Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 26 Ocak 2018  Gösterim: 271.429  Cevap: 4

Basit, birleşik ve türemiş kelimelere örnek verir misiniz?

Misafir
15 Aralık 2009 00:05       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Basit, birleşik ve türemiş kelimelere örnek verir misiniz?
EN İYİ CEVABI Safi verdi
BASİT SÖZCÜKLER:
Yapım eki almamış ya da başka bir sözcükle birieş-memiş olan sözcüklere BASİT SÖZCÜK denir.
ÖRNEK: Küçük, ekşi acı, ağaç, gök, gül, diz, say,amca,dede,şehir,nehir, dag, yay, ok ,tok ,herkes,alan,küp,hacim test
Sponsorlu Bağlantılar

DEVAMI Basit Sözcük (Basit Kelime)

Türemiş Kelime (Türemiş Sözcük)
  • Yapım eki getirilerek türetilen yeni anlamlı sözcüklere “türemiş sözcük” denir.
  • Türemiş sözcükte en az bir tane yapım eki bulunur.
  • Türemiş sözcüklere “gövde” de denir.
şarkıcı (şarkı–cı)
soygun (soy–gun)
örtülü (ört–ü–lü)
görüştür– (gör–üş–tür–)
sızla– (sı
–la–)
sessizlik (ses–siz–lik)
kırılgan (kır–ıl–gan)
Türkçe (Türk–çe)
kulaklık (kul–ak–lık)


DEVAMI Türemiş Sözcük (Türemiş Kelime)

Birleşik Kelimeler Nedir
Bir kavramı karşılamak üzere, iki ya da daha çok sözcükten oluşan öğelere bileşik sözcük denir. Bileşik sözcüklerin çoğu ad soyludur: "Ad, zamir, sıfat, zarf, edat, bağlaç, ünlem."
Bileşik sözcük biçiminde eylemler de vardır.
Bileşik sözcükler üç yolla oluşur:
A) Anlam Kayması
B ) Ses Kayması
C) Tür Kayması
A) Anlam kayması yoluyla oluşan ad bileşikleri bitişik, eylem bileşikleri herhangi bir ses olayı yoksa ayrı yazılır:
1- Ad Bileşikleri: Kuşüzümü, balkabağı, kafatası, başvuru...
2
- Eylem Bileşikleri: Ayağını kaydırmak, kafası kızmak, tepesi atmak...

B ) Ses değişmesiyle oluşan bileşik sözcükler bitişik yazılır:
Bileşik sözcükler oluşurken, sözcüklerin ünlüleri kaynaşabilir, ünlülerden biri ya da bir ses öbeği düşebilir, bir ünsüz türeyebilir ya da başka bir ünsüze dönüşebilir:

  • cuma+ertesi
  • cumartesi("e" düşmüştür.)
DEVAMI Birleşik Sözcük (Birleşik Kelime)
Son düzenleyen Safi; 27 Ekim 2016 21:31

10 Aralık 2011 00:43       Mesaj #2
SaKLI - avatarı
VIP VIP Üye
Türemiş kelime örnekleri :çalışkan-balıkçı-evli-kalemlik-ormanlık-ağaçlık-çamlık-tuzluk-biberlik-güzellik.
Birleşik Kelime örnekleri
: Dilimizde yeni bir kavramı karşılamak için yararlandığımız yollardan biri, kelime birleştirmesidir. Kelime birleştirmesi yoluyla kurulan sözlere birleşik kelime adı verilir. Birleşik kelimeler söz varlığımızda geniş bir yer tutar. Birleşik kelime terimi için bileşik kelime denilmesi yanlıştır. Dilimizde belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan ifadeler, yeni bir kavramı karşıladıkları zaman birleşik kelime olurlar: yer çekimi, hanımeli, ses bilgisi; beyaz peynir, açıkgöz, toplu iğne; eli açık, ayak yalın, günü birlik, sırtı pek; söz etmek, zikretmek, hasta olmak; gelebilmek, yazadurmak, alıvermek; çoluk çocuk, çıtçıt, ev bark; baş üstüne, günaydın; sağ ol, ateşkes, külbastı.

Sponsorlu Bağlantılar
Basit Kelime Örnekleri :
diş > Basit Kelime
dişler > Basit Kelime
(diş - - - | - - - ler)
(Kök - - - | - - - Çekim Eki)
dişlerim > Basit Kelime
(diş - - - | - - - - ler - - - - | - - - im)
(Kök - - - | - Çekim Eki - | - Çekim Eki )
kork > Basit

korkmuşlar > Basit
(kork - - - | - - - - muş - - - | - - - - lar)
(Kök - - - | - Çekim Eki - | - Çekim Eki)

Son düzenleyen Safi; 27 Ekim 2016 21:31
Safi tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
26 Ocak 2018 10:42       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Balıkçıl nasıl bir kelimedir.
26 Ocak 2018 15:39       Mesaj #5
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Balıkçıl nasıl bir kelimedir?

Balık-çı-l => İsim kökü + isimden isim türeten yapım eki + isimden isim türeten yapım eki => Türemiş sözcük!
Hızlı Cevap
Mesaj:
paneli aç