Arama

Subaylık hakkında bilgi verebilir misiniz?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 19 Mayıs 2018 Gösterim: 23.638 Cevap: 7
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
18 Eylül 2009       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Subaylık hakkında bilgi verebilir misiniz?
EN İYİ CEVABI Safi verdi
SUBAYLAR
48600d1462740841 subay nedir subaylar

Sponsorlu Bağlantılar
Teğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Asteğmen ile Üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subaydır.
Normal şartlar altında görev süreleri 3 yıldır. Kara, hava ve deniz harp okulu öğrencileri 4 yıllık eğitimlerinin ardından, sivil üniversitelerde okuyan Fakülte ve Yüksek Okullar Komutanlığı'na bağlı öğrenciler ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde okuyan öğrenciler bu rütbe ile mezun olurlar. Ayrıca 12 ay yedek subay olarak askerlik hizmetini yapan üniversite mezunları, terhis tarihlerinden bir ay önce teğmen rütbesini kazanırlar. TSK, 4-6 yıllık eğitim veren üniversitelerin ihtiyaç duyduğu bölümlerinden mezun olanları, yapılacak seçme sınavı ve eğitimi müteakip sözleşmeli veya muvazzaf subay statüsünde teğmen olarak istihdam etmektedir. Aynı zamanda TSK Personel Mevzuatında belirtilen şartları haiz olan astsubaylar arasından Subaylık Sınavında başarılı olanlar Teğmen rütbesine nasbedilerek görevine subay olarak devam etmektedir.

Üsteğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Teğmen ile Yüzbaşı arasında olan subaydır.

DEVAMI Subay Nedir?
Son düzenleyen Safi; 8 Mayıs 2016 23:11
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
18 Eylül 2009       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Subay
Birçok orduda teğmenden, TSK dahil asteğmenliğin bulunduğu bazı ordularda ise asteğmenden başlayarak, orgeneral veya oramirale -bazı ülkelerde mareşal veya büyükamirale- kadar olan rütbedeki askerler, yöneten kısım.
Sponsorlu Bağlantılar
Subaylar harp okullarından veya diğer üniversitelerden mezun olurlar. Harp Akademilerinden mezun olan subaylara kurmay subay denir ve onların general olma şansı kurmay olmayan subaylara nazaran çok daha yüksektir. Önemli görevlere kurmay subaylar atanır, üç yıl erken terfi ederler. Türk ordusunda tüm orduların başı olarak bir orgeneral Genelkurmay Başkanı olarak seçilir. Deniz kuvvetlerinde generallik rütbesi yerine amiral ifadesi kullanılır ve rütbeler Teğmenden başlayarak, oramirale kadar gider.
Subay rütbeleri

 • Asteğmen
 • Teğmen
 • Üsteğmen
 • Yüzbaşı
 • Binbaşı
 • Yarbay
 • Albay
 • Tuğgeneral
 • Tümgeneral
 • Korgeneral
 • Orgeneral
 • Mareşal

Son düzenleyen Safi; 8 Mayıs 2016 23:39
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
16 Eylül 2011       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kimler Sözleşmeli Subay Olabilir
En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulları bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşından, lisans üstü eğitimi tamamlamış olanlardan 32 yaşından büyük olmayanlardan, aşağıdaki şartlara haiz olanlar sözleşmeli subay olabilmektedir.
Askerî hâkim sınıfına, sözleşmeli subay statüsünde personel alınmaz.
1- Genel Nitelikler
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
b) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşından, lisans üstü eğitimi tamamlamış olanlardan 32 yaşından büyük olmamak.
c) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulları bitirmiş olmak.
d) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen alınacağı sınıfa uygun muvazzaf subay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak.
e) Askerî öğrencilikten kendi isteğiyle ayrılanlar ile askerliğini yedek subay veya 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Kanuna göre kısa dönem erbaş olarak yapanlardan terhis edilenler hariç olmak üzere daha önce her ne sebep olursa olsun TSK'dan veya askeri okullardan çıkarılmamış olmak.
f) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak.
g) Yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak.
h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
i) Tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak.
j) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.
k) Yapılacak sınavda başarılı olmak.
l) Adli sicil müdürlüğü, ilgili cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya, yoklama kaçağı veya saklı olarak aranmamak veya bu suçlardan yargılanıyor olmamak, soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak.
m) Diğer nitelikler. TSK ya alınacak sözleşmeli subay adaylarında aranacak diğer nitelikler, sınıfların kadro ihtiyaçları, kişilerin sağlık durumları, mesleki deneyimleri, ilgi alanları ve istekleri dikkate alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca çıkarılacak yönergelerle belirlenir.

Sözleşme Süreleri ve Muvazzaf Subaylığa Geçiş
Sözleşmeli subay adayları ön sözleşme (Türk Silâhlı Kuvvetleri birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli subay veya astsubay adayları arasında; askerî eğitime alınmaları konusunda yapılan ve sadece askerî eğitim dönemi için geçerli olan sözleşmeye ön sözleşme denilmektedir.) yapılarak askerî eğitime alınırlar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlardan durumları uygun olanlarla sözleşme yapılır ve bu kişiler teğmen rütbesine nasbedilirler. Sözleşme süreleri üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak şartıyla, hizmet gerekleri ve yetiştirme maliyetlerine bağlı olarak kuvvet, sınıf ve branşlara göre yönetmelikte belirlenir. Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanların talepleri halinde sözleşmeleri yenilenebilir.

Sözleşme süreleri; sıkıyönetim, seferberlik, savaş veya silahlı çatışmayı gerektirecek hal ile savaş hallerinde Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanının göstereceği lüzum üzerine, durumun devamı müddetince Genelkurmay Başkanının onayı ile talebe bakılmaksızın uzatılabilir.

Sözleşmeli subaylardan aşağıdaki şartları taşıyanlar, talepleri halinde muvazzaf subaylığa geçirilebilirler. Muvazzaf subaylığa geçiş için, Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki 7. fiilî hizmet yılı başından itibaren 12. fiilî hizmet yılının bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu şekilde muvazzaf subaylığa geçirilenler; subay nasbedildikleri tarihten başlamak üzere on beş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.

Muvazzaf subaylığa geçirileceklerde, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 14 üncü maddesindeki yaş ile ilgili hükümler uygulanmaz. Sözleşmeli subaylardan muvazzaf subaylığa geçirilenler hakkında muvazzaf subayların tâbi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Muvazzaf subaylığa geçişle ilgili şartlar şunlardır:
1- Yedinci fiilî hizmet yılına başlamış veya on ikinci fiilî hizmet yılını bitirmemiş olmak.
2- Muvazzaf subaylığa geçmek istediğini belirten dilekçe ile ilk amirine müracaat etmek.
3- Başvurduğu yıla kadar almış olduğu sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun %90 veya daha fazlası olmak.
4- Muvazzaf subaylığa geçmesinin uygun olduğu sıralı sicil amirlerince düzenlenecek nitelik belgesi ile belirlenmiş olmak.
5- Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yönergelerinde belirtilecek esaslar dahilinde yapılacak mesleki sınavlarda başarılı olmak.
6- Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı insan gücü temin ve yetiştirme planlarında sınıf ve branşları için gösterilen kontenjan dahilinde olmak.

Sözleşmeli Subay Adayları Seçim Aşamaları
Sözleşmeli Subay adayları seçim aşamalarında;
- Genel Kültür, Meslek Bilgisi ve Yabancı Dil Sınavı,
- Ön Sağlık Muayenesi,
- Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi,
- Kişilik Değerlendirme Testi,
- Mülakata tabi tutulurlar.

a. Genel Kültür, Meslek Bilgisi ve Yabancı Dil Sınavı :
İlgili üniversiteler tarafından hazırlanan eşit değerdeki (50 GK + 50 MB + 50 YD = 150) sorular, çoktan seçmelidir.
Genel Kültür soruları; Türkçe, İnkılap Tarihi, Atatürkçülük, T.C. Anayasası, NATO, BM, AB, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Uluslararası Antlaşmalar/Sözleşmeler, Devletler Hukuku, Milli Coğrafya, Çevre Sorunları ve güncel konularda hazırlanır.

Meslek Bilgisi sınavları, adayların üniversite lisans eğitimlerini kapsar.
Her biri 100 puan üzerinden değerlendirilen Genel Kültür sınavından en az 60, Meslek Bilgisi sınavından en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.
Sınava giren adaylar yanlarında kimlik kartı, kurşun kalem ve silgi bulundururlar.

b. Ön Sağlık Muayenesi :
Yapılacak muayenede, adayın dış görünümüyle asker ve havacı olmasını engelleyen bir durumu olup olmadığı değerlendirilir. Elenen adaylar, diğer seçim aşamalarına devam edemezler.

c. Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi:
Adaylar, 3000 m. koşu, mekik ve sınav testlerinden geçirilerek, yaş ve cinsiyetlerine göre fiziki yeterlilikleri ölçülür ve bedenen yeterli olup olmadıkları değerlendirilir.
Sınava giren adaylar, yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı bulundururlar.

d. Kişilik Değerlendirme Testi :
Adayların, kişilik özelliklerini, askerliğe ve havacılığa uygunluklarını ölçmeye yönelik bir değerlendirme testidir.

e. Mülakat :
Oluşturulan komisyon ile aday arasında, yüz yüze yapılan bir görüşmedir. Önceki seçim aşamalarında elde edilen sonuçlar da dikkate alınarak, aday hakkında karar verilir.

SAĞLIK MUAYENESİ
Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar, sağlık muayenesi için Askeri Hastanelere sevkedilirler. Tüm branşlardaki uzman hekimler tarafından yapılan muayeneler sonunda, adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre ?Sınıfında Sözleşmeli Subay Olur? kararlı rapor almaları gereklidir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Seçim aşamaları ve sağlık muayenesini geçen adaylarla ilgili olarak, göreve başlamadan önce güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu menfi olan adaylar, sözleşmeli subay olamazlar.

EĞİTİM
Sözleşmeli subay adayları, yapılacak ön sözleşmeyi müteakip, en az 3 ay süreli olmak kaydıyla, Hv.K.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma (İntibak) Eğitimine tabi tutulacaklardır. Temel Eğitimini veya Staj Eğitimini tamamladıktan sonra, Hava Kuvvetleri'nin muhtelif birlik, karargah veya kurumlarına atanacaklardır.
Son düzenleyen Safi; 8 Mayıs 2016 23:15
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
24 Mart 2012       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
jandarma subayı: eğer yardımcı ve teknik sınıf değilseniz, il merkezde karakol komutanı, ilçe j.komutanı, tabur komutanı, şube müdürü ve il jandarma komutanı olursunuzb Türk silahlı kuvvetlerinin her türlü imkanında birinci derecede faydalanırsınız. Yani uzman jandarma ve uzman erbaşlar gibi lojmandan az derecede faydalanma, orduevlerine alınmama, hakir görülme gibi problemlerle karşılaşmazsınız.

Kısacası kral olursunuz..
Son düzenleyen Safi; 8 Mayıs 2016 23:22
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
1 Nisan 2013       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Lise Mezunları İçin Subay Olma Kılavuzu
Lise mezunları ya da başvurunun yapılacağı yıl liseden mezun olabilecek durumda olanlar subay olmak için deniz, kara ya da hava harp okuluna başvuruda bulunur. Ancak meslek lisesi mezunları başvuramaz. Harp okuluna başvurmak için gerekli şartlar şöyle;
-Harp okuluna başvurmak için öncelikle üniversite sınavına girmiş olmak ve kurumun kılavuzda belirteceği baraj puanı almış olmak gerekiyor. (bu puan genelde 260-270 olmaktadır)
-en fazla 20 yaşında olmak
-kılavuzda belirtilecek olan boy-kilo sınırına uymak
-gereken sağlık koşullarına uymak gerekiyor.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
8 Mayıs 2016       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
SUBAYLAR
48600d1462740841 subay nedir subaylar

Teğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Asteğmen ile Üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subaydır.
Normal şartlar altında görev süreleri 3 yıldır. Kara, hava ve deniz harp okulu öğrencileri 4 yıllık eğitimlerinin ardından, sivil üniversitelerde okuyan Fakülte ve Yüksek Okullar Komutanlığı'na bağlı öğrenciler ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde okuyan öğrenciler bu rütbe ile mezun olurlar. Ayrıca 12 ay yedek subay olarak askerlik hizmetini yapan üniversite mezunları, terhis tarihlerinden bir ay önce teğmen rütbesini kazanırlar. TSK, 4-6 yıllık eğitim veren üniversitelerin ihtiyaç duyduğu bölümlerinden mezun olanları, yapılacak seçme sınavı ve eğitimi müteakip sözleşmeli veya muvazzaf subay statüsünde teğmen olarak istihdam etmektedir. Aynı zamanda TSK Personel Mevzuatında belirtilen şartları haiz olan astsubaylar arasından Subaylık Sınavında başarılı olanlar Teğmen rütbesine nasbedilerek görevine subay olarak devam etmektedir.

Üsteğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Teğmen ile Yüzbaşı arasında olan subaydır.

DEVAMI Subay Nedir?
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
24 Eylül 2017       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Meslek lisesi mezunu milli savunma unuversitesine yani subay olabilirmi simdiden teşekkurler
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
19 Mayıs 2018       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Evet, Yeni Düzenleme İle Meslek Lisesi Veya Herhangi Bir lise farkı yok Yks Sınavı puanınız önemli,meslek lisesi mezunu da subay-astubay olabilir..

Benzer Konular

15 Mart 2014 / PrensesPolyanna Soru-Cevap