Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 14 Şubat 2017  Gösterim: 306.589  Cevap: 8

Türemiş kelimelere örnek verir misiniz?

Ziyaretçi
3 Şubat 2009 13:28       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Türemiş kelimelere örnek verir misiniz?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi

Türemiş Kelimeler:


Kök veya gövde halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydan gelen yeni kelimelere TÜREMİŞ KELİME denir.
Kelimeler, sonlarına bazı ekler alarak değişik biçimlerde cümlede kullanılırlar.
İsimlerin (adların) ve fiillerin (eylemlerin) kök ya da gövdelerinden yapım ekle­riyle yapılmış yeni anlamlı sözcüklerdir. Türemiş sözcükler, üzerine yapım eki alabildiği gibi çekim ekleri de alabilir. (düş-ün-ül-mek-ten)

Sponsorlu Bağlantılar
TÜREMİŞ KELİME İÇİN ÖRNEK CÜMLELER
deyimler, karşılık, tiyatrocular, yazarlar, Türkçe, sağlık, türemiş, seçkin, söyleşi, danışma, iletişim, dövüş, kalıtım, halıcılık, açılar, ulama, buluşlar
sil-gi, kalem- lik ,vatan- daş, akıl- lı, öğrenci-ler ,çağ -daş, kitap-çı oku-mak bil-gin, tuzluk ,sucu, kitapçı, defterlik
ses-li ses-siz soygun-cu soy-gun hak-lı hak-sız orman-lık orman-sız türk-çe şarkı-cı sessiz-lik kulak-lık ev-li ev-siz göz-lük gözlük-çü kalem-lik çam-lık ağaç-lık tuz-luk tuz-suz şeker-lik şeker-siz gör-ün görün-tü seç-kin yurt-taş asker-lik kitap-lık cam-cı uygar-lık kahve-ci soba-cı fidan-sız fidan-lık ayak-kabı ayakkabı-lık üç-gen dört-gen kim-se kise-siz ök-süz umut-suz duygu-lu duygu-suz savaş-sız gel-ecek git-ecek ayna-lık vicdan-sız, Dalgın, azgın, kızgın, kırgın, salgın, baygın, bilgin, ergin, bezgin, durgun, olgun, soygun, vurgun, baskın, seçkin, pişkin, yetişkin, tutkun, küskün...
Yazı, sıkı, yapı, ölü, korku, batı, gezi, bölü, koşu, doğu, artı, tartı, sürü, örtü, çeki, duru, sayı...
Kalıcı, vurucu, bilici, alıcı, satıcı, dinleyici, görücü, bakıcı, yırtıcı, geçici, kurucu, yüzücü, gidici, öğren(i)ci, dilen(i)ci...
Çalışkan, üretken, alıngan, atılgan kırılgan,
  • Ahmet, iyi niyetli barışçı bir insan .
  • Güzellik başa bela demiş bazı şairler.
  • Ankaralı başkentte oturdugunun bilincinde olmalı.
  • Yolcu yolunda gerek demişler .
  • Selin çok bilgili bir kız .
  • Antalya konyalatı kumsalı yerli turistlerin akınına ugradı.
  • Yolculuk uzun ve yorucu geçti .
  • Evli çift birbirine hep sevgiyle bakardı.
  • Gözlükçü dede çocukları severdi .
  • Çamlıca ormanı her pazar davetsiz misafirlerini agırlar.
BAKINIZ Türemiş Sözcük
Son düzenleyen Safi; 15 Ekim 2016 16:40


Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
1 Aralık 2009 18:34       Mesaj #3
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

kayıkçı dördümüz seçkin görüntü atkı yurttaş lastik kelimelerinden hangilerii türemişşşş? lütfen hemen cevap yazınn,=)

Türemiş kelimeler yapım eki alırlar ve kök halindeki kelime yapım eki aldığında,kelimenin kök anlamıyla bağlantılı yeni bir kelime oluşmuş olur.
kay+ık+çı kelimesinin kökü -kay dır, -ık ve -çı yapım eklerini alarak kökle bağlantılı kayıkçı kelimesini türetmiştir.Bu nedenle türemiş kelimedir
seç+kin (türemiş)
gör+ün+tü (türemiş)
at+kı (türemiş)
yurt+taş (türemiş)
yukarıdaki kelimeler yapım eki alarak ilk anlamıyla bağlantılı yeni bir kelimeye dönüştükleri için türemiştir.
Son düzenleyen perlina; 15 Şubat 2017 08:03
23 Aralık 2009 12:48       Mesaj #4
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Ben bir şey soracağım.(Acil)3.sınıf öğrencisiyim.yargı türemiş bir kelime midir?

yargı sözcüğü türemiş değildir kök halinde basit bir isimdir Çünkü türemiş kelimeler kökle anlamsal olarak bağlantılı olurlar .Yargı sözcüğündeki -yar kelimesini kök olarak alırsak, yeni oluşan yargı sözcüğüyle hiç bir bağlantısının olmadığı görülür.Ama bu sözcük yargıç sözcüğü olsaydı o zaman türemiş sözcük olurdu.
mesela ,yargı-ç kelimesinin kökü -yargı sözcüğüdür -yargı+ç yapım ekini alarak kökle bağlantılı yargıç kelimesine dönüşmüştür vsvs gibi....
Son düzenleyen perlina; 15 Şubat 2017 08:03
24 Aralık 2009 20:08       Mesaj #5
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

sır kelimesini türetirmisin

Sır sözcüğü de, kök halinde basit isimdir -lı yapım ekini alırsa türemiş sıfat olur
sır+lı=sırlı (sırlı olay,sırlı adam,sırlı işler vsvs gibi)
Son düzenleyen perlina; 15 Şubat 2017 08:03
18 Mart 2010 12:13       Mesaj #6
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı
mervegul adlı kullanıcıdan alıntı

sozluk turemis socuk mudur lutfen bilen yazsin yazsin

Sözlük,türemiş bir sözcüktür söz-lük (kök halindeki söz kelimesi -lük yapım ekini alarak, kök anlamıyla bağlantılı yeni anlamda türemiş bir sözcüğe dönüşmüştür)
Son düzenleyen perlina; 15 Şubat 2017 08:03
20 Şubat 2011 21:29       Mesaj #7
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ben korku türemiş bir kelime midir onu öğrenmek istiyorum hemen yorum yapabilir misiniz??????????

kork=>kök halinde bir fiildir -u- yapım ekini alarak kökle bağlantılı yeni bir kelimeye dönüşmüştür =>korku ;isimdir ve türemiş sözcüktür.
Son düzenleyen perlina; 15 Şubat 2017 08:04
28 Nisan 2011 16:27       Mesaj #8
nicely - avatarı
VIP VIP Üye
Kök + yapım eki = Türemiş Kelime
Kök halindeki sözcük isim, sıfat, fiil, zamir, zarf olabilir.
Örnek: Sucu (isim + yapım eki)
Güzellik (sıfat + yapım eki)
Geliş (fiil + yapım eki)
Benlik (zamir + yapım eki)
Çokluk (zarf + yapım eki)
kömür-lük, kitap-lık, tuz-luk, başlık, kulaklık, gecelik, gençlik,insanlık, Türklük, çocukluk, hanımlık, kardeşlik, Müslümanlık, kulluk, erkeklik, bilgelik, bayramlık,kışlık, akşamlık, gömleklik, iyilik, güzellik, küçüklük, öğretmenlik, doktorluk, veterinerlik,eczacılık, arıcılık, demircilik, kılavuzluk,
şarkıcı (şarkı–cı), soygun (soy–gun), örtülü (ört–ü–lü), görüştür(gör–üş–tür–), sızla– (sızı–la–), sessizlik (ses–siz–lik), kırılgan (kır–ıl–gan), Türkçe (Türk–çe),kulaklık (kul–ak–lık), susa– (su–sa–),şakalaş– (şaka–laş–), çınlat– (çın–la–t–), Sucu ( su - cu ),kitaplık (kitap - lık ) , kitapçı (kitap - çı ) , oluş (ol - uş ), mavili (mavi - li ) ,sabahçı (sabah-çı) kimlik (kim -lik ) sargı (sar - gı ), sevgi (sev - gi ) , saygı (say - gı ) , bakım (bak - ım ) , yatır (yat - ır ) , tuzlu ( tuz - lu ) , demirci ( demir - ci ) , odunluk (odun - luk ), akılsızlık (akıl -sız-lık ) gelin ( gel - in )
Son düzenleyen Safi; 15 Ekim 2016 16:42
Misafir
14 Şubat 2017 23:38       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
TÜREMİŞ SÖZCÜKLER:
1)Pazar+cı=pazarcı
2)Yalan+cı=yalancı
3)Yol+luk=yolluk
4)Askı+lık=askılık
5)Oyuncak+cı=oyuncakcı
6)Ders+lik=derslik
7)Cam+lık=camlık
8)Çerçeve+lik=çerçevelik
9)Kitap+cı=kitapçı
10)Ter+lik=terlik
11)Çanta+sız=çantasız
12)Şarkı+cı=şarkıcı
13)Perde+li=perdeli
14)Dolap+lık=dolaplık
15)Tuz+luk=tuzluk
16)Mehmet+çik=mehmetcik


Daha fazla sonuç:
türemiş kelimeler

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç