Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 23.040|Cevap: 14|Güncelleme: 21 Mayıs 2015

Anadolu'daki ilk yazı hakkında bilgi verir misiniz?

Mesaja atla
Ziyaretçi
30 Aralık 2008 21:55   |   Mesaj #1   |   
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Anadolu'ya yazıyı kim getirmiştir , hangi yolla getirmiştir , hangi yılda getirmiştir?

Anadolu'daki ilk yazı hakkında bilgi verir misiniz?
EN İYİ CEVABI _AERYU_ verdi
Anadolu'ya yazı, Mezopotamya'da yaşayan, ticaretle uğraşan Asurlular tarafından 3200 yılında getirilmiştir.Oluşturdukları geniş ticaret ağı ile kendi kültürürlerin'i yazılarıyla birlikte Anadolu'ya da taşımışlardır.
Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen _AERYU_; 21 Mayıs 2015 15:34
30 Aralık 2008 22:13   |   Mesaj #2   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye
Yazının asıl doğup geliştiği bölge Ortadoğu olup, alfabenin tarihi bu yörenin eski tarihi ile iç içedir. Mezopotamya‘da Sümer dünyasında başlayan piktografi denen resim yazısı, çivi ve hiyeroglif diye iki karakterde gelişmiştir. Sümer çivi yazısı Akad ve Elam dönemlerinden geçerek Anadolu`ya ulaşmıştır. Anadolu`da ilk yazı örnekleri M.Ö. 2000 başlarında ortaya çıkmaktadır. Resim yazısı ile başlayan bu tür, sonradan bir hece yazısına dönüşmüştür. Hititlerin kullandığı bu yazı türü onlardan Urartular`a da geçerek M.Ö. VI. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür.

Sümer erken resim yazısından etkilenen ikinci kol, Mısır Hiyeroglif yazısı ise, bugünkü alfabenin bulunmasını sağlayan kaynak olmuştur. Yazının tarihsel gelişiminde asıl büyük aşama resim yazısından heceye geçişte olmuş, bu da Ortadoğu`da Fenikeliler tarafından gerçekleştirilmiştir. Fenike hece yazısından sonraki atılım harflere geçiş olmuştur.
Sponsorlu Bağlantılar

Ortadoğuda Yunan ve Arami alfabeleri olarak iki yönde başlayan gelişmeler, bugün yeryüzünde kullanllan alfabenin çok büyük bir kısmını meydana getirmiştir. Yunan alfabesinden çıkartılan Latin ve Slav alfabeleri, Avrupa ve Amerika kıtalarını kapladıktan sonra öteki kıtalara da yayılmaya başlamıştır. Arami kolundaki değişme ve gelişmeler de İbrani, Sogd, Ermeri ve Arap alfabelerini doğurarak daha çok Ortadoğu`da yaygınlık kazanmış ve Afrika`yı etkileyebilmiştir.

Uzakdoğu ülkelerinde Çin`de ve Japonya`da kullanılan resim - hece yazılarının Mezopotamya`dan kaynaklanmadığı, bunların bağımsız bir gelişme olduğu kabul edilmektedir.

Türklerin kendilerine özgü yazıları olarak bilinen Göktürk alfabesinin kökeni sonra değineceğimiz gibi oldukça tartışmalıdır. Uygur alfabesinin ise Sogd alfabesinden çıktığı bilinmektedir.kaynak
Misafir
22 Şubat 2010 15:36   |   Mesaj #3   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ilk yazıyı kimler buldu
_KleopatrA_
22 Şubat 2010 15:39   |   Mesaj #4   |   
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ilk yazıyı kimler buldu

Sümerler bulmuştur.
Misafir
15 Ocak 2011 14:05   |   Mesaj #5   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yazı hakkında kısaca fikri nasıl bulabilirim
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
2 Mart 2011 15:48   |   Mesaj #6   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Yazıyı kimler, nasıl bulmuştur ?
Misafir
13 Mart 2011 12:59   |   Mesaj #7   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
anadoludaki ilk yazı örnekleri,
bir asur kolonisi olan kayseri-kültepe yerleşim yeridir. bulunan yazılar asur çivi yazısıdır
Misafir
15 Şubat 2012 22:32   |   Mesaj #8   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
başka bir sitede yazıyı anadoluya taşıyan ASURLARDIR yazio hangisi doğru ???
wlan
27 Şubat 2013 19:13   |   Mesaj #9   |   
wlan - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Ziyaretçi adlı kullanıcıdan alıntı

anadoluya yazıyı kim, hangi yolla getirmiştir?Yazı Nedir?

Dildeki sözcüklerin, duyguların, düşüncelerin belli işaretlerle; kağıda, taşa, toprağa, tahtaya... dökülmüş biçimine yazı denir. Konuşma dilinin aracı ses ise yazı dilinin aracıda yazıdır. Yazının düşünceyi ortaya koymada, yaymada ve iletmede önemi büyüktür. Düşünce ve sanat ürünlerinin doğuşunda ve yayılmasında yazı önemli bir etken olmuştur. Kimi tarihçiler, uygarlığın başlangıcını yazının bulunuşuna bağlar. Çünkü yazı belli bir uygarlığa erişen toplumların anlaşma aracıdır.

Yazının Bulunuşu ve Gelişimi

Yaşamımızda vazgeçilmez bir yer kazanan yazı birden bire ortaya çıkmamış, binlerce yıllık bir gelişme sürecinde sistemleşmiş, bugünkü halini almıştır. Bugün kullanılan yazıların bulunmasına kadar çeşitli yazılar kullanılmış sonunda hep kolay okunup, yazılabilen yazılara varılmıştır.
Yazı sözcüğü, sözü çizgilerle gösterme sistemi anlamında düşünülürse en eski yazı örnekleri insanla birlikte başlar. En ilkel toplumlar bile sesten başka anlaşma yöntemlerine gerek duymuşlardır. Yazı öncesi toplumlarda insanın konuşma dilinden başka birçok iletişim tekniğinden de yararlandığı biliniyor. İşaret ve resimler, haberleşme simgesi olarak kullanılan belli nesneler, düğümler anlaşma için başvurulan seçeneklerden bazılarıdır. İncelemelere bakılarak, en eski insan topluluklarının bu seçeneklerin hepsini kullandıkları varsayılabilir. Kuşkusuz bunların kullanımı ve geliştirilmesi, insanoğlunun doğal çevresi ile olan ilişkisinin ve yarattığı toplumsal çevrenin düzeyi ile ilgilidir.

Örneğin; düğüm atarak hesap yapma, hesabı tutulacak alışveriş ilişkilerinin olmasını gerektirir.
Figür öncesi şekillerden stilize resimlere doğru bir çizim/resim geleneğini yaratanlar, resim kökenli ilk yazı biçimlerine hazırlık aşamasını oluştururlar. Bugün kullanılan yazının atalarıolan hiyeroglif yazının ve çivi yazısının kökleri çok eski dönemlere paleolitik çağlara uzanır. Duygu ve düşüncelerin sözcüklerle ve kavramlarla ifade edilebilecek şekilde kayıt edilmesi biçimindeki yazı, M.Ö. 3000’lere doğru Mezopotamya’da hemen sonra da Mısır’da ortaya çıkar. Yazı, yalnızca bir iletişim aracı olarak değil, insanın simgesel düşüncesinin ulaştığı bir dönüm noktasıolarak da insanoğlunun kültürel değişme sürecinde uzun bir arayışın, denemenin ve birikimin sonucudur. Yazının tarihi, kültür tarihi gibi tarih öncesi çağların derinliklerindedir (Zıllıoğlu, 1990).
Misafir
18 Haziran 2013 20:05   |   Mesaj #10   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Anadolu'da Çivi Yazısı ilk kez hangi dönemde kullanılmıştır??
Sponsorlu Bağlantılar
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:
Cevaplanmış forumu 'Anadolu'daki ilk yazı hakkında bilgi verir misiniz?' konusunu görüntülüyorsunuz: Anadolu'ya yazıyı kim getirmiştir , hangi yolla getirmiştir , hangi yılda getirmiştir? Anadolu'daki ilk yazı ...

Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç