Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 23 Nisan 2017  Gösterim: 23.967  Cevap: 3

Anadolu'daki ilk yazı hakkında bilgi verir misiniz?

Ziyaretçi
30 Aralık 2008 21:55       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Anadolu'daki ilk yazı hakkında bilgi verir misiniz?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
Yazının asıl doğup geliştiği bölge Ortadoğu olup, alfabenin tarihi bu yörenin eski tarihi ile iç içedir. Mezopotamya‘da Sümer dünyasında başlayan piktografi denen resim yazısı, çivi ve hiyeroglif diye iki karakterde gelişmiştir. Sümer çivi yazısı Akad ve Elam dönemlerinden geçerek Anadolu`ya ulaşmıştır. Anadolu`da ilk yazı örnekleri M.Ö. 2000 başlarında ortaya çıkmaktadır. Resim yazısı ile başlayan bu tür, sonradan bir hece yazısına dönüşmüştür. Hititlerin kullandığı bu yazı türü onlardan Urartular`a da geçerek M.Ö. VI. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür.

Sümer erken resim yazısından etkilenen ikinci kol, Mısır Hiyeroglif yazısı ise, bugünkü alfabenin bulunmasını sağlayan kaynak olmuştur. Yazının tarihsel gelişiminde asıl büyük aşama resim yazısından heceye geçişte olmuş, bu da Ortadoğu`da Fenikeliler tarafından gerçekleştirilmiştir. Fenike hece yazısından sonraki atılım harflere geçiş olmuştur.
Sponsorlu Bağlantılar

Ortadoğuda Yunan ve Arami alfabeleri olarak iki yönde başlayan gelişmeler, bugün yeryüzünde kullanllan alfabenin çok büyük bir kısmını meydana getirmiştir. Yunan alfabesinden çıkartılan Latin ve Slav alfabeleri, Avrupa ve Amerika kıtalarını kapladıktan sonra öteki kıtalara da yayılmaya başlamıştır. Arami kolundaki değişme ve gelişmeler de İbrani, Sogd, Ermeri ve Arap alfabelerini doğurarak daha çok Ortadoğu`da yaygınlık kazanmış ve Afrika`yı etkileyebilmiştir.

Uzakdoğu ülkelerinde Çin`de ve Japonya`da kullanılan resim - hece yazılarının Mezopotamya`dan kaynaklanmadığı, bunların bağımsız bir gelişme olduğu kabul edilmektedir.

Türklerin kendilerine özgü yazıları olarak bilinen Göktürk alfabesinin kökeni sonra değineceğimiz gibi oldukça tartışmalıdır. Uygur alfabesinin ise Sogd alfabesinden çıktığı bilinmektedir.

BAKINIZ
Yazı - Yazının Bulunuşu ve Gelişimi
Türk Yazı Dilinin Tarihî Gelişmesi
Türk Dilinin Gelişim Tarihi

Son düzenleyen Safi; 23 Nisan 2017 19:41


Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
20 Mayıs 2015 20:01       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Tarihte ilk yazı milattan önce 3200’lü yıllarda Sümerliler tarafından bulundu. İlk yazılar şekiller üstüne kurulmuştu. Yani varlıkların hepsi ve her olay için bir şekil kullanılmaktadydı. Çivi yazısı işaretleri geçmişteki resim yazısına dayanmaktadır. Bir şeyi ifade etmekte olan işaretlere ideogram isimi verilmektedir.

Sümerce dilinini hint-avrupa ve Sami kökenli olan diller ile akraba olmadığı bilinmektedir. Bu dilin bazı özellikleri Ural-Altay dillerine benzemektedir. Benzeme olsada sümerce bu gruba dahil edilmemektedir. Sümerce dilinin günümüzde yapılan araştırmalara göre hint-avrupa dil grubuna çok sonran eklemeli yapısı nedeniyle japonca, korece, moğulca ve Türkçeyle yakın akraba olduğu tahmin ediliyor.

Tarihteki ilk yazılı hukuk kuralı sümerliler tarafından yapılmıştır. Ayrıca sümer devletine dünyadaki ilk hukuk devleti ünvanıda verilebilir.


Umarım İşinize Yarar Msn Grin
_AERYU_
21 Mayıs 2015 15:32       Mesaj #4
_AERYU_ - avatarı
Ziyaretçi
Anadolu'ya yazı, Mezopotamya'da yaşayan, ticaretle uğraşan Asurlular tarafından 3200 yılında getirilmiştir.Oluşturdukları geniş ticaret ağı ile kendi kültürürlerin'i yazılarıyla birlikte Anadolu'ya da taşımışlardır.


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç