Arama

Feodalite ile tımar sistemi arasındaki farklar nelerdir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 2 Hafta Önce Gösterim: 7.705 Cevap: 2
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Nisan 2011       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Feodalite ile tımar sistemi arasındaki farklar nelerdir?
EN İYİ CEVABI nötrino verdi

Feodalite Sistemi ile Tımar Sistemi Arasındaki Farklar!

  • Feodalite sisteminde halk köle ve yarı köle konumundadır (servaj usulü). Toprağın gerçek sahibi olan senyörlerdir ve senyörler de efendi konumundadır. Tımar sisteminde sipahi veya sahib-i arz adı verilen şahıslar arazinin gerçek sahibi değildir. Halk üzerinde bir denetimleri yoktur. Halk hürdür, devlete kira öder ve sipahiler de devletin vergi memuru konumundadır.
  • Avrupa feodalitesinde merkezi hakimiyet ve devlet bağlamında ülke dahilinde devletin tek siyasi otoritesi geçerli değildir. Bundan ziyade senyörlüklerin sayısı kadar küçük devletçikler ve küçük krallık numuneleri vardır. Osmanlı Devleti'nde ise tam tersi merkezi hükümet güçlüdür. Dirlik sahibi denilen sipahiler devletin sadece vergi memuru olup, merkez tarafından atanarak, görevden alınabilirler.
  • Feodalite rejiminde senyöre fief, diğer anlamda arazinin sahipliği de verilmektedir. Oysa tımar sisteminde sipahiye verilen arazinin kendisi değildir. Kuru mülkiyeti devlete ait olan miri arazide devlete ait olan vergileri toplama hakkına sahiptirler. İlgili vergiler de şeriat ve kanun tarafından belirlenen vergilerdir.
  • Feodalitede fief sahibi senyörler aynı zamanda halk üzerinde de siyasi hakimiyet sahibidir.Tımar sisteminde sipahilerin sadece askeri açıdan bazı yetkileri vardır. Halk üzerinde yetkisi yoktur. Halk üzerinde uygulanan hukuk ise İslam hukukudur.
  • feodalitede her senyörün yönettiği kendisine ait bir askeri ve ordusu vardır. Tımar sisteminde cebelü adı verilen askerler Osmanlı ordusuna ait olup, sadece sipahi tarafından yetiştirilir.
Feodalizm (Feodalite)
Tımar (Dirlik) Sistemi

Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen Safi; 2 Hafta Önce 23:19
kompetankedi - avatarı
kompetankedi
VIP Bir Dünyalı
13 Nisan 2011       Mesaj #2
kompetankedi - avatarı
VIP Bir Dünyalı
Tımar sistemi uygulanış açısından Batı’daki feodal sistemle karşılaştırıldığında bazı benzerlikler göstermekle beraber muhteva ve amaç açısından değerlendirdiğimizde aralarında önemli farklılıkların olduğu tespit edilmektedir. Bu farlılıkları şöyle sıralayabiliriz;

Sponsorlu Bağlantılar
a)Feodalite sisteminde halk köle ya da yarı köle durumundadır. Toprağın gerçek sahibi senyörler ise tam anlamı ile efendidir. Tımar sisteminde ise durum tamamen farklıdır. Tımar sisteminde sipahi ya da sahib-i arz denilen şahıslar arazinin gerçek sahibi değildir. Halk da bunun kölesi değildir. Halk hürdür devletin kiracısıdır ve sipahilerde devletin vergi memurudur. Ancak topladıkları vergi gelirleri belli hizmetler karşılığında kendilerine aitti. Bu gelirleriyle münasip bazı askeri hizmetleri yerine getirirlerdi.

b) Avrupa feodalitesinde merkezi idare ve devlet zaafa uğramıştır. Ülke genelinde devletin devlet’in tek siyasi otoritesi geçerli değildir. Bunun yerine senyörlüklerin sayısı kadar küçük devletçik ve krallık örnekleri vardır. Oysa Osmanlı Devleti’nde tam tersine merkezi otorite çok güçlüdür. Sipahiler devletin sadece vergi memurudur. Devlet tarafından tayin edilir ve görevden alınırlar.

c) Feodalite sisteminde senyöre fief yani arazinin sahipliği de verilmekte idi. Hâlbuki tımar sisteminde sipahiye verilen arazinin kendisi değildir. Kuru mülkiyeti devlete ait olan miri arazide devlete ait olan vergileri toplama hakkına sahiptirler. Bu vergilerde şeriat ve kanun çerçevesinde alınırdı.

d) Feodali sisteminde fief’e sahip olan senyörler arazi üzerinde yaşayan halk üzerinde siyasi hâkimiyet sahibidir; bu sebep ile yasama yürütme ve yargı yetkileri de bizzat kedisine aittir ve kendisi bu hakları kullanır. Bundan farklı olarak tımar sisteminde sipahilerin sadece askeri açıdan bazı yetkileri vardır. Bunlar dışında halk üzerinde yasama yürütme ve yargı hakkına sahip değildir. Zira halka tatbik edilen hukuk İslam hukukudur; bunları icra eden sancak ve kaza teşkilatıdır; yargı ise şer’i ye mahkemelerinin elindeydi. Gerektiğinde sipahilerde yargılanmaktaydı.

e) Feodalite sisteminde her senyörün müstakil bir askeri ve ordusu vardır. Bununla krala karşı bile savaşabilirlerdi. Orduyu senyör kurar ve askeri ise yine senyör toplardı. Hâlbuki tımar sisteminde cebelü denilen askerler Osmanlı ordusunun bir parçası olarak sadece sipahi tarafından yetiştirilirdi.

f) Feodalite sisteminde halk asiller hürler ve yarı köleler çeşitli sınıflara ayrılmakta idi. Özellikle çoğunluğu oluşturan serfler mutlu azınlığın kölesi durumundadırlar. Hâlbuki Osmanlı toplumunda bu sınıflaşma bulunmamaktadır. Askeri olan ve olmayan şeklindeki ayırım ise devlet memuru olan olmayan tarzındaki ayrıma benzemektedir. Zira bu tabakalaşma mali sebeplerden kaynaklanmaktadır. Özellikle reaya adı verilen halk kesiminin askeri kesim olarak tabir edilen mülki askeri ve ilmiye tabakalarının kölesi olması ise kesinlikle söz konusu değildir.

g) Feodalite sisteminde serfler istedikleri ile evlenemezler. Başka senyörlerin serfleri ya da özgür kadınlar ile evlenmeleri yasaktı. Serflerin mirası mirasçılarına özgür insanların mirası gibi devredilemezdi. Serflerin istediği mesleği seçmekte ve yerlerini değiştirmekte çalışıp çalışmamakta serbest oldukları söylenemez. Serfler senyörlere karşı zorla çalışmaya hediyeler takdim etmeye ve belli hizmetler karşılığında çalışmaya mecburdular. Serfler hakkında dava açmak yargılama yapmak ve hatta cezalandırmak senyörlerin yetkisindeydi. Serfler dini sınıfa ve manastırlara giremezler ve mahkemelerde şahitlikleri özgür kişilere karşı kabul edilmezdi. Kısaca serfler hukuki açıdan eski köleleri andırmaktaydı. Hâlbuki tımar sisteminde yer alan sipahiler hiçbir zaman halk üzerinde bu tarz yetkilere sahip değillerdi.

BAKINIZ
Feodalite nedir?
Tımar sisteminin gözden düşme ve bozulma sebepleri neler olabilir?
Son düzenleyen Safi; 2 Hafta Önce 23:21
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
2 Hafta Önce       Mesaj #3
Avatarı yok
Yasaklı
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.

Feodalite Sistemi ile Tımar Sistemi Arasındaki Farklar!

  • Feodalite sisteminde halk köle ve yarı köle konumundadır (servaj usulü). Toprağın gerçek sahibi olan senyörlerdir ve senyörler de efendi konumundadır. Tımar sisteminde sipahi veya sahib-i arz adı verilen şahıslar arazinin gerçek sahibi değildir. Halk üzerinde bir denetimleri yoktur. Halk hürdür, devlete kira öder ve sipahiler de devletin vergi memuru konumundadır.
  • Avrupa feodalitesinde merkezi hakimiyet ve devlet bağlamında ülke dahilinde devletin tek siyasi otoritesi geçerli değildir. Bundan ziyade senyörlüklerin sayısı kadar küçük devletçikler ve küçük krallık numuneleri vardır. Osmanlı Devleti'nde ise tam tersi merkezi hükümet güçlüdür. Dirlik sahibi denilen sipahiler devletin sadece vergi memuru olup, merkez tarafından atanarak, görevden alınabilirler.
  • Feodalite rejiminde senyöre fief, diğer anlamda arazinin sahipliği de verilmektedir. Oysa tımar sisteminde sipahiye verilen arazinin kendisi değildir. Kuru mülkiyeti devlete ait olan miri arazide devlete ait olan vergileri toplama hakkına sahiptirler. İlgili vergiler de şeriat ve kanun tarafından belirlenen vergilerdir.
  • Feodalitede fief sahibi senyörler aynı zamanda halk üzerinde de siyasi hakimiyet sahibidir.Tımar sisteminde sipahilerin sadece askeri açıdan bazı yetkileri vardır. Halk üzerinde yetkisi yoktur. Halk üzerinde uygulanan hukuk ise İslam hukukudur.
  • feodalitede her senyörün yönettiği kendisine ait bir askeri ve ordusu vardır. Tımar sisteminde cebelü adı verilen askerler Osmanlı ordusuna ait olup, sadece sipahi tarafından yetiştirilir.
Feodalizm (Feodalite)
Tımar (Dirlik) Sistemi
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

29 Ocak 2014 / Misafir Cevaplanmış
16 Ekim 2013 / Ziyaretçi Soru-Cevap
14 Ekim 2014 / Teamoore Soru-Cevap
25 Aralık 2008 / Misafir Soru-Cevap
25 Şubat 2016 / Misafir Cevaplanmış