Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 27 Kasım 2016  Gösterim: 12.929  Cevap: 3

Kabartma harita nedir?

aşk____perisi
14 Aralık 2011 19:35       Mesaj #1
aşk____perisi - avatarı
Ziyaretçi
Kabartma harita ne demektir?
Ülkemizde bulunan kabartma haritalar nelerdir?
EN İYİ CEVABI _Yağmur_ verdi
Kabartma harita nedir?
MsXLabs.org

Sponsorlu Bağlantılar
Yeryüzü üzerindeki yükseltilerin düzlem üzerine balmumu, alçı gibi malzemlerle üç boyutlu olarak aktarılmasıdır.


ekşi sözlük
Ek Bilgi;
Alıntı

Haritanın önemli özelliklerinden biri de; yeryüzü şekillerinin düşey düzlem üzerindeki görüntüsünü ifade eden yükseltilerin (rölyef) doğru ve anlaşılabilir şekilde yansıtılmasıdır. Bu amaçla eşyükseklik eğrileri, taramalar, renk kademeleri, gölgeleme ve kabartma gibi,çizim ve yapım teknikleri, ayrı ayrı veya birkaçı birlikte kullanılarak gösterilir.

Kabartma haritalar; arazinin yapısını, doğada olduğu gibi üç boyutlu olarak yansıtan, karton, branda bezi; balmumu, balmumu reçine karışımı, alçı veya plastik ağırlıklı malzemeden çeşitli yöntemlerle yapılmış haritalardır. Arazi, bu haritalarda belli bir yükseklikten bakılıyormuş gibi üç boyutlu olarak görünür.

Bu eserde örnekleri verilerek açıklanan "Tarihi Kabartma Haritalarımız" dünyada kabartma harita uygulamasının ilk özgün örnekleri arasında yer almaktadır. Herbiri bir tablo güzelliğinde olduğu kadar, üzerindeki hat yazılarıyla, çerçeveleri ve çerçeveler üzerindeki süslemeleriyle bezeme sanatının eşsiz, büyüleyici örneklerini sunarlar. Bazılarında, harita içindeki önemli tarihi ve dini yerlerin yağlıboya resimleriyle bu resimleri gösteren yerlerde geçen tarihi olayları anlatan yazılar yer alır. Haritaları yapanların üstün vatan sevgisi ve çoşkularıyla çizilen bu yağlıboya resimlerle yazıları bir kuyumcu özeni ile işlenmiştir. Eserde birinci harita olarak yer alan "Çanakkale Kabartma Haritası" mükemmellik ve güzelliğin yanısıra, üzerindeki açıklamalarla Çanakkale Savaşları Destanını özetleyen, Müttefik deniz harp gücünü ve 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi sırasında bu güce verdirilen kayıpları yansıtan, önemli tahkimat ve yerlerinin resimlerini dost ve düşman muharebe hatlarını gösteren tarihi bir belge niteliğindedir.

"Girit ve Rodos Adaları Kabartma Haritası" ve Alman İmparatoru İkinci Wilhelm'in Filistin ziyareti anısına yapılan "Anadolu Kabartma Haritası" ile "Kudüs ve Filistin Kabartma Haritası" Osmanlı İmparatorlugu'nun cografi alanları kadar güç ve kültürünü de gösteren ilginç resimlerle süslenmiş özgün kabartma harita örnekleri arasında yer alır.

Kabartma haritaların bir kısmı. “Çanakkale Boğazı”-“Kafkaslar” - “Edirne” -“Girit ve Rodos Adaları” gibi belli bir coğrafi yere ait tek "münferit" haritalar şeklinde yapılmışlardır. Bir kısmı ise, daha geniş bir bölgeyi içine alan, aynı ölçekli haritalar topluluğu, haritalar serisi şeklinde üretilmiş paftalar gurubudur.

Harita serisi şeklinde üretilmiş kabartma haritalar: "Rumeli" - "Yunanistan" - "Bosna-Hersek" - "Sırbistan" "Bulgaristan" - "Romanya" ve kısmen "Avusturya"yı kapsamına alan 42 kabartma haritadan oluştuğu bilinmektedir. Üzülerek belirtelim ki, bugün bu 42 paftadan elimizde ancak 13 harita bulunmaktadır. Tek olarak yapılmış kabartma haritalardan 23 adedi de çeşitli kuruluşlarımızda korunmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda ancak 36 kabartma harita tesbit edilebilmiştir.

Bunlardan dördü Kara Harp Okulu'nda, dokuzu Askeri Müze ve Kültür Sitesi'nde, üçü Topkapı Sarayı Müzesi'nde ve yirmisi Harita Genel Komutanlığı'nda bulunmaktadır. Genelkurmay Başkanlığı'nda bulunan kabartma haritalar yapım tarihleri (1925 lerden sonra) ve birinin de yabancılar tarafından yapılmış olması nedeniyle "Tarihi Kabartma Haritalarımız" niteliğinde değillerdir.

Elimizde bulunan haritadan 2-3 tanesi dışında, çok iyi durumdadırlar. Harita Genel Komutanlığı'ndaki eserler, 1966 yılında Askeri Müze'den Ankara'ya getirildiğinde Müh.Yzb.Nusret Gülün'ün (E. Albay) eşsiz ustalığı ile onarılmış, daha sonra sürekli bakımları yapılmıştır. Yeni bulunan "Edirne Kabartma Haritası" dışında hepsi çok iyi durumdadırlar. Askeri Müze ve Kültür Sitesi'ndeki eserlerden köşeleri kırılmış Plevne Paftaları ile İstanbul Boğazı ve çevresi haritası dışında, diğerleri iyi durumdadır. Kara Harp Okulu'ndaki kabartma haritalar da genelde iyi durumdadırlar.

Ülkemizde kabartma harita yapımı Türk haritacılığının tarihi gelişimine ve ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitli aşamalardan geçti. 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinden sonra, 1880 yılında "Erkan-ı Harbiye Umumi Reisliği" (Genelkurmay Başkanlığı) kuruluşu içerisinde teşkilâtlandırılmış olan "Beşinci Şube" harita ve fen işleriyle görevlendirildi. Haritacılığa büyük önem verilmeye başlandı. Bir yandan çağdaş teknolojiyi bilen ve kullanan insan gücü yetiştirilmesine özen gösterilirken, diger yandan yeni alet ve malzemelerin sağlanması imkânları artırıldı. Ülkenin ihtiyacı olan harita üretiminin karşılanması hedef alındı.

1880 li yılların başında özellikle Kara Harp Okulu'nda haritacılık eğitimine yardımcı olmak ve taktik ihtiyaçları karşılamak amacıyla okulun genç topografya ve arazi ölçüm öğretmenlerinin öncülüğünde kabartma harita yapımına ağırlık verildi. 1884 Yılından sonra taktik ihtiyaçlar ön plana çıkarak kabartma harita yapımının gelişmesini sagladı. Bu alana büyük önem verildi ve özen gösterildi. Bu durum 1900 yılına kadar devam etti. Bu tarihten sonra kabartma harita üretimine verilen önem azaldı. Çizgi harita ihtiyacı ön plana çıktı. Türk haritacılığı nitelik ve nicelik bakımından çizgi harita ağırlık merkezi etrafında gelişmesine devam etti.

Tarihi Kabartma Haritalarımızın en son örneği, 1919 yılında, özel istek üzerine. Çanakkale Savaşları anısına, Tuggeneral Halil lbrahim tarafından yapılan 1/25.000 ölçekli "Çanakkale Boğazı ve Savaşlarını Gösteren Kabartma Harita"dır.

Harita Genel Komutanlığı'nda 1966 yılında "Kabartma Harita Şubesi" kuruluncaya kadar, bir kaç özel çalışma dışında kabartma harita yapılmadı. Bugün adı geçen şubenin çok iyi yetişmiş asker ve sivil uzman ve personeli, çoğu bilgisayar donanımlı en gelişmiş alet ve cihazları kullanarak ülkemizin ihtiyacı olan kabartma haritaları üretmektedirler.


Son düzenleyen _Yağmur_; 23 Ekim 2014 10:04 Sebep: iç başlık


Misafir
22 Aralık 2011 21:02       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bir fiziki haritadaki yükseklik ve alçaklıkların gösterildiği haritadır
_Yağmur_ tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
27 Kasım 2016 10:50       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Yeryüzü üzerindeki yükseltilerinin düzlem üzerinde balmumu,alçı gibi malzemelerle üç boyutlu olarak aktarılmasıdır.Odtü kimya bölümünün seminer odasının girişinin duvarında görebilirsiniz bunlardan bir tanesini.İki ölçeklidirler.İki boyutlu haritalardaki(yatay) ölçeğin yanı sıra dikey ölçek vardır ve yeryüzündeki engebeler bu ölçeğe orantılı olacak şekilde haritaya kabartı şeklind e aksettirilir.


Ben kısa yazım vaktim yok Msn Happy


Daha fazla sonuç:
kabartma harita nedir

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç