Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 18 Şubat 2016  Gösterim: 46.001  Cevap: 3

Türkiye'nin en büyük gölleri ve akarsuları hakkında bilgi verir misiniz?

Misafir
6 Kasım 2009 08:47       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Türkiye'nin en büyük gölleri ve akarsuları hakkında bilgi verir misiniz?EN İYİ CEVABI Daisy-BT verdi
Göllerimiz:
Göl - Yüzölçümü - Derinlik - Yer
 • Van Gölü 3.713 km² 171 m Van
 • Tuz Gölü 1.500 km² Aksaray
 • Beyşehir Gölü 656 km² 10 m Beyşehir, Seydişehir
 • Eğridir Gölü 482 km² Isparta
 • İznik Gölü 308 km² İznik
 • Burdur Gölü 200 km² Burdur, Isparta
 • Manyas Gölü 166 km² Balıkesir
 • Acıgöl 153 km² Afyonkarahisar, Denizli
 • Uluabat Gölü 134 km² 1-2 m Bursa
 • Çıldır Gölü 115 km² Ardahan, Kars
 • Akşehir Gölü 105 km² Akşehir, Konya
 • Eber Gölü 104 km²
 • Erçek Gölü 98 km²
 • Hazar Gölü 86 km² Elazığ
 • Bafa Gölü 60 km²
 • Köyceğiz Gölü 52 km² Köyceğiz
 • Işıklı Gölü 49 km²
 • Nazik Gölü 48 km²
  Sponsorlu Bağlantılar
 • Sapanca Gölü 47 km² Adapazarı
 • Salda Gölü 45 km² 184 m Burdur
 • Yay Gölü 37 km²
 • Akyatan Gölü 35 km²
 • Balık Gölü 34 km²
 • Marmara Gölü 34 km² Salihli
 • Çöl Gölü 32 km²
 • Durusu Gölü 25 km² İstanbul
 • Karine Gölü 24 km²
 • Tuzla Gölü 23 km² Tuzla
 • Küçükçekmece Gölü 16 km² Küçükçekmece, Avcılar
 • Yaraşlı Gölü 16 km²
 • Haçlı Gölü 16 km²
 • Seyfe Gölü 15 km²
 • Akyayan Gölü 15 km²
 • Hozapin Gölü 14 km²
 • Arin Gölü 13 km²
 • Nemrut Gölü 12 km² Adıyaman
 • Balık Gölü 12 km²
 • Büyükçekmece Gölü 11 km² Büyükçekmece
 • Boluk Gölü 11 km²
 • Akdoğan Gölü 11 km²
 • Çavuşlu Gölü 9 km²
 • Düden Gölü 8 km²
 • Gala Gölü 8 km²İpsala
 • Karataş Gölü 6 km²
 • Mogan Gölü 6 km² Salihli
 • Palas Tuzla Gölü 106 km² 15 m Kayseri
Nehirlerimiz:
 • Aras
 • Fırat
 • Dicle
 • Kızılırmak
 • Yeşilırmak
 • Sakarya
 • Seyhan
 • Ceyhan
 • Gediz
 • Büyük Menderes
 • Küçük Menderes
 • Asi
 • Çoruh
 • Göksu
 • Aksu
 • Simav Çayı
 • Gönen Çayı
 • Ergene
 • Aras
 • Bakırçay
 • Filyos
 • Umut

Son düzenleyen Safi; 18 Şubat 2016 03:05


Daisy-BT tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
28 Aralık 2012 19:53       Mesaj #3
_EKSELANS_ - avatarı
Üye
Türkiye coğrafyası Türkiye Cumhuriyeti'nin yeryüzü şekilller, nüfus, din ve ekonomisinin yörelere göre dağılımını içerir.
Türkiye'nin toprakları 36° - 42° Kuzey paralelleri ve 26° - 45° Doğu meridyenleri arasında yer alır.Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık bir zaman farkı vardır. Kabaca bir dikdörtgeni andırır ve genişliği 1.660 kilometredir. Göller ve adalar dahil kapladığı gerçek alan 814.578 km²'dir izdüşüm alanı ise 783,562 km²'dir.Türkiye'ye ait bu iki yüzölçüm değeri arasındaki farkın büyüklüğü arazinin dağlık ve engebeli olmasından kaynaklanır. Marmara Bölgesi % 8,5, Ege Bölgesi % 12, Akdeniz Bölgesi % 16, İç Anadolu Bölgesi % 18, Karadeniz Bölgesi % 18, Doğu Anadolu Bölgesi % 21, Güneydoğu Anadolu Bölgesi % 7,5 yer tutar. Trakya'nın yüzölçümü 24.370 km² dir. Türkiye'nin kara sınırlarının uzunluğu 2.875 km, adalar dahil sahil uzunluğu 8.333 kilometredir.[2] Kara parçalarının toplam alanı 770.760 km², su alanlarının toplam alanı ise 9.820 km²' dir.Ana madde: Türkiye'nin coğrafi bölgeleri


Türkiye'nin coğrafi bölgeleri

Türkiye 6-21 Haziran 1941 tarihinde yapılan Birinci Türk Coğrafya Kongresi'nde 7 ana coğrafi bölgeye ve 21 coğrafi bölüme ayrılmış, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden dördüne komşu olduğu denizin adı verilmiştir, diğer üç bölge deAnadolu bütünü içindeki konumlarına göre adlandırılmışlardır. Oluşturulan coğrafi bölgelerin herhangi bir siyasi özelliği yoktur ve il sınırlarıyla da çakışmaz.
Yeryüzü şekilleri

Dağlar

Ana madde: Türkiye'deki dağlarÜlkenin yarısından fazlası, yükseltisi 1.000 metreyi aşan yüksek alanlardan oluşur.Türkiye'nin ortalama yüksekliği 1132 metre'dir. Yaklaşık üçte biri orta yükseklikteki ovalar, yaylalar ve dağlar, yüzde 10'u da alçak alanlarla kaplıdır. En yüksek ve dağlık alanlar doğu kesimde yer alır. Kuzey kesiminiKuzey Anadolu Dağları, güney, doğu ve güneydoğu kesimlerini de Toroslar engebelendirir. Ülkenin en yüksek noktası, Ağrı Dağı'nın 5.137 metreye erişen doruğudur.
Düzlükler

Başlıca geniş düzlükler Çukurova, Konya Ovası ve Harran ovalarıdır.
Akarsular - Göller

Ana maddeler: Türkiye'deki nehirler ve Türkiye'deki göllerKaynağı ve denize döküldüğü yer ülke sınırları içinde olan en uzun akarsu 1.355 kilometre uzunluğundaki Kızılırmak'tır. En büyük doğal göl, 3.713 km² alan kaplayan Van Gölü'dür. 817 km²'lik alana yayılan Atatürk Baraj Gölü ise ülkenin en büyük yapay gölüdür. Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada'nın yüzölçümü 279 km²'dir.
Deprem kuşağı

Türkiye, dünya'nın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerindedir. Kuzey Anadolu fayı boyunca 1939 yılından bu yana pek çok büyük ve yıkıcı deprem yaşanmıştır
İklimToprak kullanımı (1993 tahmini):
tarıma elverişli toprak: 32%
devamlı mahsüller: 4%
devamlı otlaklar: 16%
ormanlar ve ağaçlıklar: 26%
diğer: 22%

Sulanan arazi (1993 tahmini): 36,740 km²
En uç yükseklik:
en düşük nokta: Akdeniz 0 m
en yüksek nokta: Ağrı Dağı 5.137 m
Son düzenleyen Safi; 18 Şubat 2016 01:44
18 Şubat 2016 01:48       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Türkiye'nin Gölleri
MsXLabs.org & Temel Britannica

Türkiye'de 200'den çok doğal göl vardır. Bu göllerden yaklaşık yarısının yüzölçümü 5
km²'den küçüktür. En büyük göller, başta Van Gölü olmak üzere Tuz, Beyşehir ve Eğridir (Eğirdir) gölleridir. En derinleri Van, Çıldır, Burdur ve Hazar gölleri, en sığları ise Tuz, Akşehir, Ulubat (Apolyont) ve Manyas gölleridir. Türkiye'de haritalarda gösterile­meyecek kadar küçük göller de vardır. Bunla­rın büyük bölümü buzul ve volkanik kökenli göller ile lagünlerdir.
Bazı bölgeler göl açısından oldukça zengin­ken, bazı bölgelerde hemen hiçbir göle rast­lanmaz. En az göle rastlanan yöreler Güney­doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindedir. Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde de çok az göl vardır. Birçok çukur alana rastla­nan İç Anadolu Bölgesi ile kıyılarında çok sayıda lagün (denizkulağı) bulunan Ege Böl­gesi göl açısından yoksul sayılmaz. En çok göle rastlanan yöreler Doğu Anadolu, Akde­niz ve Marmara bölgelerindedir. Çok sayıda gölün yer alması nedeniyle Akdeniz Bölgesi'ndeki Antalya bölümünün kuzey kesimi Göller Yöresi adıyla anılır. Ülkede büyük bölümü kapalı havza oluşturan birçok batak­lık ve su birikintisi ile mevsimlik olarak göl haline gelen çukur alanlar vardır. Özellikle göçmen kuşlar için önemli bir dinlenme ve beslenme alanı olduğunun bilinmesine karşın, bataklıkların bir bölümü tarım toprağı kazan­mak amacıyla kurutulmaktadır.
Göllerden bir bölümünün suları tatlı, bir bölümünün suları ise az tuzlu, tuzlu ve acıdır. Fazla suları bir gideğenle denize, akarsuya ya da bir başka göle boşalan göllerin sulan tatlıdır. Dışa akışı olmayan kapalı havza konumundaki göllerin suları ise arazinin yapı­sına bağlı olarak tuzlu ya da acıdır. Denizle su alışverişi içinde olduğundan birer kıyı gölü olan lagünlerin suları az tuzludur. Suları tatlı olan başlıca göller Beyşehir, Eğridir ve İznik gölleridir. Van Gölü'nün sularının acı olması­nın nedeni, bileşiminde soda bulunmasıdır. Tuz ve Burdur gölleri ile Acı Göl'ün suları ise tuzludur.


Daha fazla sonuç:
türkiyenin en büyük gölü

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç