbent sarmak). Bir katı ya da sıvının atomları ya da molekülleri, kohezyon kuvvetlerinin etkisiyle bir arada tutulur ve buharın oluşması için bu kuvvetlerin üstesinden gelerek atomları ya da molekülleri birbirlerinden ayırmak gerekir. Buharlaşma ısısı, bu kohezyon kuvvetlerini yenmek için harcanması gereken enerjinin ölçüsüdür.

Bir buharın yoğunlaşarak sıvı ya da katı oluşturması da buharlaşmanın tersidir. Bu süreçte ise yoğunlaşan buhardan çevreye ısı aktarılmalıdır. Bu ısının miktarı, değer olarak buharlaşma ısısına eşittir; bu nedenle de buharlaşma ısısı gibi, söz konusu maddenin belirleyici özelliklerinden biridir.

DEVAMI
Kaynama Noktası Nedir?
Maddenin Hal Değişimi

Son düzenleyen Safi; 17 Ağustos 2016 19:41


fadedliver tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
9 Nisan 2009 21:20       Mesaj #3
kompetankedi - avatarı
SMD Bir Dünyalı

Buharlaşma'nın Özellikleri ve Kaynama İle Arasındaki Fark

Kaynama Nedir?


Kaynama sırasında gaz haline geçen sıvı molekülleri (gaz kabarcığı) basıncını düşürerek yüzeye çıkmaya çalışır.Sıvı yüzeyinden ayrılan
kabarcığın basıncı dış basınca (açık hava basıncı) eşit olur. Açık hava basıncı değiştikçe sıvının kaynama sıcaklığı değişir. Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı düşer, sıvının kaynama sıcaklığı azalır.

BUHARLAŞMA
Herhangi bir sıcaklıkta , yüzeyde olan sıvı moleküllerinden ,kinetik enerjisi yüksek olan tanecikler, tanecikler arası çekim kuvvetini yenerek sıvı halden gaz hale geçerler. Bu olaya buharlaşma denir. Buharlaşma sırasında geride kalan sıvı moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi azaldığı için, çevreden ısı alarak enerjisini yükseltir.Buharlaşma olayı bu şekilde devam eder.

BUHARLAŞMA HIZI:

Birim zamanda sıvı yüzeyinden ayrılarak , sıvı halden buhar haline geçen tanecik sayısıdır.
Buharlaşma hızı sıcaklık artıkça, sıvı yüzeyinin alanı artıkça ve sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti azaldıkça, artar.

BUHARLAŞMA İLE KAYNAMA ARASINDAKİ FARKLAR


  • Buharlaşma her sıcaklıkta olur , kaynama belirli sıcaklıkta belirli basınçtadır.
  • Buharlaşma yüzeyseldir , kaynama sıvının her noktasında olur.
  • Sıcaklık artıkça buharlaşma hızı artar , kaynama sırasında buharlaşma hızı maksimum olur.
Buharlaşma hem açık kaplarda hem de kapalı kaplarda olur. Açık kaplarda buharlaşma sıvı tamamen bitinceye kadar devam ederken , kapalı
kaplarda sıcaklıkta sabitse bir süre sonra yoğunlaşma da başlar, çünkü buhar haline geçen moleküller birbirleriyle çarpışırken enerji
alışverişinde bulunurlar. Enerjisi azalan molekül tekrar sıvı hale dönüşür.Bu olaya yoğunlaşma denir.

Buharlaşan molekül sayısı ile yoğunlaşan molekül sayısı birbirine eşit olunca dinamik bir denge kurulur.Bu denge sırasında buhar moleküllerinin sayısı değişmediği için buharın yaptığı basınç da değişmez. Bu basınca , sıvının o sıcaklıktaki denge buhar basıncı yada kısaca buhar basıncı denir.

BUHAR BASINCI

  • Sıcaklık arttıkça artar.
  • Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça azalır.
  • Sıvıda çözünmüş katı madde oranı arttıkça azalır.
Dikkat:
  • Sıvıların buhar basınçları sıvının miktarına ve sıvının yüzey alanına ve buharın hacmine bağlı değildir.
  • Molekülleri arasındaki çekim kuvveti zayıf olan sıvının buharlaşması kolay olduğu için buhar basıncı yüksektir.Buhar basınçları yüksek olan sıvılar uçucudur.
  • Aynı sıcaklıkta iken buhar basıncı yüksek olan (uçucu) sıvının kaynama sıcaklığı düşüktür.
Son düzenleyen Safi; 17 Ağustos 2016 19:46


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç