Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 13 Ekim 2009  Gösterim: 452.931  Cevap: 1

Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda bıraktığı mimari eserler nelerdir?

ahsen
29 Mayıs 2009 15:55       Mesaj #1
ahsen - avatarı
Ziyaretçi
Balkanlardaki Osmanlı eserleri nelerdir?

EN İYİ CEVABI volture verdi
Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda Bıraktığı Mimari Eserler
Araştırmalar, Osmanlı Devleti'nin sadece Balkanlarda 15787 adet mimari yapı inşa ettiğini ortaya koymuştur.
Sadece Bulgaristan’daki mimari eserlerin sayısı 3399 adettir; bu sayı, 2356 adet cami-mescit, 142 medrese, 273 mektep, 174 tekke-zaviye, 42 imaret, 116 han, 113 hamam-ılıca-kaplıca, 27 türbe, 24 köprü, 16 kervansaray, 74 çeşme, saat kuleleri, hastaneler, bedestenler, kütüphaneler ve çeşitli sanat eserlerinden meydana gelmiştir Günümüzde bu eserlerin büyük bir kısmı yok olmuştur; orijinal halini koruyan eser sayısı ise çok azdır.
Sponsorlu Bağlantılar

Bu mimari yapılardan Romanya Babadağ’daki Sarı Saltuk Türbesi; Arnavutluk Kruya’da Sarı Saltuk Türbesi; Bosna-Hersek Blagay’da Sarı Saltuk Türbesi; Bulgaristan Obroçişte-Balçık’ta Akyazılı Tekkesi ve İmareti; Köstendil’de Koca İsnak Paşa Köprüsü, Uludere Harmanlı Köprüsü; Budapeşte’de Gül Baba Türbesi;
Kosova Priştine’de Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi; Üsküp’te Sultan Murat Camii, Kurşunlu Han; Filibe’de Sultan Murat Hüdavendigar Camii, Karagöz Paşa Medresesi, Hünkar Hamamı, Şahabeddin Paşa Hamamı; Saraybosna’da Gazi Hüsrev Bey Camii; Sofya’da Mahmut Paşa Camii ve Kervansarayı, Şumnu’da Şerif Halil Paşa Camii, saat kulesi; Yunanistan Kavala’da Mehmet Ali Paşa Medresesi, yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü; Manastır-Bitola, Pirlepe’de saat kuleleri; Peç’te Kazım Paşa Camii
Vardar Nehri üzerinde, Fatih Sultan Mehmed Han tarafından yaptırılan Taş Köprü (Fatih Köprüsü); Samokov’da bir Türk çeşmesi
gibi çeşitli örnekler günümüze kadar ulaşmıştır.

Ancak ne var ki, bu yapıların bazıları bakımsız ve ihmal edilmiş durumdadırlar. Özellikle Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan gibi ülkelerdeki eserler, Eski Yugoslavya’da bulunanlara göre çok daha kötü durumdadır.
Türk kültür mirasının bir parçası olan bu önemli eserler, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. İhmal ve bakımsızlığın yanı sıra yıkılmayan bazı önemli tarihi binaların farklı amaçlarla kullanılması, bilinçsiz bir şekilde tadilat çalışmalarında bulunulması, eserlerin ideolojik olarak tahrip edilmesi bu mimari yapıların tükenmesine yol açmaktadır.
Örneğin, Macaristan’da Osmanlı’dan kalan en büyük mimari eser olan Gazi Kasım Paşa Camii şu anda kilise olarak kullanılmaktadır.

Balkanlardaki Türk eserlerinden bazıları
ARNAVUTLUK
 • Tiran: Kaplan Paşa Türbesi
 • Korça: Mirahor Camii ve Mirahor Türbesi
 • Kruya: Sarı Saltuk Türbesi
 • İşkodra: Buşatlı Mehmet Paşa Camii
 • Vlora: Muradiye Camii
 • Berat: Bekârlar Camii
 • Elbasan: Çarşı Hamamı
BOSNA HERSEK
 • Sarayevo: Ferhat Bey Camii, Bursa Bedesteni
 • Travnik: Süleyman Paşa Camii
 • Banyaluka: Ferhat Bey Camii
 • Mostar: Saruca İbrahim Paşa Camii
 • Kladanj: Hacı Bali Bey Camii
 • Odzak: Çarşı Camii
 • Visoko: Tekke
 • Tuzla: Cami
BULGARİSTAN
 • Filibe (Plovdiv): Perşembe Pazarı Camii
 • Razgrad: İbrahim Paşa Camii
 • Köstendil: Fatih Camii
 • Provadija: Abdulaziz Camii
 • Selvievo: Malkoç Bey Türbesi
 • Karlovo: Karlı İli Mehmed Bey Camii
HIRVATİSTAN
 • Zadar: Valpovo Han
 • Dırniş: Cami Osijek:
 • Kaleiçi Mustafa Paşa Camii
KARADAĞ
 • Podgoriça: Hasan Ağa Camii ve Türbesi
 • Bar: Starigrad Camii minaresi
 • Çetinje: Türk Konsolosluğu binası
KOSOVA
 • Priştine: Yaşar Paşa Camii
 • Prizren: Gazi Mehmed Paşa Hamamı, Prizren Kalesi, Prizren Rüştiyesi
 • Cakova: Büyük Tekke
MACARİSTAN
 • Eger: Valide Sultan Hamamı
 • Peç: İdriz Baba Türbesi, Yakovalı Hasan Paşa Camii
 • Zigetvar: Kanuni Sultan Süleyman Camii, Erd Camii
MAKEDONYA
 • Ustrumca: Banitsa Köyü Camii, Hünkâr Camii
 • İştip: Hüsamettin Bey Camii
 • Pirlepe: Çarşı Camii
 • Manastır: Haydar Kadı Camii, İshakiye Camii
 • Radoviş: Cami minaresi
 • Pirlepe: Çarşı Camii
 • Debre: Fatih Camii
ROMANYA
 • Babadağ: Sarı Saltuk Türbesi
 • Köstence: Hünkar Camii
 • Hırşova: Sultan Mahmut Camii
 • İshakça: Mahmut Yazıcı Camii
SIRBİSTAN
 • Belgrad: Şeyh Mustafa Paşa Türbesi
 • Niş: İslam Ağa Camii
 • Novi Pazar: Altın Âlem Camii, İsa Bey Hamamı
YUNANİSTAN
 • Selanik: II. Murad Hamamı, Hamza Bey (Hafse Hatun) Camii
 • Serez: Mehmet Bey Camii
 • İskeçe: Sünne Camii
 • Gümülcine (Komotini): Eski Cami
 • Yenitsa (Yenice Vardar): Evrenos Bey Türbesi
 • Yanya: Mimar Sinan Camii
 • Tırkala: Osman Şah Camii


Detaylı bilgi için bakınız > Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda Bıraktığı Mimari Eserler


volture tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç