Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 14 Aralık 2016  Gösterim: 62.489  Cevap: 4

Kevser suresi ve anlamı nedir?

eda
18 Aralık 2008 16:44       Mesaj #1
eda - avatarı
Ziyaretçi
Kevser suresi ve anlamı nedir?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
108 - KEVSER
Mekke'de inmiştir. 3 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim
Sponsorlu Bağlantılar
  1. İnna a'taynakel kevser
  2. Fe salli li rabbike venhar
  3. İnne şanieke hüvel'ebter
ANLAMI
  1. Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik.
  2. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
  3. Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!
Kur'an-ı Kerim'in en kısa süresi­dir. Üç âyettir. 114 sûre içinde 108.dir. Anlamı şöyledir:
"Biz sana Kevser'i Verdik, öyle ise sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl nesli kesik olan sa­na buğzedendir."

Bu sûre, metni en kısa sûre olmak­la beraberer manası en geniş olan sû­relerden biridir. Müfessirler tarafın­dan çok uzun açıklamalara konu ol­muştur. Sûrede geçen "Kevser" ke­limesi birçok yoruma tâbi tutulmuş­tur. Bazılarfşöyledir: Bitmek tüken­mek bilmeyen saadet ve hayır kayna­ğı. Geçtiği her yere kupkuru bir çöl dahi olsa, taze hayat sağlayan cennet ırmağı. Bütün dünyaya hareket geti­recek, dünyayı yenileceyocek ilim ve hizmet deryası.

Kevser, dünyada Hz. Muhammed (S.A.V.)'e verildiği gibi âhirette de ona verilmiştir.
Müşrikler, Hz. Muhammed'in oğ­lu Kasım ölünce, "Artık Muham­med'in soyunu devam ettirecek kim­sesi yok, soyu kuruyacak..." diye se­vindiler ve bunu ifade için kendisine "ebter" dediler. Cenab-ı Hak bu su­rede buna cevap veriyor: "Şunu ke­sin olarak bilin ki, güdük kalacak, so­yu devam etmeyecek, adt sanı unutu­lacak olan sen ve senin dinin değil, asd sana ve senin dinine düşman olan­ların kendileridir."

Müslümanlıktaki kurban ibâdeti de bu sureyle vacip kılınmıştır.


Son düzenleyen Safi; 14 Aralık 2016 04:11


Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
iklim nisa
21 Mart 2009 13:52       Mesaj #3
iklim nisa - avatarı
Ziyaretçi

Kevser Suresi'nin Meali


"Şüphesiz biz, sana Kevser'i verdik.
Şu hâlde Rabbin için namaz kıl ve tekbir
alırken, namazda ellerini boğazına kadar kaldır. Doğrusu asıl soyu kesik olan, sana kin duyandır."

İmam Suyuti'nin Ed-Durru’l Mensur adlı eserinde belirtildiğine göre İbni Ebu Hatem, Hakim, İbni Mürdeveyh ve Beyhaki Süneninde Ali b. Ebitalib’ten şöyle rivayet etmişlerdir: “Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik.” (Kevser) suresi peygamberimize (s) inince, peygamberimiz (s) Cebrail’e dedi ki: Rabbimin emrettiği bu nahr nedir? Dedi ki: Bu hayvan boğazlamak değildir. Bilakis, rabbin sana, namaza başlama tekbirini getirdiğin, rükua gittiğin ve başını rükudan kaldırdığın zaman ellerini kaldırmanı emrediyor. Bu bizim ve yedi kat gökteki meleklerin namazıdır. Her şeyin bir süsü vardır. Namazın süsü de alınan her tekbirde elleri kaldırmaktır.
Peygamberimiz (s) buyurdu ki: Elleri kaldırmak, “rablerine boyun eğmediler, tazarru ve niyazda da bulunmuyorlar.” (Müminun, 76) ayetinde işaret edilen boyun eğmenin ifadesidir."
Son düzenleyen Safi; 14 Aralık 2016 04:12
22 Haziran 2011 14:24       Mesaj #4
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam
Kevser Sûresi ve Anlamı
Bismillahirrahmanirrahim.
innâ a' taynâkel-kevser fe-salli li-rabbike venhar inne sânı eke hüvel ebter.

Kevser Sûresinin Anlamı (Manası)
Biz sana kevseri verdik, o halde sen de Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Asıl zürriyetsiz olan, sana buğzedenin kendisidir.
Son düzenleyen Safi; 14 Aralık 2016 04:24
Misafir
18 Mart 2013 20:42       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Okunuşu:
İnna a’dayna kel kevser. Fesalli li rabbike venhar. İnne şanieke hüvel ebter.
(Tecvidli okunuşu ve harflerin çıkış sesleri yazılışından biraz farklıdır.Bunun için dinlemelisiniz...)

Kevser Suresi Meali:

Bismillâhirrahmânirrahîm
1, 2, 3. (Yâ Muhammedi) Biz sana Kevser'i verdik. Onun için Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.
Son düzenleyen Safi; 14 Aralık 2016 04:25


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç