Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 22 Aralık 2014  Gösterim: 3.078  Cevap: 1

Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sebepleri nelerdir?

senel00
8 Ekim 2011 17:14       Mesaj #1
senel00 - avatarı
Ziyaretçi
Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma/yıkılma sebepleri nelerdir?
EN İYİ CEVABI Mira verdi
Osmanlı Devleti'nin Dağılma Sebepleri

1. İç Sebepler
Sponsorlu Bağlantılar
 • Devlet idaresinin bozulması
 • Osmanlı toprak sisteminin bozulması
 • Yeniçeri ocağının bozulması
 • Medrese ve eğitim sisteminin bozulması
 • Adliye mekanizmasının çöküşü
 • Kapitülasyonlar
 • Osmanlının batı gelişmelerine yetersizliği
 • Toplum yapısı ve gayrimüslimler
2. Dış Sebepler
 • Osmanlı devletinin jeopolitik konumu
 • Şark meselesi
 • Büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki emelleri
*****
1. İç Sebepler

Devlet İdaresinin Bozulması

Türk örf hukukuna göre veraset bir gelenek şeklinde bazı prensiplere bağlanmıştı. Hanedan üyelerinin güçleri ve nüfuzları varsa tahta geçerdi. Bu 18.yy'da değiştirildi.

Osmanlı Toprak Sisteminin Bozulması

Toprak düzeni Osmanlı devletinin gücünü teşkil eden temel unsurlardan biridir.
Tımar topraklarının yabancılara üç yüz akçe karşılığında tımar verilmesi tımar sisteminin bozulması had safhaya ulaşmıştır.

Yeniçeri Ocağının Bozulması

Seferler sonunda elde edilen ve hristiyan kavimlerce meskun olan yerlerden toplanan gençlerin Türk İslam kültür ve terbiyesiyle yetiştirilmek suretiyle devletin hassa kuvvetlerini teşkil eden kuvvetlerin esasını oluşturmaktadır. Yeniçeri ocağına bir sürü işsiz ve güçsüzün ekmek kapısı haline gelmiş sağlam temelleri sarsılmış, devlet işlerine el atmış, kendini devlet adamlarından daha üstün saymış, ağalarını paşalarına isyan etmiştir.

Medrese Eğitim Sisteminin Bozulması

Medreselerin çok önemli yeri vardır. Fakat Osmanlı medreseleri 16.yy dan sonra akli ilimleri tamamiyle bırakmaları, belki de bu ilimlerde birkaç yüzyıldır herhangi bir gelişmenin olmayışı ve medreselerde okutulmamasıdır.

Adliye Mekanizmasının Çöküşü

Adalet müessesi Türk devletlerinin başlangıçtan beri var olan üç kurumdan biridir. Diğerleri ordu ve maliyedir. Biz de “Adalet mülkün temelidir.” prensiplerinden biridir. Osmanlı ülkesinde 19.yy da adaletin yerini rüşvet, adam kayırma ve menfaat almıştır. Bu devirde tayin edilen valiler ve kadılar hakkın, hukukun değil, daha çok kendi menfaatlerinin yanında yer almıştır.

Kapitülasyonlar
1935 tarihinden başlayarak 1923 e kadar tam 228 yıl devletin başına büyük gaileler açmıştır. Osmanlı kapitülasyonları muahededen çok fermandır. Karşılıklı anlaşma söz konusu değildir.

Batıdaki Gelişmelere Karşı Osmanlının Tutumu
Batıdaki devletlerin geniş denizlere seferler düzenleyip,sömürgeler elde edip servet ve marifetlerini arttırdıkları 16.yy da Osmanlı Devleti bu Avrupa hareketine katılmamıştır.

Toplum Yapısı ve Gayrimüslümanlar

Büyük devletlerin hepsi gibi değişik dinlere, mezheplere inanan, değişik dillerde konuşan bir çok kavimlere hakim olan Osmanlı Devleti halkını maddi, manevi tesirlerle uzlaştırarak birleştirmeyi başaramamıştır.

2. Dış Sebepler

Osmanlı Devletinin Jeopolitik Konumu
Osmanlı devletinin merkez noktasını günümüz Türkiyesi oluşturmakta idi. Bu coğrafi mıntıka tarih boyunca gerek ekonomi değeri, gerekse jeopolitik konum dolayısıyla sömürgecilerin cazibe merkezidir.

Şark Meselesi

Şark meselesi batılılar için 1071'de Malazgirt zaferiyle başlar. Daha sonra 2. Viyanayla dahada artarak taarruza geçmiştir.

Avrupa'nın Gayeleri
1. Balkanlardan Osmanlı hakimiyetindeki hırıstiyanları kurtarmak
2. Bu gerçekleşmezse hırıstiyanlar için reformlar istemek.
3. Türkleri balkanlardan atmak.
4. Osmanlı Devletinin asya toprakları üzerişinde yaşayan hırıstiyanlara reformlar yaptırmak, muhtariyetler verdirmek mümkünse onların istikballerine kavuşmasını sağlamak.Son düzenleyen Mira; 22 Aralık 2014 14:16 Sebep: İç başlık


Mira tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç