Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 21 Kasım 2015  Gösterim: 28.816  Cevap: 3

Reçine nedir?

Ziyaretçi
21 Ocak 2009 17:11       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Reçine nedir, hangi maddeden yapılır, detaylı bilgi verir misiniz?
EN İYİ CEVABI kompetankedi verdi
Reçine
recine
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan katı ya da yarı akışkan, kolay eriyen, organik salgı maddesi. Doğal Reçineler çok az sayıda olmakla birlikte, sentetik reçineler çok çeşitlilik gösterir. Doğal reçineler ağaçlardan elde edilir.
Sponsorlu Bağlantılar
Kısmen sentetik Reçine sayılabilecek ilk reçine 1862′de nitroselüloz, bitkisel yağlar ve kâfurdan elde edildi. Selüloit ise 1869′da yapıldı. Tam anlamıyla ilk sentetik reçine 1910′da L. H. Baekeland tarafından fenol ve formaldehitten elde edilen bakalittir.

Reçine Kanalı
Genellikle çam türü ağaçlarda bulunan, başkesitte gözeneklere benzeyen küçük noktalar hâlinde görülen, içi reçine dolu bölüm.

Reçine Kesesi
Bazı açık tohumlular ile benzerlerinde bulunan ve reçineli maddelerin birikmesine yarayan küçük kese.

Reçine Nedir?

Reçine, katı ya da yarı akışkan, billurlaştırılması güç, suda çözünmeyen, organik çözücülerde çözünen, ısıtılınca yumuşayan ve ergiyen madde.
Reçineler, bitkilerde bir yağ içerisinde erimiş halde veya zamklarla birlikte bulunurlar. Çamgiller, baklagiller, maydanozgiller gibi familyalarda reçine taşıyan Bitkiler çoktur. Bu bitkilerde yağ ve zamklarla birlikte bulunan reçineler salgı kanallarında toplanır. Bitkilerde salgı kanalları tabii olarak bulunduğu gibi, patolojik bir olay veya her yaralanma neticesinde meydana gelir. Reçinesi, hücrelerinde veya salgı tüylerinde toplanan bitkiler de vardır.
Eskiden eczacılıkta ilaç hammaddesi olarak kullanılan kehribar, Baltık sahillerinde bulunan Pinus succinifera (Kehribar çamı) adlı bir çam türünün fosilleşmiş reçinesinden ibarettir.
Reçineler Bitkilerden saf olarak elde edilmeyip, yağ gibi çeşitli maddelerle karışım halinde elde edilir. Reçine elde etmek için Bitkinin kabuğu özel bir bıçakla çizilir. Sonra balyozla dövülerek veya alevle yakılarak yaralanır. Bazı bitkilerde ise reçine; etanol, eter gibi maddelerin yardımıyla, tüketme metodu ile elde edilir.
Bugün sanayide tabii Reçinelerin yerini büyük ölçüde suni reçineler almıştır. Suni reçineler, fiziksel yönden tabii Reçinelere benzerse de kimyasal yönden farklılıklar gösterir. Termoplastik ve termoset reçineler olarak iki sınıfa ayrılırlar. Suni reçineler en çok plastikte, ayrıca vernik, yapıştırıcı ve iyon değiştiricilerin üretiminde kullanılır.

Bazı Reçineler

Aşağıda polimerleşme ile elde edilen bazı reçineler verilmiştir:
  • Polieter
  • Polistiren
  • Polisülfon
  • Polisülfür
  • Polivinilasetat
  • Polivinilflorür
  • Polivinilalkol
  • Poliklorodifenil
  • Poliklorotrifluoroetilen
  • Poliakrilonitril

Son düzenleyen Mira; 22 Aralık 2014 15:35 Sebep: İç başlık


kompetankedi tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
22 Aralık 2014 15:42       Mesaj #3
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Alıntı
misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Reçinenin sözlükteki anlamı nedir?

Reçine
1. Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi, ağaç sakızı.
"Ata Efendi, depoya yığılı kerestelerin reçine kokusundan hazzettiğini anladı." - N. Araz
2. Sonsuz polimerleşme ile elde edilen, büyük moleküllü yapay madde
21 Kasım 2015 19:46       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
REÇİNE a. (lat. resina'dan). Karmaşık yapılı bitkisel salgı maddesi. (Özgün bir salgı aygıtı içinde oluşur. Katı ya da yarı akışkan, yarı saydam, düşük sıcaklıkta eriyebilen, suda çözünmeyen, kavkı gibi kırılgan, billurlaştırılması güç bir maddedir.) [Bk. ansikl. böl ]

—Elekt. Reçine elektriği, reçine üzerinde sürtünmeyle oluşturulan elektrik.

—Elektrotekn. Yalıtım reçinesi, akıtma ya da daldırma yoluyla uygululanan ve düşük akışmazlığı, ince sargıların arasına tamamen girmesine olanak veren ve uygulamadan sonra katılaşan, çözücüsüz bileşim.

—Kim. Reçine asidi, çam tomurcuklarından özütlenen asit.

—Miner. Fosil reçine, oksijenli doğal hidrojen karbür. (Başlıca türleri, süksin ya da sarı kehribar, hartit, piropisit, retinit, vb.'dir.)

—Orm. Reçine yarası, bir ağacın gövdesine reçine sızdırmak amacıyla açılan çizgi

—Petr. san. Petrol reçinesi, buharla kra- king sonucunda oluşturulan olefinli kesitleri katyonsal polimerleştirme işleminden geçirerek elde edilen reçine.

—Polim. Plastik, boya, mürekkep, vernik, yapıştırıcı vb'lerin sanayilerinde kullanılan makromoleküllü doğal ya da sentetik ürün. (Genel olarak ısılsertleşir ya da ısılyumuşar plastiklerden söz edilirken reçine terimi hâlâ geniş ölçüde kullanılmakta, adlandırılmalarında herhangi bir güçlük olmadığı halde genellikle "polimer” terimi ya da "poli” önekiyle belirtilmesi gereken makromoleküllü sentetik ürünle re de reçine denmektedir; oysa bu tüı kullanımların hiçbir dayanağı yoktur. Ancak "epoksi reçinesi" ya da "abietomaleik reçine" gibi terimler, bu ürünlere uygun bir ad bulunamadığı sürece kaçınılmaz olarak kullanılacaktır.)

—Ted. iyon değiştirici reçineler, sıvı çözeltilerden asit iyonlan (anyonlu reçineler) ya da alkali iyonları (katyonlu reçineler) ayırmaya yarayan yüksek molekül ağırlıklı polimer maddeler. (Bk. ansikl. böl.) [Suları madensel tuzlardan arındırmak üzere "su yumuşatıcısı” olarak kullanılırlar Günümüzde sadece bazı hiperkaliemi olgularında katyonlu reçinelerden yararlanılır.]

—ANSİKL. Biyokim. Bitkisel reçineler su ve petrol eterinde çözünmeyen, ama alkol, yağ ve organik çözücülerde çözünen terpen türevleridir. Merhemlere ve pek çok sanayi verniklerine boyalara ve çeşitli sıvağlara katılır Kozalaklıların sızdırdıkları ham sıvı (oleorezin) havanın etkisiyle reçineye dönüşür, bundan terebentin esansının temel bileşimi olan kolofan elde edilir. Kopaller, erguvangiller familyasındaki ağaçlardan sağlanır. Sakızağacıgillerin bazılarından ve kozalaklıların çoğundan (dammara) da reçine çıkarılır; kozalaklılara verilen “reçineliler" adı buradan gelir.

—Eczc. Eczacılıkta, akciğer ve idrar yolları dezenfektanı olarak terebentin ve müshil olarak da podophyllum, türbit, calaba reçineleri kullanılır.

Kaynak: Büyük Larousse


Daha fazla sonuç:
Reçine nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç