Arama

Dış göç ve beyin göçü nasıl önlenir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 2 Hafta Önce Gösterim: 4.743 Cevap: 2
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
16 Kasım 2011       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Dış göç ve beyin göçü nasıl önlenir?
EN İYİ CEVABI nötrino verdi

Beyin Göçünün Önlenmesine Yönelik Yapılacak Çalışmalar!

 • Girişimciliğe, üretim ve yatırıma destek verilmelidir.
 • Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan altyapısı güçlendirilmelidir.
 • Kaliteli istihdam ve sanayi olanakları geliştirilmelidir.
 • Bilim adamlarına yapacakları çalışmalar doğrultusunda zemin hazırlanmalı ve ihtiyaç duyulan araç, gereçler sağlanmalıdır.
 • Değişim her zaman ön planda olmalı, bu bağlamda yerli ve yabancı yatırımlara imkan verilmelidir.
 • Araştırma merkezleri kurulup, Ar-Ge çalışmaları desteklenmelidir.
 • Ülkenin kalkınması bağlamında seçenekler oluşturulmalı ve yapılacak çalışmalar doğrultusunda beyin göçü önlenerek ilgili potansiyel beyin gücüne dönüştürülmelidir.
Beyin Göçü, Kavram ve Kapsamları
Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen Safi; 2 Hafta Önce 01:30
ZoRRo - avatarı
ZoRRo
Ziyaretçi
28 Kasım 2011       Mesaj #2
ZoRRo - avatarı
Ziyaretçi

Beyin Göçü Nedir?


Beyin Göçü yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve imkansızlık sebebiyle istihdam edilemeyen bilim adamı hekim mühendis vb. gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesi. Beyin göçünden bahsedilebilmesi için terk edilen ülke ile göç edilen ülke arasında gelişmişlik ve imkan açısından az da olsa bir fark bulunmalıdır. Beyin göçü temelde gelişmiş ülkelere yönelik bir kaynak aktarımı olarak değerlendirilebilir.
Sponsorlu Bağlantılar

Az gelişmiş ülkelerin bu yüzden uğradığı kayıp gelişmiş ülkelerden bu ülkelere gönderilen geçici uzman ve teknik personel yardımıyla kapatılamayacak kadar büyüktür. Gelişmiş ülkelerce gönderilen uzmanların vazife müddetinin sınırlı olmasına karşılık gelişmiş ülkelere giden uzmanlar göç ettikleri ülkelere büyük çoğunlukla yerleşmektedirler. Gelişmiş ülkelere göç eden hekim mühendis bilim adamı ve diğer uzmanların yetişmesi için harcanmış olan milli kaynaklar toplamı göçü kabul eden gelişmiş ülkeleringöç veren az gelişmiş ülkelerdeki kalkınma programları için yaptıkları yardımları çok aşmaktadır.

"Yetişmiş insan gücü hareketi" olarak değerlendirilen beyin göçünün geçmişi çok eski devirlere dayanır. Çeşitli dini siyasi ilmi ve ideolojik sebeplere dayanan beyin göçü ilk ve ortaçağlarda mevcuttu. İkinci Dünya SavaşındanHitler'den kaçıp ABD'ye yerleştiler. Bu gelişmelerde Amerikanın gelişmesinde büyük ölçüde rol oynadı . Günümüzde ise genellikle ekonomik sosyal sebeplerle ve siyasi baskının fazla olduğu ülkelerden diğer ülkelere doğru insan gücü akımı devam etmektedir.

Ülkemizden de çeşitli Avrupa ülkelerine ve bilhassa ABD'ye beyin göçü sürmektedir. Gerek ülke imkanlarının sınırlı olması gerek kanuni düzenlemelerdeki karmaşıklıklar ve devlet yetkililerinin ilgisizliği gerekse iç ve dış menfaat gruplarının baskıları sebebiyle yetişmiş insan gücüne sahip çıkılamamaktadır. Bilim ve teknoloji sahasında ilerlemiş ülkeler ise bu yetişmiş insan gücüne her türlü imkanı hazırlayarak ülke menfaatlerine göre istihdam etmektedirler.

Gelişmiş ülkelerin geliştirdiği ve uyguladığı projelerdeki Türk bilim adamı hekim mühendis gibi yetişmiş elemanın bulunması Türkiye'den olan beyin göçünün durumunu göstermektedir. önce çok sayıda bilim adamları Türkiye Cumhuriyeti devleti ve yetkilileri gerekli kanuni düzenlemeleri yapıp bilim ve teknolojinin gelişmesini teşvik edici ve özendirici tedbirler alırlarsa ve gerekli maddi imkanlar hazırlarlarsa beyin göçü önlenecek yetişmiş elemanlar milli menfaatler doğrultusunda kullanılacak ve ülkemizin kalkınmasında büyük mesafeler kat edilecektir. Türkiyede beyin göçü yüzünden her yıl onlarca başarılı genc yurt dışına okumak için gidip oraya yerleşmektedir.
Son düzenleyen Safi; 2 Hafta Önce 01:34
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
2 Hafta Önce       Mesaj #3
Avatarı yok
Yasaklı
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.

Beyin Göçünün Önlenmesine Yönelik Yapılacak Çalışmalar!

 • Girişimciliğe, üretim ve yatırıma destek verilmelidir.
 • Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan altyapısı güçlendirilmelidir.
 • Kaliteli istihdam ve sanayi olanakları geliştirilmelidir.
 • Bilim adamlarına yapacakları çalışmalar doğrultusunda zemin hazırlanmalı ve ihtiyaç duyulan araç, gereçler sağlanmalıdır.
 • Değişim her zaman ön planda olmalı, bu bağlamda yerli ve yabancı yatırımlara imkan verilmelidir.
 • Araştırma merkezleri kurulup, Ar-Ge çalışmaları desteklenmelidir.
 • Ülkenin kalkınması bağlamında seçenekler oluşturulmalı ve yapılacak çalışmalar doğrultusunda beyin göçü önlenerek ilgili potansiyel beyin gücüne dönüştürülmelidir.
Beyin Göçü, Kavram ve Kapsamları
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

6 Nisan 2017 / Ziyaretçi Cevaplanmış
2 Hafta Önce / Misafir Sosyoloji
22 Mayıs 2016 / Misafir Cevaplanmış
4 Şubat 2010 / Ziyaretçi Cevaplanmış
20 Ekim 2014 / Misafir Cevaplanmış